2023'te Trkiye
Payla » 2023'te Trkiye yazsn FaceBook'ta payla 2023'te Trkiye yazsn Twitter'de payla 2023'te Trkiye yazsn Google'de payla 2023'te Trkiye yazsn Delicious'ta payla 2023'te Trkiye yazsn Digg'de payla 2023'te Trkiye yazsn MySpace'de payla
 

2023'te Trkiye
R. Hakan Krkolu

                                  

2023 Mnzevi: Yeni bir yn aray iin ie dnme, i gzlem ve araylar, hedeflerin gzden geirilmesi, yeni bir anlam aray, yalnzlk, izolasyon

nemli balklar
*Cumhurbakanl ve genel seimlerine ilikin gelimelerin 20 Nisan ve 5 Mays tarihlerinde gerekleecek Gne ve Ay tutulmalar ile ekillenebilecei grlyor.

*12 Nisan sonrasnda kasvetli ve kstlayc psikoloji yerini deien koullara brakyor ve bu sre 9 Haziran ile birlikte daha ok netlik kazanacak.

*lkemiz gndeminde uzun sre belirsizlik yaratan koullar Haziran ile birlikte daha odakl ve ncelikleri daha belirgin koullara ve balanglara iaret ediyor. 9 Haziran’la birlikte ok daha hzl ve yenilik ieren, taze enerjiler var.

*20 Nisan’daki Gne tutulmas Ko burcunda, ayn zamanda lkemizin 10. Evinde gereklemekte. Bu ev ynetim ve ynetsel konular, hkmet ile ilikilidir. Ko ayn zamanda liderlik ve yeni balanglar anlatr.

*Ancak Ankara’ya gre, Gne tutulmas haritasnda tutulma gayb yani bilinmezi aklayan 12. Evde gerekleiyor ve ayn zamanda tutulma krizler, bitiler, sonlanmalar aklayan 29 derecede gereklemekte. Yine ayrca bu haritada Plton Saka burcunda, haritann tepesinde durmakta. Dolays ile bu dnemde, sosyal konular, demokrasi ve zgrlklerle ilgili konularn daha fazla mcadele, bask, korku ve dnm ierebileceini aklyor olabilir.

*Altl masann 28 ubat 2022 tarihinde hazrlad mutabakat metninin pek rahat olmayan, krizli zamanda aklandn daha nce yazmtm. Bu haritada nemli engeller ve basklar grlmekte. Bu olsa olsa en iyi ihtimalle ok zor, lmden dnen bir doumdur.

*Kemal Kldarolu asndan bakldnda, Nisan ve Mays ayndaki tutulmalarn ne denli nemli olduu grlmekte. Bu dnem kendisi iin byk bir sonu, deerlendirme yani muhasebe zellii tayor. Aday olsun, olmasn (adaylk ynnde gl gstergeler mevcut) Sayn Kldarolu’nun 2023 Haziran’dan sonra yeni bir dneme girdii grlmekte.

*Tutulmalarn gerekletii dnemde ay dmleri Kldarolu’nun haritasndaki konumun zerine gelmekte. Genel olarak bu hayat ynnde kendini gerekletirme ile ilgili bir iarettir, olumlu grlebilir. Bir bakma Kldarolu kendi karmasnn, yani imdiye kadar yapm olduu eylemlerin sonucunu grecektir.

*Benzer ekilde bu dnemde Mars onun haritasndaki Mars’n karsnda olacaktr. Yine ok ilgin ki Satrn de bu dnemde, kendi doum haritasndaki Satrn’n karsnda olacaktr. Tm bu gstergeler onun adayl konusunu vurgulamakta. Bu kart alar her bakmdan muhasebe ve sonulanma iaretidir.

*5 Mays’taki Ay tutulmas benzer ekilde sonulanma ve deerlendirme, muhasebe zamandr. Bu tutulma lkemizin 5. Evinde yani halkn tercihlerini aklayan evde gereklemekte. Tutulma haritasnda Ay-Urans kartl ani olaylar, heyecan ve gerginlii ne karyor. Bu haritann tepe noktas Kemal Kldarolu’nun Satrn ile de birlemekte.

*2 Ekim – 29 Kasm arasnda kontrol daha zor olan, gizli ya da belirsizlik ve ift durumlar ieren koullar ortaya kabilir.

*4 Ekim ile birlikte ekonomiyi ve istikrar salayacak konulara nemli vurgular var.

*Kasm ve Aralk askeri konular, komularla ilikileri olduka kritik klan koullar gsteriyor.

*Yln sonunda, Aralk ay ile birlikte gndemi yeniden toparlayan ve hzlandran koullar var.

Genel geiler - Mevsim haritalar2022 K mevsimi – 22.12.2022
Bu dnemde dengeler, siyaset, diplomasi ve karlkl konular zellikle dikkat ekiyor. Olduka hzl admlarn, gelimelerin gndeme geleceini gryoruz. Topraa, lkeye, i gvenliine ve i ilerine nemli vurgular var. Bu dnemde toprak altndaki zenginliklerle ilgili konular, i ilerinde gvenlik, istihbarat, yer altnda gizli olan eylerle, belki atalarla, gemile ilgili konular ne kyor. Muhalefette belirli bir heyecan, ilerleme istei ve dinamizm dikkat ekmekte. 0 derece Ko’ta Jpiter liderlik vurgusunu ne karmakta.

Ynetimi, hkmeti ilgilendiren alanda gvenlik, milli temalar var. Yakn komularla ilgili konular, yabanclar, uluslararas koullar iine alan gerginlikler dikkat ekebilir. Ayrca bu dnemde halkta hareket, iletiim, belirli fikir ve ideolojilere vurgu ancak tartma ve halka zarar verebilecek unsurlar, kimi zaman iddet ya da ulamda kazalar gndeme gelebilir. Bu dnemde genleri, ocuklar ayn zamanda halkn kendini ifadesinde sosyal eilimler, gruplar, gsteriler gndeme gelirken, bu konularn snrlanma iinde olduu grlmekte. Pek ok alanda kapanma, tamamlanma, bitiler ieren koullar sz konusu.

2023 lkbahar mevsimi – 21.3.2023Bu dnemde halkn gndeminde fikirler, ideolojiler, inan ve bak asn ortaya koyan gelimeler, halkn oyu ve seimleri ilgilendiren konular dikkat ekiyor. Belirli bir liderlik temas, heyecan ve yenilik, genlik enerjisi tayan bir atmosfer iindeyiz. Bir yandan da halkta hassasiyetler, dalgalanmalar, tamamlanma ve bitiler gsteren koullar da dikkat ekiyor.

Topra, yerleimi, gvenlii ilgilendiren konularda, sular, seller, taknlar ya da dalma, belirsizlik ieren koullar yaanabilir. Halkn iinde olduu koullar kolay etkilenme, fedakarlk ve hassasiyet de gsteriyor. Ancak yine de yeni ve gen enerjilere bir vurgu sz konusu.

Ynetsel konularda, hkmeti iine alan konularda dzen, organizasyon, detaylar ve ayn zamanda karklk ieren durumlar olabilir. ift durumlar, tartma ve atma ieren eilimler var.

