2021'de Türkiye
 

2021’de Türkiye

R. Hakan Kırkoğlu 

                    
    Beklenmedik olaylar, ani değişim, uyanış, korkularla yüzleşme

Kısa başlıklarla

*Herkesin bildiği gibi bu yıl ekonomi alanındaki dar boğazlar ülke, yönetim ve bankalar, finansal kaynaklar üzerinde büyük bir kısıt getiriyor.

*Siyasetteki gelişmeler açısından 2022 yılının Nisan ayından başlayarak çok daha hızlı ve belirleyici gelişmelerin öne çıkacağını söyleyebilirim. Bu temalar 2021 Haziran'ından itibaren de dikkat çekici olmaya başlayabilir. Bu hızlı ve yenilikçi tempo uzun yıllar, 2025’e kadar devam edebilir.

*2021’de Şubat başından itibaren başlayacak olan gizli, öngörülemeyen koşullar, gizli düşmanlıklar ve geri planda pişirilen işler ülke içinde huzursuz edici ve ayrıştırıcı olabilir.

*Bu açıdan belirli dönemler daha riskli: 13-28 Mart arası, 10 Haziran-8 Ağustos, ayrıca 5 -19 Kasım arası. Nisan ve Mayıs aylarında açık düşmanlıklar ve kriz çıkaran konular ağır basıyor.

*23 Nisan-11 Haziran arasında, Mars Yengeç’te ilerlerken, ülkemiz sınırdaş komşuları ile daha atak ve cesur bir tutum içinde.

*Yılın ikinci yarısında, uluslararası alanda, ABD ile ilişkileri içine alacak şekilde, Güney sınırlarımızdaki sorunlar, bu açıdan Suriye’de faaliyet gösteren terörist oluşumlar nedeni ile ülke güvenliği ve bu alandaki endişeler dikkatle izlenmeli.

*Bu nedenle, 24 Ağustos-21 Eylül arasında sınırdaş komşulardan kaynaklanacak sorunlar söz konusu olabilir.

*Ağustos sonrasında ve özellikle Ekim-Kasım ayları bu tür tehdit ve iç güvenlikle ilgili konularda alert halde olacağız.

*Özellikle 5-19 Kasım arasında yorucu bir şekilde, hem toprakla, iç güvenliği ile, hem de yönetimi ilgilendiren alanlarda ani olaylar, beklenmedik gelişmeler söz konusu olabilir. Özellikle bu gelişmeler 12 Ekim’den başlayarak 18 Aralık’a kadar sürebilir.

*Potansiyel olarak farklı nedenlerle halkı içine alabilecek zor zamanlar (doğal afet ya da olumsuz, yıkıcı olaylar) açısından 28 Ocak -11 Şubat, 28 Mart – 12 Nisan, 27 Nisan – 11 Mayıs, 6 Ekim – 20 Ekim, 20 Ekim – 5 Kasım, 5 Kasım – 19 Kasım tarihleri dikkat çekebilir.

Genel olarak
Bu yıl ülkemizin ilerletilmiş haritasında Ay Saka burcunda, 8. evde, balsamik aşamada iyice küçülürken, genel psikolojimizde korku ve endişeler, halk açısından kriz ve sıkıntı yaratan koşullar dikkat çekmekte. 8. ev dünya astrolojisinde finansal konuları, kredileri, yatırımları ve başkalarının kaynaklarını açıklayan evdir. Bu ev aynı zamanda ölüm oranı (mortalite) ve gizli şeyler ile de ilgilidir. Dolayısı ile halkın durumunu ilgilendiren koşulların maalesef son derece talihsiz ve sıkıntılı olduğu görülmekte. Genel olarak Saka burcunda ilerletilmiş yeniayın gerçekleşeceği 2022 Şubat’ına kadar bu yorucu atmosfer
in söz konusu olabileceği görülmekte.

Benzer şekilde, Jüpiter ve Satürn de bu yıl Saka burcunda ülkemizin 8. evinde ilerlemekteler. Bu transitler TL’nin değerini, borçlar ve yatırımlarla ilgili koşulları daha kritik hale getirmekte. Bu evde başlayan yeni döngü ülkemizin kredi koşulları ve finansal sistemde destek bulmak konusunda yeni açılımlar ve girişimlerde bulunacağını da gösteriyor ancak dışarıdan gelebilecek kaynakta kısıtlamalar da görülecek. Özellikle Satürn’ün Şubat başında ülkemizin Güneş’ine yapacağı kare açı oldukça kısıtlayıcı ve test edici olabilir. Bu durum ülkemizin kaynakları ve birikimleri açısından zorlayıcı olabilir.

Diğer yandan Oğlak burcunda ilerleyen Pluton da 2021 boyunca ülkemizin Merkür ve Satürn’üne sürekli olarak kare açıda olacak. Bu kareler Ocak, Eylül ve Ekim aylarında daha belirgin hissedilecek. Pluton transiti değişime zorlayan, baskı ile dönüştüren, ağırlık ve büyük güç uygulayan özelliğe sahiptir. Satürn/Merkür kombinasyonu ise genel olarak devletin işleyişini, bürokrasiyi, memurları, genel olarak düzen ve yasaları anlatır. Bu transit nedeni ile dış ilişkiler, anlaşma ve görüşmeler, finansal piyasalar, bankalar daha büyük kısıtlamalar, yükler altında kalabilir. Aynı zamanda komşu ülkelerle görüşmeler, gizli kalan konular, eylemler daha fazla baskı ve huzursuzluk kaynağı olabilir.

