2013'te Trkiye
 

2013’te Trkiye

Son derece kritik iki yl: 2013-2014

 Astrolojik gstergeler sadece 2013’te deil nmzdeki iki yl boyunca Ortadou’daki gelimeler asndan bizi yakndan etkileyen durumlara tank olacamz gsteriyor. Gcmz test edilecek. Bu iki yl birbirlerine bal temalar getirmekte.

 10 Mays’ta gerekleecek Gne tutulmas Suriye’deki gelimeler asndan kritik. Bu bakmdan Nisan-Mays sregelen gerilimlerin boald yeni sreler getirebilir.

 Yakn komularn durumu ve uluslararas konular gndemdeki yerini koruyacaklar

 Ocak-ubat ve Temmuz-Austos dnemleri ekonomi ynetimi asndan daha hareketli koullar getiriyor. 28 Austos – 15 Ekim dnemi yine bte ve  gelir-gider dengesinin hassaslaabilecei bir dnem.

 Ekonomik byme stres altnda.

 2013’n ikinci yarsnda milli konulara zel bir vurgu var. Bu adan 14 Temmuz – 28 Austos olduka hararetli bir dnem.

 2013 Austos sonrasnda bakanlk sistemine ait konular yeniden ivme kazanabilir

 2013 sonbaharnda, zellikle 7 Aralk’tan sonra i ilerinde, vatana, i gvenlie,etnik koullara, ve topraa ait konular bir sonraki yln Mays ayna kadar scak bir gndem yaratabilirlkemizin 2013 ylndakileri temalarn anlayabilmek iin nce ilerletim haritasna, daha sonra transitleri ve sonunda yllk profeksiyon ve gne dn haritalarna bakacaz. lerletilmi haritada Ay 2012 Temmuz’undan bu yana Terazi burcunda ve 4. evde ilerliyor.
 


Ay bulunduu alanda hassasiyetler, dalgalanmalar oluturur ve bu gzle bakldnda yurtiine ait konular, vatan, topra ve etnik konular iine alan erevede (4. Ev konular) denge, bar ya da uzla alannda artan bir hassasiyet gryoruz. Bu srecin hemen, rahat biimde tamamlandn grmek zor zira Ay ubat banda yine bu evde olan Mars’la birleiyor olacak. Ardndan Haziran aynda Pluton’la kare a yaptktan sonra, Austos sonunda bu kez “yanan yol”a ilerleyecek. Tm bu gelimeler, lkemizin sadece 2013 deil, 2014’te de esas gndeminin i dengeler, lke gvenlii ve i bar salamaya ynelik konularla megul olacan anlatmakta. lerletilmi Ay ancak 2014 Eyll’nde Terazi’den Akrep’e gemi olacak bu baka bir dnemin koullarn anlatyor olacak. 2013 ylnda Ocak-ubat, Mays ve Haziran aylarnn lke ii bar, Krtlerle ilgili konularda daha krlgan ve yorucu olabileceini grmekteyiz. Benzer ekilde, minor ilerletimlere bakldnda 20 Nisan – 25 Haziran arasnda, zellikle 8-12 Mays arasnda benzer gerginlikler grlmekte.


lerletilmi haritada dikkatimizi eken bir dier a da, Vens’n, Balk burcundaki gney ay dm ile birleiyor olmas. Bu birleme 2013 ortalarnda, Temmuz aynda iyice glenecek. Vens, Boa ve Terazi’nin yneticisi olarak bar, birletirici geleri, bir araya gelmeyi anlatan bir gezegen olarak gney ay dm ile birletiinde, gemiten kaynaklanan konularn, skntlarn bar srecine ve denge yaratmaya zorlu bir engel oluturduunu gsteriyor. En iyi durumda, bu a gemiten kaynaklanan, hatta karmik engelleri amak iin son derece bilinli hareket edilmesi gerektiini anlatmakta.


lerletilmi haritannda dier nemli noktalarna baktmzda Gne’in Saka (Kova) burcunda ilerdiini gryoruz, nitekim bu geii daha nceki yllarda da aklamtk. Saka zgrlkleri, bireysellii ve reformlar anlatan bir bur ancak lkemizin haritasnda 8. Evde ilerlemesi bu srelerin krizler, yrtlmalar, huzursuzluk ve endieler de getirdiini aklamakta. Daha uzun vadede bakldnda 2015 yl baharnda, (Nisan) gerekleecek olan konularn Trkiye’nin yeniden yaplanmas alannda nemli baka bir aama olabilecei anlalmakta. Bunu anlayabilmemiz iin 2014 ylnda gndeme gelecek konular da fark etmemiz gerekiyor.


