2021'de Trkiye
 

2021’de Trkiye

R. Hakan Krkolu 

                    
    Beklenmedik olaylar, ani deiim, uyan, korkularla yzleme

Ksa balklarla

*Herkesin bildii gibi bu yl ekonomi alanndaki dar boazlar lke, ynetim ve bankalar, finansal kaynaklar zerinde byk bir kst getiriyor.

*Siyasetteki gelimeler asndan 2022 ylnn Nisan ayndan balayarak ok daha hzl ve belirleyici gelimelerin ne kacan syleyebilirim. Bu temalar 2021 Haziran'ndan itibaren de dikkat ekici olmaya balayabilir. Bu hzl ve yeniliki tempo uzun yllar, 2025’e kadar devam edebilir.

*2021’de ubat bandan itibaren balayacak olan gizli, ngrlemeyen koullar, gizli dmanlklar ve geri planda piirilen iler lke iinde huzursuz edici ve ayrtrc olabilir.

*Bu adan belirli dnemler daha riskli: 13-28 Mart aras, 10 Haziran-8 Austos, ayrca 5 -19 Kasm aras. Nisan ve Mays aylarnda ak dmanlklar ve kriz karan konular ar basyor.

*23 Nisan-11 Haziran arasnda, Mars Yenge’te ilerlerken, lkemiz snrda komular ile daha atak ve cesur bir tutum iinde.

*Yln ikinci yarsnda, uluslararas alanda, ABD ile ilikileri iine alacak ekilde, Gney snrlarmzdaki sorunlar, bu adan Suriye’de faaliyet gsteren terrist oluumlar nedeni ile lke gvenlii ve bu alandaki endieler dikkatle izlenmeli.

*Bu nedenle, 24 Austos-21 Eyll arasnda snrda komulardan kaynaklanacak sorunlar sz konusu olabilir.

*Austos sonrasnda ve zellikle Ekim-Kasm aylar bu tr tehdit ve i gvenlikle ilgili konularda alert halde olacaz.

*zellikle 5-19 Kasm arasnda yorucu bir ekilde, hem toprakla, i gvenlii ile, hem de ynetimi ilgilendiren alanlarda ani olaylar, beklenmedik gelimeler sz konusu olabilir. zellikle bu gelimeler 12 Ekim’den balayarak 18 Aralk’a kadar srebilir.

*Potansiyel olarak farkl nedenlerle halk iine alabilecek zor zamanlar (doal afet ya da olumsuz, ykc olaylar) asndan 28 Ocak -11 ubat, 28 Mart – 12 Nisan, 27 Nisan – 11 Mays, 6 Ekim – 20 Ekim, 20 Ekim – 5 Kasm, 5 Kasm – 19 Kasm tarihleri dikkat ekebilir.

Genel olarak
Bu yl lkemizin ilerletilmi haritasnda Ay Saka burcunda, 8. evde, balsamik aamada iyice klrken, genel psikolojimizde korku ve endieler, halk asndan kriz ve sknt yaratan koullar dikkat ekmekte. 8. ev dnya astrolojisinde finansal konular, kredileri, yatrmlar ve bakalarnn kaynaklarn aklayan evdir. Bu ev ayn zamanda lm oran (mortalite) ve gizli eyler ile de ilgilidir. Dolays ile halkn durumunu ilgilendiren koullarn maalesef son derece talihsiz ve skntl olduu grlmekte. Genel olarak Saka burcunda ilerletilmi yeniayn gerekleecei 2022 ubat’na kadar bu yorucu atmosfer
in sz konusu olabilecei grlmekte.

Benzer ekilde, Jpiter ve Satrn de bu yl Saka burcunda lkemizin 8. evinde ilerlemekteler. Bu transitler TL’nin deerini, borlar ve yatrmlarla ilgili koullar daha kritik hale getirmekte. Bu evde balayan yeni dng lkemizin kredi koullar ve finansal sistemde destek bulmak konusunda yeni almlar ve giriimlerde bulunacan da gsteriyor ancak dardan gelebilecek kaynakta kstlamalar da grlecek. zellikle Satrn’n ubat banda lkemizin Gne’ine yapaca kare a olduka kstlayc ve test edici olabilir. Bu durum lkemizin kaynaklar ve birikimleri asndan zorlayc olabilir.

Dier yandan Olak burcunda ilerleyen Pluton da 2021 boyunca lkemizin Merkr ve Satrn’ne srekli olarak kare ada olacak. Bu kareler Ocak, Eyll ve Ekim aylarnda daha belirgin hissedilecek. Pluton transiti deiime zorlayan, bask ile dntren, arlk ve byk g uygulayan zellie sahiptir. Satrn/Merkr kombinasyonu ise genel olarak devletin ileyiini, brokrasiyi, memurlar, genel olarak dzen ve yasalar anlatr. Bu transit nedeni ile d ilikiler, anlama ve grmeler, finansal piyasalar, bankalar daha byk kstlamalar, ykler altnda kalabilir. Ayn zamanda komu lkelerle grmeler, gizli kalan konular, eylemler daha fazla bask ve huzursuzluk kayna olabilir.

