2022'de Trkiye
Payla » 2022'de Trkiye yazsn FaceBook'ta payla 2022'de Trkiye yazsn Twitter'de payla 2022'de Trkiye yazsn Google'de payla 2022'de Trkiye yazsn Delicious'ta payla 2022'de Trkiye yazsn Digg'de payla 2022'de Trkiye yazsn MySpace'de payla
 

2022’de Trkiye


                      


ADALET: Eylemlerin bedelini deme, Hukuk, lahi denge, Gereklerin ortaya kmas, sonu, hesap verme, drstlk ya da adaletsizlik, sahtekarlk, yolsuzluk, dengesizlik


Ksa zet


Koullarn deiip hzlanmaya balamas en belirgin ekli ile Austos’tan (22 civar) itibaren olabilir.


Nisan itibar ile de, politikada daha heyecanl bir hava var.


Ancak Austos’tan Aralk/Ocak’a kadar olan sre ok kark, huzursuz ve gerginlik ieriyor.


Baz temel deiiklikleri grmek iin ltfen K mevsimi 22.12.2022-20.3.2023 blmn okuyunuz.


Aylk deerlendirmelerde detaylar bulabilirsiniz. Ana konular yllk temalarda bulabilirsiniz.


Mevsim haritalar


K mevsimi 21.12.2021-20.3.2022


K mevsimi haritasnda Yenge burcu ykselirken, Ay da ykselen derecesine olduka yakn ve 7. Evdeki Vens/Pluto birleimi ile kart ada duruyor. Bu mevsimde halkn ihtiyalar, saln, gven ve huzurunu dorudan etkileyen pek ok etmen var. Halk ve lkenin koullar travma altnda. Mutsuzluk ve gvensizlik nedeni ile skntl bir dnem. Ekonomi, finansal borlar ve ynetimi konusunda kstlar var. Ynetim harekete geme ve acil davranma tavr iinde. Mars 6. Evde, gney ay dm ile birlikte, daha ok salk, devletin ileyii, memurlarn ve alanlarn koullar ile ilgili durumda ancak durumda. Orduyu ilgilendiren askeri konular, diplomasiyi ve karlkl grmeleri ieren gelimeler de dikkat ekmekte. Olduka dalgal bir dnemdeyiz.


lkbahar mevsimi 20.3.2022-21.6.2022


lkbahar mevsimi haritasnda Baak burcu ykselirken, Neptn alalan bur derecesinde grlyor ve Merkr de Jpiter ile birlikte 7. Evde duruyor. Bu dnemde dsal etmenler, diplomasi, uluslararas ilikiler ve grmeler dikkat ekmekte. Baak ykseliyor olmas genel olarak salk, dzen, alanlar ilgilendiren konular dikkat ekici klmakta. Ancak d ilikilerde, grmeleri ilgilendiren konularda danklk ya da yanl deerlendirmelere eilim var. Bu nedenle lke ynetimi olduka kark bir grnm sergiliyor. Halkn koullarnda gvensizlik ve travma devam etmekte. Kriz ve endie yaratan durumlar, zellikle ynetimi, liderlikle ve ekonomi ilgili konular ve hatta askeri konular da iine alyor. Vens’n zor durumda olmas halkn mutsuzluunu ve krizli durumlar yznden zararda olduunu gsteriyor.


Yaz mevsimi 21.6.2022-23.9.2022


Yaz mevsiminde de Baak burcu ykselmekte ve ilkbahar da olduu gibi yine Neptn alalan derecesinde duruyor. Bu dnemde genel olarak alanlarn durumu, salk ve dzeni ilgilendiren konulara vurgu var ancak ynetsel konulara daha fazla hareket, odaklanma gelmi durumda. lke ynetiminde hzl admlar, iletiim ve grmeler dikkat ekiyor. Halkta endie ve korku yaratan koullar var ancak bir yandan da cesaret ve yenilik aray dikkat ekmekte. Bu dnemde yeni liderlik temas, yenilik hissi, daha fazla harekete geme arzusu ve canlanma sz konusu. Halkn honutluu zerinde yine snrlamalar olmakla birlikte, gelecek ynnde daha fazla toparlanma enerjisi var. Ynetimi ilgilendiren alanda ksmetler ve frsatlardan yararlanma imkan gzkmekte. Yeni balanglar dikkat ekiyor.