Kukusuz, bu dnemdeki transitlere bakldnda, dikkatimizi eken en nemli durum, Satrn’n Ekim ayndan bu yana Akrep burcuna ilerlemi olmas. Nitekim Satrn’n bu transiti 2015 ylna kadar srecek szn ettiimiz dnemi de iine almakta. Satrn snrlayan, kontrol eden, gereklerle kar karya getiren, ina eden bir gtr. Bu srete Satrn’n lkemizin haritasnda Gne’in ve pek ok gezegenin olduu burta ilerliyor olmas zorunlu bir yaplanmaya, yeni bir ina srecine ve snrlamalar altnda yeniden g kazanmaya da iaret etmekte. Akrep g sahibi olmak, kontrol etmek ve yeniden domakla yakndan ilikilidir. Byle bir srete devletin yeniden yaplmas, anayasal konular gl bir deiim ierisinde ilerlemekte. Satrn’n de ayn zamanda devleti, sistemi, hiyerariyi anlatan gezegen olduu iin bu dnemde devletin yeniden yaplanmas sz konusu. Belki de bu durum uzun zamandr siyasetin gndeminde olan bakanlk sistemi ile yakndan ilgili olabilir. Nitekim 2013-2014 yllk haritasnda Ko burcunun ykselmesi ve Pluton’un da Olak burcunda haritann tepe noktasnda olmas lkenin ynetimine ilikin konulara, anayasal deiikliklere ve/veya bakanlk sistemi konulara ainalk gstermekte. Kukusuz byle bir srete, yukarda szn ettiim i dengeler, i bar, Krtlerin durumu balantl konular olarak grlmekte.


Benzer biimde, Akrep g sahibi olmak ve g uygulamak anlamna geldii iin, yine bu dnemde lkemizin Ortadou’nun kaynayan koullarndan uzak duramayabileceini ve kendi gcn test edebileceini syleyebiliriz. Ortadou’da deien dengeler zellikle 10 Mays 2013 tarihinde gerekleecek Gne tutulmasna yakn zamanlarda ok daha kritik bir aamada olabilir.zellikle Suriye’deki durum ve i sava bu dnemde yeni bir ekil alabilir ve bu durum kukusuz 2013’n ikinci yarsnda da lkemizin gndeminin uluslararas alanda ve zellikle Ortadou ekseninde son derece hararetli ve stresli bir sreten geeceini gstermekte. Ancak unu vurgulayalm ki, sadece 2013 deil, 2014’te de iddet ve huzursuzluk yaratan faktrlerin Ortadou corafyasnda hakim olaca anlalmakta.


lkemizin astrolojik haritasnda Akrep burcu, elenceyi, yaratc konular, sahneye, sanata ve ayn zamanda genlere, bymeye hatta turizme ait konular anlatan 5. evde yer ald iin tm bu konularda daha engelleyici, snrlayc ve stresli konularla daha fazla karlaabiliriz. TV dizilerinden, Eurovision yarmasna kadar ierisinde elence ve geveme olan konularda ve genel olarak medya ierisinde dzenlemelerin sz konusu olduu sylenebilir. Ayn zamanda genlerle ve dolaysyla rencilerle ilgili gelimeler de lke gndeminde daha dikkat ekici bir konu oluturabilirler.


Ayrca bu dnemde, genel olarak medyay, niversiteleri, uluslararas konular anlatan 9. Evde Balk burcunda yer alan Neptn, zellikle yksek eitime ve YK’e ilikin karmaalar, gazetecileri ve medyay iine alan konulara ait belirsizlikleri de aklamakta. Benzer ekilde uluslar aras diplomasiyi ilgilendiren konularda belirsizlikler, kaygan koullar ve yanlglara ak durumlarn olduunu grmekteyiz. Bu gzle bakldnda, lkemizin d politikasnda ve diplomatik ilikilerinde daha hassas ve kritik bir dnemden gemekteyiz. Bu konularda nceden tasarlanm varsaymlarla hareket etmek hayal krklklarna yol aabilir. Ayrca yl boyunca uluslararas konularn ve askeri gelimelerin gndemde kalaca bir gndemimiz var.