Neyse ki 14 Mays- 28 Temmuz tarihleri arasnda Jpiter’in Balk burcunda kalacak olmas bir lde daha hafifletici ve moral getiren baz deiikliklerin de gndeme gelebileceini aklamakta. Benzer ekilde, sonbahar aylarnda ilerletilmi harita Gne’in ilerletilmi Jpiter ile olumlu ada kalacak olmas engelleri amak, daha fazla moral ve pozitif admlar asndan daha destekleyici bir zemin getiriyor olacak. Bu gelimeler uluslararas ilikiler, hukuk ve alanlarn koullarn daha olumlu ynde etkileyebilir.
 
Ancak szn ettiimiz kstlar, engeller, korku ve endieler ubat - Mart geiinde daha yorucu olabilir.

2021’in hemen banda, Ocak-ubat aylar ile birlikte, zellikle 3 ubat 2021 ve sonrasnda gizli kalan eylere, kontrol zor olan, ypratc olabilecek gelimelere dikkat etmek gerekiyor. Gizli dmanlklar, gizli faaliyetler ift durumlara ve blc olan, halk huzursuz eden koullara iaret etmekte.

Mart ba depresif ve kstlayc olabilir, Haziran ba ve yaz aylarnda 22 Temmuz civar i ilerine, gvenlik ve savunma konularna hassasiyet getirmekte.

Yl iindeki belirli geilere bakarsak, 27 Kasm 2020’den 29 Ocak’a kadar olan dnemde d ilikilerde testler ve zorlanmalar, engeller, kstlamalar, 29 Ocak – 30 Mart arasnda korku ve endie yaratan olaylar, finansal piyasalarda, TL’nin deerinde skntlar, halkn salna, moraline zarar veren olaylar, 30 Mart – 26 Mays arasnda uluslararas ilikiler, yabanclarla ilgili konular, iine eitimi, medyay, basn alan konular, 26 Mays – 21 Temmuz arasnda lkemizde ynetimi ilgilendiren gelimeler, daha fazla ne kma, askeri konular, iddial ve cesur hareket etme, balanglar, 21 Temmuz – 15 Eyll arasnda istikrar ve ekonomiyi ilgilendiren konular, kaynaklar daha iyi kullanma ynelimi, parasal konularda hassasiyetler, alyanslar ve yesi olduumuz kurumlarla ilgili gelimeler, 15 Eyll – 12 Kasm arasnda gizli kalan konular, gizli ve ykc olabilecek faaliyetler, elde olmayan, kontrol d olaylar, ynszlk, 12 Kasm – 12 Ocak 2022 arasnda halk iine alan konularda yenilikler, balanglar, milli hassasiyetler dikkat ekiyor olabilir.Spesifik olarak yllk temalar
lkemiz bu yl parasal kaynaklar, ekonomiyi ve TL’nin deerini ilgilendiren konulara odakl bir yl yayor. Bu koullar yl boyunca nemini, hassasiyetini srdrecek. Uluslararas gelimeler ve ilikiler bu balamda dikkat ekici bir rol oynayacak. Yllk haritada Yay burcunun ykseliyor olmas, yneticisi Jpiter’in Olak’ta, 2. Evde, Pluton ve Satrn ile birlemesi siyasi ve ekonomik gelimelerin kol kola ilerleyeceini ve bu alanda sk kontrol ve daha sk para politikalarnn olduunu gsteriyor. Yukarda da ifade ettiimiz gibi, transit Satrn’n bu yl 8. Evimizde ve profekte olan burca kart olmas kaynak yaratmak ve mali konularda, vergi alannda, ksaca genel ekonomik koullar iinde nemli derslerin, kstlarn olacan gsteriyor.

Ayrca bu yl gizli faaliyetler ve tehditler, ykc olabilecek olaylar ynetim asndan tehlike oluturabilir.

Bu yl halkn saln, alanlar, memurlar, iileri, orduyu ilgilendiren konular en dikkat ekici alana gelmi durumda. Bu konular ekonomik kaynaklarn darl ve kstlamalar nedeni ile test edilmekte.

Bu yl ekonomiyi, paray, devletin gelirlerini ve harcamalarn ilgilendiren alanda kstlamalar, disiplin gerei ve nemli basklar var. Bu konular zellikle kartlklar, ak dmanlklar ve d ilikilerdeki gelimelere paralel olarak etki altnda kalmakta.