Gndemde zgrlkler, insan haklar, ilerici temalar, sosyal adan dikkat eken unsurlar dikkat ekiyor.

2023 Yaz mevsimi – 21.6.2023Bu dnemde yenilenmi koullar grmekteyiz. Benzer ekilde ideolojiler, fikir ve inanlara bir vurgu gzkmekte. Ancak bu dnemde uygulamaya, alanlara, memurlara, iilere, i hayat ve retime ynelik, daha ok pratik hayatn gereklerine de vurgular var. Ynetimi ilgilendiren alanlarda dzen, organizasyon ve alma hayatna, alanlara ynelik abalar dikkat ekiyor. Bu alanlarda yenilenme, yeni uygulamalar mmkn.
Halk iine alan konularda liderlik, ynetim ve kendine daha fazla gven duyma psikolojisi hakim. Ayn zamanda uzaklar, yabanclar, uluslararas konular, medya ve akademik dnyay, niversiteleri de ilgilendiren konular iinde nemli bir hareketlilik, daha fazla tartma ve canllk dikkat ekmekte.

Yine bu dnemde, dardan kaynaklanan finansal konular, borlar ve ekonominin ileyiini ilgilendiren yatrmlar, bankalar ve piyasalarla ilgili sreler, kaynak temini daha ok dikkat ekebilir.

2023 Sonbahar mevsimi – 23.9.2023Bu dnemde krizlere neden olabilecek koullar, daha fazla gizli ve kontrolszlk ieren durumlar dikkat ekiyor. ilerini, gvenlii, toprakla ilgili konular daha problemli hale gelebilir. Tam olarak ynetilemeyen, huzursuzluk, terr, iddet, gizli faaliyetler ieren koullar gndeme gelebilir.

Ayn zamanda sorumluluk ve ciddiyet ve hemen eyleme gemeyi gerektiren koullar sz konusu. Halk ilgilendiren konularda daha depresif ya da kstllk ieren koullar var. Ynetim alannda kadnlar ilgilendiren ya da iinde kadn figr tayan bir konu sz konusu olabilir.

Ekonomiyi ve istikrar ilgilendiren konularda, dardan, bakalarndan gelebilecek kaynaklar ve bu alanda frsatlar mmkn. Ynetimdekilerin abas ve ilgileri de bu ynde grlmekte.

Daha detayda dier aylk haritalar

20.1-19.2 aras
Bu dnemde liderlik, yeni balanglar ve hzl gelimeler dikkati ekiyor. Cesaret ieren gelimeler, lke ynetimini ilgilendiren konular zellikle dikkat ekmekte. Partiler, siyaset alanndaki konular, sosyal temalar ve zgrlkler konularnda vurgular var. Yakn evredeki komu lkelerle ilgili gelimeler de dikkat ekebilir.

19.2.-21.3 aras
Bu dnemde kriz ve huzursuzluk ieren durumlar, ift durumlar, endie ve korku ierebilecek konular vurgulanmakta. zgrlkler, sosyal konular ve iinde medyann, iletiim kanallarnn yer ald gelimeler ancak skntlar daha fazla vurgulanyor. Ayn zamanda inanlarn, halkn memnuniyeti ya da tercihleri ynnde ruhsal, dini konularn ya da kiileri duygusal olarak etkileyen ve harekete geiren gsterilerin ortaya konduunu syleyebiliriz.
 
20.4.-21.5 aras
Hemen Gne tutulmas ile birlikte dikkat eken bu dnemde Yenge burcunun ykselmesi halk ve lkenin gndemi asndan ne kadar nemli bir dnemde olduumuzu gsteriyor 11. evdeki birikim gruplar, partiler ve meclis asndan yeni koullara iaret etmekte. Liderlik ve ynetim konular n srada. Plton ise zorlama, basklar ya da maniplatif koullarn olacan gstermekte. Bu dnemde g kullanma temas vurgulanabilir. Bu dnemde lke gndemi ok hzl ve hararetli. Gvenlik, milliyeti temalar da vurgulanmakta.

21.5.-21.6 aras
Bu dnemde de ok dikkat ekici ve kritik koullar gryoruz. Aslan burcu ykselirken, Mars ykselen burcun zerinde duruyor ve Jpiter, Plton ile birlikte, T-kare a kalb, ay dmleri ile byk kare yaratmakta. Aslan burcu liderlik, ynetim ve dikkat ekme, baarl olma konularn aklar. Ayn zamanda Aslan otorite, g ve yneticileri de aklar. Mars-Plton kartl iddet, diren, otorite ve gruplar arasnda ekime iareti de olabilir. Bu genellikle byk g kullanmak, g kavgas ve ykc enerjiler anlamna da gelebilir. Jpiter ile olan balants ise daha bytc ve byk g elde etmek arzusu ve ykc enerjileri daha fazla byten bir durumu anlatabilir. Bu dnemde arlklar dikkat ekebilir. Son derece kritik bir dnem.

23.7-23.8 aras
Bu dnemde lke gndeminde hassasiyetler, gvenlik, koruma ve kollama, muhafaza etme istei dikkat ekiyor. Ayn zamanda yakn evredeki komular, iletiim, basn, medya ve eitimle ilgili konulara da vurgular var. Liderlik ve ynetim yakn koularla ilgili gelimelere odaklanabilir. likilerde, diplomasi alannda g kullanma ve tehdit edici koullar ne karan gelimeler mmkn. Genel olarak halk hassas klan koullar, salk, dzen gerektiren ancak danklk ieren durumlar var.

23.10-22.11 aras
Bu dnemde istikrar, ekonomik koullar ve gvenlikle ilgili gelimelere bir vurgu gzkyor. Koullarda sabitlik, belirli skmalar, kimi zaman kartlk ve dmanlk ierebilecek, belirli krizler reten gelimeler gndeme gelebilir. Bu diplomasi alannda ya da ynetim ve muhalefet arasnda gndeme gelen bir gerilim olarak da yaanabilir. Yine bu dnemde lke gndeminde gruplar, sosyal koullar, zgrlkler, kimi zaman halk ilgilendiren ani olaylar, beklenmedik gelimeler de dikkat ekiyor. Olduka skk bir dnem.

22.11-22.12 aras
Bir nceki aya benzer ekilde ve daha youn bir biimde istikrar, ekonomiyi ilgilendiren kaynaklar ve TL’nin deerine ilikin konularn yine devam ettiini, iyice nem kazandn gryoruz. Bu dnemde sarsc koullar, beklenmedik olaylar, gven ve huzur konusunda nemli klan gelimeler bekleyebiliriz. Ekonomi ve kaynaklar alannda belirli anslar, imkanlar da var. Halk ilgilendiren konularda hassasiyetler, kurban olma durumu, kimi zaman elde olmayan olaylar, kimi zamanda iddet ya da acmaszlk ieren bir durum, mcadele gerei ortaya kabilir.