Bu yl 26 Haziran tarihinde Jpiter’in lkemizin ykselen burcu olan Yenge’e ilerlemesi de ilgin gelimeleri beraberinde getirecei grlmekte. Yenge aileyi, geleneksel deerleri, etnik ve milli unsurlar anlatan bir burtur. Yln ikinci yarsnda Jpiter’in Yenge burcuna ilerlemesi ile birlikte milli konulara ait vurgularn ok daha belirgin olaca bir dneme girmekteyiz. Bu gelien hassasiyetler zellikle Ortadou’nun koullar ve lkemizin milli btnln hassas klan koullardan, farkl etnik ve sosyal yaplardan ve zellikle Gney Doa Anadolu blgesinde yaanan terr ve ykc durumlardan kaynaklanabilir.


lkemizin bu srete, gerek ynetsel konularda gerekse d ilikilerini ve politikasn ilgilendiren konularda daha soukkanl hareket etmesi gerekiyor. Ynetimi anlatan 10. Evde Ko burcunda ilerleyen Urans, hem lke iindeki ynetimsel deiiklikleri ve reformlar hem de dnyann nnde daha cesur, gzpek ve sabrsz hareket edebileceimizin bir gstergesi. Ancak bir yandan da d ilikileri, anlamazlklar ve ak dmanlklar anlatan 7. evde Olak’ta hareket eden Pluton 2008’den bu yana, zellikle Ortadou’ya ynelik konularda kart temalarla da karlatn, gerek Irak ve ran, gerekse srail ve Suriye ile ilgili konularda srtmeler yaamaya baladn gstermekte. 2015 ylna kadar bu iki gcn sert bir a ierisinde kalmalar, szn ettiimiz konularda d ilerini ok hareketli klan gndemlerin devam edeceini ifade etmekte.
Trkiye’nin 2012-2013 yllk haritasnda Yay burcu ykselmekte ve bu durumun bilindii gibi 2012 yaz aylarndan bu yana uluslararas konularn lke gndemini ok daha fazla megul etmesi ile yakndan ilikili olduu grlyor. Yllk haritada sadece Yay burcu ykselmiyor ayn zamanda sava gezegeni Mars da Yay burcunda yer alyor. Sz konusu bu durumun, en azndan Mays-Haziran aylarna kadar deiik safhalardan geerek lke gndemindeki yerini koruyaca grlmekte. Mays aynda gerekleecek olan Gne tutulmas ise szn ettiimiz bu kritik gelimelerin kritik krlma noktas olarak grlebilir. Bu bakmdan Suriye’deki rejimin yenilenmesi olay ve bu olaylarn getirecei hassas dengeler asndan 20 Nisan sonras zellikle dikkat ekici bir dnem olarak grlmeli. Bu dnemde Gne ve Mars Boa burcuna geecekler. Mars 30 Mays’a kadar Boa burcunda, lkemizin Akrep burcundaki Gne’inin karsnda kalacak. Dier alardan da nmzdeki aylara bakldnda, Ocak-ubat ve Mays-Haziran aylarnn diplomasi ve ilikiler asndan en hassas dnemler olabilecei grlmekte.


Mays ay sz konusu olduunda 2013’n ilk Gne tutulmas da 10 Mays’ta, Boa burcunda gerekleecek. Bu tutulmann lkemizin haritasndaki Vens’n tam karsnda gerekletiini grmekteyiz. Ayn zamanda gney ay dm tutulmas olmas ve lkemizin gelecek beklentilerini, mitlerini anlatan alanda yer almas, gerek ekonomik, gerekse siyasi konularda gelecek ynnde daha dengesiz ve huzursuz koullar yaratmakta. Gney ay dm ynndeki tutulmalar her zaman daha gergin ve huzursuz geerler. Bu gzle bakldnda, Mays aynda Boa’nn anlatt stabilite ve huzursuzluun yerine bunu bozabilecek gelimelerin gndeme gelmesi sz konusu olabilir. Daha dikkat ekici olan, bu tutulma dneminde sava gezegeni Mars’n da Boa burcunda yer almas ve gney ay dm ile birleiyor olmas ayr bir stres gstergesi. Mars’n Boa burcunda olmas topraa, gvene, istikrara ait konular ok huzursuz bir denge ierinde olabileceini gsteriyor olabilir. Bu gelimeler de lkemizin huzurlu bir gelecek beklentisi nemli lde sabote etmekte.


