2023'te Türkiye
Paylaş » 2023'te Türkiye yazısını FaceBook'ta paylaş 2023'te Türkiye yazısını Twitter'de paylaş 2023'te Türkiye yazısını Google'de paylaş 2023'te Türkiye yazısını Delicious'ta paylaş 2023'te Türkiye yazısını Digg'de paylaş 2023'te Türkiye yazısını MySpace'de paylaş
 

2023'te Türkiye
R. Hakan Kırkoğlu

                                  

2023 Münzevi: Yeni bir yön arayışı için içe dönme, iç gözlem ve arayışlar, hedeflerin gözden geçirilmesi, yeni bir anlam arayışı, yalnızlık, izolasyon

Önemli başlıklar
*Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerine ilişkin gelişmelerin 20 Nisan ve 5 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek Güneş ve Ay tutulmaları ile şekillenebileceği görülüyor.

*12 Nisan sonrasında kasvetli ve kısıtlayıcı psikoloji yerini değişen koşullara bırakıyor ve bu süreç 9 Haziran ile birlikte daha çok netlik kazanacak.

*Ülkemiz gündeminde uzun süre belirsizlik yaratan koşullar Haziran ile birlikte daha odaklı ve öncelikleri daha belirgin koşullara ve başlangıçlara işaret ediyor. 9 Haziran’la birlikte çok daha hızlı ve yenilik içeren, taze enerjiler var.

*20 Nisan’daki Güneş tutulması Koç burcunda, aynı zamanda ülkemizin 10. Evinde gerçekleşmekte. Bu ev yönetim ve yönetsel konular, hükümet ile ilişkilidir. Koç aynı zamanda liderlik ve yeni başlangıçları anlatır.

*Ancak Ankara’ya göre, Güneş tutulması haritasında tutulma gaybı yani bilinmezi açıklayan 12. Evde gerçekleşiyor ve aynı zamanda tutulma krizler, bitişler, sonlanmalar açıklayan 29 derecede gerçekleşmekte. Yine ayrıca bu haritada Plüton Saka burcunda, haritanın tepesinde durmakta. Dolayısı ile bu dönemde, sosyal konular, demokrasi ve özgürlüklerle ilgili konuların daha fazla mücadele, baskı, korku ve dönüşüm içerebileceğini açıklıyor olabilir.

*Altılı masanın 28 Şubat 2022 tarihinde hazırladığı mutabakat metninin pek rahat olmayan, krizli zamanda açıklandığını daha önce yazmıştım. Bu haritada önemli engeller ve baskılar görülmekte. Bu olsa olsa en iyi ihtimalle çok zor, ölümden dönen bir doğumdur.

*Kemal Kılıçdaroğlu açısından bakıldığında, Nisan ve Mayıs ayındaki tutulmaların ne denli önemli olduğu görülmekte. Bu dönem kendisi için büyük bir sonuç, değerlendirme yani muhasebe özelliği taşıyor. Aday olsun, olmasın (adaylık yönünde güçlü göstergeler mevcut) Sayın Kılıçdaroğlu’nun 2023 Haziran’dan sonra yeni bir döneme girdiği görülmekte.

*Tutulmaların gerçekleştiği dönemde ay düğümleri Kılıçdaroğlu’nun haritasındaki konumun üzerine gelmekte. Genel olarak bu hayat yönünde kendini gerçekleştirme ile ilgili bir işarettir, olumlu görülebilir. Bir bakıma Kılıçdaroğlu kendi karmasının, yani şimdiye kadar yapmış olduğu eylemlerin sonucunu görecektir.

*Benzer şekilde bu dönemde Mars onun haritasındaki Mars’ın karşısında olacaktır. Yine çok ilginç ki Satürn de bu dönemde, kendi doğum haritasındaki Satürn’ün karşısında olacaktır. Tüm bu göstergeler onun adaylığı konusunu vurgulamakta. Bu karşıt açılar her bakımdan muhasebe ve sonuçlanma işaretidir.

*5 Mayıs’taki Ay tutulması benzer şekilde sonuçlanma ve değerlendirme, muhasebe zamanıdır. Bu tutulma ülkemizin 5. Evinde yani halkın tercihlerini açıklayan evde gerçekleşmekte. Tutulma haritasında Ay-Uranüs karşıtlığı ani olayları, heyecan ve gerginliği öne çıkarıyor. Bu haritanın tepe noktası Kemal Kılıçdaroğlu’nun Satürn ile de birleşmekte.

*2 Ekim – 29 Kasım arasında kontrolü daha zor olan, gizli ya da belirsizlik ve çift durumlar içeren koşullar ortaya çıkabilir.

*4 Ekim ile birlikte ekonomiyi ve istikrarı sağlayacak konulara önemli vurgular var.

*Kasım ve Aralık askeri konuları, komşularla ilişkileri oldukça kritik kılan koşullar gösteriyor.

*Yılın sonunda, Aralık ayı ile birlikte gündemi yeniden toparlayan ve hızlandıran koşullar var.

Genel geçişler - Mevsim haritaları2022 Kış mevsimi – 22.12.2022
Bu dönemde dengeler, siyaset, diplomasi ve karşılıklı konular özellikle dikkat çekiyor. Oldukça hızlı adımların, gelişmelerin gündeme geleceğini görüyoruz. Toprağa, ülkeye, iç güvenliğine ve iç işlerine önemli vurgular var. Bu dönemde toprak altındaki zenginliklerle ilgili konular, iç işlerinde güvenlik, istihbarat, yer altında gizli olan şeylerle, belki atalarla, geçmişle ilgili konular öne çıkıyor. Muhalefette belirli bir heyecan, ilerleme isteği ve dinamizm dikkat çekmekte. 0 derece Koç’ta Jüpiter liderlik vurgusunu öne çıkarmakta.

Yönetimi, hükümeti ilgilendiren alanda güvenlik, milli temalar var. Yakın komşularla ilgili konular, yabancıları, uluslararası koşulları içine alan gerginlikler dikkat çekebilir. Ayrıca bu dönemde halkta hareket, iletişim, belirli fikir ve ideolojilere vurgu ancak tartışma ve halka zarar verebilecek unsurlar, kimi zaman şiddet ya da ulaşımda kazalar gündeme gelebilir. Bu dönemde gençleri, çocukları aynı zamanda halkın kendini ifadesinde sosyal eğilimler, gruplar, gösteriler gündeme gelirken, bu konuların sınırlanma içinde olduğu görülmekte. Pek çok alanda kapanma, tamamlanma, bitişler içeren koşullar söz konusu.

2023 İlkbahar mevsimi – 21.3.2023Bu dönemde halkın gündeminde fikirler, ideolojiler, inanç ve bakış açısını ortaya koyan gelişmeler, halkın oyu ve seçimleri ilgilendiren konular dikkat çekiyor. Belirli bir liderlik teması, heyecan ve yenilik, gençlik enerjisi taşıyan bir atmosfer içindeyiz. Bir yandan da halkta hassasiyetler, dalgalanmalar, tamamlanma ve bitişler gösteren koşullar da dikkat çekiyor.

Toprağı, yerleşimi, güvenliği ilgilendiren konularda, sular, seller, taşkınlar ya da dağılma, belirsizlik içeren koşullar yaşanabilir. Halkın içinde olduğu koşullar kolay etkilenme, fedakarlık ve hassasiyet de gösteriyor. Ancak yine de yeni ve genç enerjilere bir vurgu söz konusu.

Yönetsel konularda, hükümeti içine alan konularda düzen, organizasyon, detaylar ve aynı zamanda karışıklık içeren durumlar olabilir. Çift durumlar, tartışma ve çatışma içeren eğilimler var.

