Barack Obama
 

Hem güncel, hem de öğrenciler açısından açıklayıcı bir örnek olması açısından, Barack Obama’nın astrolojik haritasındaki ana ögeleri ortaya koymanın yararlı olacağını düşündüm.

Obama’nın haritasında dikkat çeken ögeler

Kozmik ifade: Güneş ufuk düzleminin altında kaldığı için bu bir gece haritasıdır ve Ay 5. evde İkizler burcunda yer alıyor. Bu durumda haritanın dikkat çeken yöneticilerinden birisi (Oikodespotes) Merkür’dür. Aslan burcunda, oryantal durumda (Güneş’ten önce yükseliyor), yönetici durumundaki Güneş tarafından dispoze edilen, ve aynı zamanda hem Ay’la (sekt yöneticisi) hem de birinci evdeki Jüpiter’le tanıklık ilişkisi kuran Merkür, kuşkusuz onun hitabet yeteneğini, güçlü, inandırıcı, harekete geçirici sözlerini, bu yöndeki karizmasını ve geleceğe yönelik ümit vaadeden görüşlerini (Jüpiter Kova) açık biçimde ortaya koymaktadır. Merkür’ün köşe evde (7. ev, köşe bir evdir) sözlerinin görünürlüğünü ve etki değerini arttırmaktadır. Benzer biçimde, 5. evdeki Ay, peregrin (asaletsiz) olmasına karşın, kozmik ifadenin bir parçasıdır ve onun kendini iyi ifade edebilme, sözlerini, düşüncelerini yaratıcı ve doğal (5. ev) biçimde ortaya koyabilme yeteneğini vurgulamakta.

Ay’ın bulunduğu kısmi asalet (term) yine Merkür’dür. Obama kuşkusuz Merküryel, genç, zeki, düşüncelerinde hızlı, hareketli, fikir düzeyinde güçlü bir kişidir. Entelektüel yönleri gelişmiştir. Merkür’ün oryantal durumda olması, çok daha girişken ve sözlerinden çekinmeyen yönününü de arttırmaktadır. Oryantal durum gezegene her zaman eril nitelikler getirir. Merkür aynı zamanda hem haritanın lordu (Almuten) hem de Aklın göstergesi olan gezegendir. Bu bakımdan, Aslan burcunda sağlam, kendine güvenen ve kalıcı düşünceleri olan bir akla işaret etmektedir.

Yükselen burç Kova, Jüpiter ve güney ay düğümü Kova burcunda 1, evde

Yükselen burç kişinin ana rotasını ve doğal olarak kaptanın dümenini temsil ettiği için, Obama’nın hayat yönünde idealler, toplumsal görüşler, eşitlik, geleceğe yönelik reformist bir bakış açısı alıyor. Kova içinde insan figürü olan bir burçtur ve kuşkusuz insani değerleri, demokratik eğilimleri, eşitlikçi, bilimsel ve geleceğe yönelik ümit ifade eden karakter özelliklerini temsil eder. Kova sabit nitelikte bir burçtur ve haritasının eksenleri de (cross of matter) sabit nitelikte yer alıyor. (10. ev ve MC Akrep) Kuşkusuz sabit eksenler İkizler’in getirdiği zeki ve adapte olabilen özelliklere kararlılık ve sağlamlık arayan bir tutum kazandırmakta. 

Yükselen burçta yer alan Jüpiter felsefi, sosyal yönleri olan ve hukuki yönlerde idealist bir kimliğe işaret etmekte. Zaten kendisinin Hukuk okuduğunu, avukat olduğunu, Harvard Law Review dergisinin de editörlüğünü yapmış olduğunu biliyoruz.

Güney ay düğümünün 1. evde olması Kova vurgusunu arttırmakta ve kişiliğini muhtemelen siyah olmasından kaynaklanabilecek karmik bir öge getirmektedir. Bu düğüm bir bakıma güçlü bir yüke, ruhsal açıdan sahip olduğu bireyci, sosyal, akılcı ve reformist yönlere de işaret ediyor olabilir. 

Akrep 10. evde ve MC Akrep’te, 10. evde

Obama’nın hem 10. evi, hem de MC noktası aynı burçta, Akrep’te yer alıyor. Bu durumda toplumun onun konumlandırdığı konular ve sorumluluklarla, kendi yapmak istediği, ulaşmaya çalıştığı temalar aynıdır. Bu alanda Akrep’in olması güçlü olma, güç sahibi olma, güç kullanma, dönüştürücü olma, yıkma ve yeniden yapma gibi, transformatif olayların kariyerinde ve yönelimlerinde önemli bir yeri olduğunu açıklamakta.