Sonbahar mevsimi  23.9.2022 – 22.12.2022


Sonbahar haritasnda Aslan burcu ykselmekte ve yine Ay ykselen bur derecesi zerinde duruyor. Liderlii, nemli ahsiyetleri, yneticileri ilgilendiren konular halk asndan ok daha dikkat ekici bir durumda. Halkn gndemi, ihtiyalar lke gndeminde ok daha dikkat ekici bir konumda yer alyor. Halkta kendine daha fazla gvenme ve yaam enerjisi var. Bu dnemde gerek yakn gerekse uzak komularla grmeler, diplomasi ve diyalog gerektiren gelimeler ne kyor. lke ynetiminde ekonominin ve parann durumu zerinde zellikle durulurken, bu alanlarda anilikler, beklenmedik koullar dikkat ekiyor.


K mevsimi 22.12.2022-20.3.2023


Bu ok dikkat ekici ve nc, yenileyici enerjileri ne karan bir dnem olarak grlmekte. 0 derece Terazi ykselirken, Jpiter yine 0 derece Ko’ta, alalan derecesinde duruyor ve haritann tepe noktasn da kareliyor. Bu dnemde byk heves, hareket ve daha canlandrc koullar var. Liderlii ve ynetimi ilgilendiren alanda nemli koullar dikkat ekmekte. Ancak bir yandan da topra, halkn gvenini ilgilendiren konularda hassasiyet, halka zarar veren iddet ieren durumlar, terr ya da grler, inanlar yznden ift durumlar, tartmalar da var. Yakn ya da uzak lkelerle ilgili gelimeler, snrlar ilgilendirebilecek gelimeler iinde gerginlikler sz konusu. lke ynetiminde savunma, milli temalar ne kyor.


Dikkat eken baz nemli transitler


20 Austos’tan itibaren kizler burcuna, lkemizin 12. Evine yerleecek olan sava gezegeni Mars, 30 Ekim sonrasnda bu alanda geri gitmeye balayacak. Dolays ile yln son eyreinde huzursuzluk, belirsizlik ve gizli kalan koullar, dmanlklar ve endie yaratan olaylar lke gndeminde nemli karmaa yaratabilir. Mars’n bu geri hareketi zellikle 20 Kasm civarnda, ksaca Kasm sonu ve Aralk banda daha fazla huzursuzluk, belirsizlik ve skntl koullara iaret etmekte.


Yl boyunca finansal konular, borlar, yatrmlar ve ayn zamanda kriz ve endieleri anlatan 8. Evde kalan Satrn 2022’de uzun bir sre Vens, Jpiter ve Neptn gezegenlerini sert a ile etkilemekte. Bu gezegenler genel olarak halkn hayallerini, keyfini ve dolays ile mutluluk veren konular aklar. Ancak Satrn’n bu gezegenleri nerede ise tm yl, ubat sonu, Mart ve daha sonra Austos ayndan Aralk ayna kadar sert alarla etkileyecek olmas depresif olaylar, hayallerin boa kmasn, lider figrn ilgilendiren konularda da engelleri ya da yurt iinden kaynaklanan konular, toprak ve gvenlik nedenleri ile ortaya kabilecek ansszlklar, olumsuzluklar anlatyor olabilir.


Benzer ekilde, Ocak aynn ikinci yars Satrn ilerletilmi Ay ve Gne’in zerinden gemekte. 14 ubat 2022’de lkemizin ilerletilmi haritasnda, Saka burcunda, 8. Evde bir yeniay meydana gelecek. Bu her adan nemli bir dngnn balang noktas olarak, toplumda huzursuzluk, endie ve korku yaratabilecek durumlar, dnm ya da travma yaratan olaylar, ayn zamanda ekonomi ve borlarn ynetimi asndan da kritik konular gndeme getirebilir. Satrn’n transiti bu srece kstlamalar, depresyon ve daha gereki ve aklc olmay gerektiren dersler getirmekte. Doal olarak bu koular halk iine alan konulara huzursuzluk, kriz ya da korku ierebilecek koullar getirebilir.


Dier yandan, Urans Mays ayndan Kasm’a kadar srecek dnemde ve yl sonunda Aralk aynda daha fazla heyecan ve anilik ieren konular, Nisan, Mays, Haziran ve Kasm aylarnda lkemizin yn asndan yenileyici deiiklikleri tetiklemekte, bir sizi srpriz ve uyan temas da getirmekte.


Yllk temalar


lkemizin 29.10.2021-29.10.2022 dnemine ait yllk (profeksiyon) temalarnda Baak burcunun olduu yere geldiini gryoruz. Merkr lkemiz haritasnda Terazi burcunda Satrn ile birlemekte (partil) Bu yl 2022 Kasm’a kadar olan dnemde i ilerini ilgilendiren konularn, toprak, gvenlik ve topraktan kaynaklanan konularn dikkat ekici bir arlk kazanacan syleyebiliriz. Belirli kstlamalarn, kurallarn, dzenlemelerin, devlete, ynetime ilikin uygulamalarn, alanlar, memurlar, emekileri, devlet alanlarn, doktorlar, genel olarak retim, tarm ve tm hizmet sektrlerinde alanlar yakndan ilgilendiren gelimelerin ne kacan grebiliriz.Ayn zamanda bu dnemde eitim, ulatrma, yollar, iletiim, genel medya ve yakn evremizde snrda komularla ilikileri ve bu ilikilerin lke gvenlii, vatana ait koullar da ilgilendirebilecei grlmekte. Merkr 12. Evi de ynettii iin gizli kalan durumlar, kimi zaman gizli dmanlklar ve kontrol edilmesi g olaylar gndeme gelebilir.


