2024'te Türkiye
Paylaş » 2024'te Türkiye yazısını FaceBook'ta paylaş 2024'te Türkiye yazısını Twitter'de paylaş 2024'te Türkiye yazısını Google'de paylaş 2024'te Türkiye yazısını Delicious'ta paylaş 2024'te Türkiye yazısını Digg'de paylaş 2024'te Türkiye yazısını MySpace'de paylaş
 
2023 Aralık ayında yurtdışında olduğum için bu yılki yazıyı yazmak için çok fazla vaktim olmadı. Ancak bu yazının çok fazla okunduğunu (teşekkür ederim) yazı çıkmayınca gelen pek çok soru ve istekten anladım. Bu yıl çok fazla detaya girmeden önemli konuları ele aldım. İyi okumalar. Ayrıca dileyenler sevgili Yaprak Özer ile Youtube'ta 2024 üzerine yaptığımız söyleşiyi izleyebilirler. İzlemek için Link


Şans çemberi: Ani değişiklikler ve şansın değişimi, yeni bir döngünün başlaması, kadersel değişiklikler, ektiğimiz şeylerin bize dönüşü, yeni bir yön kazanma, beklenmedik durumlar, istikrarsızlık, her iki anlamda şans.

2024’te Türkiye
R. Hakan Kırkoğlu


29 Ekim 2023 ile öne çıkan konular: Yakın çevre, yakın komşular, anlaşmalar, yakın çevrede endişe içeren yıkıcı durumlar, yakın çevre konularında kendini gösterme, karşılıklı konular, uzlaşı arayışı, uluslararası konularda ittifaklarla ilgili imkanlar, yönetsel alanda esnek olma gereği, ülke yönünde çift durumlar ve istikrarsızlık, uluslararası konulardan kaynaklanan sorumluluklar ve diplomaside engeller, sınırlamalar
Aylık değerlendirmeler

22 Aralık 2023-20 Ocak 2024 arası

Dışişleri, diplomasi ve uluslararası konulardan kaynaklanan sınırlamalar

Bu dönemde uluslararası konular, gençleri, cesareti ve mücadeleyi içine alan konular dikkat çekiyor. İnançlar, görüşler, hukuki konularda çatışma, tartışma daha fazla gündeme geliyor. Yöneticileri içine alan uluslararası gelişmeler, yabancılar ve ideolojik konular var. Ülke yönetiminde detaylar, organize olmayı gerektiren gelişmeler öne çıkarken, çalışanları ve ekonomik kaynakları kullanma ve üretim yönünde daha fazla imkan ortaya çıkabilir. Toprak ve güvenlikle ilgili konularda belirsizlikler, kurban edici koşullar ve sel, denizler ya da suları ilgilendiren doğa olayları gündeme gelebilir.

20 Ocak 2024-19 Şubat 2024 arası

Krizler, korku ve huzursuzluk içeren olaylar, kayıplar

Bu dönemde halkı ilgilendiren konularda kayıplar, hassasiyetler, elde olmayan nedenler dikkat çekebilir. Milli konular ve hassasiyetler vurgulanıyor. Gizli ya da görülemeyen nedenler (gayb), doğa olayları yüzünden sıkıntılar yaşanabilir. Halkın sağlığını ilgilendiren konularda problemler, kısıtlamalar ve mutsuzluk olabilir. Finansal piyasalar, borçlar ve TL’nin değerini ilgilendiren konularda daha dikkatli olmak gerekiyor.

19 Şubat 2024-20 Mart 2024 arası

Uluslararası konular, inançlar, hukuk, yasalarla ilgili gelişmeler

Bu dönemde sosyal konular, özgürlükler ve aynı zamanda kriz ve korku üretebilecek gelişmeler söz konusu olabilir. Hukuk, adalet ve yasalarla ilgili gelişmeler, grupları, STK’ları, medya ve gazetecileri içine alan olaylar vurgulanabilir. Kriz ve korku üretebilecek durumlar tetiklenebilir. Ekonomik kaynakları ve TL’nin durumunu ilgilendiren ve daha kısıtlı ve sorumlu davranmayı ilgilendiren koşullar var. Halkın ve çalışanların sağlığı konusu da hassas sayılır.