2023’te nemli transitler
Bu yl 7 Mart’tan itibaren Satrn’n Balk burcuna geecek olmas son iki yldr ekonomik alanda, finansal konularda yaanan krizler ve kaynak sorunlarndan sonra dikkatlerin imdi daha ok uluslararas konulara, iinde yabanclarn yer ald gelimelere, ayn zamanda eitim, akademik hayat, niversiteler, basn, medya ve genel olarak hukuk ve yksek mahkemelerle ilgili durumlara yneleceini gstermekte. Satrn’n lkemizin Gne’i ile uyumlu as yeniden bir yaplanma, daha sorumlu ve gereki olma, eski deneyimlerden faydalanma gibi imkanlarn da sz konusu olabileceini anlatyor. Satrn’n bu as Nisan’dan Eyll ayna kadar yeni bir disiplin, sorumluluk ve kurallarla ilgili gelimelerin ne kacan gstermekte.

Bu yl Plton ksa sreliine de olsa, 23 Mart – 11 Haziran arasnda Saka burcuna, lkemizin 8. evine giri yapacak. Bu gei ayn zamanda 2026 ylnda daha youn olarak yaanacak olan Plton-Gne karesini de ortaya karmaya balayacak. Bu srete ynetsel konular ilgilendiren krizler, basklar, maniplatif koullar ve ayn zamanda finansal adan da kritik saylabilecek gelimeler gndeme gelebilir. Dolays ile bu dnemde dntrc koullar, ynetimi ve gl kiileri ilgilendiren temalar ok dikkat ekecek. Plton transitleri her zaman derinden etkili olan, lm-kalm, yeniden doum unsurlar ieren olaylara iaret eder.

ubat’tan balayarak Temmuz’a kadar olan dnemde Plton’un lkemizin Ay’ ile uyumsuz ve dengesiz bir ada olmas, bu dnemde halk ilgilendiren konularda g, mcadele ve dnm ieren temalarn olduka stres dourabileceini gsteriyor. Bu dnem toplumun psikolojisi ve sal asndan olduka yorucu olabilir.

Nisan ortasnda ve Mays banda daha fazla heyecan, anilik ve yenilik ieren koullar var. Nisan sonunda, meclisi ilgilendiren konular, halkn oyunu ve toplumu bir arada tutan deerleri ilgilendiren durumlar hz kazanmakta.

Mays’tan Eyll’e kadar olan srete evresel koullarda belirsizlik, havada kalan durumlar da var. Ayrca Temmuz – Ekim arasnda yine lke gndeminde gerilimler, anilikler, ierisinde askeri konular, ynetimle ilgili gelimeleri de ieren olaylar mmkn.

Yllk temalar 2023-2024
lkemiz 29 Ekim 2022 tarihinden bu yana Terazi burcu/4. Evin konularn yaamakta. Bu ke bir ev olduu iin nemli gelimeler, sonular ve i ilerini ilgilendiren konular ne karacaktr. ilerini, topra, vatan ve gvenlik konularn, atalardan gemiten kaynaklanan olaylar ilgilendiren konular yannda, bitiler ve balanglar, devleti, adaleti ve dengeyi, diplomasiyi, kimi zaman kartlklar, muhalefeti ieren gelimeler de dikkat ekici olacaktr.

Burada bulunan Mars ve Satrn yl iinde sert, skntl, problemli durumlar dikkat ekeceini, i ilerinde tartma, kavga, anlamazlk ve iddet ieren olaylarn gndeme gelebileceini, devlete, kurallara, sisteme ait konularn yine dikkat ekeceini, belirli kstlamalarn, sorunlarn olabileceini anlatyor.

Vens Akrep’te 5. Evde bu yl halkn oyu, tercihleri, iinde elence, gsteriler, yaratc iler, sanat, sanatlar, maddi adan israf ve harcamalarn, yatrm ve borsann, speklatif ilerin, genlere ve bymeye ilikin konularn zellikle dikkat ekeceini gstermekte. Vens, Jpiter ve ans noktas ile birlikte olmas yl iinde berekete, gzel ve keyifli olan eylere harcamalara ve ansa da bir iaret saylr.
Vens’n ayn zamanda 11. Evi de ynetiyor olmas bu yl meclisi, sosyal konular, gruplar ve lkemizin iin bulunduu, ye olduu kurulular, organizasyonlarla ilgili gelimelerin de nemli sonular olabileceini anlatmakta.

Vens bu yl 23 Temmuz – 4 Eyll tarihleri geri gidecek. Bu dnemde zellikle ekonomiyi, kaynaklar, gelirleri ve harcamalar, TL’nin deerini ilgilendiren konularda daha dikkatli olmak, olas yn ve politika deiikliklerini anlamak gerekiyor.

Bu yl iilerine, toprak ve gvenlik konularna dikkat ekilirken 27 Ocak civar halk, i ilerini ve muhalefeti ilgilendiren alanda olduka hareketli olabilir. 21 Mart sonrasnda ve zellikle 12 Nisan civarnda yine halk, ynetsel konular ieren hassasiyetler dikkat ekebilir. 20 Mays civar daha fazla ciddiyet, devleti, ynetimi ve kurallar, snrlamalar ilgilendiren gelimeleri ne kabilir. 24 Temmuz civarnda daha olumlu bir psikoloji getiren, gelitirici, zenginletirici ve ansl gelimeler bekleyebiliriz. 31 Temmuz’dan sonra ise finansal konulara, riskli ilere ynelik vurgular, belki endie yaratan durumlar olabilir. 25 Austos sonrasnda yabanclar, uzaklar ilgilendiren gelimelerin daha fazla arlk kazanabileceini syleyebiliriz. 6 Ekim civarnda da olumlu ynde gelimeler, kutlamalar, kazanlar, iinde anlamalarn ya da kadnlarla ilgili konularn olduu gelimeler dikkat ekebilir.
Bu ylki haritada Yenge burcunun ykseliyor olmas halk ilgilendiren konularda nemli bir yl yaadmz ve balanglarn, yeniliklerin gndeme geleceini gstermekte. Bu yl ayn zamanda Terazi’nin 4. Evde olmas i ilerine, i gvenlie, toprak ve vatan ilgilendiren konulara da dikkat ekici bir vurgu getiriyor. Bu konu ile ilgili anlamalar, grmeler, pazarlklar ayrca nemli olacak.

Yllk haritada yeniayn olmas yeni balanglar, yeni ynelim ve niyetleri desteklemekte. Halk ilgilendiren alanda, alanlarn, emekilerin, memurlarn nemli bir etkisi olabileceini syleyebiliriz. Halk bir yandan kstlayan durumlar iinde, bir yandan da zarar grebilecei gizli ya da kolektif durumlardan, elde olmayan nedenlerden etkileniyor. Halkn sal ve dzeni ok iyi durumda deil. Halk belirli bir etkilenim altnda hareketli ve iyimser kalmaya alyor.

Gne ve Vens’n 5. Evdeki konumu bu yl halkn tercihlerine, seimlere, genleri ilgilendiren konulara, kendini gsterme isteine vurgu getirmekte. Ancak Vens’n yank durumda olmas sinme, gizlenme ve sesini yeteri kadar ortaya koyamama iareti olabilir.

Haritann tepe noktasnn (MC) Balk burcunda olmas bu ylki istekler ve hedeflerde inanlarn, dinle ilikili ya da ruhsallk, inanma ve kabullenme ile ilgili tutumlarn nem kazandn gsteriyor. Natal Urans’n bu dereceye ok yakn olmas bu konularda hzl ve beklenmedik deiikliklerin, yenilik ve deiim arzusunun, ok da mantkl olmayan bir tepkiselliin sz konusu olabileceini anlatmakta.