Neyse ki 14 Mayıs- 28 Temmuz tarihleri arasında Jüpiter’in Balık burcunda kalacak olması bir ölçüde daha hafifletici ve moral getiren bazı değişikliklerin de gündeme gelebileceğini açıklamakta. Benzer şekilde, sonbahar aylarında ilerletilmiş harita Güneş’in ilerletilmiş Jüpiter ile olumlu açıda kalacak olması engelleri aşmak, daha fazla moral ve pozitif adımlar açısından daha destekleyici bir zemin getiriyor olacak. Bu gelişmeler uluslararası ilişkiler, hukuk ve çalışanların koşullarını daha olumlu yönde etkileyebilir.
 
Ancak sözünü ettiğimiz kısıtlar, engeller, korku ve endişeler Şubat - Mart geçişinde daha yorucu olabilir.

2021’in hemen başında, Ocak-Şubat ayları ile birlikte, özellikle 3 Şubat 2021 ve sonrasında gizli kalan şeylere, kontrolü zor olan, yıpratıcı olabilecek gelişmelere dikkat etmek gerekiyor. Gizli düşmanlıklar, gizli faaliyetler çift durumlara ve bölücü olan, halkı huzursuz eden koşullara işaret etmekte.

Mart başı depresif ve kısıtlayıcı olabilir, Haziran başı ve yaz aylarında 22 Temmuz civarı iç işlerine, güvenlik ve savunma konularına hassasiyet getirmekte.

Yıl içindeki belirli geçişlere bakarsak, 27 Kasım 2020’den 29 Ocak’a kadar olan dönemde dış ilişkilerde testler ve zorlanmalar, engeller, kısıtlamalar, 29 Ocak – 30 Mart arasında korku ve endişe yaratan olaylar, finansal piyasalarda, TL’nin değerinde sıkıntılar, halkın sağlığına, moraline zarar veren olaylar, 30 Mart – 26 Mayıs arasında uluslararası ilişkiler, yabancılarla ilgili konular, içine eğitimi, medyayı, basını alan konular, 26 Mayıs – 21 Temmuz arasında ülkemizde yönetimi ilgilendiren gelişmeler, daha fazla öne çıkma, askeri konular, iddialı ve cesur hareket etme, başlangıçlar, 21 Temmuz – 15 Eylül arasında istikrar ve ekonomiyi ilgilendiren konular, kaynakları daha iyi kullanma yönelimi, parasal konularda hassasiyetler, alyanslar ve üyesi olduğumuz kurumlarla ilgili gelişmeler, 15 Eylül – 12 Kasım arasında gizli kalan konular, gizli ve yıkıcı olabilecek faaliyetler, elde olmayan, kontrol dışı olaylar, yönsüzlük, 12 Kasım – 12 Ocak 2022 arasında halkı içine alan konularda yenilikler, başlangıçlar, milli hassasiyetler dikkat çekiyor olabilir.Spesifik olarak yıllık temalar
Ülkemiz bu yıl parasal kaynaklar, ekonomiyi ve TL’nin değerini ilgilendiren konulara odaklı bir yıl yaşıyor. Bu koşullar yıl boyunca önemini, hassasiyetini sürdürecek. Uluslararası gelişmeler ve ilişkiler bu bağlamda dikkat çekici bir rol oynayacak. Yıllık haritada Yay burcunun yükseliyor olması, yöneticisi Jüpiter’in Oğlak’ta, 2. Evde, Pluton ve Satürn ile birleşmesi siyasi ve ekonomik gelişmelerin kol kola ilerleyeceğini ve bu alanda sıkı kontrol ve daha sıkı para politikalarının olduğunu gösteriyor. Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi, transit Satürn’ün bu yıl 8. Evimizde ve profekte olan burca karşıt olması kaynak yaratmak ve mali konularda, vergi alanında, kısaca genel ekonomik koşullar içinde önemli derslerin, kısıtların olacağını gösteriyor.

Ayrıca bu yıl gizli faaliyetler ve tehditler, yıkıcı olabilecek olaylar yönetim açısından tehlike oluşturabilir.

Bu yıl halkın sağlığını, çalışanları, memurları, işçileri, orduyu ilgilendiren konular en dikkat çekici alana gelmiş durumda. Bu konular ekonomik kaynakların darlığı ve kısıtlamalar nedeni ile test edilmekte.

Bu yıl ekonomiyi, parayı, devletin gelirlerini ve harcamalarını ilgilendiren alanda kısıtlamalar, disiplin gereği ve önemli baskılar var. Bu konular özellikle karşıtlıklar, açık düşmanlıklar ve dış ilişkilerdeki gelişmelere paralel olarak etki altında kalmakta.