Merkr bu yl 14 Ocak – 4 ubat, 10 Mays – 3 Haziran, 10 Eyll – 2 Ekim tarihleri arasnda geri harekette olacak ve bu nedenle, bu sz konusu dnemlerde, yukarda konu ettiimiz alanlarda daha fazla karklk ve belirsizlikler gndeme gelebilir. Bu dnemlerde kriz karan gelimeler, endieler, korku yaratan koullar yaanabilir. 14 Ocak’la balayan dnemde finansal konular, borlar, mali konular iine alan durumlarda anilikler, beklenmedik gelimeler, Ocak sonunda d ilikileri ilgilendiren basklar, endieler, 10 Mays evresinde gizli kalan koullar, ift durumlar, belirsizlikler, 23 Mays sonrasnda lkemizin ittifaklarn, uluslararas rgtler iindeki durumunu ilgilendiren konular, 10 Eyll civarnda iilerini, gvenlik ve topra ilgilendiren gelimeleri, biti ve balanglar, 17 Eyll-21 Eyll civarnda yabanclar, uluslararas konular, 24 Eyll sonrasnda yeni yakn komular, snrlar, gvenlikle ilgili konular iine alan koullar daha fazla hassasiyet ve deiikliklere ak gzkmekte.


Bu yl iinde diplomatik ilikiler, diyaloglar ve kimi zaman dmanlk ieren kartlklara ynelik vurgular nemli ve lkemiz iinde bulunduu tekilatlar, ibirlii yapt lkelerle ortak hedefler ve belirli gruplar iinde (rn. NATO gibi) daha fazla aba ve bu gruplara ynelik giriimler iinde grlmekte.


Halkn koullarn, saln ve huzurunu ilgilendiren konular iin parasal durum, ekonominin getirdii dalgalanmalar, kaynaklar, destekleri iine alan konular nem kazanmakta.


30 Nisan’da Boa burcunda gerekleecek olan Gne tutulmas hem ekonominin durumu, istikrar hem de gelecek beklenti ve mitler ynnde yeni gelimeleri, deiiklikleri tetikleyebilir. Bu dnemde lkemizin dahil olduu uluslararas gruplar, tekilatlar, ibirlii yapt dier lkelerle ilgili konular hassasiyet iinde. Bu tutulma ayn zamanda alanlarn durumunu, devlete hizmet edenleri, ordu, memurlarla ilgili temalar, dzen ve ura gerektiren koullar hareketlendirmekte.


16 Mays’ta Akrep burcundaki Ay tutulmas zenginleri, kaynaklar, ekonomik kaynaklarn, borsa, piyasalarla ilgili konulara nemli bir muhasebe ve kontrol edilmesi g baz belirsizliklere iaret ediyor. Bu tutulma genler, ocuklar, halkn yaam enerjisi ve sahne, elence gibi konular da hassas klmakta.


25 Ekim’de lkemizin doum gnne yakn bir zaman nce gerekleen Akrep burcundaki Gne tutulmas halkn tutumunu, tercihlerini, seimlere ynelik olabilecek konular, ayn zamanda siyaseti ve meclise ait gelimeleri ne karmakta.


8 Kasm’da Boa burcundaki Ay tutulmas ise son derece skk, sarsc ve halk snrlayabilen olaylara ynelik koullar iermekte. Bu Ay tutulmasnda byk bir skma ve gerginlik var. Halkn daha yeniliki ve farkl, deiiklik gsteren bir durum iinde olduu grlmekte.


2022 Kasm’a kadar etkin olan Gne dn haritasnda Balk burcunun ykseldiini gryoruz. Bu bur hayalci yaklamlarla, araylarla, ynszlkle, deikenlikle ve kimi zaman kurban olma durumu ile ilikilidir. Yllk temalarla bir arada, kart durumlar, birbirini baltalayan gelimeler ve ilikilere dayal koullar dikkat ekiyor. Balk ayn zamanda lkemizin uluslararas konular, yabanclara dayal gelimeler, inanlar, ideolojiler ve akademik konular, niversiteleri ilgilendiren alanlarda da bu yl nemli gndemler yaayabileceini anlatyor.