Bu yl lkemizde fikirleri, ideoloji ve inanlar gsteren konularda ve uluslararas durumlar iinde heves, kendinden geme, idealize etme ve hayaller kurma ynnde eilimler grlmekte. Haritada Mars-Neptn karesi ayn zamanda skandallar, kolay etkilenme, yanla dme, giriimlerde dalma ve karmak durumlarn sz konusu olduunu ve bu durumun halk yakndan etkilediini, hayaller, ar idealizm, krleme ve kafa karkl yaratabileceini grebiliriz.

Ayn zamanda Mars 12. Evde gizli ve ykc faaliyetler, kontrol edilmesi zor terr faaliyetlerinin, blclk, ikilik karan durumlarn halka zarar verebileceini gsterebilir.

D ilikilerde ve diplomaside daha ciddi, dikkatli ve gereki olmay gerektiren koullar var. Bu durum mali konular, borlar, merkez bankasnn borlarn yakndan balyor ve snrlyor. Genel olarak bu konularda ciddi snrlamalar ve kontrol, dzen ve disiplin ihtiyac grlyor.

Yln ikinci yarsnda, Temmuz ay sonu itibar ile, yeni trendlerin belirgin hale geleceini greceiz. Bu trendler, zellikle 29 Ekim 2023 tarihinden itibaren daha fazla ne kacaktr. Bu konular iin komularn, snrda lkelerle ilgili gelimelerin, lkemiz yakn evresindeki olaylarn, ayn zamanda daha uzakta ve uluslararas balamdaki gelimelerin nemli bir gndem oluturacan grebiliriz. Ayn zamanda eitim, akademik konular, belirli grler ve inanlar, medya ve iinde hukukun, yksek mahkemelerin olabilecei, adalete ynelik konularn da dikkat ekebileceini syleyebiliriz. 2023-2024 geiinde aktif olacak olan bu konular iinde yine halkn oyu, tercihleri ve seimlere ynelik gstergeler var. Yine bu trendler iinde ekonomik byme ve harcamalara ynelik balklar, yatrmlar, borsa ve sermaye piyasasna ynelik gelimeler hatta genleri, ocuklar, genel olarak yaratclk, sanat ve elence dnyasna ynelik konularn zaman zaman ne kabileceini syleyebiliriz.

2023’n son eyreinde yakn, snrda komularla ilgili alanda endieler, gam, korku ve ypratc koullar, kedret, iddet ve sava ile ilgili faktrlerin olduunu gryorum. Kukusuz bu koullar Ukrayna ve Rusya’nn durumu ile de yakndan alakal olabilir. Nitekim genel olarak dnyada, 2023 Kasm’ndan itibaren iddet, mcadele, dnm, ykm ve yeniden doum ieren koullarn daha fazla gndemimize gelecei anlalyor.2023-24 yllk haritasnda Vens’n ykselen bur zerinde olmas hem bar ve uyumu, uluslararas konular, ekonomik kaynaklar ve gelirlerle hem de kadnlarla ilgili konular, kadn figrlerini daha belirgin hale getirmekte. Bu olumlu ve mitvar bir gsterge, ayn zamanda Ay’n da Boa burcunda, Jpiter’e doru gidiyor olmas, zellikle daha fazla gven, istikrar ve maddi konularn belirli bir yne doru ilerlemesi ve pozitif ynde gidip mit vermesi, halkn genel koullar asndan olduka iyi grlebilir. Ancak Mars’n konumu, sava temalar, yakn evre lkelerdeki koullar bu olumlu grnme sknt karyor gibi. Benzer ekilde, ekonomi ve kaynaklar alannda, uluslararas apta bir destek ve ynelim, olumlu bir hava yaratabilir.

2023 sonbahar ve 2024’te lkemizin uluslararas ilikilerinde, diplomaside daha fazla sorumluluk, ciddiyet, arlk iinde ve yeni bir grev alabileceini, bu konular yeniden ele alacan, ekillendireceini syleyebiliriz. zellikle diplomasi alannda yardm etme, fedakarlk gsterme, insancl giriimler ynnde bir duyarllk olduunu, bunun uluslararas konular iinde nemli bir yer tutacan syleyebilirim.

2023-24 dnemi yllk haritasnda hep bir denge, diplomasi ve ortak hareket etme motivasyonu grlmekte. Bu srete dengeler, koalisyon gerektiren tavrlar sz konusu olabilir. Bir yandan lke ynetiminin snrda komular, muhtemelen Suriye ve lkemizde barnan yabanclarn durumlar ile de srekli bir meguliyet iinde olduunu grebiliriz.

Genel olarak yln son aylarnda srekli bir esneklik, uyanklk, deien artlara uyum gsterme abasnn, daha fazla iletiim, denge ve ortaklk kurma giriimlerinin ne ktn gryoruz.

Tutulmalar
Nisan’dan Ekim’e kadar olan dnem
20 Nisan 2023, Ko burcunda Gne Tutulmas

lkemizin ynetimini ve dardan nasl grndn gsteren 10. Evinde gerekleen bu tutulma, Nisan’dan Ekim’e kadar olan dnemde ynetimi, hkmeti ve liderlikle ilgili konular ne karacak. Seimlerin de bu dnemde gerekleeceini biliyoruz.

Ko burcu da liderlik, cesaret ve yeni balanglarla ilikilidir. Ancak bu haritada tutulmann 12. Evde (gaybta, gizlide) ve 29 derecede gerekleecek olmas nemli skntlar ve kontrol edilmesi zor durumlar da ne karyor. Dier yandan Plton, Saka’da haritann tam tepesinde durmakta. Bu durumda mcadele, bask, kontrol, derinden ve gizliden gelen ve dnm ieren durumlarn, sosyal hayat, gruplar, haklar ve zgrlkleri ieren koullarn zorlanabileceini, bir lm-kalm, yeniden dou temasnn, g savalarnn ne kacan syleyebiliriz. Tutulma derecesi lkemizin haritasnda Ay ile (halk) ve Urans/Tepe noktas ile balantl grld iin, bu dnemde beklenmeyen gelimeler, halkta heyecan yaratan koullar dikkat ekebilir.

5 Mays 2023, Akrep’te Ay tutulmas
5 Mays’taki Ay tutulmas lkemizin 5. Evinde gerekleiyor. 19 Mays’a kadar etkin olacak olan bu tutulmada, 5.  ev halkn tercihlerini, isteklerini, oyunu ve seimleri de anlatr. Bu ev ayn zamanda genler, yaratclk, sahne ve sanatlarla, gsterilerle de ilikilidir. Ay tutulmas haritasnda yine Akrep burcunun ykseliyor olmas bu konular younlatrmakta, iyice ne karmakta.

