2022-2023 Eitim Dnemi
Payla » 2022-2023 Eitim Dnemi yazsn FaceBook'ta payla 2022-2023 Eitim Dnemi yazsn Twitter'de payla 2022-2023 Eitim Dnemi yazsn Google'de payla 2022-2023 Eitim Dnemi yazsn Delicious'ta payla 2022-2023 Eitim Dnemi yazsn Digg'de payla 2022-2023 Eitim Dnemi yazsn MySpace'de payla
 

Gklerin Bilgelii Okulu’nda 2022-2023 Eitim Dnemi

Bu yl kontenjanmz doldurduumuz iin yeni renci alamyoruz. 2023-24 dnemi iin bavurabilirsiniz. lginize ok teekkr ederiz. Bavuru formu: https://www.goklerinbilgeligi.com/c/eb.asp

Tm astroloji rencilerine selamlar ! Dersler 4 Ekim'de balyor.

2023 ylnda R. Hakan Krkolu astrolojide 40. yln kutluyor. Bu nedenle uzun bir aradan sonra 2023 ylnda yeni bir Master Class dzenlenecek. Bu zel eitime okulumuzdan diploma alarak mezun olmu rencilerimiz katlabilecekler. Detayl bilgileri 2023 banda sizlerle paylaacaz.

Daha esnek, interaktif, ayda 19 saatlik bir eitim

lkemizin en kkl ve geni kapsaml eitim program ile rnek olan, vizyon kazandran ve pek ok deerli renci yetitirmi olan okulumuz 2022-2023 dneminde hem derslerin ileniinde, hem de program iinde baz deiikliklere gidiyor. Bu ynde her snfta daha esnek bir eitim program tasarlayarak rencilerimiz ile diyalou arttran Atlye almalar yapacaz. Bylece aylk ders saatimizi 19 saate (3. snfta 27 saat) karyoruz.

      

NASIL:
Yeni programda rencilerimiz her hafta getiimiz 2 yl iinde yaplm olan toplam 4 saatlik dersin kaytlarn her hafta istedikleri zaman izleyebilecek, ve bylece Zoom zerinden her ay 3 saatlik canl bir atlye snfna hazrlanarak, rendiklerini ok daha fazla rnek zerinden salamlatrabilecekler. Bu canl almalar soru & cevap tarznda, birbirimizi daha fazla tanmak iin sohbet imkan da salayacak ve ayn zamanda farkl rneklerle edinilen bilgilerin pekimesini kolaylatracak.

rencilerimiz ile iletiimi daha iyi hale getirmek ynnde, getiimiz yl olduu gibi, R. Hakan Krkolu’nun moderatrlnde ayrca her snfn Google Groups iinde ayr bir iletiim platformu olacan da ekleyelim.

Mezunlarmz iin: Bu yldan balayarak Google Groups iinde diploma sahibi mezun rencilerimizin katlaca, aramzdaki iletiimi arttracak bir online grup kuracaz. 
   
rencilerimizin eitim srecinde belirli bir gelime gstermelerini nem veriyoruz ve bu neden belirli zamanlarda snavlar, devler ve projeler veriyoruz. Bildiiniz gibi 3. Snftaki rencilerimiz, ders programn tamamladktan sonra sadece okulumuza zgn Seminer derslerinde en az 40 dklk sunumlar yapyorlar ve bylece onlarn durumlar hakknda daha fazla deerlendirme ve geridn salam oluyoruz. Bu konuda aada yer alan Eitim lkelerimiz blmne bakabilirsiniz.

      

Nasl renciler aryoruz ?

Yzeysel deil, aratran, kendine dardan bakabilen, insana ve hayata anlam aray ile ynelen, hayat bir hedef deil, yolculuk gibi grebilen, sorgulayan, acele ve ezbere deil, derin dnen, sadece kendine deil, renmeye merakl, medyada slamayan, kendi kapasitesinin farknda, konumuz gerei Tarih ve Felsefeye merakl rencilerle bir arada olmaktan memnuniyet duyuyoruz.

Yeni dneme kayt olabilirsiniz !

Balang seviyesinde ilk dersimizi 4 Ekim 2022 Sal akam (20:00-23:15) tarihinde Atlye almas olarak yapacaz. Kayt olmak iin ltfen http://goklerinbilgeligi.com/c/eb.asp sayfasndaki formu doldurunuz. Telefon iin 0216 550 59 13.  Bu srete, baka okullarda eitim alm ama eitimlerine okulumuzda devam etmek isteyen renciler, Eyll aynda yaplacak TBS snavndaki baarlar(60/100) dorultusunda 2. snftan devam edebilecekler. Bu konuda aadaki aklamalar okuyunuz. Ayrca daha fazla bilgi iin ltfen aadaki Katlm ve cretler blmne bakabilirsiniz.