Yllk haritada Jpiter’in Saka burcunda, 12. Evde yer alyor olmas ise, yl iin kontrol edilmesi zor olaylarn, krizlerin, elde olmayan kayplarn, ngrszln, ihmal ve dikkatsizliklerin, talihsizliklerim n planda olduunu gstermekte. Bu durum inanlar ve ideolojik koullarn adeta bir krlk ve nn grememe durumu yaratabileceini anlatmakta. Benzer ekilde, haritann 10. Evinde Yay burcunun olmas bu yl belirli inan ve grlerin, sosyal tavrlarn, fikirlerde abartlarn sk sk gndeme geleceini ancak dengesizlik de (gney ay dm) iereceini anlatyor.


Jpiter ayn zamanda haritada ynetimi, liderlii anlatan 10. Evin ve MC’nin de yneticisi. Jpiter 12. Evde, tepe noktas ve Vens ile uyumlu grlyor. Bu uzaklar, yabanclarla ilgili konularda belirli imkanlarn, desteklerin de olduunu, bu desteklerin gizlide kaldn, ans noktasnn da 10. Evde olmas ynetimi, yneticileri ilgilendiren baz ksmet ve anslarn da olabileceini gstermekte.


Yllk haritann tepesindeki Vens ayn zamanda ykselen burcun ycelim yneticisi ve yl boyunca uluslararas konularda, diplomasi ya da denge gerektiren konularda baz imkanlara, desteklere iaret ediyor. Vens’n hem krizler evini, hem de komular anlatan evi ynetiyor olmas, ynetimi ilgilendiren konularda komulara ynelik kriz ieren durumlarn da sz konusu olabileceini gsteriyor. Dier yandan Vens kadn sembolize eden bir iaret olduu iin, bu dnemde kadnlarla ilgili konular ve kadn ne karan ynetsel, liderlik temalarnn da belirli bir gndem yaratabileceini syleyebiliriz. Tm bunlarn yannda, bu bir gndz haritas olduu iin, Vens gcn diil, koruyucu yollardan deil, daha eril, aktif ve hareketli bir mizala ortaya koyacaktr.


2021-22 Gne dn haritasnda yllk profeksiyonun kartlklar evinde, yl yneticisinin de krizleri aklayan 8. evde yer aldn gryoruz. Bu koullar zellikle kartlklar, i ilerinden, toprak ve gvenlik konularndan kaynaklanabilecek endielerin, ayn zamanda finansal borlar, bte ve merkez bankasn ilgilendirebilecek temalarn, yatrmlar ve bankaclk sistemini ilgilendirebilecek konularn nemli sorunlar yaratabileceini gstermekte. Bu evde Mars da grlmekte. Mars 2. Evin de yneticisi olarak TL’nin deeri ve ekonominin durumuna ilikin acil problemleri, tartma ve harcama yaratan durumlar, riskli koullar aklamakta. Bu yl haritasnn balad dnemden itibaren TL’nin deerinde nemli kayplar yaanm olmas, Mars’n ayn zamanda 9. Evi de ynetiyor olmas, ierisinde uluslararas gelimelerin olduu durumlarn finans, bankaclk ve TL’nin deerini yakndan etkilemeye devam edeceini aklyor. Benzer ekilde, Ko’un yllk temalarda krizler evine gelmesi ve yllk haritada 2. Evde (natalde 10. Ev) olmas, ynetim asndan TL’nin deeri  ve istikrar konusunda acil durumlarn, hzla gelien olaylarn, hayatta kalma temasnn ne ktn gstermekte. Kukusuz ubat ve Nisan aylarnda bu ve benzeri kriz karan koullar, parann ve finansal piyasalar yakndan megul edebilir.


Sosyal gezegenler, Jpiter ve Satrn yllk haritada 12. Evde, ngrlmesi ve ynetilmesi zor bir alanda durmaktalar. zgrlkler konusu, insan haklar, medya ve basn ilgilendiren gelimeler, eitlik ve demokrasi temalarnn lke gndeminde nemli bir sknt ierdii grlmekte. Bu gezegenler ayn zamanda ekonomi ve hukuk ile de yakndan ilikili olduu iin, sosyal konularda ynetilmesi g dengeler var.


Dier yandan her iki k da, Gne ve Ay, Satrn’nden sert alar alm durumda. Bu gstergeler hem ynetimi, liderlii, hem de halk ilgilendiren durumlarn nemli kstlamalar, engeller ve mutsuzluklar iinde olduunu aklyor. Halk temsil eden Ay, zayf dren bir evde, Satrn’n karsnda durmakta. Halkn sal, alanlarn koullar engeller ve kstlar iinde grlmekte. Ay ayn zamanda Gne’in ynettii burta duruyor, dolays ile bu mutsuzluk ve zayflk ynetimi dorudan etkiliyor ve zayflatyor. Ay’n Aslan burcunda olmas daha kararl ve kendi gcn gstermek istediini anlatsa da, Ay bu burta peregrine durumunda, yani hi bir gc, asaleti grlmyor.