Yakın ve sınır komşularla ilişkilerde kopuk kalma, ilk ve orta öğretim, ulaşım, medya ve haberleşme konularında endişeler, korkular, teknolojik ya da dijital ilerlemeler var ancak ekonomik kaynaklar ve sınırlamalar çerçevesinde bu alanları yakından etkilemekte.

Ülke sınırları, vatan, toprak ve iç güvenliği ilgilendiren konularda sınırların belirli olmaması, su ve denizlerle ilgili gelişmeler, dağınık ve hassasiyet içeren koşullar, belirsizlikler dikkat çekiyor. Bu konular uluslararası görüşmelerden, ideolojilerden, fikirlerden ya da dini konulardan etkilenirken, yine ekonomik kaynaklara bağlı olarak değişim göstermekte.

Gençleri, çocukları, halkın isteğini, sanatçıları anlatan konularda daha fazla tepki, huzursuzluk, bu konuların yönetimden etkilendiğini görebiliriz. Ülkemiz bu dönemde kendini göstermek ve iddialı olmak konusunda daha cesur ve girişken, risk alarak davranabilir.

Çalışan kesimleri, memurları, devlet dairelerini, orduyu da içine alan konularda istikrar ve güven isteği olmakla birlikte, bu alanda anilikler, huzursuzluklar söz konusu. Siyasi partiler, gruplar, STK’lar bu alanda daha fazla dikkat çekebilirler ve isteklerini gruplar yolu ile daha çok ortaya koyabilirler.

Bu yıl diplomaside, karşılıklı görüşmelerde, anlaşmalarda ve anlaşmazlıklarda, açık düşmanlıklarda çift durumlar, daha fazla iletişim ancak gizli kalan, yıkıcı ya da kontrol edilemeyen durumlar, gizli düşmanlıklar söz konusu. Bu konular siyaset ve partiler açısından daha fazla gündem ve sürünceme yaratıyor olabilir.

Bu yıl krizler, endişeler, korkular halk açısından son derece önemli bir noktaya ulaşmış durumda. Aynı zamanda borçlar, uzun vadeli krediler, finans konuları, vergiler benzer şekilde halk açısından kritik durumda. Ölüm oranı dikkat çekerken, bu konular iç işlerini, yurtta güveni çok daha hassas kılıyor.

Bu yıl uluslararası konularda liderin rolü ve önemi, uluslararası alanda daha güçlü ve kendine güvenen bir tutum dikkat çekerken, bu koşullar ekonomiyi, kaynakları ve gelirleri yakından etkilemekte. Ancak gizli ya saklı koşullar yüzünden sıkıntılar yaşanabilir.

Bu yıl yönetimi, lideri ve yöneticileri, hükümeti ilgilendiren konularda, ülkemizin dünya içindeki yerini gösteren alanda sağlık, düzen, organizasyon yanında sınırdaş komşuları ilgilendiren koşullar dikkat çekmekte. Bu alanlarda sürüncemeler, iletişim problemleri, tekrar eden durumlar, gecikmeler var ve bu durum siyasette, mecliste ve sosyal alan içinde önemli bir yankı buluyor.

Bu yıl sosyal alanı, siyasi partileri, STK’ları, meclisi ilgilendiren alanda yeni dengeler, görüşmeler, ortaklıklar ve diplomasi gereği öne çıkmakta. Bu alanda kadın figürler daha etkin hale gelebilir ve dikkat çekici olabilirler.

Bu yıl gizli kalan şeyler, toplum içinde bastırılan, hoş görülmeyen ya da hapistekilerle ilgili konularda mücadele, çekişme, huzursuzluk, güvensizlik dikkat çekerken, gençleri, halkın tercihlerini ya da gösterileri de içine alabilir.Aylık geçişler
29 Aralık – 29 Ocak arasında
Bu dönemde toprağı, vatan ve güvenlik konularını, iç işlerini ilgilendiren gelişmeler daha çok öne çıkıyor. Bugünlerde siyasi alanda partileri ve meclisi içine alan konularda, sosyal alanda daha fazla hareket görebiliriz. Siyasi liderler, kadın figür(ler) gündemde olabilir. 8 Ocak’tan başlayarak siyaseti ve dış işlerini ilgilendiren olaylar önem kazanıyor. Bu dönemde 20 Ocak’a kadar dış işlerinden, kimi zaman düşmanlıklardan kaynaklanan konular ekonomiyi ve TL’nin değerini yakından ilgilendirmekte. Bu açıdan 15-19 Ocak ve 25 Ocak günleri daha kritik olup, gerçekçi ve dikkatli olmayı gerektiriyor.

Bu arada 30 Aralık – 13 Ocak döneminde, Yengeç’teki dolunay halkın sağlığı, memurlarla ilgili konuları, uluslararası alan, sınırdaş komşular ve alakalı olayları öne çıkarken,

13 Ocak – 28 Ocak arasında karşıtlıklar, dış politikaya ait konular, diplomasi içeren konuların ekonomi ve kaynaklar üzerinde etkili olabileceğini göstermekte. Bu dönemde sağlık, devlet kurumları ve iç işlerine, toprak ve vatana ait konular öne çıkıyor.
 