Tutulmalar ok yakndan takip etmeliyiz. Zira yln ikinci Gne tutulmasnda da (3 Kasm 2013) Mars bu kez hem tutulma yneticisi olacak, hem de Baak burcunda (lkemizin snrda komularn gsteren 3. Evi) tutulma derecesi ile partil a ierisinde yer alacak.


Bu noktada, Mays ayndaki tutulmann dikkat eken baka bir ynn daha gsterelim. Bu tutulma, Ankara iin kartldnda, tutulma haritasnda Boa burcunun 3. Evde (snrda komular, yakn evre, iletiim, medya) olduunu, sava gezegeni Mars’n da bu alanda olduunu gryoruz. Ancak tutulmay Suriye’nin bakenti am’a gre karrsak, Ko burcu ykselmekte, Irak’n bakenti Badat iin de Ko ykseliyor. Byle bir durum Mays ayndaki tutulmann Ortadou’ya, hemen snrmzdaki alana ok hzl deiimler ve yenilikler (Urans ykselen burta) getirebileceini anlatyor. Bu gzle bakldnda, Suriye’deki rejimin gelecei 10 Mays’taki tutulma ile ok yakndan balantl gzkmekte. Doal olarak, lkemiz de bu nedenle, Mays- Haziran aylarnda son derece hzl ve kritik gelimelerin yaanaca olaylara tanklk ediyor olabilir.


Bu yl uluslararas konularn Trkiye’nin gndeminde ok nemli bir yer tutaca anlalyor. Ancak bir yandan da Haziran ayna kadar dsal faktrlerin ok daha ar bast bir dnemdeyiz.


imdi 2012-2013 dnemini ilgilendiren ve lkemiz gndemini 2013 yl Temmuz ayna kadar oyalayan temalar gsteren Gne dn haritas ve profeksiyonla daha yakndan inceleyelim:


lkemiz bu yl (2012-2013) 6. Ev Yay profeksiyonu ierisinde. Doum haritasnda Jpiter ise 5. Evde Akrep burcunda. Bu durum halkn oyuna, meclise, genlere, elenceye, byme oranna, turizme, sahneye, yaratc sanatlara ait konulara vurgu getirmekte. Ancak Jpiter yneticisi olduu Yay burcuna gre 12. Evde kald iin bu konular ayn zamanda nemli stresler altnda kalabilir. Genleri zellikle rencileri ilgilendiren gelimeler (rnek olarak ODT’de ve dier niversitelerdeki gsteriler), sanat ve elence dnyas (rnek olarak bu yl Eurovision yarmasna katlnmamas ve TV’de baz dizilere kar gsterilen tavr), Meclis’teki tkanmalar, turizme ynelik olas tehditler daha fazla gndeme geliyor.


Yllk haritada ise Yay burcu ykselirken, Jpiter kizler burcunda 7. Evde yer almakta. Bu durum elde olmayan ve gizli nedenler, skntlar yznden diplomaside, ilikilerde ve anlamalarda, kartlk ieren durumlarda zorlandmz anlatmakta. Bu dnemde dsal nedenler ok ar basmakta. Haritada Jpiter’in Mars’tan partil bir kart a aldn gryoruz. Bu durum zellikle ierisinde sava temas olan durumlarn, gerginliklerin lke gndemini son derece yorduunu aklamakta. Ayn Mars ayn zamanda 12. Ev’in de yneticisi durumunda olduu iin elde olmayan, gizli kalan nedenler, terrist faaliyetler daha sk gndeme gelmekte. Ayrca Gne ve Satrn’n de 12. Evde Akrep’te olmas devlete ait konularn bu gizli kalan ya da hapiste olanlarla diyalounu gsteriyor olabilir. Nitekim natal 5. Ev (meclis) 12. Evde yer almakta.
 
