Nasıl çalışıyorum ?
 

     
               


R. Hakan Kırkoğlu

Çoğu zaman bir astroloğun çalışma biçimi merak konusu olmuştur ve astrologların kendi çalışma biçimlerinden söz etmeleri her zaman faydalıdır, zira böylece hem ilgi duyanlar hem de daha fazla birikim elde etmek isteyen arkadaşlar astrolojik bir çalışmada nelere öncelik verildiğini öğrenebilirler.

Hiçbir görüşmemi aceleye getirerek, hemen anında o kişiyi kabul ederek yapamam, çünkü her görüşme öncesinde 2 saati aşan bir süre, önce aşağıda sınıflayacağım konularda, astrolojik göstergeler üzerinde çalışırım. Çoğunlukla kişiler belirli sorular eşliğinde gelirler ama astrolog burada çok dikkatli olmalıdır, zira bu soruların gerçek nedeni, danışanın size aslında hiç bahsetmediği, hatta gizlediği bir gündemle alakalı da olabilir. Danışanlar astrologları yönlendirmek isteyebilirler, bu yüzden elimdeki veriler danışanın sözünü ettiği şeylerin ötesine geçiyor ya da soru işaretleri getiriyorsa, her zaman bu konuyu daha fazla açma, değerlendirme isteği duyarım.

Bana danışan kişilerin haritalarında kesin doğum saati belirtilse bile, mutlaka doğum saatinden emin olmak isterim. Bunu yaparken, görüşme öncesinde kişinin doğum saati aralığını ve hayatındaki önemli olayların tarihlerini (örneğin evlilik, kariyer, çocuklar, sağlık , kaza ya da ailede ölüm gibi) isterim. Ayrıca kişinin tipini de tarif etmesini isterim. Bu bilgilerle geçmiş olaylara bakarak doğum saatinden mümkün olduğunca emin olmak isterim. Kullandığım teknikler beni kesin yargıya zorlayacağı için, haritanın düzeltilmesi (rektifikasyonu) adı verilen bu ön işlemin her astrolog tarafından yapılması gerektiğini düşünüyorum.

2003 benim Astroloji'deki 20. yılım, 20 yıl boyunca pek çok sayıda tekniği denedim, uyguladım ve bazılarını kendime daha yakın buldum ve doğal olarak bu tekniklerden kendime uygun bir algoritma yaratttım. Haftada en fazla 3 görüşme yapabiliyorum. Bunun nedeni, toplam bir harita üzerindeki çalışma süremin 5 saatimi almasıdır. (2 saat ön çalışma artı yaklaşık 3 saatlik ortak sinerjiye dayalı bir görüşme)

Ön çalışma benim için taslaktır ve esas olan kişiyle olan görüşmemde vardığım yargılardır ve yargı bir doktor için teşhis ne ise, astrolog için de aynı şeydir. Görüşmemin sonunda, mutlaka konuştuğumuz konuları toparlayan bir değerlendirme yaparım.

Ön Çalışmamın araçları:

Görüşmemden bir gün önce, aşağıdaki astrolojik araçlarımı hazırlarım:

1) Kişinin doğum haritasından klasik astroloji kurallarınca elde ettiğim veriler:
Gezegen asaletleri, element ve nitelik dağılımları, arap noktaları, haritanın rankını belirleyen athla çemberi, değişik düzeyde karşılıklı etkileşimler, açı kalıpları, haritada güneş-ay ilişkisi, haritanın almuteni ve konumu, açıları, harita genelindeki açılar ve harita tipi, ay düğümleri

2) Kişinin haritasındaki orta noktalar (midpoints) ve gerekli gördüğüm zamanlarda harmonik haritaları

3) Kişinin haritasındaki sabit yıldızlar ve paran ilişkileri

4) Kişinin içinde bulunduğu profeksiyon, progres ve transitler

5) Kişinin güneş dönüşü haritaları

Çalışmaya başlangıç:

İlk etapta haritadaki gezegen asaletlerini, güçlü ve zayıf noktaları görürüm. peregrin gezegenleri (hiçbir asalete sahip olmayan) bulurum ve bunları yaparken William Lilly'nin değerlendirmelerini esas alırım. Arkasından haritanın almuteninin (almuten yükselen burcun yöneticisi olabileceği gibi, çok güçlü durumda başka bir güç de olabilir: lord of the geniture) durumuna bakarım. Bu durum almutenin evi, burcu ve açıları ile ilişkilidir. Almutenin haritanın genel atmosferi ile ne kadar uyuşup uyuşmadığı önemlidir. Evler arasındaki yönetici değiş tokuşu harita içindeki temaların yorumlanmasında birbirine bağlanmasına yardımcı olurlar. Özellikle Ruler-Ruler, Ruler-Exalt karşılılık değişimlerin (recepitons) önemi vardır.