Yakn ve snr komularla ilikilerde kopuk kalma, ilk ve orta retim, ulam, medya ve haberleme konularnda endieler, korkular, teknolojik ya da dijital ilerlemeler var ancak ekonomik kaynaklar ve snrlamalar erevesinde bu alanlar yakndan etkilemekte.

lke snrlar, vatan, toprak ve i gvenlii ilgilendiren konularda snrlarn belirli olmamas, su ve denizlerle ilgili gelimeler, dank ve hassasiyet ieren koullar, belirsizlikler dikkat ekiyor. Bu konular uluslararas grmelerden, ideolojilerden, fikirlerden ya da dini konulardan etkilenirken, yine ekonomik kaynaklara bal olarak deiim gstermekte.

Genleri, ocuklar, halkn isteini, sanatlar anlatan konularda daha fazla tepki, huzursuzluk, bu konularn ynetimden etkilendiini grebiliriz. lkemiz bu dnemde kendini gstermek ve iddial olmak konusunda daha cesur ve giriken, risk alarak davranabilir.

alan kesimleri, memurlar, devlet dairelerini, orduyu da iine alan konularda istikrar ve gven istei olmakla birlikte, bu alanda anilikler, huzursuzluklar sz konusu. Siyasi partiler, gruplar, STK’lar bu alanda daha fazla dikkat ekebilirler ve isteklerini gruplar yolu ile daha ok ortaya koyabilirler.

Bu yl diplomaside, karlkl grmelerde, anlamalarda ve anlamazlklarda, ak dmanlklarda ift durumlar, daha fazla iletiim ancak gizli kalan, ykc ya da kontrol edilemeyen durumlar, gizli dmanlklar sz konusu. Bu konular siyaset ve partiler asndan daha fazla gndem ve srnceme yaratyor olabilir.

Bu yl krizler, endieler, korkular halk asndan son derece nemli bir noktaya ulam durumda. Ayn zamanda borlar, uzun vadeli krediler, finans konular, vergiler benzer ekilde halk asndan kritik durumda. lm oran dikkat ekerken, bu konular i ilerini, yurtta gveni ok daha hassas klyor.

Bu yl uluslararas konularda liderin rol ve nemi, uluslararas alanda daha gl ve kendine gvenen bir tutum dikkat ekerken, bu koullar ekonomiyi, kaynaklar ve gelirleri yakndan etkilemekte. Ancak gizli ya sakl koullar yznden skntlar yaanabilir.

Bu yl ynetimi, lideri ve yneticileri, hkmeti ilgilendiren konularda, lkemizin dnya iindeki yerini gsteren alanda salk, dzen, organizasyon yannda snrda komular ilgilendiren koullar dikkat ekmekte. Bu alanlarda srncemeler, iletiim problemleri, tekrar eden durumlar, gecikmeler var ve bu durum siyasette, mecliste ve sosyal alan iinde nemli bir yank buluyor.

Bu yl sosyal alan, siyasi partileri, STK’lar, meclisi ilgilendiren alanda yeni dengeler, grmeler, ortaklklar ve diplomasi gerei ne kmakta. Bu alanda kadn figrler daha etkin hale gelebilir ve dikkat ekici olabilirler.

Bu yl gizli kalan eyler, toplum iinde bastrlan, ho grlmeyen ya da hapistekilerle ilgili konularda mcadele, ekime, huzursuzluk, gvensizlik dikkat ekerken, genleri, halkn tercihlerini ya da gsterileri de iine alabilir.Aylk geiler
29 Aralk – 29 Ocak arasnda
Bu dnemde topra, vatan ve gvenlik konularn, i ilerini ilgilendiren gelimeler daha ok ne kyor. Bugnlerde siyasi alanda partileri ve meclisi iine alan konularda, sosyal alanda daha fazla hareket grebiliriz. Siyasi liderler, kadn figr(ler) gndemde olabilir. 8 Ocak’tan balayarak siyaseti ve d ilerini ilgilendiren olaylar nem kazanyor. Bu dnemde 20 Ocak’a kadar d ilerinden, kimi zaman dmanlklardan kaynaklanan konular ekonomiyi ve TL’nin deerini yakndan ilgilendirmekte. Bu adan 15-19 Ocak ve 25 Ocak gnleri daha kritik olup, gereki ve dikkatli olmay gerektiriyor.

Bu arada 30 Aralk – 13 Ocak dneminde, Yenge’teki dolunay halkn sal, memurlarla ilgili konular, uluslararas alan, snrda komular ve alakal olaylar ne karken,

13 Ocak – 28 Ocak arasnda kartlklar, d politikaya ait konular, diplomasi ieren konularn ekonomi ve kaynaklar zerinde etkili olabileceini gstermekte. Bu dnemde salk, devlet kurumlar ve i ilerine, toprak ve vatana ait konular ne kyor.
 