Eyll’de yaplacak Temel Bilgiler Snavna (TBS) katlmak iin

Eitimlerini okulumuzda devam ettirmek isteyen pek renciden bavurular alyoruz ve bu nedenle, getiimiz yl olduu gibi, 17 Eyll Cumartesi gn sadece rencilerimiz iin deil, baka okullardan gelen rencilerin de katlabilecei 2,5 saat srecek bir seviye snav olan TBS (Temel Bilgiler Snav) dzenleyeceiz. Bu snavda 60/100 alan renciler 2. snftan derslere katlabilecekler. Bu snav online bir platform olan Testinvite zerinden yaplaca iin, snava katlmak isteyen renciler adresine ad, soyadlarn ve kullandklar e-postalar ofis.kirkoglu @gmail.com adresine en son kayt tarihi olan 10 Eyll 2022’e kadar gndermelidirler.  Snava dardan katlan renciler iin snav creti 300 TL’dir. Kayt iin e-posta gnderirken, ltfen dekontunuzu da iletiniz. demenizi aada verilen Drt Element Ynetim Danmanl Tic. Ltd. ti hesabna yapabilirsiniz.

Tanma Toplants: (Zoom) 2 Ekim Pazar, saat 20:00-22:15

      

Eitim ilkelerimiz
Okulumuz en st standartlarda, uluslararas boyutta tannrl olan bir eitim program sunmaktadr. Diploma kazanan rencilerimiz dilerlerse ISAR'n sunduu sertifikasyon programna da katlabilirler. ISAR kanal ile baarl rencilerimize burs salamaktayz. Mezunlarmz ISAR'n organize ettii konferanslara ve webinarlere daha avantajl katlabilirler. ISAR'n sunduu tm bu avantajlar iin www.isarastrology.org sitesini ziyaret edebilirsiniz. R. Hakan Krkolu halen ISAR'n snavlardan sorumlu yneticisidir. (Exam Chair)

zellikle rencilerimizin seviyelerini deerlendirme konusunda dikkatli davranyoruz. 1. Snftan, son aamada seminerlere kadar rencilerimiz farkl seviyelerde snavlara giriyorlar ve devler ve sunumlar yapyorlar. yla yaylan bu programda, rencilerimize Astroloji’nin abcsinden ileri dzeyde uygulamalarna uzanan salam bir temel sunuyoruz.

Gklerin Bilgelii Okulu, lkemizde astroloji eitimine nclk etmi, alannda pek ok renci yetitirmi, R. Hakan Krkolu’nun 40 yla yaklaan bilgi ve pratii ile zaman iinde olgunlaan ok katmanl bir eitim programna sahiptir. Okulumuzun amac, rencilerimizi hem teorik seviyede, hem de uygulama aamasnda en iyi hale getirmeye alrken, belirli devler, ezbere dayal olmayan bilgiler ve zellikle son aamada seminer uygulamalar ile zenli bir biimde gelitirmektir.

Balang snf – 1. Yl
Astroloji’ye sfr seviyede balayan rencilerimiz ilk ylda astrolojinin temel kavramlarn renirler. Bu yln sonunda rencilerimiz doum haritasnn nasl yorumlanaca konusunda gerekli ve yeterli bilgileri, yaklamlar edinirler. Bir dil renmeye benzer ekilde, gezegenlerin, burlarn ve evlerin bir arada yorumlanmas konusunda farkl balklar altnda dersler grrler. Harita yorumunda, temel ve tesadfi asaletler, evlerin yneticilerinin koullar, haritann eksenleri (cross of matter), Gne/Ay ilikisinin dinamii, Haritada vurgular, harita tipleri, alar, a kalplar, harita yorumunda evrensel ve spesifik gstergeler, farkl kategoriler iin yorumlar, doum ncesi haritalar (tutulmalar ve yeniay/dolunay haritalar) psikolojik tipler/Harita yorumunda Jungu kavramlar ve ayn zamanda Helenistik astrolojinin temel kavramlar olan Oikodespotes, ans ve ruh noktas, l asaletler, haritann gemi metaforu ile yorumlanmas rencilere salam bir temel ve daha nemlisi ok boyutlu bir bak as kazandrr. Bu yln sonunda rencilerimiz Temel Bilgiler Snavna (TBS) girerler. Yaplan snavla ilgili bir rnek iin tklaynz