Ayrıca bu evde Neptün’ünde olması, aslında hem toplumsal alanda, hem de kendini adadiği ve sorumluluk aldığı noktalarda önemli kör noktalarının olabileceğini, en iyi olasılıkla kendisini bu alana idealist biçimde adayabileceğini göstermekte. Nitekim Güneş’in Neptün’le olan karesi zaten hayat yolunda, kariyerinde önemli hayallere, kendini kurban etme kapasitesine, merhamet göstererek kendinden vazgeçebilme, büyük bir nedene, amaca kendini adayabilme durumuna işaret etmekte.

Fortuna (Şans noktası) Koç’ta, Ruh noktası Yay’da

Kuşkusuz Koç burcundaki şans noktası onun kısmetinin liderlikten, öne çıkmaktan, mücadeleci olmaktan yana olduğunu anlatmakta. Şans noktasına göre 11. ev, Kova burcudur ve bu alanda zaten Jüpiter’in yer aldığını biliyoruz. Şans noktasına göre 11. ev, özellikle bereketli bir alandır. Bu alanda Kova/Jüpiter’in olması zaten onun kendi kişiliğinden ( natalde 1. ev) kaynaklanan daha evrensel, idealist kimliğinin, kendi şansı haline geldiğini söyleyebiliriz. Yine çok ilginç, şans noktasına göre 10. evde ise Oğlak burcu yer alıyor ve burada da asaleten yönetici durumunda Satürn yer almakta. Oğlak’ın devleti, hiyerarşiyi ve kurulu düzeni, bürokrasiyi temsil ettiği söylenirse, bu noktaya göre 10. evdeki Oğlak burcu mesleği konusunda da güçlü ipuçları vermekte. Zira şans noktasına göre 11. ve 10. evlerdeki burçlar/gezegenler kişi için şanslı ve ilerleme gösterebileceği, özellikle kariyerinde kullanabileceği temaları anlatır.

Haritada ruh noktası 8 derece Yay burcundadır. Ruh noktasının kişinin kariyeri ve yapmak istedikleri şeylerle yakından ilişkili ve çok önemli bir noktadır. Yay burcundaki ruh noktası felsefe, hukuk, sosyal konular, içinde yabancıların olabileceği durumları öne çıkarırken, bu noktanın yöneticisinin (Jüpiter) Kova burcunda olması ve bu noktayı görebilmesi, kendisinin ilerici sosyal itilimlerini vurgulamakta ve bu yöndeki girişimlerini başarılı (Jüpiter 1. evde)( kılmaktadır. Şans noktasına göre ruh noktasının 9. evde olması yine benzer biçimde, kendi kısmeti ile yapmak istedikleri arasında zahmetsiz ve akıcı bir birliktelik olduğunu, tekar edecek olursak, 9. ev konularından fayda sağlayacağını göstermektedir. Tüm dünyanın onun liderliğine daha sıcak bakması ve kendi ülkesi dışındaki yerlerle olan bağlantısı yine ilgi çekicidir.

Hayz durumundaki Mars

Mars bir gece gezegenidir ve gecenin serinliğinde olması Mars’ın öfkesini çok daha iyi kontrol edebilmesini sağlar. Obama bir gece haritasına sahip olduğu için, Mars’ın feminen bir burçta, Başak’ta ufuk düzlemi üzerinde olması Mars’a tamamen kendi ışığında olması imkanı tanımaktadır. Bu durum Obama’ya daha kontrolcü ve akılcı, öfkesini dizginleyebilen bir kapasite vermekte. Obama bu yönünden tüm kampanyası süresince yararlandı ve tahriklere kapılmadı. Mars’ın aynı zamanda haritanın oikodespotesi olan Merkür tarafından dispoze edilmiş olması da ayrıca artı bir faktördür. Ayrıca Mars tepe noktasındaki Akrep’in yöneticisidir. Mars’ın kendi kısmi asaletinde olması da, bu gezegeni oldukça dikkat çekici hale getirmekte.

Ex-cond durumundaki Satürn

Ancak Obama’nın Satürn’ü önemli sorunlara ve risklere işaret ediyor. Zira Satürn bir gündüz gezegenidir ancak bu haritada, hem feminen bir burçta, hem de Güneş’in olmadığı alanda kalarak, tamamen kendi sekti (kendi ışığı) dışında kalmıştır. Satürn devleti, kontrol mekanizmalarini ve bir biçimde, yönetici olma kapasitesini anlattığından bu yönde zaafların olacağı görülmekte. Kuşkusuz Satürn deneyimi de anlatır ve kendisinin bu yönde açıkları, tecrübesizliği olabilir.

Ayrıca Satürn 12. evde, yani tamamen kollektifte, ya da kişinin kontrol edemeyeceği, son derece karmik bir alandadır ve 8. evdeki Mars’la da zahmetsiz üçgen açı içindedir. Satürn’ün diğer gezegenlerle de temel bir açısı görülmemekte. Bu durum, hayatının belirli dönemlerinde, üzerinde yıpratıcı riskler ve engel olamayabileceği olaylara işaret edebilir. Üçgen açı yapan Mars’ın 10. evi yönettiği yeniden görülürse, bu durum yönetimi açısından önemli krizler (Mars 8. ev) getirebilir.