29 Ocak – 28 ubat arasnda
Son derece nemli ve kritik bir dnem. Mttefiklerle, zellikle ABD ile ilgili konularda hassas koullar ve gelecek ynnde beklentileri test eden durumlar gndeme geliyor. Bu dnemde genleri, ocuklar, toplumun irade ve isteini, sahnede olanlar ilgilendiren konular olmakla birlikte bu konular gizli ya da kontrol d koullarla yan yana geliyor. Ykc olabilecek gizli dmanlklar ne kabilir. Liderlii, askeri konular ve ynetimi ilgilendiren gelimeler de dikkat ekmekte. inde olduumuz ittifaklar (rn. NATO gibi) ilgilendiren konularda, snrda komularla ilgili konularda daha bilinli olma gerei var. Bu dnemde komularla ilgili krizler yeniden gndemde olabilir. Bunun yan sra 19 ubat’a kadar olan dnemde, mali konular, devlet borlar ve bankalar, genel olarak ekonominin gidiat ilgilendiren gelimeler dikkat ekmekte.

Bu dnemde 28 Ocak – 11 ubat arasnda yakn komularla ilgili grmeler, diplomasi yannda gizli ve ykc dmanlklar lke iinde, topraa ait konularda zararlara yol aabilir. Ayrca ekonomik konularda nemli bir deerlendirme ve muhasebe yapma gereine neden olabilir. ttifaklar ilgilendiren konularda ok hassasiyet ve tartma konusu var.
 
11 ubat – 27 ubat arasnda ekonomiye, borlara, finansal konulara vurgu artarken, i ilerini ve vatan gvenliini ilgilendiren konularda daha aktif olabiliriz. Bu dnemde de diplomasi, snr komularla ilgili konular yannda ykc olabilecek gizli faaliyetlere, kontrol d durumlara, dmanlklara vurgu grlmekte.

28 ubat – 29 Mart arasnda
Bu dnemde sal, devlet ilerini ve dzenini, memurlar, grevlilerini, memurlar ve orduyu ilgilendiren konular halk asndan nemli bir yer tutmakta. Halk sal yannda akademik konular, basn ve medyay iine alan koullar da ne kmakta. Bu koullarn bal olduu ekonomik ya da gelirlerle ilgili mali konular var. Ekonomik kaynaklar ve disiplin, ekonomik kaynak aray, kriz ve endie ieren durumlar n planda. Yine bu dnemde, 20 Mart’a kadar srede uluslararas gelimelerden kaynaklanan durumlar lke snrlar, gvenlii ve denizleri de iine alabilecek olaylar dikkat ekebilir. 7-9 Mart arasnda daha belirsiz koullar varken, 17-20 Mart gnlerinde halk iine alan hassasiyetler gndemde.

Bu dnemde 27 ubat – 13 Mart dneminde mttefiklerle ilgili gelimeler, kontrol edilmesi zor olan, gizli durumlar ve ayn zamanda kartlklar, ak dmanlklara, diplomasi zellikle nem vermek gerekiyor. Yakn komularla ilgili deerlendirmeler, ilikiler ve muhasebe gerei, gizli kalan ve ykc olabilecek gelimeler, ift durumlar vurgulanyor.

13 Mart – 28 Mart aras son derece skntl grlmekte. Bu dnemde uzaklar ya da inanlar, grleri ilgilendirebilecek yabanclarla ilgili konular yannda kayp ve zarar getirebilecek gelimeler, gizli dmanlklar ve kayp, kriz ve lm temas yapabilecek gelimeler var. Bu nedenle bu dnemde uluslararas konular, halkn psikolojisini, saln ilgilendiren durumlar dikkat ekmekte.

29 Mart- 29 Nisan arasnda
Bu dnemde kartlklar, ak dmanlklar, diplomasiyi ve ilikileri ilgilendiren nemli konular gndeme gelmekte. Ayrca bu dnem halka olumsuzluk ya da dmanlk ierebilecek konular da iine alabilir. Kriz, endie ya da korku yaratan koullar, ekonomiyi ve genel gidiat zorlayabilecek temalar ne kyor. Bu dnemde kaynaklar ve destekler asndan olduka zorlayc ve test edici bir dnemdeyiz. Ayrca bu dnemde genleri, ocuklar, halkn isteklerini gndeme getiren konular yannda, lkemizin kendini daha fazla gsterme arzu ve gc de ne kmakta. Ynetsel konular, lider ve yneticileri, hkmeti ilgilendiren gelimeler var. 5-7 Nisan yannda, 10-17 Nisan arasnda, 25 Nisan’da daha kritik konular, olaylar dikkat ekebilir.