Haritanın tipi, kuşbakışı bir giriş sağlar. Haritalar çoğunlukla belirli bir tipe eğilim gösterirler. Bunu değerlendirirken, gezegenlerin harita çeyreklerindeki durumuna bakarım. (her haritanın dört çeyreği vardır, ikisi ufuk altında, ikisi ufuk üstünde) Harita tipi ve içinde barındırdığı açı kalıpları kişinin hayatını şekillendirici yöndedir.

Daha sonra haritanın rankını görmek için klasik astroloji kurallarını uygularım. Haritanın rankı derken kişinin yaşamda yükselme ya da başarılı olma, ya da genel olarak isteklerini gerçekleştirme kapasitesine bakarım. Bu bağlamda şans noktası (fortuna) ve diğer önemli arap noktalarına bakarım. Bunlar yücelme noktası (pars nobilitatis), temel noktası (basis), güneş noktası (pars solis ya da pars futurorum) ve maddi durumu belirten venüs noktasıdır (pars durabilitatis, pars veneris'tir)

Haritanın rankını gördükten sonra, belirli kategorilerdeki signifikatörlere bakarım. Bunlar para, kariyer, ilişkiler, evlilik ve ya da konuyla ilgili olabilecek (danışanın soruları da ele alınarak) göstergelerdir.

Bu göstergelerin arap noktaları ile olan bağlarını da göz önüne alırım.

Daha sonra haritayı etkileyen sabit yıldızları değerlendiririm. Bu yıldızlarından bazıları (özellikle kraliyet yıldızları) haritayı önemli ölçüde belirleyici olabilirler. Kişinin hayatı boyunca yıldız paran ilişkilerine bakarım.

Önemli sayılan orta noktalar (Asc/MC) ve (Güneş/Ay) her zaman değerlendirilmelidir. Güneşten önce yükselen yönlendirici gezegen yine kişinin genel isteklerini, tutumunu belirleyici rol oynar.

Görüşmemin ana aşamaları:

Her görüşmemde önce danışanın konusunu sorarım ve nedenlerini değerlendirmek isterim. Bu bilgiyi görüşme tayin edilirken isterim. Görüşmenin başında çok kısa olarak görüşmemin ana aşamalarını söylerim.

Bu aşamalar kişinin hayatının ana eksenlerini görmek ve beraberce yürüteceğimiz bir sinerji yaratarak haritayı (bu bakımdan her harita bir bulmaca gibi görülebilir) özetlemektir. Bu kısa girişten sonra kişi ile birlikte, diyalog halinde, elde ettiğim verilerden ortaya çıkan tüm sonuçlarımı, kısaca yargılarımı söylerim, bu yargılar kişilikten, eğitime, ilişkilerden, kariyere kadar uzanır ve genel olarak 1 saat sürer. Her zaman için kişinin anne-baba göstergelerinden onların üzerinde yarattığı hatta hayatlarını şekillendirdiği ana noktaları açıklarım. Bu bağlamda klasik bilgilerden faydalanırım.

Kuşkusuz en başlangıç düzey bilgileri olan element eksik ve fazlalarını, haritadaki vurguları ve açı kalıplarını değişik başlıklar altında değerlendiririm. Bu bakımdan, haritayı sırasıyla evlere göre yorumlamam zira böyle bir yorumlama biçimi sentezden uzak ve ancak ezberci, kolaycı bir yönteme yol açar. Bunun yerine, sanki harita üzerinde sıçrayarak sürekli olarak bütünü görmeye özen gösteririm. Bir saatin sonunda kişinin tüm avantajları, handikapları, hayatını şekillendiren, açan ya da kısıtlayan temelleri kısaca hayatının temel eksenini özetlerim. Bu aşamada ruhsal çekim noktaları olarak görülebilecek ay düğümlerinin de harita ile nasıl bütünleştiğine bakarım.