II. Snf
Doum haritasn yorumlama aamasna ilerleyen rencilerimiz bu yl zellikle ngrm yntemlerine ve ilikiler astrolojisine odaklanrlar. Bu aamada, lerletimler (kincil ve ncl), Solar Arc teknii, Profeksiyonlar, Gne Dn haritas, Aylk Gne dn haritalar ve Transitler yannda Rektifikasyon teknii uygulamalarn da renirler. rencilerin belirli bir ngrm modeli iinde nasl hareket edeceklerini farketmeleri, belirli zaman yneticilii kavramlarn renmeleri esastr. Bu dersler ok sayda rnek uygulama ile iselletirilmeye allr.

Hayatn tamamlayc bir paras olarak, ilikiler astrolojisi, ak, aile ya da i hayatnda beraberliklerimizde ortaya kan faktrlerin hayatmza getirdii sonular gsterir. Sinastri karlkl etkileimi gsterirken, Kompozit haritalar (Kompozit ve Davison haritalar) bir beraberlikte ortaya kan sinerjiyi, yani ortak koullar aklar.

Bu yln sonunda rencilerimiz Hesaplama, Astronomi ve Tarih ile ilgili dev ve snavlara girerler. Ayrca rektifikasyon ile ilgili bir dev sunarlar.
 
III. Snf ve Seminer Dersleri
Diploma aamasna gelen rencilerimiz 3. ylda ileri teknikleri kullanarak harita yorumunda detayl bir bak as kazanrlar. Bu bakmdan Orta Noktalar, Harmonik haritalar kullanmak nemlidir. Ayn zamanda renciler Dnya Astrolojisi, Horary Astroloji’nin temel unsurlar, Astrokartografi ve Yerel haritalar (Local space charts) ve Seim astrolojisi dersleri de alrlar. Bu yl yeniden eklenen astrolojik danmanlk ilkeleri eitimi ise rencilerin astrolojik grmenin etik, profesyonel ve ilikisel boyutunu daha yakndan anlayabilmeleri iin nemlidir.

Son yl rencilerin imdiye kadar rendiklerini anlatmalar asndan bizim iin de ok nemlidir. Bu nedenle, dier okullardaki eitimlerden farkl olarak, rencilerimizin renmi olduklar bilgileri uygulayarak aktarabilecekleri Seminerler dzenlemekteyiz. Bu seminerlerde her rencimiz moderasyonum altnda en az 40 dakikalk bir sunum yaparak, hem harita yorumlama hem de ngrm tekniklerini nasl aktardklarn gsterme ve uygulama aamasnda daha ok ey renme, bunu aktarma frsat bulur.

En son aamada, III. snf sonunda rencilerimizi tamamlayacaklar YAZILI projeleri zerinden ayrca bir mlakata tabi tutuyoruz. Bylece, tm rencilerimiz, kazandklar bilgileri pekitirme ve durumlarnn doru ekilde anlalmas ynnde bir deerlendirme srecinden gemi oluyorlar. 

       

Ders gnleri ve saatler

1. Snf (8 ay, 2 semester)

Birinci snflar ile ilk dersimizi canl olarak 4 Ekim 2022 tarihinde, 20:00-23:15 saatleri arasnda yapacaz. 1. Snfta dier canl Atlye Dersleri aadaki tarihlerde Zoom zerinden yaplacaktr. 2 Kasm 2022, 30 Kasm 2022, 4 Ocak 2023, 15 ubat 2023, 15 Mart 2023, 12 Nisan 2023, 10 Mays 2023

Haftalk olarak izleyeceiniz derslerin kaytlar her hafta Pazartesi gn gnderilecektir. Bu dersleri Gotowebinar zerinden dnem boyunca istediiniz zaman kayt olarak izleyebilirsiniz.

Birinci snftaki toplam ders saati, her hafta 4 saat (kayttan) ve her ay yaplacak 3 saat canl 8 Atlye almas eklinde, toplamda 152 saat dersten olumaktadr.