Tutulma ayn zamanda lkemizin ans noktas zerinde gereklemekte ve tepe noktas ve Urans ile de uyumlu grlmekte. lgin bir ekilde, Ay’n Urans ile de kart konumda olduunu gryoruz. Ay tutulmalar sonu ve muhasebe ieren durumlar, tepkileri anlatr. Urans temas bu dnemde halkta ar heyecan, tepki ve yenileyici ve ani tutumlarn yaanabileceini, bu srecin olduka krizli de yaanabileceini gsteriyor.

2023 Ekim’den 2024 Nisan’a kadar olan dnem
14 Ekim 2023, Terazi’de Gne tutulmas

Terazi burcundaki tutulmalar diplomasi, kartlklar, denge gerektiren hassasiyetler, nemli kararlar, uluslararas ilikiler, ortaklklar ve koalisyonlar gibi konular ne karr. 2024 Nisan ayna kadar aktif olacak olan bu dnemde iletiim, hareket, grmeler, anlamalar ve daha aklc abalar dikkat ekecek. Tutulmann gney ynnde olmas ilikileri, ortak hareketi ve koalisyon iinde olanlar zorluyor, test ediyor ve ortak karlar evresinde ibirlii yapmak daha zorlaabiliyor. Ancak Terazi bir yandan da siyasetin burcu olduu iin bu srete ilikileri ynetmek, grmeler iinde olmak ok nemli. Bu szn ettiimiz gelimeler hem i hem de d politika asndan olduka ilgin bir dnemde olacamz gsteriyor.

Ayrca bu dnemde Plton’un gney bendinde olmas zaten yaz aylarn, yani Temmuz’dan Ekim’e kadar olan sreyi son derece kritik klmakta. Bu srete politikada g savalar, gizli ya da derinden gelen bilgiler, maniplatif koullarn son derece etkin olup ne kabilecei grlmekte.
 
28 Ekim 1923, Boa’da Ay tutulmas
2023 sonbaharnda gerekleecek Ay tutulmasnn lkemizin doum tarihine bir gn kala gerekleeceini gryoruz. Bu durumda, lkemizin 2023-24 yllk haritasnda ay tutulmas baka bir deyile bir dolunay ile kar karyayz. Dolunaylar denge kurma gereini, ortaklklar, koalisyonlar anlatr, tek bana karar verme ve ilerleme pek kolay olmaz. Ankara’ya gre olan haritada, Aslan burcu ykselirken dolunay/Ay tutulmas 10. Evde Boa’da Jpiter ile yanyana grlmekte, bu son derece olumlu bir gsterge olmakla birlikte, Mars’n, Merkr’le birlikte Akrep’ten Jpiter’e ve dolays ile Ay’a da kart a yaptklarn grmekteyiz. Bu dnemde, ekonomi, piyasalar ya da ekonomik kaynaklar asndan belirli frsatlar, imkanlar ve belirli sonular var. Ancak bu sonular bir yandan da bozulmaya, zarar grmeye ya da ihtilafl olmaya ak grnyorlar. Mars-Jpiter kartl abartl tepkiler, ideolojik atmalar ve ykclk gsterebilir. Mars sava gezegeni olduu iin bu dnemde, mcadele, sava ya da askeri konular iine alabilecek olaylarn daha fazla gndeme gelebileceini syleyebiliriz.

Bu Ay tutulmas genel olarak ekonomik kaynaklar, TL’nin deeri ve lkemizin gc asndan dikkat ekici koullara, sonulara, muhasebelere iaret ediyor. Ayrca ayn dnemde transit gney ay dmnn lkemizin Satrn/Merkr birleimi zerinden geiyor olmas, devlet, ynetim ve kurumlara ait konular asndan skntl srelerin gndemde olduunu da gsteriyor. 2023 Ekim ve Kasm bu adan olduka youn, stres dourucu ve ypratc olabilir.

Aylk nemli gelimeler
29 Aralk – 29 Ocak arasnda
Bu dnemde alan kesimlere, memur ve iilere ynelik gelimeler, devlet kurumlarn, endstri ve retimi iine alan konular, doktorlar, devlette memurlar ve organizasyon gerektiren iler lke ynetiminde arlkl bir yer tutuyor.

7 Ocak Yenge’te dolunay – 21 Ocak’a kadar olan dnemde halkn gndemi, ihtiya ve hassasiyetleri, sal vurgulanyor. Koruma ve korunma istei, milli temalar, topraa, i ilerine, i gvenliine ilikin gelimeler ne kyor. Dzenlemeler, kurallar, devlete ait konular dikkat ekiyor.

Yine bu dnemde, 20 Ocak’a kadar srede, d politika ve diplomasiyi ilgilendiren alanda ciddiyet, snanma ve dsal faktrlerin daha dikkat ekici olduu koullar var. 8 Ocak civar lkemizin iinde olduu uluslararas rgtlerle ilgili konular, zellikle 16-18 Ocak d politikada bask ve maniplatif durumlar daha fazla gndeme getirebilir. 25 Ocak civarnn da d politikada ve ayn zamanda muhalefeti ieren konularda hareketli bir gndem yarattn grebiliriz.

20 Ocak sonrasnda ekonomiyi, finansal piyasalar, Merkez bankasnn politikalarn, faiz ve TL’nin deerini ilgilendiren gndemler daha hassas hale geliyor.

21 Ocak Saka’da yeniay – 5 ubat’a kadar olan dnemde ekonomiyi ve kaynaklar, borlar ilgilendiren gelimeler, belirli endie ve krizler dikkat ekebilir. ilerine, topraa ilikin konular yannda, halkn kendini gsterme istei, zgrlkler ancak buna karn kstlamalar ve kurallar da dikkat ekmekte. Ekonomik konular, endie ve hassasiyetler dikkat ekmeye devam ediyor.

29 Ocak – 28 ubat arasnda
Bu dnemde zellikle d politikada, diplomaside hassas konular, belirli endieler ve kriz karabilecek durumlar var. Ak dmanlklar, rekabet eden ya da muhalif duran koullar daha ok dikkat ekiyor. Ayrca bu dnemde TL’nin durumunu, ekonomiyi ilgilendiren gelimeler, belirli kstlar ya da skklklar ne kyor.

5 ubat’ta Aslan’da dolunay – 20 ubat’a kadar olan dnemde parann deerini, ekonomiyi, merkez bankasn iine alan konular, harcamalar alannda sonular ve muhasebeler var. Ayrca bu dnemde snrda komular, ift durumlar ve dalgalanma, belirsizlik ieren olaylar yannda halkn saln, dzenini ilgilendiren ani olaylar, hassasiyetler ve uratrc koullar vurgulanyor.

19 ubat’a kadar olan dnemde, zellikle 6-7 ubat civarnda bu kstlayc ya da gerginlik yaratan ani koullar nemli saylr. Ekonominin ynetimi ve kurumsal konular asndan snrl durumlara dikkat edilmeli.
19 ubat sonrasnda uluslararas gelimeler, yabanclar ilgilendiren koullar, ayn zamanda medya, niversiteler ve belirli ideolojilerle, inanlarla ilgili konular nem kazanabilir.

20 ubat’ta Balk’ta yeniay – 7 Mart’a kadar olan dnemde uluslararas konular, ilikileri, yabanclar, ayn zamanda fikir ve inanlar, ideolojileri, medya ve gazetecileri, akademik alann ilgilendiren konular ne kyor. Bu konularn ynetim ve idare ile ilgili olduu grlmekte. Ayn zamanda meclisi, partileri, sosyal rgtleri, gelecekle ilgili hedef ve mitlerle ilgilendiren bir gndem gelimekte.