Özellikle 24 Şubat’taki dolunay finansal konulara, içinde siyaset, liderlik ve yönetimi ilgilendiren konulara hassasiyet getiriyor.

20 Mart 2024-19 Nisan 2024 arası

Ülke yönetimini, liderlik ve yakın komşuları ilgilendiren konular

Bu dönemde inançları, ideolojik konuları ve yabancılarla, uluslararası konularla da ilgili olabilecek koşullara önemli vurgular var. Bu gelişmelerin bir bölümü yakın komşular ile yakından ilgili olabilir. Ülke gündeminde kadınları ilgilendiren olaylar, daha fazla anlayış, denge, uyum ve merhamet ortaya çıkaran konular, sanat ve sanatçılarla ilgili gelişmeler ve aynı zamanda belirli sınırlamalar ve kontrol gerektiren olaylar dikkat çekebilir. Halkın sağlığı ve çalışanları ilgilendiren alanda ise kimi zaman travmatik koşullar gündeme gelebilir.

25 Mart’taki Ay tutulması ülke güvenliği, iç işleri ve ülke yönetimi konusunda hassasiyetleri iyice öne çıkarıyor. Toprak, güvenlik ve denge gerektiren konularda bir değerlendirme gereği ve bunun yönetsel alanda bir sonuç üretmesi söz konusu. Çift durumlar, gizli kalan şeyler vurgulanmakta.

8 Nisan’daki Güneş tutulması liderlik, yönetim, halkın tercihleri ile ilgili bir konuyu, gençlik ve toplumun kendine güveni ile ilgili konuları öne çıkarıyor. Gençlerle ilgili konular, duygusal elementler, duygusal nedenlerle belirli bir inanç ve ideolojiye bağlanma içeren koşullar ve bunun getirebileceği sıkıntılar yaşanabilir. Kriz ve yenilenme duygusu ön planda, bu konular yakın komşularla da alakalı olabilir.

19 Nisan 2024-20 Mayıs 2024 arası

Meclisi, partileri, sosyal konuları ilgilendiren gelişmeler

Bu dönemde denge, diplomasi ve ilişkileri, dış siyaseti içine alan hassasiyetler, aynı zamanda krizler, korku ve değişim içeren koşullar, halkı mutsuz edebilecek bazı durumlar, sağlık, düzen ve hizmet konularında zorluklar dikkat çekebilir. Dışsal nedenler yüzünden daha sakin ve dengeli hareket edilmesi gereken bir dönem. Ülke yönetimi, liderlik ve aynı zamanda finansal alanda da sürpriz, beklenmedik ya da kritik sayılan konular dikkat çekiyor olabilir.

8 Mayıs’taki yeniay özellikle ekonomi yönetimi, uluslararası ittifaklar, meclis ve partileri ilgilendiren konulara yenilik ve ani değişiklikler getiriyor.

20 Mayıs 2024-20 Haziran 2024 arası

Sıkıntılar, kayıplar, gizli durumlar ya da yakın komşularla ilgili konular

Bu dönemde de denge, dış siyaset ve uluslararası konular, aynı zamanda tehdit ve çatışma, düşmanlık içeren durumlar, halka zarar veren olaylar, özellikle ülke yönetiminde mücadele içeren koşullar dikkat çekmekte. Bu nedenle milli hassasiyetler ön planda olabilir. Askeri konular, karşıtlıklar öne çıkabilir. Finansal alanda bankaları, yatırım ve borç konularında yenilik, yeni imkanlar, değişiklikler gündeme gelebilir.