2.  Snf (8 ay, 2 semester)

kinci snflar ile ilk dersimizi canl olarak 5 Ekim 2022 tarihinde, 20:00-23:15 saatleri arasnda yapacaz. 2. Snfta dier canl Atlye Dersleri aadaki tarihlerde Zoom zerinden yaplacaktr. 3 Kasm 2022, 1 Aralk 2022, 5 Ocak 2023, 16 ubat 2023, 16 Mart 2023, 13 Nisan 2023, 11 Mays 2023

Haftalk olarak izleyeceiniz derslerin kaytlar her hafta Pazartesi gn gnderilecektir. Bu dersleri Gotowebinar zerinden dnem boyunca istediiniz zaman kayt olarak izleyebilirsiniz.

kinci snftaki toplam ders saati, her hafta 4 saat (kayttan), ve her ay yaplacak 3 saat canl 8 Atlye almas eklinde, toplamda 152 saat dersten olumaktadr.

3.  Snf (4 ay dersler + Seminer Dersleri)

nc snflar ile ilk dersimizi canl olarak 18 Kasm 2022 tarihinde, 20:00-23:15 saatleri arasnda yapacaz. 3. Snfta dier canl Atlye Dersleri aadaki tarihlerde Zoom zerinden yaplacaktr. 16 Aralk 2022, 27 Ocak 2022, 17 Mart 2023. Ayrca 24 ve 31 Mart gnlerinde Danmanlk lkeleri dersleri canl olarak verilecektir.

Haftalk olarak izleyeceiniz derslerin kaytlar her hafta Pazartesi gn gnderilecektir. Bu dersleri Gotowebinar zerinden dnem boyunca istediiniz zaman kayt olarak izleyebilirsiniz.

nc snftaki toplam ders saati, her hafta 6 saat (kayttan) ve her ay yaplacak 3 saat canl 4 Atlye almas eklinde, toplam 32 saat dersten olumaktadr.

Seminer dersleri, dersler tamamlandktan sonra, renci saysna gre ayrca dizayn edilecektir. Seminer derslerinin 7 Nisan 2023 tarihinde balamas planlanmaktadr. Her hafta  3 rencimiz sunum yapacaklardr. Seminer dersleri ncesinde rencilerimize hazrlanmalar iin ayrca bilgi gnderilecektir.

Snavlar/devler/Seminerler
TBS Temel Bilgiler Deerlendirme Snav, online yazl bir snavdr ve her yl iki kez, Haziran ve Eyll aynda yaplmaktadr. rencilerimizin ve dardan katlanlarn bu snavda en az 60/100 puan almalarn bekliyoruz.

2. snfta Hesaplama snav, online yazl olarak yaplan bir snavdr ve her yl bir kez yaplmaktadr.
2. snfta Astronomi snav online yazl ve test biiminde yaplan bir snavdr, ylda bir kez yaplmaktadr.
2. snfta Tarih snav online yazl ve test biiminde yaplan bir snavdr, ylda bir kez yaplmaktadr.
Rektifikasyon devi 2. Snf sonunda alnan bir devdir.

3. snfta Seminerler, her rencinin hazrlanp sunmas gereken 40 dakikalk natal harita arlkl bir projedir ve rencilerimiz son snfta mlakat ncesinde ngrm arlkl yazl bir proje de teslim ederler. Bu yazl proje ncesinde ierii ve ekil artlar konusunda rehber bilgiler verilir. rencinin eksik olabilecei konular olmu ise bu konular zerinde zellikle durulur.

Mlakat, her rencimizin eitim sonunda girdii ve seminer derslerindeki sunumu ve genel performans zerinden eitim kurulu tarafndan yaplan bir deerlendirmedir ve rencimizin baar durumunu belirler.

Kitaplar
Dersler balamadan nce ders kitaplarnn postalanmas ve eitimle ilgili teknik bilgilerin nceden verilmesi iin ltfen kaydnz en ge 23 Eyll 2022 tarihine kadar tamamlamanz rica ediyoruz. lk kaytta 1. snflar iin ilk aylk cret + kitap (140 TL) +posta creti (20 TL)stanbul, ya da (25 TL) stanbul d alnmaktadr. Yurtd cret deitii iin, eer yurtdnda iseniz 0216 550 59 13 nolu telefonu araynz. 2. snf ders kitab 105 TL'dir.