Tüm bu süreçte, ben de soru işareti bırakan göstergeleri danışanın bilgileri ile değerlendiririm. Herhangi bir boşluk ya da bulanıklık bırakmamak önemlidir.

Geçmişten Geleceğe doğru:

Kanımca astrolog bir psikolog değildir ve psikoloji formasyonu alınmadan, astrolojiyi kaba bir şekilde kullanarak sadece kişinin psikolojisi üzerine gitmek bizi astrolog olmaktan uzak tutar zira astrolog hayatın pek çok boyutuyla ilgilenir, hayatımızı şekillendiren şey sadece psikolojimiz değil, çünkü hayatımız pek çok önceden belirli kalıplar ve asaletlerle de şekillenir. Nasıl bir aileye doğduğumuz, nasıl bir eğitimden geçtiğimiz, maddi durumumuz ve çevremiz hayatımızı şekillendiren ana eksenlerdir ve bunlar ilk bölümde ele alınmalıdır.

Kişiler astrologlara sadece kendilerini öğrenmek için değil, bir takım net sorular ve sorunlarla gelirler ve astrolog bu aşamada elindeki teknikleri kullanarak yargılara varmak, kişiyi aydınlatmak durumundadır. Astrologun amacı terapi yapmak değildir. Eğer böyle bir ihtiyacı varsa, astrologa değil, psikoterapiste gitmelidir. Gerekli durumlarda, kişinin psikoloğa danışmasını öneririm. Ancak astrolog burada kişinin durumunu ortaya koyabilecek ana vasıfları gösterebilir, bunları kişinin yerine getirmesi yönünde aydınlatıcı olabilir. Araya girip terapi yapamaz. Bu bakımdan, sadece psikolojiyle temellenmiş bir çalışmanın Astroloji olmadığını söylemeliyim.

Görüşmemin ikinci yarısında kişinin hayatını zamansal açıdan ele alırım. Bunu hem uzun vadede hem de kısa vadede (1 yıl) anlatırım. Aslında tüm harita zaman içinde dönüşür ve hayatı şekillendirir. Haritasında Güneş'i 6. evde olan birisi, daha sonraki 30 ve 60 yıl içinde önce 7. evi, daha sonra da 8. evi deneyimleyecektir.

Bu bakımdan ilk etapta kişinin içinde bulunduğu ilerletilmiş Güneş-Ay ilişkisine ve en son gerçekleşen ilerletilmiş yeniay üzerinden kişiyle konuşarak, bu ana kadar gelen süreyi anlatırım. İlerletilmiş haritalar içsel durumu anlatırlar ama her zaman olayları açıklamazlar, olayların meydana gelmesi için bu sürecin dışsal koşullarla da (transitler ve dönüş haritaları, profeksiyonlar) tetiklenmesi gerekir.

Bu aşamada ilk etapta duygusal yönelime bakarım. İlerletilmiş Güneş ve Ay'ın konumları, nasıl bir faz içinde oldukları ve diğer ilerletilmiş ögeler uzun vadede ana oryantasyonu açıklarlar.

İlerletilmiş haritada geri giden gezegenlere büyük önem veririm. Bu konuyla ilgili bir yazıyı yakında sizlere sunmak istiyorum.

Bir sonraki aşamada, görüşmenin detaylı kısmı başlar zira burada Güneş dönüşü tekniğini kullanarak kişinin hayatına dışardan yansıyan, daha çok kadersel diyebileceğimiz temaları ele alırım. Güneş dönüş haritası bu anlamda vazgeçilmez bir tekniktir. Bu haritaları kullanarak olay bazında önce şu an içinde bulunduğu döneme ait olmuş olmasını teknikten yararlanarak gördüğüm olayları söylerim. Bu olayları ay ve gün bazına indirgerim ve daha sonra bir sonraki dönüş haritasını kullanarak, önümüzdeki dönemde kişiyi iteleyecek ana faktörlere, engel ve fırsatlara işaret ederim ve bunu yaparken belirli dönemleri kritik olarak görürüm. Zira bu kritik dönemler bir sonraki aşamada transitlerin değerlendirilmesinde büyük fayda sağlar ve bir teyit görevi görür.