Gündemde özgürlükler, insan hakları, ilerici temalar, sosyal açıdan dikkat çeken unsurlar dikkat çekiyor.

2023 Yaz mevsimi – 21.6.2023Bu dönemde yenilenmiş koşullar görmekteyiz. Benzer şekilde ideolojiler, fikir ve inançlara bir vurgu gözükmekte. Ancak bu dönemde uygulamaya, çalışanlara, memurlara, işçilere, iş hayatı ve üretime yönelik, daha çok pratik hayatın gereklerine de vurgular var. Yönetimi ilgilendiren alanlarda düzen, organizasyon ve çalışma hayatına, çalışanlara yönelik çabalar dikkat çekiyor. Bu alanlarda yenilenme, yeni uygulamalar mümkün.
Halkı içine alan konularda liderlik, yönetim ve kendine daha fazla güven duyma psikolojisi hakim. Aynı zamanda uzaklar, yabancılar, uluslararası konular, medya ve akademik dünyayı, üniversiteleri de ilgilendiren konular içinde önemli bir hareketlilik, daha fazla tartışma ve canlılık dikkat çekmekte.

Yine bu dönemde, dışarıdan kaynaklanan finansal konular, borçlar ve ekonominin işleyişini ilgilendiren yatırımlar, bankalar ve piyasalarla ilgili süreçler, kaynak temini daha çok dikkat çekebilir.

2023 Sonbahar mevsimi – 23.9.2023Bu dönemde krizlere neden olabilecek koşullar, daha fazla gizli ve kontrolsüzlük içeren durumlar dikkat çekiyor. İç işlerini, güvenliği, toprakla ilgili konular daha problemli hale gelebilir. Tam olarak yönetilemeyen, huzursuzluk, terör, şiddet, gizli faaliyetler içeren koşullar gündeme gelebilir.

Aynı zamanda sorumluluk ve ciddiyet ve hemen eyleme geçmeyi gerektiren koşullar söz konusu. Halkı ilgilendiren konularda daha depresif ya da kısıtlılık içeren koşullar var. Yönetim alanında kadınları ilgilendiren ya da içinde kadın figür taşıyan bir konu söz konusu olabilir.

Ekonomiyi ve istikrarı ilgilendiren konularda, dışarıdan, başkalarından gelebilecek kaynaklar ve bu alanda fırsatlar mümkün. Yönetimdekilerin çabası ve ilgileri de bu yönde görülmekte.

Daha detayda diğer aylık haritalar

20.1-19.2 arası
Bu dönemde liderlik, yeni başlangıçlar ve hızlı gelişmeler dikkati çekiyor. Cesaret içeren gelişmeler, ülke yönetimini ilgilendiren konular özellikle dikkat çekmekte. Partiler, siyaset alanındaki konular, sosyal temalar ve özgürlükler konularında vurgular var. Yakın çevredeki komşu ülkelerle ilgili gelişmeler de dikkat çekebilir.

19.2.-21.3 arası
Bu dönemde kriz ve huzursuzluk içeren durumlar, çift durumlar, endişe ve korku içerebilecek konular vurgulanmakta. Özgürlükler, sosyal konular ve içinde medyanın, iletişim kanallarının yer aldığı gelişmeler ancak sıkıntılar daha fazla vurgulanıyor. Aynı zamanda inançların, halkın memnuniyeti ya da tercihleri yönünde ruhsal, dini konuların ya da kişileri duygusal olarak etkileyen ve harekete geçiren gösterilerin ortaya konduğunu söyleyebiliriz.
 
20.4.-21.5 arası
Hemen Güneş tutulması ile birlikte dikkat çeken bu dönemde Yengeç burcunun yükselmesi halk ve ülkenin gündemi açısından ne kadar önemli bir dönemde olduğumuzu gösteriyor 11. evdeki birikim gruplar, partiler ve meclis açısından yeni koşullara işaret etmekte. Liderlik ve yönetim konuları ön sırada. Plüton ise zorlama, baskılar ya da manipülatif koşulların olacağını göstermekte. Bu dönemde güç kullanma teması vurgulanabilir. Bu dönemde ülke gündemi çok hızlı ve hararetli. Güvenlik, milliyetçi temalar da vurgulanmakta.

21.5.-21.6 arası
Bu dönemde de çok dikkat çekici ve kritik koşullar görüyoruz. Aslan burcu yükselirken, Mars yükselen burcun üzerinde duruyor ve Jüpiter, Plüton ile birlikte, T-kare açı kalıbı, ay düğümleri ile büyük kare yaratmakta. Aslan burcu liderlik, yönetim ve dikkat çekme, başarılı olma konularını açıklar. Aynı zamanda Aslan otorite, güç ve yöneticileri de açıklar. Mars-Plüton karşıtlığı şiddet, direnç, otorite ve gruplar arasında çekişme işareti de olabilir. Bu genellikle büyük güç kullanmak, güç kavgası ve yıkıcı enerjiler anlamına da gelebilir. Jüpiter ile olan bağlantısı ise daha büyütücü ve büyük güç elde etmek arzusu ve yıkıcı enerjileri daha fazla büyüten bir durumu anlatabilir. Bu dönemde aşırılıklar dikkat çekebilir. Son derece kritik bir dönem.

23.7-23.8 arası
Bu dönemde ülke gündeminde hassasiyetler, güvenlik, koruma ve kollama, muhafaza etme isteği dikkat çekiyor. Aynı zamanda yakın çevredeki komşular, iletişim, basın, medya ve eğitimle ilgili konulara da vurgular var. Liderlik ve yönetim yakın koşularla ilgili gelişmelere odaklanabilir. İlişkilerde, diplomasi alanında güç kullanma ve tehdit edici koşulları öne çıkaran gelişmeler mümkün. Genel olarak halkı hassas kılan koşullar, sağlık, düzen gerektiren ancak dağınıklık içeren durumlar var.

23.10-22.11 arası
Bu dönemde istikrar, ekonomik koşullar ve güvenlikle ilgili gelişmelere bir vurgu gözüküyor. Koşullarda sabitlik, belirli sıkışmalar, kimi zaman karşıtlık ve düşmanlık içerebilecek, belirli krizler üreten gelişmeler gündeme gelebilir. Bu diplomasi alanında ya da yönetim ve muhalefet arasında gündeme gelen bir gerilim olarak da yaşanabilir. Yine bu dönemde ülke gündeminde gruplar, sosyal koşullar, özgürlükler, kimi zaman halkı ilgilendiren ani olaylar, beklenmedik gelişmeler de dikkat çekiyor. Oldukça sıkışık bir dönem.

22.11-22.12 arası
Bir önceki aya benzer şekilde ve daha yoğun bir biçimde istikrar, ekonomiyi ilgilendiren kaynaklar ve TL’nin değerine ilişkin konuların yine devam ettiğini, iyice önem kazandığını görüyoruz. Bu dönemde sarsıcı koşullar, beklenmedik olaylar, güven ve huzur konusunda önemli kılan gelişmeler bekleyebiliriz. Ekonomi ve kaynaklar alanında belirli şanslar, imkanlar da var. Halkı ilgilendiren konularda hassasiyetler, kurban olma durumu, kimi zaman elde olmayan olaylar, kimi zamanda şiddet ya da acımasızlık içeren bir durum, mücadele gereği ortaya çıkabilir.