Bunlara ek olarak orduyu da aklayan 6. Ev’in ykselen burta olmas yl boyunca orduya ait konular da gndemde tutmakta. Benzer ekilde, yllk haritada tepe noktasnn Terazi burcunda olmas, topraktan, i ilerinden, etnik konulardan kaynaklanan konularn lkenin ynetimi ve hedefleri asndan nemli bir durum gsterdiini aklamakta. Yllk haritada 5. Evde Ko’ta yer alan Ay ve Urans, mecliste gndeme gelen bakaldran, deiiklik yanls tutumlarla, hassasiyet gsteren, savakan tutum iinde olan kesimleri de gstermekte. Haritada 4. Evde yer alan Neptn ve Balk burcu, uluslararas konularn lke gndeminde yaratt belirsizlikleri ve srekli deien dengeleri anlatmakta. Bu yl ayn zamanda lke asndan gelir ve kaynak, destek yaratacak koullarn uluslar aras konularla, yabanclarla ilikisi de grlmekte. Kredi ratinginin artnda bunun nemi byk ancak ekonomi ve gelirler sz konusu olduunda bu alanda ciddi ve planl dnmek ve karlkl anlamalara ve diplomatik ilikilere son derece gereki yaklamak da gerekiyor.


21 Aralk – 20 Ocak arasnda lkemiz zellikle d politikada, diplomaside ve genel olarak ilikilerinde daha hassas bir dnemde ilerliyor. Ortadou’dan, Suriye ve Irak’tan kaynaklanan konular daha dikkatli ve nlemci politikalar gerektirmekte. Bu arada 26 Aralk sonrasnda ve zellikle 29’u ile birlikte, ekonomiyi, bor ve finansman konularn ilgilendiren alanlara daha byk bir odaklanma olabilir. Benzer ekilde, genel olarak ekonominin durumu ve gelecek beklentiler 20 Ocak – 19 ubat arasnda da gndemde kalmaya devam edecek.


20 Ocak – 19 ubat arasnda zellikle snrda komular, Suriye’deki ve genel olarak Ortadou’daki durumlar ilgilendiren alanlarda daha fazla stres, endie ve krizler var. Ocak sonu, ubat banda, yurtiinde gvenlii ilgilendiren konulara, terr ierebilecek durumlara kar daha uyank olunmal. 29 Ocak sonrasnda ve ubat ay boyunca uluslararas konularn getirdii karmaalar, belirsizlikler, bu yndeki abalar dikkat ekmekte. Benzer ekilde bu dnemde niversitelere, YK’e ve medyaya, basna ait konularn da gndemde nemli yerleri olabilir.


19 ubat – 20 Mart arasnda uluslararas konulardan doan gelimeler lkemiz gvenliini, topraa ve i ilerine ait konular yakndan ilgilendirmekte. 1 Mart’tan itibaren hkmeti ve ynetimi ilgilendiren konularda ok hareketli bir dneme girilmekte. Bu dnemde, lkemiz daha mcadeleci, atak ve giriken bir tutum ortaya koyabilir. 20 Mart’a kadar olan dnemde bir yanda yurtiini, gvenlik konularn ilgilendiren gelimeler, bir yandan etnik skntlardan kaynaklanan ynetsel konular giriimler, hkmeti ilgilendiren admlar dikkat ekmekte.


20 Mart – 20 Nisan arasnda hem meclisi hem de hkmeti n planda tutan koullar grmekteyiz. Bu dnemde lkemiz kendi gcn ortaya koyma ynnde son derece kararl gzkmekte. Nitekim 12 Mart sonrasnda ve zellikle 21-28 Mart gnleri evresinde askeri konularn, orduyu ve savunmay anlatan gelimeler gndemi daha fazla igal edecei grlmekte. Benzer ekilde, bu dnemde genleri, ocuklar daha yakndan ilgilendiren gndemler, toplumu heyecanlandran konular, sanata, gsteri dnyasna, sahnelere ait durumlar dikkat ekici olabilir. 29 Mart sonrasnda ayn zamanda ekonomi alanndaki beklentilerin, hassasiyetlerin ne kt bir dnemde olacaz.