29 Ocak – 28 Şubat arasında
Son derece önemli ve kritik bir dönem. Müttefiklerle, özellikle ABD ile ilgili konularda hassas koşullar ve gelecek yönünde beklentileri test eden durumlar gündeme geliyor. Bu dönemde gençleri, çocukları, toplumun irade ve isteğini, sahnede olanları ilgilendiren konular olmakla birlikte bu konular gizli ya da kontrol dışı koşullarla yan yana geliyor. Yıkıcı olabilecek gizli düşmanlıklar öne çıkabilir. Liderliği, askeri konuları ve yönetimi ilgilendiren gelişmeler de dikkat çekmekte. İçinde olduğumuz ittifakları (örn. NATO gibi) ilgilendiren konularda, sınırdaş komşularla ilgili konularda daha bilinçli olma gereği var. Bu dönemde komşularla ilgili krizler yeniden gündemde olabilir. Bunun yanı sıra 19 Şubat’a kadar olan dönemde, mali konular, devlet borçları ve bankaları, genel olarak ekonominin gidişatı ilgilendiren gelişmeler dikkat çekmekte.

Bu dönemde 28 Ocak – 11 Şubat arasında yakın komşularla ilgili görüşmeler, diplomasi yanında gizli ve yıkıcı düşmanlıklar ülke içinde, toprağa ait konularda zararlara yol açabilir. Ayrıca ekonomik konularda önemli bir değerlendirme ve muhasebe yapma gereğine neden olabilir. İttifakları ilgilendiren konularda çok hassasiyet ve tartışma konusu var.
 
11 Şubat – 27 Şubat arasında ekonomiye, borçlara, finansal konulara vurgu artarken, iç işlerini ve vatan güvenliğini ilgilendiren konularda daha aktif olabiliriz. Bu dönemde de diplomasi, sınır komşularla ilgili konular yanında yıkıcı olabilecek gizli faaliyetlere, kontrol dışı durumlara, düşmanlıklara vurgu görülmekte.

28 Şubat – 29 Mart arasında
Bu dönemde sağlığı, devlet işlerini ve düzenini, memurları, görevlilerini, memurları ve orduyu ilgilendiren konular halk açısından önemli bir yer tutmakta. Halk sağlığı yanında akademik konular, basın ve medyayı içine alan koşullar da öne çıkmakta. Bu koşulların bağlı olduğu ekonomik ya da gelirlerle ilgili mali konular var. Ekonomik kaynaklar ve disiplin, ekonomik kaynak arayışı, kriz ve endişe içeren durumlar ön planda. Yine bu dönemde, 20 Mart’a kadar sürede uluslararası gelişmelerden kaynaklanan durumlar ülke sınırları, güvenliği ve denizleri de içine alabilecek olaylar dikkat çekebilir. 7-9 Mart arasında daha belirsiz koşullar varken, 17-20 Mart günlerinde halkı içine alan hassasiyetler gündemde.

Bu dönemde 27 Şubat – 13 Mart döneminde müttefiklerle ilgili gelişmeler, kontrol edilmesi zor olan, gizli durumlar ve aynı zamanda karşıtlıklar, açık düşmanlıklara, diplomasi özellikle önem vermek gerekiyor. Yakın komşularla ilgili değerlendirmeler, ilişkiler ve muhasebe gereği, gizli kalan ve yıkıcı olabilecek gelişmeler, çift durumlar vurgulanıyor.

13 Mart – 28 Mart arası son derece sıkıntılı görülmekte. Bu dönemde uzakları ya da inançları, görüşleri ilgilendirebilecek yabancılarla ilgili konular yanında kayıp ve zarar getirebilecek gelişmeler, gizli düşmanlıklar ve kayıp, kriz ve ölüm teması yapabilecek gelişmeler var. Bu nedenle bu dönemde uluslararası konular, halkın psikolojisini, sağlığını ilgilendiren durumlar dikkat çekmekte.

29 Mart- 29 Nisan arasında
Bu dönemde karşıtlıkları, açık düşmanlıkları, diplomasiyi ve ilişkileri ilgilendiren önemli konular gündeme gelmekte. Ayrıca bu dönem halka olumsuzluk ya da düşmanlık içerebilecek konuları da içine alabilir. Kriz, endişe ya da korku yaratan koşullar, ekonomiyi ve genel gidişatı zorlayabilecek temalar öne çıkıyor. Bu dönemde kaynaklar ve destekler açısından oldukça zorlayıcı ve test edici bir dönemdeyiz. Ayrıca bu dönemde gençleri, çocukları, halkın isteklerini gündeme getiren konular yanında, ülkemizin kendini daha fazla gösterme arzu ve gücü de öne çıkmakta. Yönetsel konular, lider ve yöneticileri, hükümeti ilgilendiren gelişmeler var. 5-7 Nisan yanında, 10-17 Nisan arasında, 25 Nisan’da daha kritik konular, olaylar dikkat çekebilir.