2023’te önemli transitler
Bu yıl 7 Mart’tan itibaren Satürn’ün Balık burcuna geçecek olması son iki yıldır ekonomik alanda, finansal konularda yaşanan krizler ve kaynak sorunlarından sonra dikkatlerin şimdi daha çok uluslararası konulara, içinde yabancıların yer aldığı gelişmelere, aynı zamanda eğitim, akademik hayat, üniversiteler, basın, medya ve genel olarak hukuk ve yüksek mahkemelerle ilgili durumlara yöneleceğini göstermekte. Satürn’ün ülkemizin Güneş’i ile uyumlu açısı yeniden bir yapılanma, daha sorumlu ve gerçekçi olma, eski deneyimlerden faydalanma gibi imkanların da söz konusu olabileceğini anlatıyor. Satürn’ün bu açısı Nisan’dan Eylül ayına kadar yeni bir disiplin, sorumluluk ve kurallarla ilgili gelişmelerin öne çıkacağını göstermekte.

Bu yıl Plüton kısa süreliğine de olsa, 23 Mart – 11 Haziran arasında Saka burcuna, ülkemizin 8. evine giriş yapacak. Bu geçiş aynı zamanda 2026 yılında daha yoğun olarak yaşanacak olan Plüton-Güneş karesini de ortaya çıkarmaya başlayacak. Bu süreçte yönetsel konuları ilgilendiren krizler, baskılar, manipülatif koşullar ve aynı zamanda finansal açıdan da kritik sayılabilecek gelişmeler gündeme gelebilir. Dolayısı ile bu dönemde dönüştürücü koşullar, yönetimi ve güçlü kişileri ilgilendiren temalar çok dikkat çekecek. Plüton transitleri her zaman derinden etkili olan, ölüm-kalım, yeniden doğum unsurları içeren olaylara işaret eder.

Şubat’tan başlayarak Temmuz’a kadar olan dönemde Plüton’un ülkemizin Ay’ı ile uyumsuz ve dengesiz bir açıda olması, bu dönemde halkı ilgilendiren konularda güç, mücadele ve dönüşüm içeren temaların oldukça stres doğurabileceğini gösteriyor. Bu dönem toplumun psikolojisi ve sağlığı açısından oldukça yorucu olabilir.

Nisan ortasında ve Mayıs başında daha fazla heyecan, anilik ve yenilik içeren koşullar var. Nisan sonunda, meclisi ilgilendiren konular, halkın oyunu ve toplumu bir arada tutan değerleri ilgilendiren durumlar hız kazanmakta.

Mayıs’tan Eylül’e kadar olan süreçte çevresel koşullarda belirsizlik, havada kalan durumlar da var. Ayrıca Temmuz – Ekim arasında yine ülke gündeminde gerilimler, anilikler, içerisinde askeri konuları, yönetimle ilgili gelişmeleri de içeren olaylar mümkün.

Yıllık temalar 2023-2024
Ülkemiz 29 Ekim 2022 tarihinden bu yana Terazi burcu/4. Evin konularını yaşamakta. Bu köşe bir ev olduğu için önemli gelişmeler, sonuçlar ve iç işlerini ilgilendiren konuları öne çıkaracaktır. İç işlerini, toprağı, vatan ve güvenlik konularını, atalardan geçmişten kaynaklanan olayları ilgilendiren konular yanında, bitişler ve başlangıçlar, devleti, adaleti ve dengeyi, diplomasiyi, kimi zaman karşıtlıkları, muhalefeti içeren gelişmeler de dikkat çekici olacaktır.

Burada bulunan Mars ve Satürn yıl içinde sert, sıkıntılı, problemli durumlar dikkat çekeceğini, iç işlerinde tartışma, kavga, anlaşmazlık ve şiddet içeren olayların gündeme gelebileceğini, devlete, kurallara, sisteme ait konuların yine dikkat çekeceğini, belirli kısıtlamaların, sorunların olabileceğini anlatıyor.

Venüs Akrep’te 5. Evde bu yıl halkın oyu, tercihleri, içinde eğlence, gösteriler, yaratıcı işler, sanat, sanatçılar, maddi açıdan israf ve harcamaların, yatırım ve borsanın, spekülatif işlerin, gençlere ve büyümeye ilişkin konuların özellikle dikkat çekeceğini göstermekte. Venüs, Jüpiter ve şans noktası ile birlikte olması yıl içinde berekete, güzel ve keyifli olan şeylere harcamalara ve şansa da bir işaret sayılır.
Venüs’ün aynı zamanda 11. Evi de yönetiyor olması bu yıl meclisi, sosyal konuları, grupları ve ülkemizin için bulunduğu, üye olduğu kuruluşlar, organizasyonlarla ilgili gelişmelerin de önemli sonuçları olabileceğini anlatmakta.

Venüs bu yıl 23 Temmuz – 4 Eylül tarihleri geri gidecek. Bu dönemde özellikle ekonomiyi, kaynakları, gelirleri ve harcamaları, TL’nin değerini ilgilendiren konularda daha dikkatli olmak, olası yön ve politika değişikliklerini anlamak gerekiyor.

Bu yıl içişlerine, toprak ve güvenlik konularına dikkat çekilirken 27 Ocak civarı halkı, iç işlerini ve muhalefeti ilgilendiren alanda oldukça hareketli olabilir. 21 Mart sonrasında ve özellikle 12 Nisan civarında yine halkı, yönetsel konuları içeren hassasiyetler dikkat çekebilir. 20 Mayıs civarı daha fazla ciddiyet, devleti, yönetimi ve kuralları, sınırlamaları ilgilendiren gelişmeleri öne çıkabilir. 24 Temmuz civarında daha olumlu bir psikoloji getiren, geliştirici, zenginleştirici ve şanslı gelişmeler bekleyebiliriz. 31 Temmuz’dan sonra ise finansal konulara, riskli işlere yönelik vurgular, belki endişe yaratan durumlar olabilir. 25 Ağustos sonrasında yabancıları, uzakları ilgilendiren gelişmelerin daha fazla ağırlık kazanabileceğini söyleyebiliriz. 6 Ekim civarında da olumlu yönde gelişmeler, kutlamalar, kazançlar, içinde anlaşmaların ya da kadınlarla ilgili konuların olduğu gelişmeler dikkat çekebilir.
Bu yılki haritada Yengeç burcunun yükseliyor olması halkı ilgilendiren konularda önemli bir yıl yaşadığımızı ve başlangıçların, yeniliklerin gündeme geleceğini göstermekte. Bu yıl aynı zamanda Terazi’nin 4. Evde olması iç işlerine, iç güvenliğe, toprak ve vatanı ilgilendiren konulara da dikkat çekici bir vurgu getiriyor. Bu konu ile ilgili anlaşmalar, görüşmeler, pazarlıklar ayrıca önemli olacak.

Yıllık haritada yeniayın olması yeni başlangıçları, yeni yönelim ve niyetleri desteklemekte. Halkı ilgilendiren alanda, çalışanların, emekçilerin, memurların önemli bir etkisi olabileceğini söyleyebiliriz. Halk bir yandan kısıtlayan durumlar içinde, bir yandan da zarar görebileceği gizli ya da kolektif durumlardan, elde olmayan nedenlerden etkileniyor. Halkın sağlığı ve düzeni çok iyi durumda değil. Halk belirli bir etkilenim altında hareketli ve iyimser kalmaya çalışıyor.

Güneş ve Venüs’ün 5. Evdeki konumu bu yıl halkın tercihlerine, seçimlere, gençleri ilgilendiren konulara, kendini gösterme isteğine vurgu getirmekte. Ancak Venüs’ün yanık durumda olması sinme, gizlenme ve sesini yeteri kadar ortaya koyamama işareti olabilir.

Haritanın tepe noktasının (MC) Balık burcunda olması bu yılki istekler ve hedeflerde inançların, dinle ilişkili ya da ruhsallık, inanma ve kabullenme ile ilgili tutumların önem kazandığını gösteriyor. Natal Uranüs’ün bu dereceye çok yakın olması bu konularda hızlı ve beklenmedik değişikliklerin, yenilik ve değişim arzusunun, çok da mantıklı olmayan bir tepkiselliğin söz konusu olabileceğini anlatmakta.