Bu yl iinde bulunduumuz tekilatlar, ibirlii ve ittifaklarla ilgili konularda nemli kstlar ve kontrolszlkler var. Gizli dmanlklar ve ykc olan konular gelecek ynndeki mitleri zora sokuyor.


2022’de komularla, snrda lkelerle ilgili konularda da anilikler, srprizler ve istikrarszlklar gndeme daha sk dikkat ekebilir. Bu ani gelimelerin ynetimi yakndan etkileyeceini syleyebiliriz. Rusya’nn Ukrayna ile ilgili giriimleri,  Yunanistan ile Akdeniz’deki doal gaz sahalarn ilgilendiren gelimeler, atma iinde olduumuz lkelerle ilgili skntlar daha fazla yk ve sulanma kayna olabilir. Bu koullar ittifak iinde olduumuz dier lkelerle ilikileri de yakndan ilgilendirecektir.


Aylk gelimeler


29 Aralk – 29 Ocak arasnda


Bu dnemde 20 Ocak’a kadar olan srede gelecek ynnde beklentiler ve mitlerde ciddi ve gereki olma ihtiyac dikkat ekiyor. Beklentiler rahat olmayabilir ve kontrol edilemeyen koullar ktmserlik yaratyor olabilir. 8 Ocak civarnda i ilerini, gvenlii ve diplomatik konular iine alan gelimeler dikkat ekebilir. 2 Ocak’taki yeniay (18’ine kadar) arasnda diplomasi ve ilikileri iine alan gelimeler ittifaklar ve gelecek beklentileri yakndan etkilemekte. 14 Ocak civarnda diplomatik alanda bask, tehdit ieren konular gndeme gelebilir. Bu dnemde komular ilgilendiren konular, dzen, salk ve hizmet, alanlar ilgilendiren koullar dikkat ekmekte. 18 Ocak’taki dolunay (1 ubat’a kadar) halkn koullarn ilgilendiren hassasiyetler, savunma ve milliyetilik temas, ayrca speklatif konular, harcamalar, ekonomiyi ilgilendiren konular ne karyor.


Bu dnemde halkn tercihlerini, genleri, ocuklar iine alan konular, ayn zamanda yabanclarla ilgili konular, bu konularda mcadele ve endieler yaanabilir. Genel olarak 24 Ocak’a kadar olan dnemde alanlar, memurlar, hizmet edenleri, sal ilgilendiren konularda daha yorucu, aba gerektiren durumlar yaanyor olabilir.


20 Ocak’tan sonra ierisinde krizler, endieler, kayplar olan koullar daha ok gndeme gelebilir. 27 Ocak civar bu adan daha dikkat ekici de olabilir. Finansal alanda, bankalar, merkez bankasnn koullarn, borlar ve piyasalar, TL’nin deerini ilgilendiren gelimeler ok daha hassas bir sreten gemekte.


29 Ocak – 28 ubat arasnda


Yukarda szn ettiimiz kontrol edilmesi zor, gizli kalan ya da kriz karan koullar 19 ubat’a kadar skntl bir atmosfer yaratmakta. Bu dnemde alanlar, salk ve hizmet konularn, askeri konular iine alan durumlar lke ynetimi asndan nem kazanmakta. Ayn zamanda yabanclara, uluslararas gelimelere paralel koullar dikkat ekiyor. zellikle 11 ubat civarnda ierisine yabanclar alan konular, belirli inanlar ve ideolojilerle ilgili durumlar nedeni ile ynetimin daha dikkatli olmas gerekebilir. 1 ubat’taki yeniay (16’sna kadar) arasnda zellikle finansal alanda kstlayc durumlar, ekonomiyi, piyasalar, borlar, hazineyi iene alan konulara vurgu var. Bu dnemde kriz, endie, lm, kedret ve kasvet ieren gelimeler gndeme gelebilir. lke ynetimi ekonomiye ve hedeflere daha fazla odaklanma iinde grlmekte. 16 ubat’taki dolunay (2 Mart’a kadar) ekonomi alannda, TL’nin deeri ve kaynaklar alannda belirli sonular ve kararlar getirebilir. Yine bu dnemde alanlar, devlet grevlileri, memurlar, hizmet edenler, salk ve dzen temalarna bir vurgu grlmekte. Yakn komu lkelerle ilgili gelimeler de yine gndemde olabilir.