28 ubat – 29 Mart arasnda
Bu dnem yine finansal konular, ekonominin durumu, ayn zamanda endie, korku ieren olaylar asndan dikkat ekmekte. Bu konularn 7 Mart’a kadar olan dnemde parann durumu, bankalar ya da hazineyi ilgilendiren konular asndan arl daha fazla. 7 Mart sonrasnda ise zellikle uluslararas gelimeler, ierisinde ideolojilerin ve inanlarn sz konusu olduu durumlar, niversiteleri ya da medyay ilgilendiren gelimelere daha fazla ciddiyet ve yk gelmekte. 7 Mart civarnda halk da iine alan konularda ciddiyet, sorumluluklar vurgulanmakta.

7 Mart’ta Baak’ta dolunay – 21 Mart’a kadar olan dnemde yakn evredeki lkeleri, komular ilgilendiren konular, uluslararas koullar alannda nemli sonular ve muhasebeler dikkat ekiyor. Ayn zamanda ekonomiyi, liderlii, ynetimi, finansal alan, TL’nin deerini ilgilendiren iler ne kabilir. Bu dnem yneticiler, hedefler asndan da olduka nemli saylr.

Ayrca 4 Mart ynetsel konular, ani ya da beklenmedik gelimeler, yneticileri iine alan konular asndan nemli olabilir. 13-17 Mart civarnda karmaa, yanltc durumlar, danklk ya da yanllklarn, yanl deerlendirmelerin sz konusu olabileceini syleyebiliriz. 19-20 Mart civar hareket ve liderlik konularn ne tamakta.

20 Mart’tan itibaren ise zellikle ynetimi, liderleri, lkenin ynn, d dnyada daha fazla ne kmay ve doal olarak seimlere ynelik konularn daha belirgin hale gelebilecei durumlar gryoruz.

21 Mart’ta Ko’ta 0 derecede yeniay – 6 Nisan’a kadar olan dnemde son derece nemli gelimeler, ynetimi, liderlii ve iktidar ilgilendiren gelimeler ne kmakta. Bu alanda devam eden ift durumlar, belirsizlikler 25 Mart’tan itibaren ok daha fazla hz kazanarak ne kacak, yeni bir yn ve belirginlik kazanacak. lke gvenliine ilikin hassasiyetler ve lkemizi askeri alanda ya da giriimlerinde daha aktif hale getiren olaylar olabilir.

29 Mart- 29 Nisan arasnda
Bu dnemde medya, fikirler, grler, inanlar ve ideolojilerle ilgili konular daha fazla dikkat ekiyor ve bu durum zellikle lke ynetimi, liderlik ve seimlerle ilgili alanda grlyor. Ayrca bu dnemde uluslararas gelimeler, yabanclar, d ilikileri iine alan konular da nemli olacak. D ilikilere ynelik konulara ciddi bir yaklam ve belirli ykleri, snrlamalar ele alma gerei gzkmekte.

5 Nisan civarnda inanlar, ideolojik konular medyada ve genel gndem iinde fazla abartl ve esirekli bir ekilde ne kabilir. yimserlik vurgusu da sz konusu olabilir. nanlara ynelik konularn getirdii rzgar ne kabilir. 23 Nisan civarnda ise kanunlar, devlet ynetim ve organizasyonuna ynelik konular, sonular ve muhasebeler dikkat ekmekte.

6 Nisan’da Terazi’de dolunay – 20 Nisan’a kadar olan dnemde i ilerini, ynetimi, gvenlik konularn ilgilendiren sonular, ynetim ve liderlii ilgilendiren gelimeler, ayn zamanda meclisi, partileri iine alan konular, gelecek ynnde beklenti ve mitlerin ne kt koullar dikkat ekmekte.
Bu dnemde 20 Nisan’a kadar olan dnemde liderlik, lke ynetimi asndan son derece hareketli koullar yer alyor. Liderlii, baary ve dikkat ekici olmay vurgulayan, iddial durumlar var. 16-18 Nisan gnleri yine benzer gndemleri ne karabilir.

20 Nisan’da Ko burcunun son derecesinde bir Gne tutulmas gerekleecek bu tutulma ile ilgili bilgileri yukarda okuyabilirsiniz. 20 Nisan’dan 5 Mays’a kadar olan dnemde zellikle ynetimi, hkmeti, liderlii ilgilendiren yeni gelimeler, lke gndeminin ok hzl akt, gvenlik konularnn da nemli olduu bir sreteyiz.

20 Nisan sonrasnda ise gelecek ynndeki beklenti ve mitleri, ayn zamanda meclisi ve siyasi partileri ilgilendiren gndemin ne ktn grebiliriz.

29 Nisan – 29 Mays aras
Bu dnem lke ynetimi, liderlii, bakanl ilgilendiren gelimeler asndan en nemli ve en dikkat ekici dnem. Nitekim 25 Mart’tan itibaren snan ve hareketlenen koullar bu tarihler arasnda tepe noktasna ulayor. 3 ve 10 Mays civar bu konularda olduka dikkat ekici ve tetikleyici olabilir. 21 Mays tarihi de benzer ekilde nemli gzkyor. Ancak yine de bu dnemde gizlilik, karmaa ya da arka planda kalan, gzkmeyen pek ok durumun da gndeme gelebilecei sylenebilir.

5 Mays’ta Akrep burcunda Ay tutulmas – 19 Mays’a kadar olan dnemde halkn tercihlerini, oyunu, kendini ifadesini ilgilendiren sonular, anilikler ve beklenmedik durumlar, srprizler dikkat ekmekte. lkede gvenlik konular da hassas. Bu dnemde genleri, ocuklar, sanatlar ve halkn kendini ifadesini anlatan konular nde. deolojiler ve inanlarla ilgili gelimeler de zellikle vurgulanyor.

Bu dnemde meclisi, partileri, sosyal rgtleri, gruplar ilgilendiren konular vurgulanyor. 8-9 Mays gnleri bu konulara dikkat ekici bir stres getirmekte.

19 Mays’ta Boa’da yeniay- 4 Haziran’a kadar olan dnemde mecliste yenilenme, gelecek beklenti ve mitlerin ne kt, gven ve istikrar araynn vurguland dnemdeyiz. Halk kendi gndemine ve balanglara daha odakl durumda. Ekonomiye ve harcamalara daha fazla dikkat edilmesi gerekiyor.

20 Mays’tan sonraki dnemde ise daha belirsiz, kontrol edilmesi daha zor, terr ya da blnme ieren olaylarn, gizli kalan eylerin vurguland bir dnemde olacaz.

29 Mays – 29 Haziran aras
Bu dnemde benzer ekilde meclisi, sosyal gruplar, rgtleri ve gelecekle ilgili plan ve mitlerin gndemde kald koullar gryoruz. Bu konular halkn oyu, tercihleri, meclisi ilgilendiren sonular olarak dikkat ekmeye devam ediyor.