Bu dnemde 28 Mart – 12 Nisan arasnda, yurt iini, toprak gvenliini ve vatan ilgilendiren konular yannda ittifaklarla, gelecek mitlerle ilgili konular ne kmakta. Bu nedenle i ilerini, halkn gvenliini ilgilendiren konularda hassasiyetler, kriz ve endie karan koullar, terr ya da blc gelimeler, iddet ieren durumlar gndeme gelebilir.
 
12 Nisan -27 Nisan arasnda ise ynetsel konular, lideri, hkmeti ve lkemizin dikkat ekmesine neden olan koullar, cesaret, mcadele ve zellikle yakn komularla yaanabilecek atmalar, srtmeler gndeme gelebilir. Bu dnem uluslararas alanda kendini gsterme ve zellikle vatan, toprak ve gvenlikle ilgili konularda atak, cesur davranmay gerektiriyor. Baz belirsizlik ve karmaalar da amak gerei var.

29 Nisan – 29 Mays arasnda
Bu dnemde kriz ya da korku yaratan konular, ierisinde lm ya da deiim gsteren temalar, finansal ve mali konular ilgilendiren gelimeler daha fazla dikkat ekebilir. Bu huzursuzluk ya da skntlarn yakn, snrda komularla, ulam, transport ya da eitsel konularla da alakas mmkn. Ekonomik anlamda kstlamalar ya da kontrol edilmesi gereken konular, borlar, finansal alanda olduka ciddi olmay gerektiren koullar var. Bu dnemde gelecekle devlette alanlar ve memurlar asndan beklentiler, doktorlar ya da hizmet edenleri ilgilendiren koullar ne kyor. 11-18 Mays arasnda ekonomiyi, i ilerini, toprakla ilgili konular ne karan konular var.

27 Nisan – 11 Mays aras ok nemli zira gerek toprak ve gvenlik konularn, iilerini, gerekse ynetimi ilgilendiren gelimeleri ne kartmakta. Bu konular istikrar asndan nemli grlmekte. Bu dnemde istikrarn, mttefiklerle anlamalarn hassaslat, ekonominin geleceinin konuulduu kstlamalar ya da testler, snavlar ne kabilir. lkemizin savunma ve komularla ilgili alanda daha atak olduu bir dnemdeyiz.
 
11 Mays – 26 Mays arasnda koullar bir miktar gevemekte ve genleri, yaratcl, serbestiyeti, alanlarla ilgili konular yannda gelecee bakma ynnde daha olumlu bir hava getirmekte. Bu dnemde uluslararas konular, orduyu, alanlar ilgilendiren gelimeler n planda. Ayrca yakn komular, gvenlikle ilgili hassasiyetler devam ediyor.

29 Mays – 29 Haziran arasnda
Yabanclarla ilgili konular, uluslararas gelimeler, iinde ideolojilerin, politikalarn, inanlarn ya da akademik konularn olduu gelimeler ne kyor. Bu konular lke gvenlii, topraa ve snrlarmza ynelik konular asndan hassas durumda. lkede snrlar ilgilendiren konularda belirsizlikler, denizlerle ilgili gelimeler, genel olarak halkn durumunu iine alan durumlar var. zellikle kartlklar, ou zaman gizli kalan ya da terr kaynakl gelimeler, gizli dmanlklar gndeme gelebilir. Dardan kaynaklanan, artlarn kontrol edilmesinin zor olduu koullar var. Dier yandan ekonomi ilgili kaynak araylar, mali konular dikkat ekiyor.
 
26 Mays-10 Haziran arasnda (Ay tutulmas) yakn komularla, iletiimle, bilgilerle ilgili konular ne karabilir. Bu dnemde ekonomiye, parann deerine ve desteklere dikkat etmek gerekiyor. Ancak kartlklar ve mzakere gerektiren konular da var. Ayrca halkn sal, alan kesimleri de ilgilendiren gelimeler dikkat ekebilir.

10 Haziran- 24 Haziran arasnda i ileri, gvenlik ve topraklarla ilgili gelimeler yine n planda. Bu dnemde milli konular daha fazla ne kyor. Yakn komular, snrlar yannda ykc olabilecek durumlar, kriz karan, gvenlii bozan ykc faaliyetler de gndeme gelebilir.

29 Haziran – 29 Temmuz arasnda
Ynetimi, yneticileri, hkmeti ve giriimleri anlatan ok dikkat ekici bir dnemdeyiz. Mcadele ve cesaret vurgulanyor. Askeri konular ne kabilir. Ayrca genleri ve halkn tercihlerini gndeme getirebilecek koullar ortaya kabilir. Bu dnemde riskler, baz endieler de sz konusu. Gvenlii ilgilendiren, halk ilgilendiren konularda yeni admlar, balanglar var. Ancak 12-19 Temmuz daha hassas konular, deerlendirmeleri gndeme getiriyor.