Okulumuz ayn zamanda aadaki yabanc kitaplar okumanz zelikle nermektedir:

Demetra George, Ancient Astrology, Vol, 1-2, (tm seviyeler iin)
Robert Hand, Horoscope Symbols (balang rencileri iin)
Alan Oken, Compleat Astrologer (balang rencileri iin)
Bernadette Brady, Predictive Astrology (ileri seviye rencileri iin)
Reinholdt Ebertin, Combination of Stellar Influences (ileri seviye rencileri iin)
David Hamblin, Harmonic Charts (ileri seviye rencileri iin)
Chris Brennan Helenistic Astrology (her aama iin)
Joseph Crane, Astrological Roots, The Hellenistic Legacy (ileri seviye)

Katlm
Okulumuzun rencisi olmayan ancak okulumuzda eitim grmeyi arzu edenler 2. Snftan devam edebilmek iin Temel Bilgiler Snavna (TBS) girebilirler. Bu snav 17 Eyll Cumartesi gn saat 11:00-13:30 arasnda, Testinvite zerinden online olarak kameranz ak ekilde gerekletirilecektir. Bu snava dardan katlmak isteyen renciler ltfen aada belirtilen Denizbank hesabna 300 TL snav cretini yatrarak, dekontlarn ofis.kirkoglu @gmail.com e-posta adresine gndermelidirler. Snava girecek rencilere ayrca snav ile ilgili bilgilendirme yaplacaktr. Snav iin en son kayt tarihi 10 Eyll 2022’dir.     

Eitim cretleri
1. Snflar iin aylk 1081 TL + KDV : 1275 TL’dir.  (Her ay 19 saat ders, 8 ay)
2. Snflar iin aylk 1081TL + KDV : 1275 TL’dir.  (Her ay 19 saat ders  8 ay)
3. Snflar iin dersler blmnde (ayda 27 saat, 16 hafta, 4 ay) aylk 1.533 TL+KDV : 1810 TL'dir. Seminer dersleri iin aylk 1081 TL + KDV : 1275 TL’dir. Seminerlerin ne kadar srecei renci saysna gre belirlenecektir.

Toplu deme halinde, dnem banda, en ge Ekim’de  %10 indirim ile (cayma hakk yoktur)
1. Snflar iin 9.180 TL (KDV dahil)
2. Snflar iin 9.180 TL (KDV dahil)
3. Snf, sadece dersler iin 6.516 TL (KDV dahil)

ki ayr toplu deme halinde, en ge Ekim’de ve ubat aynda, %5 indirim ile (cayma hakk yoktur)
1. Snflar iin 2 x 4.845 TL (KDV dahil)
2. Snflar iin 2 x 4.845 TL (KDV dahil)

1. Snfa kayt olmak iin ltfen ilk aylk cret, 1. semester ders kitab ve posta masraflarnn toplam olan (1275+140+20 TL) 1435 TL'yi (KDV dahil) aadaki hesaba iletebilirsiniz. stanbul dnda yaayanlar iin 1440 TL'dir. (KDV dahil) Eer yurtdnda yayor iseniz, 0216 550 59 13 nolu telefondan teyitlemelisiniz. Ltfen dekontunuzu ofis.kirkoglu @gmail.com adresine gndererek 0216 550 59 13 nolu telefondan teyitleiniz.
 
Hesap bilgisi:
Banka: Denizbank - Suadiye ubesi
Hesap Sahibi : Drt Element Ynetim Danmanl Tic. Ltd. ti
Hesap No: 818549
ube Kodu: 9260
IBAN No : TR04 0013 4000 0008 1854 9000 03

Gklerin Bilgelii okulunda dersler arlkl olarak (%85 zerinde) R. Hakan Krkolu tarafndan verilmektedir. Betl Alakr, zlem Adakan, Gonca Salam, Tardu Demirel, Pnar Ascal ve irin Mitrani eitim kurulumuzdadr.

Dr. Bernadette Brady okulumuzun onursal bakandr. (bilgi iin tklaynz)

Yeni eitim dneminin tm astroloji rencilerine hayrl olmasn, en gzel sonular getirmesini dileriz.

GKLERN BLGEL OKULU

 
Payla » 2022-2023 Eitim Dnemi yazsn FaceBook'ta payla 2022-2023 Eitim Dnemi yazsn Twitter'de payla 2022-2023 Eitim Dnemi yazsn Google'de payla 2022-2023 Eitim Dnemi yazsn Delicious'ta payla 2022-2023 Eitim Dnemi yazsn Digg'de payla 2022-2023 Eitim Dnemi yazsn MySpace'de payla

2021`de Trkiye...
Mevlana:Astrolojik bir portre...
2013`te Trkiye...
Neptn Balk`ta...
2010`da Trkiye...
Kova`da l kavuum - Melanie...
Satrn-Urans Kartl- Mela...
Barack Obama...
Kollektif Gezegenler...
in`in gelecek devrimi...
 
Ekle
kart
e-Posta adresinizi yazn
Copyright © 2003-2023 R.Hakan KIRKOLU Bucks - Digital Media Publishing Agency