4 Haziran’da Yay’da dolunay – 18 Haziran’a kadar olan dnemde, halkn dzeni, devlet alanlar ve kurumlarn, dzeni ilgilendiren konular, alanlar, memurlar, ii ve doktorlar ilgilendiren koullar, genel salk ve dzen konular vurgulanmakta. Ani ve alkantl koullarn olduu bir dnemdeyiz. Meclisi ve gruplar, sosyal rgtleri iine alan gelimeler ne kyor. Bugnlerde ynetsel adan, lkenin yneliminde ok ani ve yenileyici koullarn gndeme geldii grlmekte.

9-18 Haziran aras olduka karmak ve gergin olabilir. zellikle 17 Haziran civar ikilik ve blclk ieren, gizli ya da kontrolsz durumlara, yanllklara yol aabilecek bir dnem.

7 Haziran’a kadar olan dnemde halk ilgilendiren, yeni balanglar ieren konular, 7 Haziran sonrasnda ise zellikle ekonomik koullar, parann deerini, gelir ve kaynaklar ne karan temalarn ne ktn gryoruz.

30 Mays, 11 Haziran ve 27 Haziran’n szn ettiimiz konularda daha fazla gndem yarattn syleyebiliriz.

18 Haziran’da kizler’de yeniay- 3 Temmuz’a kadar olan dnemde ift durumlar, belirsizlikler, gizli dmanlklar ya da kontrol edilmesi zor olan durumlar gndeme gelebilir. Bu dnemde olduka karmak, dsal etkilere ak, yanlglar ya da snrszlk duygusu getiren eilimler gstermekte. Skandal yaratabilecek durumlar mmkn. Pek ok alanda belirsizlik ya da havada kalan eyler var. Ekonomide ve harcamalarda daha dikkatli olunmal. sraf ieren durumlarla daha sk karlaabiliriz.

29 Haziran – 29 Temmuz aras
3 Temmuz’da Olak’ta dolunay – 17 Temmuz’a kadar olan dnemde kartlk ya da muhalefet ieren konular, diplomasi gerektiren koullar dikkat ekiyor. Bu dolunay toplumu, halk ilgilendiren konular, gemiten kaynaklanan hikayeleri ve yaralar, korkular, ypratc durumlar tetikleyebilir. Ayn zamanda halkn istek ve tutumlarn, tercihleri, ynetsel alan, ekonomik kaynaklarla ilgili gelimeleri ilgilendiren ynleri de olabilir.

Bu dnemde de belirsizlikler, karmaa ieren koullar, gizli ya da kontrolsz durumlar lke gndeminde huzursuzluk yaratabilir. 11 Temmuz’a kadar olan srete halk ilgilendiren gndem, yeni niyetler ve balanglar ne kmakta. 30 Haziran, 4 Temmuz ve 8 Temmuz civar zellikle daha hzl ve pek ok deiikliin gndeme geldii gnler. 9 Temmuz civarnda daha olumlu, uyumlu, destek getiren gelimeler olabilir. 11 Temmuz sonrasnda gelirler, ekonomik durum ve kaynaklar ilgilendiren alanlarda daha fazla hareketlilik dikkat ekiyor. 25 Temmuz civar bu konularda dikkat ekici olabilir.

17 Temmuz’da Yenge’te yeniay- 1 Austos’a kadar olan dnemde halk ilgilendiren alanda olumlu gelimeler, imkanlar, daha zenginletirici koullar vurgulanyor. Sosyal deerlere, inanlara vurgular var. Ayn zamanda yabanclarla ilgili gelimeler, elence ya da sanatlar ilgilendiren abalar dikkat ekebilir. Ancak yine de bu dnemde krizli ya da endie yaratan bir konu, i ileri, finansal ve ekonomik koullar gndeme gelebilir.
Ayrca bu dnemde topra, lkenin gvenini, vatana ait konular ieren konular da nemli. 23 Temmuz’a kadar olan dnemde yeni admlar, halka odakl konular, halkn gvenini, vatan ilgilendirebilecek temalar vurgulanmakta. 19 Temmuz bu adan daha vurgulu bir tarih olabilir. 23 Temmuz sonrasnda lkenin gelirlerini ilgilendiren imkanlar, TL’nin deeri ve ekonomik koullar, turizm ieren konular ne kyor.

29 Temmuz – 29 Austos aras
Bu dnemde yeni balanglar, halk ilgilendiren konular devam etmekte. Halk, halkn istek ve tercihlerini yine ortaya koyabilecek gelimeler n planda. ocuklar, genleri ve ayn zamanda yaratc almalar, sanat ve elence ieren gndemler dikkat ekebilir.

1 Austos’ta Saka’da dolunay – 16 Austos’a kadar olan dnemde, ekonomi ve kaynaklarla ilgili bir deerlendirme ve sonular gndeme geliyor. Uluslararas adan nemli saylan konular da gndeme gelebilir. Yakn komularla, anlama ve grme, temas ieren gelimeler var.
10-11 Austos civar ekonomik koullar, belirli snrlamalar ve kaynaklar kullanma asndan nemli olabilir.

16 Austos’ta Aslan’da yeniay – 31 Austos’a kadar olan dnemde, ekonomiyi, kaynaklar, finansal piyasalar ilgilendiren gelimeler, ar beklentiler, speklatif durumlar, ayn zamanda lider ve yneticilii ilgilendiren gelimeler gndeme gelmekte. Ekonomide, harcamalarda abartl, yksek iyimserlikler sz konusu olabilir. Hayal ve san yaratan koullara dikkat edilmeli. Ekonomide harcamalar, halkn istek ve tercihlerini ilgilendiren konular ne kabilir.

23 Austos sonrasnda yakn komularla ilikiler, eitim, renciler ve ulam gibi temalar yannda, komu lkelerle daha fazla ilgilenme gerei var. 

29 Austos – 29 Eyll arasnda
lkenin ekonomik kaynaklar, gelirlerimizi ilgilendiren imkanlar, frsatlar ve yetenekleri daha iyi deerlendirme isteyebileceimiz, halka ynelik, halkn istek ve tercihlerini de gz nne alan gelimeler vurgulanyor.

31 Austos’ta Balk’ta dolunay – 15 Eyll’e kadar olan dnemde, uluslararas konular, yksek mahkemeler, iinde yabanclarn, uluslararas koullarn olduu durumlar ve ayn zamanda inan ve sosyal normlar ilgilendiren konularda sonular ve muhasebeler gndeme gelebilir. Liderlik, ekonomi ynetimi ve meclisi iine alan konular dikkat ekiyor.

23 Eyll’e kadar olan dnemde, ayrca komu lkelerle ilikiler, iinde Suriye’nin olabilecei yeni gelimeler gndeme gelebilir. 6-9 Eyll tarihleri topra, gvenlii ilgilendiren olaylar asndan daha dikkat ekici olabilir. 17 Eyll civarnda daha olumlu, destekleyici frsatlar mmkn.

15 Eyll’de Baak’ta yeniay – 29 Eyll’e kadar olan dnemde, komular, snrlarla ilgili konularda yeni gelimeler, eitim, renciler, ulam ve ulatrma konular, ekonomi ynetiminde srprizler, yeni imkanlar, frsatlar dikkat ekmeye balyor.