Bu yıl ülkemizde fikirleri, ideoloji ve inançları gösteren konularda ve uluslararası durumlar içinde heves, kendinden geçme, idealize etme ve hayaller kurma yönünde eğilimler görülmekte. Haritada Mars-Neptün karesi aynı zamanda skandallar, kolay etkilenme, yanlışa düşme, girişimlerde dağılma ve karmaşık durumların söz konusu olduğunu ve bu durumun halkı yakından etkilediğini, hayaller, aşırı idealizm, körleşme ve kafa karışıklığı yaratabileceğini görebiliriz.

Aynı zamanda Mars 12. Evde gizli ve yıkıcı faaliyetler, kontrol edilmesi zor terör faaliyetlerinin, bölücülük, ikilik çıkaran durumların halka zarar verebileceğini gösterebilir.

Dış ilişkilerde ve diplomaside daha ciddi, dikkatli ve gerçekçi olmayı gerektiren koşullar var. Bu durum mali konuları, borçları, merkez bankasının borçlarını yakından bağlıyor ve sınırlıyor. Genel olarak bu konularda ciddi sınırlamalar ve kontrol, düzen ve disiplin ihtiyacı görülüyor.

Yılın ikinci yarısında, Temmuz ayı sonu itibarı ile, yeni trendlerin belirgin hale geleceğini göreceğiz. Bu trendler, özellikle 29 Ekim 2023 tarihinden itibaren daha fazla öne çıkacaktır. Bu konular için komşuların, sınırdaş ülkelerle ilgili gelişmelerin, ülkemiz yakın çevresindeki olayların, aynı zamanda daha uzakta ve uluslararası bağlamdaki gelişmelerin önemli bir gündem oluşturacağını görebiliriz. Aynı zamanda eğitim, akademik konular, belirli görüşler ve inançlar, medya ve içinde hukukun, yüksek mahkemelerin olabileceği, adalete yönelik konuların da dikkat çekebileceğini söyleyebiliriz. 2023-2024 geçişinde aktif olacak olan bu konular içinde yine halkın oyu, tercihleri ve seçimlere yönelik göstergeler var. Yine bu trendler içinde ekonomik büyüme ve harcamalara yönelik başlıklar, yatırımlar, borsa ve sermaye piyasasına yönelik gelişmeler hatta gençleri, çocukları, genel olarak yaratıcılık, sanat ve eğlence dünyasına yönelik konuların zaman zaman öne çıkabileceğini söyleyebiliriz.

2023’ün son çeyreğinde yakın, sınırdaş komşularla ilgili alanda endişeler, gam, korku ve yıpratıcı koşullar, kedûret, şiddet ve savaş ile ilgili faktörlerin olduğunu görüyorum. Kuşkusuz bu koşullar Ukrayna ve Rusya’nın durumu ile de yakından alakalı olabilir. Nitekim genel olarak dünyada, 2023 Kasım’ından itibaren şiddet, mücadele, dönüşüm, yıkım ve yeniden doğum içeren koşulların daha fazla gündemimize geleceği anlaşılıyor.2023-24 yıllık haritasında Venüs’ün yükselen burç üzerinde olması hem barışı ve uyumu, uluslararası konuları, ekonomik kaynaklar ve gelirlerle hem de kadınlarla ilgili konuları, kadın figürlerini daha belirgin hale getirmekte. Bu olumlu ve ümitvar bir gösterge, aynı zamanda Ay’ın da Boğa burcunda, Jüpiter’e doğru gidiyor olması, özellikle daha fazla güven, istikrar ve maddi konuların belirli bir yöne doğru ilerlemesi ve pozitif yönde gidip ümit vermesi, halkın genel koşulları açısından oldukça iyi görülebilir. Ancak Mars’ın konumu, savaş temaları, yakın çevre ülkelerdeki koşullar bu olumlu görünüme sıkıntı çıkarıyor gibi. Benzer şekilde, ekonomi ve kaynaklar alanında, uluslararası çapta bir destek ve yönelim, olumlu bir hava yaratabilir.

2023 sonbahar ve 2024’te ülkemizin uluslararası ilişkilerinde, diplomaside daha fazla sorumluluk, ciddiyet, ağırlık içinde ve yeni bir görev alabileceğini, bu konuları yeniden ele alacağını, şekillendireceğini söyleyebiliriz. Özellikle diplomasi alanında yardım etme, fedakarlık gösterme, insancıl girişimler yönünde bir duyarlılık olduğunu, bunun uluslararası konular içinde önemli bir yer tutacağını söyleyebilirim.

2023-24 dönemi yıllık haritasında hep bir denge, diplomasi ve ortak hareket etme motivasyonu görülmekte. Bu süreçte dengeler, koalisyon gerektiren tavırlar söz konusu olabilir. Bir yandan ülke yönetiminin sınırdaş komşular, muhtemelen Suriye ve ülkemizde barınan yabancıların durumlar ile de sürekli bir meşguliyet içinde olduğunu görebiliriz.

Genel olarak yılın son aylarında sürekli bir esneklik, uyanıklık, değişen şartlara uyum gösterme çabasının, daha fazla iletişim, denge ve ortaklık kurma girişimlerinin öne çıktığını görüyoruz.

Tutulmalar
Nisan’dan Ekim’e kadar olan dönem
20 Nisan 2023, Koç burcunda Güneş Tutulması

Ülkemizin yönetimini ve dışarıdan nasıl göründüğünü gösteren 10. Evinde gerçekleşen bu tutulma, Nisan’dan Ekim’e kadar olan dönemde yönetimi, hükümeti ve liderlikle ilgili konuları öne çıkaracak. Seçimlerin de bu dönemde gerçekleşeceğini biliyoruz.

Koç burcu da liderlik, cesaret ve yeni başlangıçlarla ilişkilidir. Ancak bu haritada tutulmanın 12. Evde (gaybta, gizlide) ve 29 derecede gerçekleşecek olması önemli sıkıntıları ve kontrol edilmesi zor durumları da öne çıkarıyor. Diğer yandan Plüton, Saka’da haritanın tam tepesinde durmakta. Bu durumda mücadele, baskı, kontrol, derinden ve gizliden gelen ve dönüşüm içeren durumların, sosyal hayatı, grupları, hakları ve özgürlükleri içeren koşulların zorlanabileceğini, bir ölüm-kalım, yeniden doğuş temasının, güç savaşlarının öne çıkacağını söyleyebiliriz. Tutulma derecesi ülkemizin haritasında Ay ile (halk) ve Uranüs/Tepe noktası ile bağlantılı görüldüğü için, bu dönemde beklenmeyen gelişmeler, halkta heyecan yaratan koşullar dikkat çekebilir.

5 Mayıs 2023, Akrep’te Ay tutulması
5 Mayıs’taki Ay tutulması ülkemizin 5. Evinde gerçekleşiyor. 19 Mayıs’a kadar etkin olacak olan bu tutulmada, 5.  ev halkın tercihlerini, isteklerini, oyunu ve seçimleri de anlatır. Bu ev aynı zamanda gençler, yaratıcılık, sahne ve sanatlarla, gösterilerle de ilişkilidir. Ay tutulması haritasında yine Akrep burcunun yükseliyor olması bu konuları yoğunlaştırmakta, iyice öne çıkarmakta.