Bu dönemde 28 Mart – 12 Nisan arasında, yurt içini, toprak güvenliğini ve vatanı ilgilendiren konular yanında ittifaklarla, gelecek ümitlerle ilgili konular öne çıkmakta. Bu nedenle iç işlerini, halkın güvenliğini ilgilendiren konularda hassasiyetler, kriz ve endişe çıkaran koşullar, terör ya da bölücü gelişmeler, şiddet içeren durumlar gündeme gelebilir.
 
12 Nisan -27 Nisan arasında ise yönetsel konular, lideri, hükümeti ve ülkemizin dikkat çekmesine neden olan koşullar, cesaret, mücadele ve özellikle yakın komşularla yaşanabilecek çatışmalar, sürtüşmeler gündeme gelebilir. Bu dönem uluslararası alanda kendini gösterme ve özellikle vatan, toprak ve güvenlikle ilgili konularda atak, cesur davranmayı gerektiriyor. Bazı belirsizlik ve karmaşaları da aşmak gereği var.

29 Nisan – 29 Mayıs arasında
Bu dönemde kriz ya da korku yaratan konular, içerisinde ölüm ya da değişim gösteren temalar, finansal ve mali konuları ilgilendiren gelişmeler daha fazla dikkat çekebilir. Bu huzursuzluk ya da sıkıntıların yakın, sınırdaş komşularla, ulaşım, transport ya da eğitsel konularla da alakası mümkün. Ekonomik anlamda kısıtlamalar ya da kontrol edilmesi gereken konular, borçlar, finansal alanda oldukça ciddi olmayı gerektiren koşullar var. Bu dönemde gelecekle devlette çalışanlar ve memurlar açısından beklentiler, doktorları ya da hizmet edenleri ilgilendiren koşullar öne çıkıyor. 11-18 Mayıs arasında ekonomiyi, iç işlerini, toprakla ilgili konuları öne çıkaran konular var.

27 Nisan – 11 Mayıs arası çok önemli zira gerek toprak ve güvenlik konularını, içişlerini, gerekse yönetimi ilgilendiren gelişmeleri öne çıkartmakta. Bu konular istikrar açısından önemli görülmekte. Bu dönemde istikrarın, müttefiklerle anlaşmaların hassaslaştığı, ekonominin geleceğinin konuşulduğu kısıtlamalar ya da testler, sınavlar öne çıkabilir. Ülkemizin savunma ve komşularla ilgili alanda daha atak olduğu bir dönemdeyiz.
 
11 Mayıs – 26 Mayıs arasında koşullar bir miktar gevşemekte ve gençleri, yaratıcılığı, serbestiyeti, çalışanlarla ilgili konular yanında geleceğe bakma yönünde daha olumlu bir hava getirmekte. Bu dönemde uluslararası konular, orduyu, çalışanları ilgilendiren gelişmeler ön planda. Ayrıca yakın komşular, güvenlikle ilgili hassasiyetler devam ediyor.

29 Mayıs – 29 Haziran arasında
Yabancılarla ilgili konular, uluslararası gelişmeler, içinde ideolojilerin, politikaların, inançların ya da akademik konuların olduğu gelişmeler öne çıkıyor. Bu konular ülke güvenliği, toprağa ve sınırlarımıza yönelik konular açısından hassas durumda. Ülkede sınırları ilgilendiren konularda belirsizlikler, denizlerle ilgili gelişmeler, genel olarak halkın durumunu içine alan durumlar var. Özellikle karşıtlıklar, çoğu zaman gizli kalan ya da terör kaynaklı gelişmeler, gizli düşmanlıklar gündeme gelebilir. Dışardan kaynaklanan, şartların kontrol edilmesinin zor olduğu koşullar var. Diğer yandan ekonomi ilgili kaynak arayışları, mali konular dikkat çekiyor.
 
26 Mayıs-10 Haziran arasında (Ay tutulması) yakın komşularla, iletişimle, bilgilerle ilgili konuları öne çıkarabilir. Bu dönemde ekonomiye, paranın değerine ve desteklere dikkat etmek gerekiyor. Ancak karşıtlıklar ve müzakere gerektiren konular da var. Ayrıca halkın sağlığı, çalışan kesimleri de ilgilendiren gelişmeler dikkat çekebilir.

10 Haziran- 24 Haziran arasında iç işleri, güvenlik ve topraklarla ilgili gelişmeler yine ön planda. Bu dönemde milli konular daha fazla öne çıkıyor. Yakın komşular, sınırlar yanında yıkıcı olabilecek durumlar, kriz çıkaran, güvenliği bozan yıkıcı faaliyetler de gündeme gelebilir.

29 Haziran – 29 Temmuz arasında
Yönetimi, yöneticileri, hükümeti ve girişimleri anlatan çok dikkat çekici bir dönemdeyiz. Mücadele ve cesaret vurgulanıyor. Askeri konular öne çıkabilir. Ayrıca gençleri ve halkın tercihlerini gündeme getirebilecek koşullar ortaya çıkabilir. Bu dönemde riskler, bazı endişeler de söz konusu. Güvenliği ilgilendiren, halkı ilgilendiren konularda yeni adımlar, başlangıçlar var. Ancak 12-19 Temmuz daha hassas konuları, değerlendirmeleri gündeme getiriyor.