Güneş Dönüşü haritası tıpkı bir horary harita gibi de değerlendirilebilir. Bu haritalar üzerinde arap noktaları ve sabit yıldızlardan da faydalanmak mümkün.

                         

Son aşamada önce kişinin haritasındaki majör transitleri, özellikle Satürn'ü değerlendiririm. Kuşkusuz bu aşamada kişinin kafasında planladığı ve benim elde ettiğim bilgiler arasında uyuşum ya da uyuşmazlık olabilir. Bu bakımdan kişiyi teyit edebilirim ya da bulgularımı söyleyebilirim.

Diğer majör transitler ve kişinin içinde olduğu ana döngüler (satürn-uranus, neptün ve pluto ve ay düğümü döngüsü, tutulma ekseni), harita eksenlerine olan transitleri mutlaka güneş dönüşü ile aynı anda gidip gelerek anlatırım ve kişinin bu süreçte neleri nasıl planladığını kontrol ederim ve senaryomu onunla paylaşırım, uyarılarda bulunurum.

Kuşkusuz bu süre içinde danışan, aniden soru sorabilir ve netlik ister. Böyle durumlarda ise o ana ait (soru anına ait) haritayı (horary) ele alarak, soruyu konfirme edebilir ve bu senaryo ile bağdaşımına dikkat ederim. Kimi zaman böyle durumlarda soru soranın ne kadar samimi ya da açık olduğunu keşfetmek de mümkündür zira horary harita bize olayın nedenlerini ve geçmişini de açıklar. Sadece bir soru ile tüm görüşmenin çok farklı bir yol alması da mümkündür, zira bu soruyla kişi onu astrologa götüren nedenleri de ortaya döker.

Tüm bunları özetlemek gerekirse, astrolojik danışmanlık benim için bir şifre çözmek gibidir, kimi zaman dilimi damağımı kurutan bir bulmaca gibi olabilir. Sonuçta mutlaka bağlayıcı bir yargı getirmek gerekir. Bu son aşamada danışana anlattıklarımla ilgili olarak bana feedback vermesini isterim. Büyük bir çoğunlukla danışanlar birkaç ay içinde bana dönerek, deneyimlerini paylaşırlar.

Her astrolog farklı bakış açıları ve hayat felsefeleri ile olaya yaklaşırlar ama detaylı bir analiz için pek çok tekniği kullanmak, sentezlemek ve kişiye bunun özünü aktarmak gerekir. Bu nedenlerden ötürü günde sadece tek bir görüşme yapmanın en akılcı format olduğunu düşünüyorum. Zira gerek konuya konsantre olmak gerekse zihninizi kullanamak için bu zorunlu bir şeydir. Bir günde kısa kısa 3,4 hatta daha fazla görüşme yapmanın başta danışana karşı saygısızca bir tutum diğer yandan Astroloji sanatına yakışmayan bir tutum olduğunu söylemeliyim.

Bir haritaya hemen üstün körü, o anda hemen bakıp bir şeyler söylenmesi, özellikle profesyonel aşamada kaçınılması gereken bir durumdur. Astroloji öğrencilerinin de bu konuya özen göstermelerini yinelemek isterim.

Son kertede, astrolojik haritamız bizi yaşama bağlayan, onu şekillendiren bir semboller bütünü ve kişi için bir anahtardır, bize sunulmuş bu büyülü anahtarı kullanmak kişinin ancak hayatını daha net biçimde görmesi ile mümkündür, astroloğun amacı da bu süreçte kritik bir rol alır. Zira hayatımızı sadece iş, kariyer, ilişkiler ya da çocuklar bazından görmek yerine, ruhumuzun rehberi olan bu haritayı danışana daha açıklamak gerekir.

Umarım genel bir değerlendirme olmakla birlikte, en azından sizlere astrologların kullandığı yöntemler açısından belirli fikir verebildim.


2021`de Türkiye...
Mevlana:Astrolojik bir portre...
2013`te Türkiye...
Neptün Balık`ta...
2010`da Türkiye...
Kova`da üçlü kavuşum - Melanie...
Satürn-Uranüs Karşıtlığı- Mela...
Barack Obama...
Kollektif Gezegenler...
Çin`in gelecek devrimi...
 
Ekle
Çıkart
e-Posta adresinizi yazın
Copyright © 2003-2024 R.Hakan KIRKOĞLU Bucks - Digital Media Publishing Agency