24 Haziran -10 Temmuz aras olduka zorlayc ve test edici. Devlet kurumlarna, alanlarna, memurlara, dzen ve sala ynelik konular yannda dorudan ynetimi ilgilendiren meseleler n planda. Bu dnemde d ilerinde ve gvenlie ait konularda dikkat ekici bir hassasiyet sz konusu. Bu konular ekonomi ve gelirler asndan daha kritik sonular getirebilir. Ekonomi ve kaynaklar alannda ok daha aktif olunmas gereken bir dnemdeyiz. Bask ya da deiim unsuru olabilecek koullar da grlyor.
 
10 Temmuz – 24 Temmuz arasnda da baz skntlar, kontrol d ya da gizli durumlar, toprak, gvenlik ve i ilerini, milli konular ve halk ilgilendiren konular daha gl bir odaklanma ve kararllk gerektiriyor.
 
29 Temmuz – 29 Austos arasnda
Bu dnemde yakn komularla ilikiler, dengeler nem kazanrken, 16 Austos sonrasnda lkeyi, topraklar ve i ilerini ilgilendiren konular nem kazanyor. ttifaklar, gelecek ynnde beklentiler, ekonomik konular ve gelirleri ilgilendiren konulara odaklanma var. Bu dnemde gelirler, ekonomi ve kaynaklarn, desteklerin uzaklarla, yabanclarla, uluslararas konularla dorudan bir alakas olabilir. Ayn zamanda devlet kurumlarn ve memurlar ilgilendiren koullar da gndemde. Bu alanlarda yeni admlar atlabilir.

24 Temmuz – 8 Austos arasnda yine milli hassasiyetleri, halk ve gvenliini ilgilendiren koullar var ancak baz krizler ya da korku unsuru, endie kayna olabilecek durumlar da dikkat ekiyor. Bu dnemde Ankara ve Istanbul farkl gndemler iinde olabilir. Istanbul’a gre daha kararl olma ve iilerine ynelik konular sz konusu.

8 Austos – 22 Austos arasnda genleri, serbestiyeti, yaratcl ilgilendiren konular yannda risk ieren koullar, krizler ve huzursuzluklar olabilir. Bu dnemde yabanclar, uzaklar, orduyu ve devlet alanlarn ilgilendiren temalar, uzaklarla, yabanclarla ekonomik balantlar vurgulanmakta. Finansal alandan gelen haberler, ayrca yakn komularla ilgili kriz ya da endie ieren durumlar ne kabilir.

29 Austos – 29 Eyll arasnda
Bu dnemde kontrol edilmesi zor, gizli durumlar, i ilerini, lke gvenliini, halk da etkileyebilecek olaylar, gizli ya da ypratc faaliyetler, dmanlklar huzursuzluk getirebilir. Bu konular dorudan diplomaside ve ak dmanlklar asndan ne kmakta. Ayrca bu dnem lke ynetimi, yakn komular, medya ve basn ilgilendiren alanlar da hassas klmakta. ok deikenli, ynetilmesi daha zor bir atmosfer sz konusu.

Bu srete 22 Austos – 7 Eyll arasnda yine uzaklar, yabanclar, uluslararas gelimeleri ne karan ve komularla da alakal olan gelimeler, bu alanlarda kartlklar, mzakareler, hassasiyetler, baz endieler vurgulanyor. Komularla ok daha kritik konular ne kmakta.
 
7 Eyll – 21 Eyll arasnda benzer ekilde komularla, yakn lkelerle ilgili mcadele ieren durumlar, ekonomimizi ve kaynaklarmz seferber etmeyi ve daha fazla destek bulmay ieren admlar, gayretler olabilir. Bu dnemde halk, lideri, yneticileri ilgilendiren, ekonomiyi iine alan konular dikkat ekmekte.

29 Eyll – 29 Ekim arasnda
Bu dnemde milli odakl, halk ilgilendiren durumlar, hassasiyetler ve yeni tutumlar, kendine odaklanma dikkat ekmekte. Kukusuz endieleri, hassasiyetleri de ilgilendiren durumlar var. Bu konular finansal adan, bankalar ve TL’nin deerini ilgilendiren gelimeler olmas asndan da nemli saylr.

Ayrca bu dnemde gerek siyasette, mecliste, gerekse sosyal alanda daha fazla hareketlilik, lkemizin ittifaklarn da ilgilendiren koullar, topraktan, lke gvenlii ve snrlardan kaynaklanan koullar, belki Gney komularmz, Suriye’deki gelimeleri de iine alan durumlar ne kabilir. 13 Ekim civar ve 13-20 Ekim dneminde bu adan baz dikkat ekici olaylar gndeme gelebilir. Her adan daha dikkatli olmay gerektiren gnlerdeyiz.

 21 Eyll – 6 Ekim arasnda liderlii, ynetimi, ekonomi ynetimini ve i gvenlii ilgilendiren koullar dikkat ekmekte. Bu dnemde daha iyi deerlendirilmeli.