Tutulma aynı zamanda ülkemizin şans noktası üzerinde gerçekleşmekte ve tepe noktası ve Uranüs ile de uyumlu görülmekte. İlginç bir şekilde, Ay’ın Uranüs ile de karşıt konumda olduğunu görüyoruz. Ay tutulmaları sonuç ve muhasebe içeren durumları, tepkileri anlatır. Uranüs teması bu dönemde halkta aşırı heyecan, tepki ve yenileyici ve ani tutumların yaşanabileceğini, bu sürecin oldukça krizli de yaşanabileceğini gösteriyor.

2023 Ekim’den 2024 Nisan’a kadar olan dönem
14 Ekim 2023, Terazi’de Güneş tutulması

Terazi burcundaki tutulmalar diplomasi, karşıtlıklar, denge gerektiren hassasiyetler, önemli kararlar, uluslararası ilişkiler, ortaklıklar ve koalisyonlar gibi konuları öne çıkarır. 2024 Nisan ayına kadar aktif olacak olan bu dönemde iletişim, hareket, görüşmeler, anlaşmalar ve daha akılcı çabalar dikkat çekecek. Tutulmanın güney yönünde olması ilişkileri, ortak hareketi ve koalisyon içinde olanları zorluyor, test ediyor ve ortak çıkarlar çevresinde işbirliği yapmak daha zorlaşabiliyor. Ancak Terazi bir yandan da siyasetin burcu olduğu için bu süreçte ilişkileri yönetmek, görüşmeler içinde olmak çok önemli. Bu sözünü ettiğimiz gelişmeler hem iç hem de dış politika açısından oldukça ilginç bir dönemde olacağımızı gösteriyor.

Ayrıca bu dönemde Plüton’un güney bendinde olması zaten yaz aylarını, yani Temmuz’dan Ekim’e kadar olan süreyi son derece kritik kılmakta. Bu süreçte politikada güç savaşları, gizli ya da derinden gelen bilgiler, manipülatif koşulların son derece etkin olup öne çıkabileceği görülmekte.
 
28 Ekim 1923, Boğa’da Ay tutulması
2023 sonbaharında gerçekleşecek Ay tutulmasının ülkemizin doğum tarihine bir gün kala gerçekleşeceğini görüyoruz. Bu durumda, ülkemizin 2023-24 yıllık haritasında ay tutulması başka bir deyişle bir dolunay ile karşı karşıyayız. Dolunaylar denge kurma gereğini, ortaklıkları, koalisyonları anlatır, tek başına karar verme ve ilerleme pek kolay olmaz. Ankara’ya göre olan haritada, Aslan burcu yükselirken dolunay/Ay tutulması 10. Evde Boğa’da Jüpiter ile yanyana görülmekte, bu son derece olumlu bir gösterge olmakla birlikte, Mars’ın, Merkür’le birlikte Akrep’ten Jüpiter’e ve dolayısı ile Ay’a da karşıt açı yaptıklarını görmekteyiz. Bu dönemde, ekonomi, piyasalar ya da ekonomik kaynaklar açısından belirli fırsatlar, imkanlar ve belirli sonuçlar var. Ancak bu sonuçlar bir yandan da bozulmaya, zarar görmeye ya da ihtilaflı olmaya açık görünüyorlar. Mars-Jüpiter karşıtlığı abartılı tepkiler, ideolojik çatışmalar ve yıkıcılık gösterebilir. Mars savaş gezegeni olduğu için bu dönemde, mücadele, savaş ya da askeri konuları içine alabilecek olayların daha fazla gündeme gelebileceğini söyleyebiliriz.

Bu Ay tutulması genel olarak ekonomik kaynaklar, TL’nin değeri ve ülkemizin gücü açısından dikkat çekici koşullara, sonuçlara, muhasebelere işaret ediyor. Ayrıca aynı dönemde transit güney ay düğümünün ülkemizin Satürn/Merkür birleşimi üzerinden geçiyor olması, devlet, yönetim ve kurumlara ait konular açısından sıkıntılı süreçlerin gündemde olduğunu da gösteriyor. 2023 Ekim ve Kasım bu açıdan oldukça yoğun, stres doğurucu ve yıpratıcı olabilir.

Aylık önemli gelişmeler
29 Aralık – 29 Ocak arasında
Bu dönemde çalışan kesimlere, memur ve işçilere yönelik gelişmeler, devlet kurumlarını, endüstri ve üretimi içine alan konular, doktorlar, devlette memurlar ve organizasyon gerektiren işler ülke yönetiminde ağırlıklı bir yer tutuyor.

7 Ocak Yengeç’te dolunay – 21 Ocak’a kadar olan dönemde halkın gündemi, ihtiyaç ve hassasiyetleri, sağlığı vurgulanıyor. Koruma ve korunma isteği, milli temalar, toprağa, iç işlerine, iç güvenliğine ilişkin gelişmeler öne çıkıyor. Düzenlemeler, kurallar, devlete ait konular dikkat çekiyor.

Yine bu dönemde, 20 Ocak’a kadar sürede, dış politika ve diplomasiyi ilgilendiren alanda ciddiyet, sınanma ve dışsal faktörlerin daha dikkat çekici olduğu koşullar var. 8 Ocak civarı ülkemizin içinde olduğu uluslararası örgütlerle ilgili konuları, özellikle 16-18 Ocak dış politikada baskı ve manipülatif durumları daha fazla gündeme getirebilir. 25 Ocak civarının da dış politikada ve aynı zamanda muhalefeti içeren konularda hareketli bir gündem yarattığını görebiliriz.

20 Ocak sonrasında ekonomiyi, finansal piyasaları, Merkez bankasının politikalarını, faiz ve TL’nin değerini ilgilendiren gündemler daha hassas hale geliyor.

21 Ocak Saka’da yeniay – 5 Şubat’a kadar olan dönemde ekonomiyi ve kaynakları, borçları ilgilendiren gelişmeler, belirli endişe ve krizler dikkat çekebilir. İçişlerine, toprağa ilişkin konular yanında, halkın kendini gösterme isteği, özgürlükler ancak buna karşın kısıtlamalar ve kurallar da dikkat çekmekte. Ekonomik konular, endişe ve hassasiyetler dikkat çekmeye devam ediyor.

29 Ocak – 28 Şubat arasında
Bu dönemde özellikle dış politikada, diplomaside hassas konular, belirli endişeler ve kriz çıkarabilecek durumlar var. Açık düşmanlıklar, rekabet eden ya da muhalif duran koşullar daha çok dikkat çekiyor. Ayrıca bu dönemde TL’nin durumunu, ekonomiyi ilgilendiren gelişmeler, belirli kısıtlar ya da sıkışıklıklar öne çıkıyor.

5 Şubat’ta Aslan’da dolunay – 20 Şubat’a kadar olan dönemde paranın değerini, ekonomiyi, merkez bankasını içine alan konular, harcamalar alanında sonuçlar ve muhasebeler var. Ayrıca bu dönemde sınırdaş komşular, çift durumlar ve dalgalanma, belirsizlik içeren olaylar yanında halkın sağlığını, düzenini ilgilendiren ani olaylar, hassasiyetler ve uğraştırıcı koşullar vurgulanıyor.

19 Şubat’a kadar olan dönemde, özellikle 6-7 Şubat civarında bu kısıtlayıcı ya da gerginlik yaratan ani koşullar önemli sayılır. Ekonominin yönetimi ve kurumsal konular açısından sınırlı durumlara dikkat edilmeli.
19 Şubat sonrasında uluslararası gelişmeler, yabancıları ilgilendiren koşullar, aynı zamanda medya, üniversiteler ve belirli ideolojilerle, inançlarla ilgili konular önem kazanabilir.