23 Eyll sonrasnda ise daha ok topraa, lke gvenliine ve i ilerine vurgu yapan konular dikkat ekiyor.

29 Eyll – 29 Ekim arasnda
Bu dnem yakn komu lkeler, snrlarmz, grmeler ve lkemiz evresinde yaanabilecek gelimeler asndan olduka test edici ve nemli saylr. Bu konularn toprakla, i ileri ve gvenlikle ilgili gelimeleri kapsadn syleyebiliriz.

29 Eyll’de Ko’ta dolunay – 14 Ekim’e kadar olan dnemde, zellikle ynetimi, liderlii, hkmeti, ayn zamanda lkemizin dnyada dikkat ekebilecei konularda nemli vurgular, sonular gndeme geliyor. Bu gelimeler askeri konular tetikleyebilir, i gvenlii, toprak ve vatanla ilgili alanda hassasiyet yaratabilir. Bu olduka dikkat ekici bir dolunay. Yabanclarla ilgili konular, orduyu ve devlet alanlarn, memurlar ilgilendiren gelimeler de gndeme gelebilir.

5 Ekim’e kadar olan dnemde komular, ticaret, iletiim ve grmeler, 5 – 22 Ekim tarihleri arasnda yine topraklar, gvenlik, i ileri ve vatana ilikin gelimeler, deiiklikler yaanabilir. 22 Ekim sonrasnda halkn istekleri, tercihleri, yatrmlar ve harcamalar, ocuk ve genlere ynelik gndemler mmkn.

14 Ekim’de Terazi’de Gne tutulmas – 28 Ekim’e kadar olan dnemde, (Uzun dnemli sonular iin yukardaki tutulmalar blmne baknz) i ilerine, devlete, kurumlara, ayn zamanda toprakla ve gvenlikle, vatanla ilgili konulara vurgular var. Ayrca iletiim ve hareket de vurgulanyor. Halkn kendisini ifade ettii, yaratc konularn ne kt grlyor ancak bir yandan da gizli kalan, gvenlii hassas klan koullar da tetiklenebilir.

28 Ekim’de Boa’da Ay tutulmas – 13 Kasm’a kadar olan dnemde, hem ekonomik konular, kaynaklar, gelecekle ilgili beklenti ve mitleri, hem de meclisi, siyasi partileri ilgilendiren deerlendirmeler, sonular dikkat ekiyor. ok nemli sonu ve deerlendirmeler var. lkemizin de doum gnne yakn gerekleen bu Ay tutulmas, genel olarak denge gerektiren, koalisyon ve ortaklklar ieren durumlar ne karmakta.

29 Ekim – 29 Kasm arasnda
Bu dnemde yine halkn tercihleri, istekleri, ocuklara ve genlere ynelik konular, yatrmlar, speklatif piyasalar ve ynetimi ilgilendiren gelimeler asndan vurgular var. Ancak bu dnem ayrca yakn komularla ilgili gelimeler asndan da dikkat ekiyor. Bu dnemde snrda ya da yakn komular konusunda mcadele ve savala ilgili olabilecek koullar da anlatyor. Bu dnemde Mars da Akrep burcunda ilerlemekte.  5 Kasm ve 16 Kasm bu adan yksek enerjiler ortaya karyor.

13 Kasm’da Akrep’te yeniay – 27 Kasm’a kadar olan dnemde, bymeyi, nfusu, halkn arzu ve isteklerini, yaratc konular, sanatlar, ayn zamanda harcamalar, yatrmlar, speklatif konular iine alan yeni gelimeler var. Ancak askeri konular da dikkat ekebilir. Bu ok nemli bir yeniay, halk ilgilendiren, hassasiyet ieren, kimi zaman bask ya da korku ieren bir durum, ynetimi ve askeri konular, mcadeleyi gndeme getiren olaylar gndeme gelebilir.

23 Kasm kritik koullar ve testler getiriyor. Bu tarihten sonra lkede, i ilerinde uratrc durumlar, topra, vatan ilgilendiren gndemler, ordudan ya da devlette alanlardan kaynaklanan, salk ya da brokrasi konularn iine alan konular var.

27 Kasm’da kizler’de dolunay – 13 Aralk’a kadar olan dnemde, alanlar, devlet alanlarn, memurlar ve askeri, orduyu ilgilendiren konular, hassasiyetler, kontrol edilmesi zor olabilecek durumlar ve sonular dikkat ekiyor. Bu da son derece dikkat ekici ve iinde iddet ya da askeri konular ilgilendiren olaylar mmkn. Uluslararas gelimelere, inanlara, sosyal fikir ve ideolojilere ynelik konular ne kabilir. Halkn dzen ve saln ilgilendiren skntlar yaanabilir.

29 Kasm – 29 Aralk arasnda
Bu dnemde yine brokrasi, devlette alanlar, dzen ve organizasyon gerektiren koullar, memurlar, iiler, doktorlar gibi hizmet edenlerle, halkn saln ilgilendiren koullar vurgulanmakta. Bu temalar retim, alma hayat ve ekonomiyi iine alan, retici durumunda olan kiiler ya da askerlerle birlikte deerlendirilebilir. Gelecek ynndeki projeler, meclisi iine alan gelimeler dikkat ekiyor. Bu dnemde eksik olan eylerin tamamlanmas sz konusu. Ekonomi alannda, kaynaklar konusunda nemli sonular ve muhasebelerin gndeme geldii gnlerden geiyoruz.

8 Aralk, 11 Aralk ve 22 Aralk ekonomiyi ve ynetimi ilgilendiren konular ne karabilir.

13 Aralk’ta Yay’da yeniay – 27 Aralk’a kadar olan dnemde, alanlar, memur ve iileri, devlet alanlarn iine alan konular, ordu ve askeri ilgilendiren gelimeler, ayn zamanda yakn komular, diplomasiyi ilgilendiren gndemler yaanabilir.

22 Aralk’la birlikte diplomasi ve siyaseti konu alan koullar, uluslararas adan daha fazla gndem yaratan olaylar iinde geebiliriz. Nitekim 29 Aralk sonrasnda d politika, ilikiler ve anlamalar boyutunda daha ok ey yaplabilir.

Bu yaz 17 Ocak 2023'te tamamland. zinsiz kullanlmaz. 2023


 

 
Payla » 2023'te Trkiye yazsn FaceBook'ta payla 2023'te Trkiye yazsn Twitter'de payla 2023'te Trkiye yazsn Google'de payla 2023'te Trkiye yazsn Delicious'ta payla 2023'te Trkiye yazsn Digg'de payla 2023'te Trkiye yazsn MySpace'de payla

2021`de Trkiye...
Mevlana:Astrolojik bir portre...
2013`te Trkiye...
Neptn Balk`ta...
2010`da Trkiye...
Kova`da l kavuum - Melanie...
Satrn-Urans Kartl- Mela...
Barack Obama...
Kollektif Gezegenler...
in`in gelecek devrimi...
 
Ekle
kart
e-Posta adresinizi yazn
Copyright © 2003-2023 R.Hakan KIRKOLU Bucks - Digital Media Publishing Agency