19 ubat sonrasnda uluslararas konular yannda, inanlar, ideolojik tavrlar ilgilendiren durumlara daha fazla hassasiyet gerekiyor. Bu dnemde baz admlar, balanglar var ancak ngr eksiklii ya da gizli kalan, kontrol edilemeyen koullar yznden zorluklar olabilir.


 


28 ubat – 29 Mart arasnda


Bu dnemde diplomasiyi, ilikileri, kartlk ieren durumlar, kimi zaman dmanlk yaratan koullar iyi izlemek gerekiyor. Bu konular kriz, ekonomiyi ya da finansal konular etkileyen durumlar yaratabilir. Yabanclar ve uluslararas gelimelerin yannda 2 Mart’taki yeniay (18’ine kadar) i ilerini, gvenlii, diplomasiyi ve toprak gvenliini ilgilendiren gelimelere vurgu yapmakta. Ynetsel ilere, yabanclarla ilgili konulara nemli bir vurgu var.   ilerinde huzursuzluk, dmanlk, atma ve askeri konular vurgulayan olaylar yaanabilir. Ayn zamana bu dnemde toprakla ilgili koullar, doa olaylar, seller gndemi etkileyebilir. Toprak, snrlar ve i ileri nemli. 11 Mart civarnda karklklar, inanlarn, ideolojilerin yaratt bulanklklara, ihmal edilen konulara zen gsterilmeli. 18 Mart’taki dolunay (1 Nisan’a kadar) arasnda yakn komular, snrlarla ilgili konularda bir sonu ve deerlendirme gerei dikkat ekmekte. Ayn zamanda gizli kalan ya da kontrol edilmesi g olan durumlara da dikkat etmek gerekiyor.


20 Mart’tan sonraki dnemde kaynaklar, TL’nin deeri ve ynetimi ilgilendiren konularda hareket ve hz gerektiren yeni gelimeler var. Bu dnemin nemli sonular, muhasebeler getireceini gryorum.


 


29 Mart – 29 Nisan arasnda


Bu dnemde lideri, ynetimi ve zellikle ekonomiyi, TL’nin deerini, kaynaklar ilgilendiren gelimeler ne kmakta. Ancak bu dnemde krizler, finansal alan, borlar, hazine ve merkez bankasn da iine alabilecek nemli sonular, muhasebeler sz konusu. Bu kritik dnemde endieler, ierisinde kriz ve lm temas olan huzursuz edici gelimeler, kontrol edilmesi zor olaylar sz konusu olabilir. Halk ve ynetimi ilgilendiren koullarn iyi olmad, gizli ya da elde olmayan koullarn ne kabilecei grlmekte. Halk depresif klan, hassaslatran koullar var. 1 Nisan’daki yeniay (16 Nisan’a kadar) yine kontrol edilmesi zor koullar, kayp ve kriz konusu olabilecek gelimeleri ne kmakta. Bu konular finansal alanda, para ve kaynaklar konusunda ne kabilir. Bu dnemde ynetimi, gelecek ynndeki plan ve hareketleri ilgilendiren bir hzlanma da sz konusu. lke ynetimi asndan dikkat ekici bir dnem. 16 Nisan’daki dolunay (30 Nisan’a kadar) tarihleri arasnda ise i ilerini, devleti, toprak ve gvenlik konularn ilgilendiren deerlendirmeler, halkn seim ve tutumunu gndeme getiren gelimeler, genleri ve hatta speklatif koullar, lkenin psikolojisini ne karan gelimeler yaanabilir. Bu dnemde ierisinde niversiteleri, ideolojik konular, inanlar ve uzaklarla, uluslararas alanla ilgili mcadele ve tartma ieren durumlar gndeme gelebilir.


20 Nisan’dan sonra yakn komular, ittifaklar ilgilendiren gelimeler, gelecek ynnde istikrar ve gven salamasn arzu ettiimiz temalar ne kyor. Komularla ilikiler, ekonomik grmeler ve dorudan ynetimi ilgilendiren admlar, deerlendirmeler gndeme gelmekte.