 6 Ekim – 20 Ekim aras daha skntl ve engelli gzkmekte. Bu dnemde devlet kurumlarn, yneticileri, memurlar, ekonomiyi ilgilendiren gelimeler yannda muhalefet ve kar koyan geler, dmanlklar mmkn. Bu dnemde lke gvenlii, snrlarmz ilgilendiren askeri konular, ak dmanlklar ve ciddi olaylar bakmndan ok nemli. Bu dnemde i ilerini, topraklar, vatan ilgilendiren alanlarda daha fazla dikkatli olma gerei var.

Yln ikinci yarsnda ve zellikle 29 Ekim 2021’den sonra gndeme gelen yeni koullar

2021’in ikinci yarsnda, Austos ba gibi gndeme gelecek konular iinde snrda komularla, doal olarak Yunanistan, Suriye ve dier yakn komularla olan ilikiler ok hassas bir durum kazanrken, lke ve toprak gvenlii konular da riskli ekilde ortaya kmakta. Bu nedenle, olaylarn merkezinde uluslararas gelimeleri de kapsayacak ekilde, gvenlik ve askeri konularn ne kabileceini syleyebiliriz. Gney snrlarmzda mevzi edinen terrist faaliyetlere, ykc olabilecek koullara azami dikkat etmek ve nceden hazrlkl hareket etmek gerekiyor. Doal olarak kartlk, ak dmanlklar, zellikle snr komulardan gelebilecek durumlara odaklanyoruz.2021-2022 dneminin yllk haritasnda Balk burcunun ykselecek olmas iinde uluslararas ve yabanclarn (doal olarak bata ABD olmak zere) arlkl yer ald durumlara, yine iinde inanlarla, dini konularla, tarikatlarla ilgili gizli olabilecek dmanlklarn sz konusu olabileceinin, dolays ile bunlarn yurtd kaynakl gizli dmanlklar yapabilecei koullar var. Bu durumlar kriz, endie ve korku tayan ykc unsurlar, bakaldrlar barndrabilir. 2021’in son eyreinde ve 2022 iinde de, uluslararas ilikiler ve hedefler dikkat ekerken, halkn sal, devlet kurumlarnn, askerin, ordunun ve memurlarn, genel olarak alanlarn koullar nem tamakta. Bu alanlarda baz imkanlar da gndeme gelebilir. Genel gidiat iinde danklk, etki altnda kalma, ruhsal, dini heyecanlara ya da ideolojilere kaplma, kimi zaman kurban durumu yaratabilecek koullar gndeme gelebilir.

Bu srete, topraktan, vatandan, snrlardan ve i ilerindeki gvenlii ilgilendiren konularda kimi zaman terr ve ykc faaliyetler, orduyu iine alan gelimeler dikkat ekiyor. ift durumlar, gizli eyler toprak ve gvenlik konusunda bizi srekli megul etmekte. Bunlarn yan sra halkn koullarnda, salk, dzen ve alanlarla, esnafla ilgili konular, hassasiyetler ve dalgalanmalar yine dikkat ekiyor. Halkn moralinde belirli bir toparlanma ve gven, lider odakl olma var ancak snrlamalar da devam ediyor. alma ve dzen konularnda en iyisini yapma arzusu
 ne kmakta. Halkla ilgili gelimeler daha ok ekonomi, gelirler ve para durumuna, kaynaklara odaklanm durumda, zira bu alanda hassasiyetler sz konusu. Ynetimi ve liderlii ilgilendiren alanda ise kartlklar, muhalefet ve dmanlklar dikkat ekmekte. Srekli bir diplomasi ve denge kurma gerei, dsal etkiler sz konusu. Kukusuz bu durum mttefiklerle olan ilikilerimizi de iine almakta. 

Ynetim ve yneticiler ekonomiyi, kaynaklar, TL’nin deerini ilgilendiren atlmlar ve cesaret iindeler ancak bu alanda terslikler ve zararl baz sonular gndeme gelebilir.

Aylk deerlendirmeler
29 Ekim – 29 Kasm arasnda
Bu dnemde snrda komulardan kaynaklanan konular lke gvenlii ve diplomasi asndan nemli gzkmekte. Kartlklar, muhalefet eden durumlar, grmelerden, anlamalardan kaynaklanan koullar ne kyor. ileri, i gvenlii ilgilendiren gelimeler zellikle 5 Kasm’a kadar daha fazla test edici grlmekte. Bu dnemde yabanclarla, uluslararas konular iinde daha fazla mesai sz konusu ancak belirli endieler, tehdit ya da korku yaratan koullar da var. Nitekim 30 Ekim’den balayarak askeri koullar, savunma ve orduyu ilgilendiren konularn daha gl ekilde gndeme geldiini grebiliriz. Bu gelimeler genlerle ilgili olan konular da iine alabilir.