24 Haziran -10 Temmuz arası oldukça zorlayıcı ve test edici. Devlet kurumlarına, çalışanlarına, memurlara, düzen ve sağlığa yönelik konular yanında doğrudan yönetimi ilgilendiren meseleler ön planda. Bu dönemde dış işlerinde ve güvenliğe ait konularda dikkat çekici bir hassasiyet söz konusu. Bu konular ekonomi ve gelirler açısından daha kritik sonuçlar getirebilir. Ekonomi ve kaynaklar alanında çok daha aktif olunması gereken bir dönemdeyiz. Baskı ya da değişim unsuru olabilecek koşullar da görülüyor.
 
10 Temmuz – 24 Temmuz arasında da bazı sıkıntılar, kontrol dışı ya da gizli durumlar, toprak, güvenlik ve iç işlerini, milli konuları ve halkı ilgilendiren konular daha güçlü bir odaklanma ve kararlılık gerektiriyor.
 
29 Temmuz – 29 Ağustos arasında
Bu dönemde yakın komşularla ilişkiler, dengeler önem kazanırken, 16 Ağustos sonrasında ülkeyi, toprakları ve iç işlerini ilgilendiren konular önem kazanıyor. İttifaklar, gelecek yönünde beklentiler, ekonomik konuları ve gelirleri ilgilendiren konulara odaklanma var. Bu dönemde gelirler, ekonomi ve kaynakların, desteklerin uzaklarla, yabancılarla, uluslararası konularla doğrudan bir alakası olabilir. Aynı zamanda devlet kurumlarını ve memurları ilgilendiren koşullar da gündemde. Bu alanlarda yeni adımlar atılabilir.

24 Temmuz – 8 Ağustos arasında yine milli hassasiyetleri, halkı ve güvenliğini ilgilendiren koşullar var ancak bazı krizler ya da korku unsuru, endişe kaynağı olabilecek durumlar da dikkat çekiyor. Bu dönemde Ankara ve Istanbul farklı gündemler içinde olabilir. Istanbul’a göre daha kararlı olma ve içişlerine yönelik konular söz konusu.

8 Ağustos – 22 Ağustos arasında gençleri, serbestiyeti, yaratıcılığı ilgilendiren konular yanında risk içeren koşullar, krizler ve huzursuzluklar olabilir. Bu dönemde yabancıları, uzakları, orduyu ve devlet çalışanlarını ilgilendiren temalar, uzaklarla, yabancılarla ekonomik bağlantılar vurgulanmakta. Finansal alandan gelen haberler, ayrıca yakın komşularla ilgili kriz ya da endişe içeren durumlar öne çıkabilir.

29 Ağustos – 29 Eylül arasında
Bu dönemde kontrol edilmesi zor, gizli durumlar, iç işlerini, ülke güvenliğini, halkı da etkileyebilecek olaylar, gizli ya da yıpratıcı faaliyetler, düşmanlıklar huzursuzluk getirebilir. Bu konular doğrudan diplomaside ve açık düşmanlıklar açısından öne çıkmakta. Ayrıca bu dönem ülke yönetimi, yakın komşular, medya ve basını ilgilendiren alanları da hassas kılmakta. Çok değişkenli, yönetilmesi daha zor bir atmosfer söz konusu.

Bu süreçte 22 Ağustos – 7 Eylül arasında yine uzakları, yabancıları, uluslararası gelişmeleri öne çıkaran ve komşularla da alakalı olan gelişmeler, bu alanlarda karşıtlıklar, müzakareler, hassasiyetler, bazı endişeler vurgulanıyor. Komşularla çok daha kritik konular öne çıkmakta.
 
7 Eylül – 21 Eylül arasında benzer şekilde komşularla, yakın ülkelerle ilgili mücadele içeren durumlar, ekonomimizi ve kaynaklarımızı seferber etmeyi ve daha fazla destek bulmayı içeren adımlar, gayretler olabilir. Bu dönemde halkı, lideri, yöneticileri ilgilendiren, ekonomiyi içine alan konular dikkat çekmekte.

29 Eylül – 29 Ekim arasında
Bu dönemde milli odaklı, halkı ilgilendiren durumlar, hassasiyetler ve yeni tutumlar, kendine odaklanma dikkat çekmekte. Kuşkusuz endişeleri, hassasiyetleri de ilgilendiren durumlar var. Bu konular finansal açıdan, bankaları ve TL’nin değerini ilgilendiren gelişmeler olması açısından da önemli sayılır.

Ayrıca bu dönemde gerek siyasette, mecliste, gerekse sosyal alanda daha fazla hareketlilik, ülkemizin ittifaklarını da ilgilendiren koşullar, topraktan, ülke güvenliği ve sınırlardan kaynaklanan koşullar, belki Güney komşularımızı, Suriye’deki gelişmeleri de içine alan durumlar öne çıkabilir. 13 Ekim civarı ve 13-20 Ekim döneminde bu açıdan bazı dikkat çekici olaylar gündeme gelebilir. Her açıdan daha dikkatli olmayı gerektiren günlerdeyiz.

 21 Eylül – 6 Ekim arasında liderliği, yönetimi, ekonomi yönetimini ve iç güvenliği ilgilendiren koşullar dikkat çekmekte. Bu dönemde daha iyi değerlendirilmeli.