 


29 Nisan – 29 Mays arasnda


Bu dnemde uzaklar, yabanclarla ilgili konularn, yakn ve uzak komu lkelerin, ayn zamanda inan ve ideolojilerin, hukuki durumlar iine alan konularn nem kazandn gryoruz. Ynetimi, liderleri ve lkemizin dnyadaki imajn, konumunu ne karan yeni koullar var. 30 Nisan’da Boa burcunda gerekleecek olan Gne tutulmas lkemizin gelecek beklentileri, ittifaklar ve ekonomik istikrarn nemi asndan nemli bir dneme getirmekte. Yukarda bu tutulma ile ilgili koullara ayrca bakabilirsiniz. Bugnlerde komularla ilgili gelimeler, iinde bulunduumuz rgtler, ayn zamanda uluslararas durumlar, daha farkl ve deiiklik ieren, ierisine politikay, partileri, meclisi alan konular asndan da yenileyici bir tempo ortaya koymakta. Ynetimi, liderleri, ve yeni giriimleri ne karabilecek koullar gelimekte. 16 Mays’taki Ay tutulmas/dolunay (30 Mays’a kadar) olduka yorucu, gerek halk, gerekse ynetsel alanda kstlama ve test eden durumlar dikkat ekiyor. Bu dnemde gizli kalan, ift durumlar yaratan koullar, halkn dzeni ve sal, morali asndan zor olabilecek olaylar gndeme gelebilir.


Benzer ekilde 20 Mays sonrasnda lke gndeminde boluk, ift durumlar, belirsizlikler ve kontrol edilmesi zor olan gelimeler sz konusu. lke gvenliini, i ilerini, toprak ve arazileri ilgilendirebilecek koullar sz konusu olabilir.  


 


29 Mays – 29 Haziran arasnda


Ynetim asndan nemli konularn hz kazand bir dnemden geiyoruz. Liderlik, hkmet ve ynetim asndan hzl koullar, daha fazla cesaret ve mcadele temas ne kmakta. Koullar yenilenmekte ve balang temalar ne kmakta. Dolays ile d politikada da nemli vurgular, yenilikler sz konusu. Bu adan 4-8 Haziran gnleri daha dikkat ekici ve tetikleyici de olabilir. 30 Mays’taki yeniay (14 Haziran’a kadar) hem i politikay, i ilerini ve toprak, gvenlik konularn, hem de uzaklarla, kontrol edilemeyen faktrlerle ilgili grlen, yabanclar ve liderlik gereini anlatmakta. Finansal alan ilgilendiren yeni admlar ve hassasiyetler var. Ekonomik kaynaklar, TL’nin durumu ve gelirleri ilgilendiren yeni politikalar, giriimler gndeme gelebilir. Yabanclar iine alan temaslar, grmeler de ok dikkat ekici. 14 Haziran’daki dolunay (29 Haziran’a kadar) ise yine benzer ekilde, lke i ileri, toprak, gvenlik temalar, bitiler ve balanglar anlatan koullar, finansal alan ilgilendiren giriimleri vurgulamakta. Bu dnemde muhalefet ya da dmanlk ieren koullara dikkat edilmeli. Hizmet, dzen ve devlet alanlarn ilgilendiren alanlarda hassasiyetler ve baz karmaalar da dikkat ekiyor.


23 Haziran sonrasnda halkn kendini daha ok ortaya koyduu, daha yaratc, kendini ifade eden, hayatn olumlu ynlerine zaman bulabilen frsatlar artmakta. Bu dnemde, genleri, sanatlar, ierisinde elence ve daha fazla harcama olan koullarn gelitiini grebiliriz.


 


29 Haziran – 29 Temmuz arasnda


Halk ilgilendiren konularn, beklenti ve yeniliklerin hz kazand bir dnemdeyiz. Bu dnemde gelecek ynnde, ekonomik konularda istikrar, gven ve huzur aray dikkat ekmekte. Mttefiklerle daha fazla ibirlii gndeme gelebilir. Komularla ilgili konular, halkn istek ve dileklerini gndeme getiren gelimeler ne kabilir. 29 Haziran’daki yeniay (13 Temmuz’a kadar) halk ilgilendiren seimlere, balanglara ve yeniliklere iaret ediyor. Daha olumlu bir atmosfer gndeme gelebilir. Yeniay halkn saln ve koullar, milli temalar hassasiyetleri de ne karmakta. 9 Temmuz civar zellikle bu konularda dikkat ekebilir. Ancak belirsizlik aamasnda olan konular da var. 13 Temmuz’daki dolunay (28 Temmuz’a kadar) ise daha karmak ve yorucu, kstlayc olabilecek koullara iaret etmekte. Dolunay i siyasette muhalefete ya da d politikay ilgilendiren konulara dikkat ekebilir. Endie, korku ieren konular, kstlamalar ya da kriz ieren baz olumsuzluklar gndeme gelebilir. Halkn sal, elde olmayan nedenler yznden kayplar sz konusu olabilir. 18 Temmuz’dan sonra daha toparlayc koullar dikkat ekmekte.


23 Temmuz sonrasnda alanlarn durumu, iiler, memurlar, salk alanlar, salk konusu, dzen ve hizmet ieren konular daha ok gndeme gelmekte. zellikle 24 Temmuz civarnda bu konular dikkat ekebilir.