23 Mayıs’taki dolunay toplum sağlığı, çalışanlar ve toprakla, güvenlikle ilgili konulara stres getiriyor.

20 Haziran 2024-22 Temmuz 2024 arası

Yenilikler, halkı ve güvenliği içeren gelişmeler, hukuki konular

Bu dönemde halkı, halkın koşullarını, inançlar ve fikirler, ideolojiler boyutunda ilgilendiren gelişmeler çok dikkat çekmekte. Bu bakımdan oldukça önemli bir dönemde olduğumuzu söylemeliyiz. Uluslararası alanla ilgili gelişmeler, hassasiyetler öne çıkıyor. Yine bu dönemde gençleri, kendini gösterme isteğini, sahne ve sanatçıları içine alan konular dikkat çekmekle birlikte, bu konularda sınırlama, engeller de söz konusu olabilir.

6 Temmuz’daki yeniay komşular, yakın çevre, güvenlik, ekonomi ve toprakla ilgili konulara huzursuzluk ve askeri konulara vurgu yapmakta.

22 Temmuz 2024-22 Ağustos 2024 arası

Ekonomik koşulları, kaynakları ve yakın komşuları ilgilendiren olaylar


Bu dönemde istikrarsızlıklar, belirsizlik ve güvenilmezlik içeren durumlar, yakın çevre ve komşular üzerinden gündeme gelebilecek kafa karıştırıcı olaylar söz konusu olabilir. Gizli kalan durumlar, aniden ortaya çıkan huzursuzluk yaratan olaylar, çift durumlar ve aynı zamanda terörizm söz konusu olabilir.

Halkın ve çalışanların durumu, düzeni ve sağlığı açısından hassasiyetler söz konusu. Yönetimi ilgilendiren alanda çift durumlar, huzursuzluklar ve dengeli olmayan gelişmeler mümkün.

4 Ağustos’taki yeniay ekonomik kaynaklara, uluslararası ittifaklarla ilgili, kriz içeren koşullar getirmekte.

22 Ağustos 2024- 22 Eylül 2024 arası

Komşular, görüşmeler, iletişim ve medyanın hassasiyet kazandığı olaylar

Bu dönemde ciddi olma gereği, sınırlamalar, ülke yönetimini meşgul eden sorumluluklar dikkat çekmekte. Bu konular yakın komşularla da ilgili olabilir. Yakın komşu ülkeler, uluslararası bağlamda gündeme gelen durumlar, içinde hukuk, yasalar ya da ideolojilerle, inançlarla ilgili konular tartışmaları durumları tetikleyebilir. Bu gelişmeler bir yandan da çalışanlarla, memurlarla da yakından ilişki olabilir. Kadınları ilgilendiren konularda üzüntü, kavga ve olumsuzluk içeren konular vurgulanabilir.

18 Eylül’de gerçekleşecek Ay tutulması uluslararası konular, hukuk, yasalar ve medya ile ilgili konularda önemli sonuçlar ve değerlendirmelere işaret ediyor. Bu dönemde yakın koşular, görüşme ve müzakere içeren gelişmeler dikkat çekebilir.

22 Eylül 2024-23 Ekim 2024 arası

İç işlerini, toprak ve güvenlik konularını ilgilendiren, yakın komşularla da ilgili olabilecek konular

Bu dönemde son derece kritik, yorucu ve travmatik koşullara işaret edebilir. Yönetimi ilgilendiren konularla ilgili baskı içeren ya da hoşnutsuzluk içerebilecek durumlar söz konusu olabilir. Ülke yönetimi, siyaset ve iç işleri açısından yorucu bir dönem olabilir. Karşıtlık ve düşmanlık içeren konular, iç işlerinde gerilim ve ayrılıkçı koşullar tetiklenebilir.

2 Ekim’de Güneş tutulması ülke güvenliği, topraklar ve iç işleri açısından hassasiyet, gizlilik ve bazı olumsuzlukları öne çıkarıyor. Tutulmanın ülkemizin Mars’ına yakın gerçekleşmesi iç işlerinde karışıklık, askeri konular, güvenlik gerektiren alanlar açısından hassasiyet getiriyor. Gizli ya da yıkıcı faaliyetler yaşanabilir.