20 Şubat’ta Balık’ta yeniay – 7 Mart’a kadar olan dönemde uluslararası konuları, ilişkileri, yabancıları, aynı zamanda fikir ve inançları, ideolojileri, medya ve gazetecileri, akademik alanın ilgilendiren konular öne çıkıyor. Bu konuların yönetim ve idare ile ilgili olduğu görülmekte. Aynı zamanda meclisi, partileri, sosyal örgütleri, gelecekle ilgili hedef ve ümitlerle ilgilendiren bir gündem gelişmekte.

28 Şubat – 29 Mart arasında
Bu dönem yine finansal konular, ekonominin durumu, aynı zamanda endişe, korku içeren olaylar açısından dikkat çekmekte. Bu konuların 7 Mart’a kadar olan dönemde paranın durumu, bankalar ya da hazineyi ilgilendiren konular açısından ağırlığı daha fazla. 7 Mart sonrasında ise özellikle uluslararası gelişmeler, içerisinde ideolojilerin ve inançların söz konusu olduğu durumlar, üniversiteleri ya da medyayı ilgilendiren gelişmelere daha fazla ciddiyet ve yük gelmekte. 7 Mart civarında halkı da içine alan konularda ciddiyet, sorumluluklar vurgulanmakta.

7 Mart’ta Başak’ta dolunay – 21 Mart’a kadar olan dönemde yakın çevredeki ülkeleri, komşuları ilgilendiren konular, uluslararası koşullar alanında önemli sonuçlar ve muhasebeler dikkat çekiyor. Aynı zamanda ekonomiyi, liderliği, yönetimi, finansal alanı, TL’nin değerini ilgilendiren işler öne çıkabilir. Bu dönem yöneticiler, hedefler açısından da oldukça önemli sayılır.

Ayrıca 4 Mart yönetsel konular, ani ya da beklenmedik gelişmeler, yöneticileri içine alan konular açısından önemli olabilir. 13-17 Mart civarında karmaşa, yanıltıcı durumlar, dağınıklık ya da yanlışlıkların, yanlış değerlendirmelerin söz konusu olabileceğini söyleyebiliriz. 19-20 Mart civarı hareket ve liderlik konularını öne taşımakta.

20 Mart’tan itibaren ise özellikle yönetimi, liderleri, ülkenin yönünü, dış dünyada daha fazla öne çıkmayı ve doğal olarak seçimlere yönelik konuların daha belirgin hale gelebileceği durumları görüyoruz.

21 Mart’ta Koç’ta 0 derecede yeniay – 6 Nisan’a kadar olan dönemde son derece önemli gelişmeler, yönetimi, liderliği ve iktidarı ilgilendiren gelişmeler öne çıkmakta. Bu alanda devam eden çift durumlar, belirsizlikler 25 Mart’tan itibaren çok daha fazla hız kazanarak öne çıkacak, yeni bir yön ve belirginlik kazanacak. Ülke güvenliğine ilişkin hassasiyetler ve ülkemizi askeri alanda ya da girişimlerinde daha aktif hale getiren olaylar olabilir.

29 Mart- 29 Nisan arasında
Bu dönemde medya, fikirler, görüşler, inançlar ve ideolojilerle ilgili konular daha fazla dikkat çekiyor ve bu durum özellikle ülke yönetimi, liderlik ve seçimlerle ilgili alanda görülüyor. Ayrıca bu dönemde uluslararası gelişmeler, yabancılar, dış ilişkileri içine alan konular da önemli olacak. Dış ilişkilere yönelik konulara ciddi bir yaklaşım ve belirli yükleri, sınırlamaları ele alma gereği gözükmekte.

5 Nisan civarında inançlar, ideolojik konular medyada ve genel gündem içinde fazla abartılı ve esirekli bir şekilde öne çıkabilir. İyimserlik vurgusu da söz konusu olabilir. İnançlara yönelik konuların getirdiği rüzgar öne çıkabilir. 23 Nisan civarında ise kanunlar, devlet yönetim ve organizasyonuna yönelik konular, sonuçlar ve muhasebeler dikkat çekmekte.

6 Nisan’da Terazi’de dolunay – 20 Nisan’a kadar olan dönemde iç işlerini, yönetimi, güvenlik konularını ilgilendiren sonuçlar, yönetim ve liderliği ilgilendiren gelişmeler, aynı zamanda meclisi, partileri içine alan konular, gelecek yönünde beklenti ve ümitlerin öne çıktığı koşullar dikkat çekmekte.
Bu dönemde 20 Nisan’a kadar olan dönemde liderlik, ülke yönetimi açısından son derece hareketli koşullar yer alıyor. Liderliği, başarıyı ve dikkat çekici olmayı vurgulayan, iddialı durumlar var. 16-18 Nisan günleri yine benzer gündemleri öne çıkarabilir.

20 Nisan’da Koç burcunun son derecesinde bir Güneş tutulması gerçekleşecek bu tutulma ile ilgili bilgileri yukarıda okuyabilirsiniz. 20 Nisan’dan 5 Mayıs’a kadar olan dönemde özellikle yönetimi, hükümeti, liderliği ilgilendiren yeni gelişmeler, ülke gündeminin çok hızlı aktığı, güvenlik konularının da önemli olduğu bir süreçteyiz.

20 Nisan sonrasında ise gelecek yönündeki beklenti ve ümitleri, aynı zamanda meclisi ve siyasi partileri ilgilendiren gündemin öne çıktığını görebiliriz.

29 Nisan – 29 Mayıs arası
Bu dönem ülke yönetimi, liderliği, başkanlığı ilgilendiren gelişmeler açısından en önemli ve en dikkat çekici dönem. Nitekim 25 Mart’tan itibaren ısınan ve hareketlenen koşullar bu tarihler arasında tepe noktasına ulaşıyor. 3 ve 10 Mayıs civarı bu konularda oldukça dikkat çekici ve tetikleyici olabilir. 21 Mayıs tarihi de benzer şekilde önemli gözüküyor. Ancak yine de bu dönemde gizlilik, karmaşa ya da arka planda kalan, gözükmeyen pek çok durumun da gündeme gelebileceği söylenebilir.

5 Mayıs’ta Akrep burcunda Ay tutulması – 19 Mayıs’a kadar olan dönemde halkın tercihlerini, oyunu, kendini ifadesini ilgilendiren sonuçlar, anilikler ve beklenmedik durumlar, sürprizler dikkat çekmekte. Ülkede güvenlik konuları da hassas. Bu dönemde gençleri, çocukları, sanatçıları ve halkın kendini ifadesini anlatan konular önde. İdeolojiler ve inançlarla ilgili gelişmeler de özellikle vurgulanıyor.

Bu dönemde meclisi, partileri, sosyal örgütleri, grupları ilgilendiren konular vurgulanıyor. 8-9 Mayıs günleri bu konulara dikkat çekici bir stres getirmekte.

19 Mayıs’ta Boğa’da yeniay- 4 Haziran’a kadar olan dönemde mecliste yenilenme, gelecek beklenti ve ümitlerin öne çıktığı, güven ve istikrar arayışının vurgulandığı dönemdeyiz. Halk kendi gündemine ve başlangıçlara daha odaklı durumda. Ekonomiye ve harcamalara daha fazla dikkat edilmesi gerekiyor.

20 Mayıs’tan sonraki dönemde ise daha belirsiz, kontrol edilmesi daha zor, terör ya da bölünme içeren olayların, gizli kalan şeylerin vurgulandığı bir dönemde olacağız.

29 Mayıs – 29 Haziran arası
Bu dönemde benzer şekilde meclisi, sosyal grupları, örgütleri ve gelecekle ilgili plan ve ümitlerin gündemde kaldığı koşullar görüyoruz. Bu konular halkın oyu, tercihleri, meclisi ilgilendiren sonuçlar olarak dikkat çekmeye devam ediyor.