 6 Ekim – 20 Ekim arası daha sıkıntılı ve engelli gözükmekte. Bu dönemde devlet kurumlarını, yöneticileri, memurları, ekonomiyi ilgilendiren gelişmeler yanında muhalefet ve karşı koyan ögeler, düşmanlıklar mümkün. Bu dönemde ülke güvenliği, sınırlarımızı ilgilendiren askeri konular, açık düşmanlıklar ve ciddi olaylar bakımından çok önemli. Bu dönemde iç işlerini, toprakları, vatanı ilgilendiren alanlarda daha fazla dikkatli olma gereği var.

Yılın ikinci yarısında ve özellikle 29 Ekim 2021’den sonra gündeme gelen yeni koşullar

2021’in ikinci yarısında, Ağustos başı gibi gündeme gelecek konular içinde sınırdaş komşularla, doğal olarak Yunanistan, Suriye ve diğer yakın komşularla olan ilişkiler çok hassas bir durum kazanırken, ülke ve toprak güvenliği konuları da riskli şekilde ortaya çıkmakta. Bu nedenle, olayların merkezinde uluslararası gelişmeleri de kapsayacak şekilde, güvenlik ve askeri konuların öne çıkabileceğini söyleyebiliriz. Güney sınırlarımızda mevzi edinen terörist faaliyetlere, yıkıcı olabilecek koşullara azami dikkat etmek ve önceden hazırlıklı hareket etmek gerekiyor. Doğal olarak karşıtlık, açık düşmanlıklar, özellikle sınır komşulardan gelebilecek durumlara odaklanıyoruz.2021-2022 döneminin yıllık haritasında Balık burcunun yükselecek olması içinde uluslararası ve yabancıların (doğal olarak başta ABD olmak üzere) ağırlıklı yer aldığı durumlara, yine içinde inançlarla, dini konularla, tarikatlarla ilgili gizli olabilecek düşmanlıkların söz konusu olabileceğinin, dolayısı ile bunların yurtdışı kaynaklı gizli düşmanlıklar yapabileceği koşullar var. Bu durumlar kriz, endişe ve korku taşıyan yıkıcı unsurlar, başkaldırılar barındırabilir. 2021’in son çeyreğinde ve 2022 içinde de, uluslararası ilişkiler ve hedefler dikkat çekerken, halkın sağlığı, devlet kurumlarının, askerin, ordunun ve memurların, genel olarak çalışanların koşulları önem taşımakta. Bu alanlarda bazı imkanlar da gündeme gelebilir. Genel gidişat içinde dağınıklık, etki altında kalma, ruhsal, dini heyecanlara ya da ideolojilere kapılma, kimi zaman kurban durumu yaratabilecek koşullar gündeme gelebilir.

Bu süreçte, topraktan, vatandan, sınırlardan ve iç işlerindeki güvenliği ilgilendiren konularda kimi zaman terör ve yıkıcı faaliyetler, orduyu içine alan gelişmeler dikkat çekiyor. Çift durumlar, gizli şeyler toprak ve güvenlik konusunda bizi sürekli meşgul etmekte. Bunların yanı sıra halkın koşullarında, sağlık, düzen ve çalışanlarla, esnafla ilgili konular, hassasiyetler ve dalgalanmalar yine dikkat çekiyor. Halkın moralinde belirli bir toparlanma ve güven, lider odaklı olma var ancak sınırlamalar da devam ediyor. Çalışma ve düzen konularında en iyisini yapma arzusu
 öne çıkmakta. Halkla ilgili gelişmeler daha çok ekonomi, gelirler ve para durumuna, kaynaklara odaklanmış durumda, zira bu alanda hassasiyetler söz konusu. Yönetimi ve liderliği ilgilendiren alanda ise karşıtlıklar, muhalefet ve düşmanlıklar dikkat çekmekte. Sürekli bir diplomasi ve denge kurma gereği, dışsal etkiler söz konusu. Kuşkusuz bu durum müttefiklerle olan ilişkilerimizi de içine almakta. 

Yönetim ve yöneticiler ekonomiyi, kaynakları, TL’nin değerini ilgilendiren atılımlar ve cesaret içindeler ancak bu alanda terslikler ve zararlı bazı sonuçlar gündeme gelebilir.

Aylık değerlendirmeler
29 Ekim – 29 Kasım arasında
Bu dönemde sınırdaş komşulardan kaynaklanan konular ülke güvenliği ve diplomasi açısından önemli gözükmekte. Karşıtlıklar, muhalefet eden durumlar, görüşmelerden, anlaşmalardan kaynaklanan koşullar öne çıkıyor. İç işleri, iç güvenliği ilgilendiren gelişmeler özellikle 5 Kasım’a kadar daha fazla test edici görülmekte. Bu dönemde yabancılarla, uluslararası konular içinde daha fazla mesai söz konusu ancak belirli endişeler, tehdit ya da korku yaratan koşullar da var. Nitekim 30 Ekim’den başlayarak askeri koşulları, savunma ve orduyu ilgilendiren konuların daha güçlü şekilde gündeme geldiğini görebiliriz. Bu gelişmeler gençlerle ilgili olan konuları da içine alabilir.