17 Ekim’deki dolunay kriz içeren konular, korku, endişe yaratan olayları tetikleyebilir.29 Ekim 2024 ile öne çıkan konular: Kendini gösterme, mücadele ve dönüşüm içeren koşullar, uluslararası konularda belirli bir ideoloji nedeni ile gündeme gelen çatışmalar, milli konularda hassasiyet, yakın komşularla içine orduyu alan konularda önemli vurgular,  halkın tutumu ve tercihlerini, gençleri ve toplumdaki yenileyici ve yaratıcı konuları öne çıkaran koşullar, memurları, çalışanları ve orduyu ilgilendiren konular, kriz ve ani değişiklik içeren durumlar, finansal alanda, borç/alacaklar ve TL’nin değeri konusunda sıkıntılar

23 Ekim 2024-21 Kasım 2024 arası

Çalışanları, orduyu ve aynı zamanda riskli, krizli gelişmeleri ilgilendiren çift durumlar

Benzer şekilde bu dönemde halkı ilgilendiren hassasiyetler, ülke güvenliği, milliyetçilik teması ve aynı zamanda güvensizlik içeren olaylar gündeme gelebilir. İç işlerinde ve toprakla ilgili konularda huzursuzluk, istihbarat konuları, gizli kalan şeyler konusunda vurgular var. Halkı bir şekilde sınırlayan, olumsuzluk ya da üzüntü içeren durumlar, hassasiyetler vurgulanıyor. Toprak güvenliği, istikrar ve yönetimle ilgili konulara odaklanılıyor.

16 Kasım’daki dolunay her açıdan dikkat çekici ve son derece gergin. Ülke yönetimi, istikrar, güven, uluslararası ittifaklar ya da ekonomik konulara önemli sonuçlar, muhasebeler, kopmalar, aniliklikler getirmekte.

21 Kasım 2024-21 Aralık 2024 arası

Karşıtlıkları, sınırlamaları ve gençleri de içine alabilecek gelişmeler


Bu dönemin yine halkı ilgilendiren konular açısından son derece önemli ve dikkat çekici olduğunu söyleyebilirim. Yönetsel konular, lider, liderlik konuları da öne çıkmakta. Ancak karşıtlıklar, düşmanlık ya da şiddet içerebilecek eğilimler de dikkat çekebilir. Uluslararası alanda baskılar ya da güçlü, güç sahibi olma durumunun içerdiği karşıtlıklar gündeme gelebilir. Bu dönemde uluslararası konularda ya da belirli ideolojilerde kendini gösterme arzusu, aynı zamanda gençleri ya da sporcuları içine alan gündemler de dikkat çekebilir.

21 Aralık 2024 – 19 Ocak 2025 arası

Kriz ve dönüşüm içeren, ekonomik açıdan sınırlayıcı olan, test edici gelişmeler

Bu dönemde inançları, dini konuları içine alan durumlar, uluslararası konular ve aynı zamanda toprak, içişleri ve güvenlik açısından hassasiyetler dikkat çekiyor. Çift durumlar, kimi zaman güvensizlik ama aynı zamanda bazı şanssızlıklar, halkı hassas ya da zayıf kılan durumlar söz konusu olabilir.

Tüm hakları saklıdır. © 2024
 
Paylaş » 2024'te Türkiye yazısını FaceBook'ta paylaş 2024'te Türkiye yazısını Twitter'de paylaş 2024'te Türkiye yazısını Google'de paylaş 2024'te Türkiye yazısını Delicious'ta paylaş 2024'te Türkiye yazısını Digg'de paylaş 2024'te Türkiye yazısını MySpace'de paylaş

2021`de Türkiye...
Mevlana:Astrolojik bir portre...
2013`te Türkiye...
Neptün Balık`ta...
2010`da Türkiye...
Kova`da üçlü kavuşum - Melanie...
Satürn-Uranüs Karşıtlığı- Mela...
Barack Obama...
Kollektif Gezegenler...
Çin`in gelecek devrimi...
 
Ekle
Çıkart
e-Posta adresinizi yazın
Copyright © 2003-2024 R.Hakan KIRKOĞLU Bucks - Digital Media Publishing Agency