4 Haziran’da Yay’da dolunay – 18 Haziran’a kadar olan dönemde, halkın düzeni, devlet çalışanları ve kurumlarını, düzeni ilgilendiren konular, çalışanları, memurları, işçi ve doktorları ilgilendiren koşullar, genel sağlık ve düzen konuları vurgulanmakta. Ani ve çalkantılı koşulların olduğu bir dönemdeyiz. Meclisi ve grupları, sosyal örgütleri içine alan gelişmeler öne çıkıyor. Bugünlerde yönetsel açıdan, ülkenin yöneliminde çok ani ve yenileyici koşulların gündeme geldiği görülmekte.

9-18 Haziran arası oldukça karmaşık ve gergin olabilir. Özellikle 17 Haziran civarı ikilik ve bölücülük içeren, gizli ya da kontrolsüz durumlara, yanlışlıklara yol açabilecek bir dönem.

7 Haziran’a kadar olan dönemde halkı ilgilendiren, yeni başlangıçlar içeren konular, 7 Haziran sonrasında ise özellikle ekonomik koşulları, paranın değerini, gelir ve kaynakları öne çıkaran temaların öne çıktığını görüyoruz.

30 Mayıs, 11 Haziran ve 27 Haziran’ın sözünü ettiğimiz konularda daha fazla gündem yarattığını söyleyebiliriz.

18 Haziran’da İkizler’de yeniay- 3 Temmuz’a kadar olan dönemde çift durumlar, belirsizlikler, gizli düşmanlıklar ya da kontrol edilmesi zor olan durumlar gündeme gelebilir. Bu dönemde oldukça karmaşık, dışsal etkilere açık, yanılgılar ya da sınırsızlık duygusu getiren eğilimler göstermekte. Skandal yaratabilecek durumlar mümkün. Pek çok alanda belirsizlik ya da havada kalan şeyler var. Ekonomide ve harcamalarda daha dikkatli olunmalı. İsraf içeren durumlarla daha sık karşılaşabiliriz.

29 Haziran – 29 Temmuz arası
3 Temmuz’da Oğlak’ta dolunay – 17 Temmuz’a kadar olan dönemde karşıtlık ya da muhalefet içeren konular, diplomasi gerektiren koşullar dikkat çekiyor. Bu dolunay toplumu, halkı ilgilendiren konuları, geçmişten kaynaklanan hikayeleri ve yaraları, korkuları, yıpratıcı durumları tetikleyebilir. Aynı zamanda halkın istek ve tutumlarını, tercihleri, yönetsel alanı, ekonomik kaynaklarla ilgili gelişmeleri ilgilendiren yönleri de olabilir.

Bu dönemde de belirsizlikler, karmaşa içeren koşullar, gizli ya da kontrolsüz durumlar ülke gündeminde huzursuzluk yaratabilir. 11 Temmuz’a kadar olan süreçte halkı ilgilendiren gündem, yeni niyetler ve başlangıçlar öne çıkmakta. 30 Haziran, 4 Temmuz ve 8 Temmuz civarı özellikle daha hızlı ve pek çok değişikliğin gündeme geldiği günler. 9 Temmuz civarında daha olumlu, uyumlu, destek getiren gelişmeler olabilir. 11 Temmuz sonrasında gelirler, ekonomik durum ve kaynakları ilgilendiren alanlarda daha fazla hareketlilik dikkat çekiyor. 25 Temmuz civarı bu konularda dikkat çekici olabilir.

17 Temmuz’da Yengeç’te yeniay- 1 Ağustos’a kadar olan dönemde halkı ilgilendiren alanda olumlu gelişmeler, imkanlar, daha zenginleştirici koşullar vurgulanıyor. Sosyal değerlere, inançlara vurgular var. Aynı zamanda yabancılarla ilgili gelişmeler, eğlence ya da sanatçıları ilgilendiren çabalar dikkat çekebilir. Ancak yine de bu dönemde krizli ya da endişe yaratan bir konu, iç işleri, finansal ve ekonomik koşullar gündeme gelebilir.
Ayrıca bu dönemde toprağı, ülkenin güvenini, vatana ait konuları içeren konular da önemli. 23 Temmuz’a kadar olan dönemde yeni adımlar, halka odaklı konular, halkın güvenini, vatanı ilgilendirebilecek temalar vurgulanmakta. 19 Temmuz bu açıdan daha vurgulu bir tarih olabilir. 23 Temmuz sonrasında ülkenin gelirlerini ilgilendiren imkanlar, TL’nin değeri ve ekonomik koşullar, turizm içeren konular öne çıkıyor.

29 Temmuz – 29 Ağustos arası
Bu dönemde yeni başlangıçlar, halkı ilgilendiren konular devam etmekte. Halkı, halkın istek ve tercihlerini yine ortaya koyabilecek gelişmeler ön planda. Çocukları, gençleri ve aynı zamanda yaratıcı çalışmaları, sanat ve eğlence içeren gündemler dikkat çekebilir.

1 Ağustos’ta Saka’da dolunay – 16 Ağustos’a kadar olan dönemde, ekonomi ve kaynaklarla ilgili bir değerlendirme ve sonuçları gündeme geliyor. Uluslararası açıdan önemli sayılan konular da gündeme gelebilir. Yakın komşularla, anlaşma ve görüşme, temas içeren gelişmeler var.
10-11 Ağustos civarı ekonomik koşullar, belirli sınırlamalar ve kaynakları kullanma açısından önemli olabilir.

16 Ağustos’ta Aslan’da yeniay – 31 Ağustos’a kadar olan dönemde, ekonomiyi, kaynakları, finansal piyasaları ilgilendiren gelişmeler, aşırı beklentiler, spekülatif durumlar, aynı zamanda lider ve yöneticiliği ilgilendiren gelişmeler gündeme gelmekte. Ekonomide, harcamalarda abartılı, yüksek iyimserlikler söz konusu olabilir. Hayal ve sanı yaratan koşullara dikkat edilmeli. Ekonomide harcamaları, halkın istek ve tercihlerini ilgilendiren konular öne çıkabilir.

23 Ağustos sonrasında yakın komşularla ilişkiler, eğitim, öğrenciler ve ulaşım gibi temalar yanında, komşu ülkelerle daha fazla ilgilenme gereği var. 

29 Ağustos – 29 Eylül arasında
Ülkenin ekonomik kaynakları, gelirlerimizi ilgilendiren imkanlar, fırsatlar ve yetenekleri daha iyi değerlendirme isteyebileceğimiz, halka yönelik, halkın istek ve tercihlerini de göz önüne alan gelişmeler vurgulanıyor.

31 Ağustos’ta Balık’ta dolunay – 15 Eylül’e kadar olan dönemde, uluslararası konular, yüksek mahkemeler, içinde yabancıların, uluslararası koşulların olduğu durumlar ve aynı zamanda inanç ve sosyal normları ilgilendiren konularda sonuçlar ve muhasebeler gündeme gelebilir. Liderlik, ekonomi yönetimi ve meclisi içine alan konular dikkat çekiyor.

23 Eylül’e kadar olan dönemde, ayrıca komşu ülkelerle ilişkiler, içinde Suriye’nin olabileceği yeni gelişmeler gündeme gelebilir. 6-9 Eylül tarihleri toprağı, güvenliği ilgilendiren olaylar açısından daha dikkat çekici olabilir. 17 Eylül civarında daha olumlu, destekleyici fırsatlar mümkün.

15 Eylül’de Başak’ta yeniay – 29 Eylül’e kadar olan dönemde, komşular, sınırlarla ilgili konularda yeni gelişmeler, eğitim, öğrenciler, ulaşım ve ulaştırma konuları, ekonomi yönetiminde sürprizler, yeni imkanlar, fırsatlar dikkat çekmeye başlıyor.