20 Ekim – 5 Kasım arasında çok dikkat çekici ve oldukça krizli ve korku, endişe yaratabilen koşullar var. Yönetimi ilgilendiren gelişmeler, karşıtlıklar ve düşmanlıklar öne çıkmakta. Özellikle ülke yönetimini, askeri gelişmeleri ve cesaret gösterme gereğini ortaya koyan, ülkemizin dünyada daha fazla dikkat çekeceği koşullar görülmekte. Bu döneme çok dikkat etmek, şiddet ya da terör, saldırı içerebilecek potansiyellere önem vermek gerekiyor. Halkı içine alan, güvenliği ilgilendiren konularda büyük hassasiyet ve teyakkuz koşulları dikkat çekmekte.

5 Kasım – 19 Kasım arası da çok kritik görülmekte. Bu dönemde gizli durumlara, kayıp getirebilecek koşullara, ani olaylara, toprağı ve güvenliği ilgilendiren gelişmelere dikkat gerekiyor. Ülkede lideri, toprağı, içişlerini, vatanı ve istikrarı ilgilendiren alanlarda ani olaylar, sarsıntılar, huzursuz eden gelişmeler ve şiddet gündeme gelebilir.

29 Kasım – 29 Aralık arasında
Toprak ve ülke güvenliğini ilgilendiren, iç işlerine odaklanma getiren durumlar dikkat çekmekte. Bu dönemde hem uluslararası konuları, yabancıları hem de çalışanları, ülke düzeninin ilgilendiren koşullar önemli. Siyasi alan ve diplomasiyi, ilişkileri içeren konular önemli bir odak noktası. Ancak 19 Aralık’tan sonra sürüncemeye giren, düzgün ilerlemeyen görüşmeler ya da tam olarak oturmayan koşullar, hoşnutsuzluklar da dikkat çelmekte. Bu dönemin özellikle çok önemli ve görüşmeler, anlaşmalar açısından, yakın komşular açısından oldukça hassas ve belirleyici olduğunu söylemeliyiz.

19 Kasım – 4 Aralık arasında devlet kurumlarını, yönetsel konular, çalışanları ilgilendiren gelişmeler, kendi ortaya koyma isteğini, gençleri ilgilendiren durumlar yanında, 29 Kasım sonrasında özellikle iç işleri ve toprak, güvenlik konusuna odaklanmak gerekebilir. Bu dönemde dış ilişkilerde baskılar, düşmanlık ve kısıtlayıcı ögeler, ciddi meseleler söz konusu. Doğal olarak bu konular ekonomik koşulları ve kaynaklarla ilgili gelişmeleri de etkilemekte.
 
4 Aralık – 19 Aralık arasında benzer şekilde halkın seçimlerini, iç işlerini, toprak ve güvenlik konuları yanında dış işlerini, diplomasiyi, açık karşıtlıkları ilgilendiren konular yine devam etmekte. Bu alanda müzakereler, görüşmeler açısından belirli imkanlar, fırsatlar da gündeme gelebilir.

29 Aralık – 29 Ocak 2022 arasında
Bu dönemde halkın seçimlerini, yönetimi, genç nüfusu, kendine güveni açıklayan konular dikkat çekiyor. Yabancılarla ilgili gelişmeler, adalet ve hukukla ilgili gelişmeler öne çıkıyor. Ancak devlet çalışanları, kurumlar, memurlar ya da askeri ilgilendiren temalar, düzen ve sağlık konuları önemli. Bu dönemde, dış siyasette müttefiklerle ilgili gelişmeler, görüşmeler önemli olmaya devam ediyor. Bu açıdan 7 Ocak civarı daha fazla gündem ve olay getirebilir.

19 Aralık – 2 Ocak arasında orduyu, uluslararası konuları, toprak ve güvenlik konularını, yabancılardan kaynaklanan gelişmeleri takip etmek gerekiyor. Yakın komşular, görüşmeler, ziyaretler, eğitsel ya da medyaya ait konular var. 29 Aralık sonrasında özellikle ekonomik kaynaklar ve para değeri açısından daha ilgi çekici bir dönem olabilir. Genel olarak bu tarihlerde devlet düzenini ilgilendiren konular, halkın düzen ve sağlığını da içine alan hassasiyetler, sınır komşularla ilgili olan gelişmeler dikkat çekmeye devam edebilir.

Bu yazı 19 Ocak 2021 tarihinde tamamlandı. Her hakkı saklıdır, izinsiz kopya edilemez ve kullanılamaz.

 


2021`de Türkiye...
Mevlana:Astrolojik bir portre...
2013`te Türkiye...
Neptün Balık`ta...
2010`da Türkiye...
Kova`da üçlü kavuşum - Melanie...
Satürn-Uranüs Karşıtlığı- Mela...
Barack Obama...
Kollektif Gezegenler...
Çin`in gelecek devrimi...
 
Ekle
Çıkart
e-Posta adresinizi yazın
Copyright © 2003-2024 R.Hakan KIRKOĞLU Bucks - Digital Media Publishing Agency