Dehası gökyüzünde de yazılı!
 

Bundan 2 yıl önce yabancı bir Astroloji kitabını karıştrırken bize çok ilginç gelebilecek bir doğum verisiyle karşılaştım. Bu tarih Atatürk'ün doğum tarihine ilişkin olarak 12 Mart 1881 tarihini veriyordu. Konu son derece hassas olduğu için ve bu konuda yazılanları da okumak ve ayrıca bu haritanın gerçekten Atatürk'ün kişiliğini ve hayatını yansıtıp yansıtmadığını görmek gerektiğinden aceleci davranmak istemedim.

Konuyla ilgili Andrew Mango'nun yazmış olduğu Atatürk kitabının 26. sayfasında Atatürk'ün doğum günü ile ilgili en olası aralığın 1880-1881 yılı kışı olduğu yazılıdır. Aynı sayfada Atatürk annesinin onu baharda doğurmuş olabileceğini ifade ettiği yazıyor. Diğer bir ifade de 40 gün soğuklarıdır. Şevket Süreyya Aydemir'in Tek Adam adlı üç ciltlik eserinin ilk cildinde de, 32. sayfada, Atatürk hakkında araştırmalar yapan bir dernek doğum zamanı olarak Mart ayını bulmuş ve daha sonra bunu 13 Mart 1881 olarak değerlendirmiştir diye yazmaktadır. (Haluk Şehsüvaroğlu, Cumhuriyet, Mart 1962)

Sözünü ettiğim Astroloji kitabında (Sabian Symbols, Marc Edmund Jones) verilen doğum bilgileri ise Atatürk'ün dehasını ve karakterini oldukça yakın biçimde betimlemekte. Size bu haritadan söz ederek ilginç temalarını aktarmak istiyorum.

Haritada Akrep burcu yükselmekte, Ay ise Aslan burcunda, haritanın tepesinde yer almaktadır. Yükselen burçta Akrep etkileyici bakışlar, yüksek konsantrasyon ve derine inen bir kişilik verir. Aslan ise kraliyetle, yönetimle ve liderlikle yakından ilişkili bir burçtur. Daha önemlisi Ay Astroloji'de annenin göstergesidir ve burada haritanın tam tepesinde yer alarak annesi Zübeyde Hanım'ın hayatı üzerindeki güçlü etkisini de göstermektedir.

12 Mart 1881 tarihli bu haritada Atatürk'ün askeri ve politik dehasını gösteren pek çok astrolojik işaret yer almakta. Haritada savaşı ve fizik gücü, kararlılığı açıklayan Mars Kova burcunda yer almaktadır. Kova sabit bir burçtur ve özgürlükler için mücadele eder, reform getirir. Ayrıca Mars haritada yuvayı, evi ve genel olarak vatanı temsil eden 4. evde yer alarak, bu savaşın vatan ve topraklar için de olduğunu göstermektedir. Mars Kova burcunda olduğu için karşısında kalan burç ise Aslan'dır ve bir bakıma bu burç Aslan'a yani sultana karşı da verilmiş mücadeleyi açıkça ortaya koymaktadır.

Haritalar incelenirken, gezegenlerin belirli kombinasyonları özel önem taşırlar. Bu bakımdan aynı dikkat çekici kombinasyon Atatürk'ün haritasında da gözükmektedir. Mars ve Satürn gezegenleri kendi aralarında burç değiştirmektedirler. Mars Satürn'ün burcu Kova'da, Satürn ise Mars'ın burcu Koç'ta yer almaktadır. (Karşılıklı etkileşim) Tüm bunlara ek olarak Astroloji'de yetenekleri, gelişme ve şansı temsil eden Jüpiter yine liderler burcu olan Koç'ta yer almakta, Mars ve Satürn kombinasyonu ise yüksek askeri yetenek ve etkin karar verme ustalığına işaret etmektedir. Zira Mars askeri konuları, Satürn ise disiplini, sorumluluğu ve dayanıklılığı simgeler.

Atatürk Balık burcundan olabilir mi ? Bu tarihi kaynaklara göre de olası bir tez olarak görülürken, Balık burcunun kendini feda eden yönünü de göz ardı etmemeliyiz. Böylesine güçlü askeri ve politik yetenekler, liderlikle örülü bir haritada Balık amaca kendini adamak, hatta kendini düşünmemeyi de göstermekte. Balık tüm vizyonunu, hedefelerini idealist bir amaç üstüne yerleştirebilecek ruhsallıkta bir burçtur. Bu idealist ve reformist özellik Atatürk'ün tüm hayatı boyunca izlenebilir.

Balık burcu aynı zamanda sezgilerin de önemli bir role işaret ettiğini göstermektedir. Askeri taktiklerinde dayanıklılığın ve kararlılığının yanı sıra güçlü sezgilerin yer almış olması da mümkün.

Bu haritada dikkat çeken diğer güçlü bir özellik de uyumu, güzelliği ve zerafeti açıklayan Venüs'ün konumudur. Venüs kendi burcu Boğa'da güçlüdür, ve evlilik evinde Neptün'le birleşmektedir. Güçlü Venüs zevkleri, estetiğe düşkünlüğü arttırır. Haritada Neptün'le birleşmesi ise Atatürk'ün evliliğindeki idealist tutumu ve gerginlikleri de açıklamaktadır. Bu alanda hayal kırıklıkları, kayıplar ve huzursuzluklar Mars ve Neptün açıları ile açıklanabilir.

Genel olarak bakıldığında Atatürk'ün haritası Türkiye Cumhuriyeti'nin haritası ile de ilginç biçimde örtüşmektedir. Ülkemiz 29 Ekim'de kurulduğu için Akrep burcundandır, Atatürk'ün haritasında da Akrep yükselmektedir. Ülkemizin haritasında Balık burcu yönetimi anlatan evde, en tepede yer almaktadır. Söz konusu tarih de Balık burcuna işaret etmektedir.

Ayrıca hemen şimdi 10 Mart tarihinde Uranüs Balık burcuna geçmektedir. Bu gezegen ülkemizin haritasında da yine Balık burcundan olduğu için önümüzdeki 7 yıl içinde önemli değişim ve reformların işaretçisi olacaktır. Atatürk'ün söz konusu haritası O'nun hem dayanıklı özelliklerini ve askeri dehasını hem de güçlü sezgilerle birlikte reformcu, idealist yönünü açık biçimde özetlemektedir.


Turkey in 2021...
Rumi: An Astrological Portrait...
Turkey in 2013...
Neptune in Pisces...
Turkey in 2010...
Triple conjunction in Aquarius...
Saturn-Uranus opposition - Rei...
Barack Obama...
Modern Planets...
China`s future revolution...
Add
Remove
Subscribe to our e-Bulletin
Copyright © 2003-2023 R.Hakan KIRKOĞLU Bucks - Digital Media Publishing Agency