20 Ekim – 5 Kasm arasnda ok dikkat ekici ve olduka krizli ve korku, endie yaratabilen koullar var. Ynetimi ilgilendiren gelimeler, kartlklar ve dmanlklar ne kmakta. zellikle lke ynetimini, askeri gelimeleri ve cesaret gsterme gereini ortaya koyan, lkemizin dnyada daha fazla dikkat ekecei koullar grlmekte. Bu dneme ok dikkat etmek, iddet ya da terr, saldr ierebilecek potansiyellere nem vermek gerekiyor. Halk iine alan, gvenlii ilgilendiren konularda byk hassasiyet ve teyakkuz koullar dikkat ekmekte.

5 Kasm – 19 Kasm aras da ok kritik grlmekte. Bu dnemde gizli durumlara, kayp getirebilecek koullara, ani olaylara, topra ve gvenlii ilgilendiren gelimelere dikkat gerekiyor. lkede lideri, topra, iilerini, vatan ve istikrar ilgilendiren alanlarda ani olaylar, sarsntlar, huzursuz eden gelimeler ve iddet gndeme gelebilir.

29 Kasm – 29 Aralk arasnda
Toprak ve lke gvenliini ilgilendiren, i ilerine odaklanma getiren durumlar dikkat ekmekte. Bu dnemde hem uluslararas konular, yabanclar hem de alanlar, lke dzeninin ilgilendiren koullar nemli. Siyasi alan ve diplomasiyi, ilikileri ieren konular nemli bir odak noktas. Ancak 19 Aralk’tan sonra srncemeye giren, dzgn ilerlemeyen grmeler ya da tam olarak oturmayan koullar, honutsuzluklar da dikkat elmekte. Bu dnemin zellikle ok nemli ve grmeler, anlamalar asndan, yakn komular asndan olduka hassas ve belirleyici olduunu sylemeliyiz.

19 Kasm – 4 Aralk arasnda devlet kurumlarn, ynetsel konular, alanlar ilgilendiren gelimeler, kendi ortaya koyma isteini, genleri ilgilendiren durumlar yannda, 29 Kasm sonrasnda zellikle i ileri ve toprak, gvenlik konusuna odaklanmak gerekebilir. Bu dnemde d ilikilerde basklar, dmanlk ve kstlayc geler, ciddi meseleler sz konusu. Doal olarak bu konular ekonomik koullar ve kaynaklarla ilgili gelimeleri de etkilemekte.
 
4 Aralk – 19 Aralk arasnda benzer ekilde halkn seimlerini, i ilerini, toprak ve gvenlik konular yannda d ilerini, diplomasiyi, ak kartlklar ilgilendiren konular yine devam etmekte. Bu alanda mzakereler, grmeler asndan belirli imkanlar, frsatlar da gndeme gelebilir.

29 Aralk – 29 Ocak 2022 arasnda
Bu dnemde halkn seimlerini, ynetimi, gen nfusu, kendine gveni aklayan konular dikkat ekiyor. Yabanclarla ilgili gelimeler, adalet ve hukukla ilgili gelimeler ne kyor. Ancak devlet alanlar, kurumlar, memurlar ya da askeri ilgilendiren temalar, dzen ve salk konular nemli. Bu dnemde, d siyasette mttefiklerle ilgili gelimeler, grmeler nemli olmaya devam ediyor. Bu adan 7 Ocak civar daha fazla gndem ve olay getirebilir.

19 Aralk – 2 Ocak arasnda orduyu, uluslararas konular, toprak ve gvenlik konularn, yabanclardan kaynaklanan gelimeleri takip etmek gerekiyor. Yakn komular, grmeler, ziyaretler, eitsel ya da medyaya ait konular var. 29 Aralk sonrasnda zellikle ekonomik kaynaklar ve para deeri asndan daha ilgi ekici bir dnem olabilir. Genel olarak bu tarihlerde devlet dzenini ilgilendiren konular, halkn dzen ve saln da iine alan hassasiyetler, snr komularla ilgili olan gelimeler dikkat ekmeye devam edebilir.

Bu yaz 19 Ocak 2021 tarihinde tamamland. Her hakk sakldr, izinsiz kopya edilemez ve kullanlamaz.

 


2021`de Trkiye...
Mevlana:Astrolojik bir portre...
2013`te Trkiye...
Neptn Balk`ta...
2010`da Trkiye...
Kova`da l kavuum - Melanie...
Satrn-Urans Kartl- Mela...
Barack Obama...
Kollektif Gezegenler...
in`in gelecek devrimi...
 
Ekle
kart
e-Posta adresinizi yazn
Copyright © 2003-2023 R.Hakan KIRKOLU Bucks - Digital Media Publishing Agency