20 Nisan – 21 Mays dnemi son derece nemli gelimelerin yan yana geldii bir dnem olacaa benziyor. Bu dnemde, lkemizi uzun sredir srekli megul eden durumlarn bir tepe noktas yaparak sonulanmas sz konusu olabilir. Bu durum Suriye’deki rejime ve Ortadou’daki dier gelimelere ait de olabilir. Nitekim bu dnemde 10 Mays’ta gerekleecek olan Gne tutulmas da benzer koullara iaret ediyor. Ayrca sava gezegeni Mars’n da konumu bu dnemde gerek ekonomik, gerek siyasi ve d politikadaki gndemlerin olduka kritik olabileceine iaret etmekte. Bir yandan topraa, gvenlie ve terre ait konular, gizli faaliyetler, dier yandan da ekonomik beklentileri etkileyen gelimeler sz konusu. Mars’n konumu kartlklarn, dmanlklarn da gndeme olabileceini anlatyor. 25 Nisan – 2 Mays gnleri arasnda szn ettiimiz gerginliklerin daha dikkat ekici olabilecei grlmekte. Yine bu dnemde ekonomiye, endstriye, bankacla ve istihdama ynelik konularn, beklentilerin yeni deerlendirmeleri gerekli klabilecei sylenebilir.


21 Mays – 21 Haziran arasnda da lke gndemini ok yakndan etkileyen gelimeler var. Bu yeni gelimeler hem d ilerini ve diplomasiyi hem de halk ve gvenliini ilgilendiren konular ierisine almakta. Bu dnemde kontrol edilmesi zor olan gizli ve terrist faaliyetler huzursuz bir atmosfer oluturmakta. Elde olmayan nedenler d ilikileri ve anlamalar zora sokabilir. 29 Mays sonrasnda halk yakndan ilgilendiren gelimeler mmkn. Bu yeni dnemde, lkemizin evresinde gelien ve d politikasn ekillendiren olaylara yaklamnda deiikliklere gidebileceini syleyebiliriz. Nitekim bu gelimeler daha sonraki aylarda, zellikle Eyll-Ekim srecinde yeni boyutlar kazanabilir. Ayrca 31 Mays – 13 Temmuz tarihleri arasnda szn ettiimiz gizli ve ykc faaliyetlerin lkenin huzurunu daha fazla zorlayabilecei grlmekte.


21 Haziran – 23 Temmuz dneminde gerek ekonomiyi, gelirleri, parann durumunu gerekse lke gvenliini ilgilendiren konularn dikkat ektii grlmekte. Bu dnemde milliyeti akmlarn getirdii gelimeler,igvenlie ve genel olarak halkn durumuna ait konular n planda kalmakta. Ayrca 29 Haziran sonrasnda ekonominin ve gelirlerin genel durumu, piyasalardaki beklentiler asndan nemli bir yer tutmakta. 14 Temmuz’dan itibaren Mars’n lkemizin ykselen burcu zerine gelmesi bu dnemde gerek i gvenlik gerekse askeri konular asndan hayli kritik bir dnemde olabileceimizi gstermekte. Bir yanda milliyeti temalarn artmas bir yandan da sava gezegeni Mars’n durumu olduka scak bir gndeme dikkat ekmekte.

23 Temmuz – 23 Austos arasnda bu kez lkemiz gndeminin deimeye baladn, ierisinde ekonominin ve parann durumunun nemli olduu konularn nem kazandn grmekteyiz. Ayn zamanda bu dnemde uluslararas konular dahilinde yeni giriimler, anlamalar da sz konusu olabilir. Yakn komular ve Ortadou hala gndemde kalmakla birlikte, lkemiz asndan kendine gven ve kararllk gsteren koullar var. Ancak ekonomi alanndaki hassasiyetler 28 Austos – 14 Ekim arasnda daha kritik bir srete ilerlemeye balayabilir.


23 Austos – 23 Eyll arasnda, zellikle de 29 Austos sonrasnda topraa, i ilerine, vatana ait konularn lke gndeminde nemli yerleri var. Bu dnemde lkemizin Ortadou’daki gelimeler erevesinde taknd tutum daha mcadeleci ve giriken. Nitekim Temmuz sonundan itibaren meydana kmaya balayan yeni koullar lke gndemini yenilemekte. Anlamalar, d politikadaki tutumlar ve kartlklar asndan kritik bir srete olacaz. Genel olarak bu dnem lke ynetimi asndan nemli yenilikler, kararlar, deiiklikler getirmekte.