İlginçtir, Satürn’ün yükselen burcun yöneticisi ve 12. evde yer alması, (kendisi aynı zamanda çikolata tenli ve Satürn koyu renkleri anlatır) bir bakıma devlet ve hiyerarşi tarafından kurban edilebileceği anlamına da gelebilir. En iyi olasılıkla bu durum, onun kendisini, ruhsal açıdan bu yöne vakfedeceği, bağışlayacağı, siyahların durumuna göstereceği, vereceği sembolik katkı şeklinde yorumlanabilir.

Yine çok ilginçtir, Obama’nın yücelim noktası (Exaltation, Nobilitatis) 17. derece Oğlak burcundadır, kendisi devlet tarafından, yönetsel konularda yücelmiş durumdadır.

Haritanın (Işığın) Üçlüleri

Obama’nın haritasında ışığın (Bu durumda Ay) üçlüleri, Merkür-Satürn ve Jüpiter’dir. Jüpiter, helenisik açıdan her iki hayat döneminde de etkin değerlendirilebilir.

Hayatının ilk yarısını anlatan gezegen, üçlülerin ilki, Merkür’dür. Merkür’ün ne kadar güçlü olduğunu ilk aşamada ifade etmiştik. Köşede, yönetici Güneş tarafından dispoze edilen, Ay ve Jüpiter’le açı içinde olan Merkür iyi bir eğitim ve öğrencilik hayatı, aktif bir hayat ve zekasını sosyal alanda, felsefi ve hukuki konularda kullanabilen bir döneme işaret etmiş.

Şimdi hayatının ikinci döneminde, Satürn söz sahibi olacaktır. Satürn Oğlak’ta (devlet, hiyerarşi, düzen, sorumluluk) ancak 12. evde ve Mars’la bakış açısı içindedir. Kuşkusuz bu durum Obama’nın başkanlığına işaret ediyor ancak 12. evde, düşük bir evde (cadent) yer alması ve korunmadan çok, riskli bakış açısı içinde ve kendi ışığının tamamen dışında kalması, hayatının ikinci döneminde, kontrol dışı faktörlere ve onu kurban edebilecek durumlara yol açabilir.

Zaman yöneticileri – Firdaria

Obama 2005 Ağustos’undan bu yana Güneş dönemindedir ve kuşkusuz bu dönem onun hızlı, meteorik yükselişine işaret etmektedir. Zira Güneş oturmuş lideri kral, başkan figürüdür. Haritasında Güneş’in yönetici durumunda ve köşe bir evde yer alması başkan olmak yönünde destek vericidir. Ancak bir yandan da 7. ev, pek tekin bir ev değildir, zira hem ortaklıkları hem de açık karşıtlıkları temsil eder. Haritasında zaten batı yönünde yer alan vurgu onun, sürekli olarak başkaları ile mücadelesinin olduğunu, ortaklıkların önemli olacağını ve hayat olaylarını tek başına yürütmeyeceğini, yürütemeceğini vurgulamaktadır.

Başkanlık seçimlerinin olduğu dönemde ise, alt dönemde, Merkür yer alıyor. Zaten Merkür’ün haritada çok önemli bir konumu olduğunu, haritanın almuteni olduğunu ifade etmiştik. Bu dönemde Obama zekasını ve yeteneklerini en iyi biçimde ortaya koymuş, liderlik kapasitesini (Güneş Aslan) sözleri ve yaptığı anlaşmalarla, işbirlikleri ile (Merkür 7. ev) yerine getirmiştir. Önümüzdeki
yıllardaki dönemler kısaca şöyle:

Güneş/Merkür 13.6.2008-16.11.2009

Güneş/Ay   16.11.2009 – 22.4.2011
Daha fazla yalpalayabileceği, değişikliklerin süreklilik kazandığı bir dönem

Güneş/Satürn  22.4.2011-25.9.2012
Yorucu, daha riskli, kontrol dışı sıkıntıların ağır basabileceği, önemli bir test dönemi

İleride profeksiyonlar, güneş dönüş haritaları, ruh noktasından açılım ve önemli transitlere değinerek önümüzdeki yıllardaki konulara ayrıca değineceğim.

Hakan Kırkoğlu

11 Kasım 2008

 


 


2021`de Türkiye...
Mevlana:Astrolojik bir portre...
2013`te Türkiye...
Neptün Balık`ta...
2010`da Türkiye...
Kova`da üçlü kavuşum - Melanie...
Satürn-Uranüs Karşıtlığı- Mela...
Barack Obama...
Kollektif Gezegenler...
Çin`in gelecek devrimi...
 
Ekle
Çıkart
e-Posta adresinizi yazın
Copyright © 2003-2024 R.Hakan KIRKOĞLU Bucks - Digital Media Publishing Agency