23 Eylül sonrasında ise daha çok toprağa, ülke güvenliğine ve iç işlerine vurgu yapan konular dikkat çekiyor.

29 Eylül – 29 Ekim arasında
Bu dönem yakın komşu ülkeler, sınırlarımız, görüşmeler ve ülkemiz çevresinde yaşanabilecek gelişmeler açısından oldukça test edici ve önemli sayılır. Bu konuların toprakla, iç işleri ve güvenlikle ilgili gelişmeleri kapsadığını söyleyebiliriz.

29 Eylül’de Koç’ta dolunay – 14 Ekim’e kadar olan dönemde, özellikle yönetimi, liderliği, hükümeti, aynı zamanda ülkemizin dünyada dikkat çekebileceği konularda önemli vurgular, sonuçlar gündeme geliyor. Bu gelişmeler askeri konuları tetikleyebilir, iç güvenliği, toprak ve vatanla ilgili alanda hassasiyet yaratabilir. Bu oldukça dikkat çekici bir dolunay. Yabancılarla ilgili konuları, orduyu ve devlet çalışanlarını, memurları ilgilendiren gelişmeler de gündeme gelebilir.

5 Ekim’e kadar olan dönemde komşular, ticaret, iletişim ve görüşmeler, 5 – 22 Ekim tarihleri arasında yine topraklar, güvenlik, iç işleri ve vatana ilişkin gelişmeler, değişiklikler yaşanabilir. 22 Ekim sonrasında halkın istekleri, tercihleri, yatırımlar ve harcamalar, çocuk ve gençlere yönelik gündemler mümkün.

14 Ekim’de Terazi’de Güneş tutulması – 28 Ekim’e kadar olan dönemde, (Uzun dönemli sonuçları için yukarıdaki tutulmalar bölümüne bakınız) iç işlerine, devlete, kurumlara, aynı zamanda toprakla ve güvenlikle, vatanla ilgili konulara vurgular var. Ayrıca iletişim ve hareket de vurgulanıyor. Halkın kendisini ifade ettiği, yaratıcı konuların öne çıktığı görülüyor ancak bir yandan da gizli kalan, güvenliği hassas kılan koşullar da tetiklenebilir.

28 Ekim’de Boğa’da Ay tutulması – 13 Kasım’a kadar olan dönemde, hem ekonomik konuları, kaynakları, gelecekle ilgili beklenti ve ümitleri, hem de meclisi, siyasi partileri ilgilendiren değerlendirmeler, sonuçlar dikkat çekiyor. Çok önemli sonuç ve değerlendirmeler var. Ülkemizin de doğum gününe yakın gerçekleşen bu Ay tutulması, genel olarak denge gerektiren, koalisyon ve ortaklıklar içeren durumları öne çıkarmakta.

29 Ekim – 29 Kasım arasında
Bu dönemde yine halkın tercihleri, istekleri, çocuklara ve gençlere yönelik konular, yatırımlar, spekülatif piyasalar ve yönetimi ilgilendiren gelişmeler açısından vurgular var. Ancak bu dönem ayrıca yakın komşularla ilgili gelişmeler açısından da dikkat çekiyor. Bu dönemde sınırdaş ya da yakın komşular konusunda mücadele ve savaşla ilgili olabilecek koşulları da anlatıyor. Bu dönemde Mars da Akrep burcunda ilerlemekte.  5 Kasım ve 16 Kasım bu açıdan yüksek enerjiler ortaya çıkarıyor.

13 Kasım’da Akrep’te yeniay – 27 Kasım’a kadar olan dönemde, büyümeyi, nüfusu, halkın arzu ve isteklerini, yaratıcı konuları, sanatçıları, aynı zamanda harcamaları, yatırımları, spekülatif konuları içine alan yeni gelişmeler var. Ancak askeri konular da dikkat çekebilir. Bu çok önemli bir yeniay, halkı ilgilendiren, hassasiyet içeren, kimi zaman baskı ya da korku içeren bir durum, yönetimi ve askeri konuları, mücadeleyi gündeme getiren olaylar gündeme gelebilir.

23 Kasım kritik koşullar ve testler getiriyor. Bu tarihten sonra ülkede, iç işlerinde uğraştırıcı durumlar, toprağı, vatanı ilgilendiren gündemler, ordudan ya da devlette çalışanlardan kaynaklanan, sağlık ya da bürokrasi konularını içine alan konular var.

27 Kasım’da İkizler’de dolunay – 13 Aralık’a kadar olan dönemde, çalışanları, devlet çalışanlarını, memurları ve askeri, orduyu ilgilendiren konular, hassasiyetler, kontrol edilmesi zor olabilecek durumlar ve sonuçlar dikkat çekiyor. Bu da son derece dikkat çekici ve içinde şiddet ya da askeri konuları ilgilendiren olaylar mümkün. Uluslararası gelişmelere, inanlara, sosyal fikir ve ideolojilere yönelik konular öne çıkabilir. Halkın düzen ve sağlığını ilgilendiren sıkıntılar yaşanabilir.

29 Kasım – 29 Aralık arasında
Bu dönemde yine bürokrasi, devlette çalışanlar, düzen ve organizasyon gerektiren koşullar, memurlar, işçiler, doktorlar gibi hizmet edenlerle, halkın sağlığını ilgilendiren koşullar vurgulanmakta. Bu temalar üretim, çalışma hayatı ve ekonomiyi içine alan, üretici durumunda olan kişiler ya da askerlerle birlikte değerlendirilebilir. Gelecek yönündeki projeler, meclisi içine alan gelişmeler dikkat çekiyor. Bu dönemde eksik olan şeylerin tamamlanması söz konusu. Ekonomi alanında, kaynaklar konusunda önemli sonuçlar ve muhasebelerin gündeme geldiği günlerden geçiyoruz.

8 Aralık, 11 Aralık ve 22 Aralık ekonomiyi ve yönetimi ilgilendiren konuları öne çıkarabilir.

13 Aralık’ta Yay’da yeniay – 27 Aralık’a kadar olan dönemde, çalışanları, memur ve işçileri, devlet çalışanlarını içine alan konular, ordu ve askeri ilgilendiren gelişmeler, aynı zamanda yakın komşuları, diplomasiyi ilgilendiren gündemler yaşanabilir.

22 Aralık’la birlikte diplomasi ve siyaseti konu alan koşullar, uluslararası açıdan daha fazla gündem yaratan olaylar içinde geçebiliriz. Nitekim 29 Aralık sonrasında dış politika, ilişkiler ve anlaşmalar boyutunda daha çok şey yapılabilir.

Bu yazı 17 Ocak 2023'te tamamlandı. İzinsiz kullanılmaz. © 2023


 

 
Paylaş » 2023'te Türkiye yazısını FaceBook'ta paylaş 2023'te Türkiye yazısını Twitter'de paylaş 2023'te Türkiye yazısını Google'de paylaş 2023'te Türkiye yazısını Delicious'ta paylaş 2023'te Türkiye yazısını Digg'de paylaş 2023'te Türkiye yazısını MySpace'de paylaş

2021`de Türkiye...
Mevlana:Astrolojik bir portre...
2013`te Türkiye...
Neptün Balık`ta...
2010`da Türkiye...
Kova`da üçlü kavuşum - Melanie...
Satürn-Uranüs Karşıtlığı- Mela...
Barack Obama...
Kollektif Gezegenler...
Çin`in gelecek devrimi...
 
Ekle
Çıkart
e-Posta adresinizi yazın
Copyright © 2003-2024 R.Hakan KIRKOĞLU Bucks - Digital Media Publishing Agency