23 Eyll – 23 Ekim arasnda da benzer ekilde, i ilerine, topraa ait konular, ierisinde meclisin tutumunun nemli olduu gelimeler yer alyor. Ortaya kan yeni koullar ierisinde gerek topra, vatan, gerekse hkmeti ve ynetimi ilgilendiren konularn ba ektii grlmekte. Bu dnemde ayn zamanda bakanlk sistemine ait konular gndemin nemli bir paras olabilir. Temmuz sonundan itibaren gelimekte olan koullarn gerek askeri, gerekse iilerine ait konularda yeni durumlar meydana getirdiini grebiliriz. Bu srete zellikle 15 Ekim- 7 Aralk arasnda komular gsteren alan yer alacak olan sava gezegeninin getirebilecei stresli koullar fark etmek gerekiyor. Benzer ekilde, lkemizin 2013-2014 yllk haritasnda Ko burcu ykseliyor. Bu bur askeri konular, mdahalede bulunmak ve liderlik etmekle ilgili konular ilgilendirir. Bu bakmdan Eyll-Ekim geiinde meclisi ve liderleri hassas kararlarn beklediini syleyebiliriz.


2013’n ikinci yarsnda karmza kabilecek temalar:
lkemiz Temmuz aynn sonu ve Austos ba ile birlikte, siyasi adan son derece hassas dengelerin olutuu bir dneme girmekte.
2013-2014 dneminde diplomasi, siyaset, kartlklarn ve muhalefetin oluturduu koullar, benzer ekilde lkemizin d politikasnda zellikle Ortadou kaynakl konularn getirebilecei kartlklarn ya da dmanlklarn lke ynetimini ok gl ekilde etkileyebileceini grmekteyiz.

2013-2014 profeksiyonunun Olak/ 7. Ev olmas diplomatik konularn, siyasi ilikilerin d politikada nemli bir yeri olacan ve bu durumun zellikle i ilerimizden, topraktan, etnik konulardan ve belki de Krtleri de ilgilendiren gelimelerden kaynaklanabilecei grlmekte. lerletilmi haritada Ay’n da bu alanda ilerledii gz nne alnrsa, ve zellikle 2013 Austos sonrasnda “yanan yol”a girecei grlrse, i ilerinde ok byk hassasiyet ve topraa ilikin konularda stres sz konusu olabilecei fark edilmekte. Natal haritada Satrn’n Terazi burcunda olmas bu konularn yeni yasa yapm ve anayasa sreci ile de yakndan ilikili olabilecei grlmekte.  4. Ev ayn zamanda muhalefetle de yaknda ilikili olduu iin, bu srete muhaliflerin alacaklar tutum zellikle nemli ve belirleyici olabilir.


2013-2014 yllk haritasnda ise Ko burcunun ykselecek olmas ve ierisindeki Urans, yln ikinci yarsnda liderleri, bakanl ilgilendiren konularn dikkat ekici ekilde gndeme oturabileceini aklamakta. Olak burcunun 10. Evde yer almas ve ierisindeki Pluton da, devlet ve ynetime ait konularda kkl deiiklikler, mcadele, yenilenme temalarn gndeme getirmekte. Hkmetin alaca tavrn arkasnda, szn ettiimiz d ilerinin ve d ilerinde yaanan kart durumlarn ve olas ciddi anlamalarn paynn ok nemli olaca grlmekte. Benzer ekilde, Satrn’n yllk haritada 8. Evde Akrep’te yer almas ierisinde meclisin olduu konularda krizlerin, streslerin, dnm ieren temalarn olduunu gstermekte. Devlete, meclise ilikin konularda younlaan bir yenilenme temas grmekteyiz.


2013-2014 yllk haritasnda ykselen yneticisi Mars Baak burcunda ve 6. Evde yer almakta. Bu durum lkemiz gndeminde snrda komulardan (muhtemelen Ortadou) kaynaklanan konularn gndemi yine ciddi biimde igal edeceini anlatyor. Hem Mars hem de 6. Ev ordu ile yakndan ilikli ve ayn zamanda Gne’le de a ierisinde olduu iin, ordunun dikkat ekici bir konumda olduu gzkmekte. Ancak ordu zellikle dsal nedenlerden, uluslararas konulardan kaynaklanan nedenler yznden karmaa iine girebilir ya da elde olmayan, gizli nedenler yznden nemli belirsizlikler yaayabilir. Mars’n Pluton’la as da ierisinde ordu olan temalarn ynetime ilikin srelerle yakndan alakal olduunu anlatmakta.


Kukusuz bu srelerin 2013 ile snrl kalmayaca ve 2014 ylnn ilk yarsnda da gndemde kalabilecei grlmekte. Nitekim Mars 7 Aralk gn 2014’te geri gidecei Terazi burcuna (lkemizin topra, vatan ve i ilerini anlatan evi) girecei grlmekte. Bu nedenle Aralk aynda, zellikle 7’si civarnda balayacak, belirgin hale gelecek gndemlere ok dikkatle bakmalyz. Bu konular, 2014 ylnda zellikle Mart- Mays aylar arasnda bizi olduka megul edebilecek Mars’la ilgili durumlara iaret etmekte.


Benzer ekilde, yllk haritada Terazi burcunun 7. Evde olmas yine ayn temalara, i ilerinden, topraktan ve lke gvenliinden kaynaklanan koullarn d ilikiler ve diplomasi asndan ne derece nemli olduunu aklamakta. Yllk haritada komular aklayan 3. Evde yer alan kizler burcu komularla ilgili elde olmayan, gizli nedenlerin ikilik yaratan huzursuzluuna iaret etmekte.

 
23 Ekim – 23 Kasm aras d ileri, diplomatik gelimeler ve lkemizin zellikle Ortadou’daki gelimelere paralel olarak ald tutumlar asndan kritik bir sre oluturmakta. lke ynetimi asndan kriz yaratan konular, stresler sz konusu olabilir. Ayn zamanda genleri ilgilendiren bir gndem de sz konusu. Yine bu dnemde ynetsel konular, meclisi, hkmeti konu edinen gelimeler dikkat ekici olabilir. Bu yeni srecin 2013 Aralk – 2014 Ocak arasnda nemli sonular olabileceini grebiliriz. Bu sonular dorudan anlamalar, ilikileri, dmanlklar da gndemde tutacaa benziyor.


23 Kasm – 21 Aralk dneminde ierisinde ordunun sz konusu olabilecei ve uluslararas balamda gelien durumlarn dikkat ekebilecei gelimeler var. Ayrca bu dnemde uluslararas temalar ekonomiye ve finans piyasalarna ilikin konular da dikkat ekici klyor. Ancak bir lde kritik ve ilikilere, anlamalara dayal konular gndemde yer almakta. 7 Aralk’ta Mars’n Terazi burcuna ilerlemesi 2014 ylnn ilk yarsna kadar srecek yenikoullarn baladn anlatyor.


21 Aralk – 20 Ocak 2014 sreci her adan dikkat ekici ve nemli olaylar gndeme getirebilir. Bu dnemde ynetime, hkmete ait giriimler yannda i ilerini ilgilendiren vurgular da sz konusu. Her bakmdan olayl bir dnemin ierisindeyiz. D politika, ynetim ve i ilerine, topraa ait konular i ie gemi durumda. Bakanlk sistemi gibi ynetsel gndemler, d dengeleri ierisine alan olaylar ve yenilenme getiren koullar var. Szn ettiimiz bu yeni durumlarn 2014’n Mart-Nisan aylarnda daha belirgin bir grnm kazanabileceini syleyebiliriz.

R. Hakan Krkolu

Bu yaznn kullanm haklar sakldr ve hi bir ekilde izin alnmakszn baka bir medya ortamnda kullanlamaz.

Bu yaz 5 Ocak 2013 tarihinde tamamland.


  


2021`de Trkiye...
Mevlana:Astrolojik bir portre...
2013`te Trkiye...
Neptn Balk`ta...
2010`da Trkiye...
Kova`da l kavuum - Melanie...
Satrn-Urans Kartl- Mela...
Barack Obama...
Kollektif Gezegenler...
in`in gelecek devrimi...
 
Ekle
kart
e-Posta adresinizi yazn
Copyright © 2003-2023 R.Hakan KIRKOLU Bucks - Digital Media Publishing Agency