29 Temmuz – 29 Austos arasnda


Bu dnemde belirsizlikler, gizli kalan, kontrol edilemeyen durumlar, gvensizlikler ya da gizli dmanlklar sz konusu olabilir. Finansal alanda, borlar ve gvenlik konular ile daha fazla ilgilenilmesi gereken bir dnem. 4 Austos ile birlikte, snrda komular, yakn evrede olup bitenler, grmeler asndan hareketlilik artmakta. 28 Temmuz’daki yeniay (12 Austos’a kadar) yine kriz, endie ve belirli kstlamalar ve ktmserlik ierebilecek koullara iaret etmekte. Toprakta ya da i gvenlie ait konularda gerilim, ekonomi ve kaynaklar konusunu ele alma, baz frsatlar deerlendirme durumlar var. Yabanclarla, uluslararas konularla ilgili grmeler de dikkat ekmekte. 31 Temmuz civar bu konularda nemli olabilir. Benzer ekilde 10 Austos civar da yle. 12 Austos’taki dolunay ok nemli Bu dnemde (27 Austos’a kadar) ekonomik kaynaklar, TL’nin deeri ve istikrar asndan belirli sonular, muhasebeler getirmekte. Ancak halk zorda brakan, zarar veren ya da kstlayan koullar da sz konusu olabilir. Ani durumlara, doa olaylarna da dikkat edilmeli. Nitekim 20 Austos’tan sonraki dnemde Mars transiti kontrol edilmesi zor, gizli olan, blclk ve terr unsuru olabilecek koullar tetikleyebilir.


23 Austos sonrasnda yakn koularla grmeler, ilikiler, diplomatik gelimeler ve nemli deerlendirmelerin ve sonularn gndeme geldiini gryoruz. Artk koullar iyice deimekte ve hzlanmakta.29 Austos – 29 Eyll arasnda


lke gndeminde yeni balanglar, halkn koullarn ilgilendiren hzl deiiklikler gndeme gelmekte. Halkn dzeni, sal ve genel koullar asndan nemli bir referans yaratan bir dnemdeyiz. Bu dnemde diplomasi, komulara ynelik gelimeler de nemli. ileri ve gvenlie ynelik konular dikkat ekmekte. Belirli kstlar, halk iine alan zorluklar var. Bu adan 4 Eyll civar olduka dikkat ekici olabilir. Ancak Merkr’n geri gidecek olmas baz karmak ya da stres yaratan koullar da tetiklemekte. Bu dnemde i ilerinde, vatan, toprak ve gvenlii ilgilendiren alanlarda karklklar yaanabilir. Bu bakmdan 14 Eyll civar da dikkat ekiyor. 27 Austos’taki yeniay (10 Eyll’e kadar) halk ilgilendiren koullara, halkn tercihlerine, kimi zaman kriz ve lm temas yaratabilecek olaylara da iaret edebilir. zellikle ykc olabilecek durumlar, ate ve havann neden olduu kazalar, korku ve endie yaratan koullar var. 10 Eyll’deki dolunay (26 Eyll’e kadar) ynetsel konulara nemli bir deerlendirme ve muhasebe getirmekte. Bu gelimeler yabanclar da iine alabilir. Ayrca halk saln, dzenini, alanlar ve ayn zamanda baz tartma ya da kartlk ieren gelimeleri gndeme getirebilir. Hizmet, dzen ve ynetimi ilgilendiren alanlara nemli vurgular var. Ayn zamanda denizleri, sular, sel gibi topra, yerleimi, gvenlii ilgilendirebilecek konulara dikkat edilmeli.


23 Eyll’den sonra zellikle i ilerini, topra, gvenlik konularn, endie, korku retebilecek konulara vurgular artmakta. Bu dnemde finansal ve mali konular, borlar da gndeme getirebilecek, dsal faktrlerin ne kabilecei gelimeler gndeme gelebilir.


29 Eyll – 29 Ekim arasnda


Bu dnemde ekonominin durumu, kaynaklar, parann deeri asndan daha dikkat ekici koullar var. alanlar, memurlar, devlet dzeninin ilgilendiren gelimeler sz konusu. Liderlik ve ynetim, cesaret gerektiren admlar nemli. Halkn da kendine odakl olduunu gryoruz. 26 Eyll’deki yeniay (9 Ekim’e kadar) i ilerine, biti ve balanglara, gvenlik, toprak temalarna dikkat ekmekte. ok nemli deiiklikler, dnme zorlayan, tehdit eden ama heyecan ve liderlik ieren koullar da ne kmakta. Daha fazla cesaret, yenilik ve risk ieren gndemler, ynetimi ilgilendiren konular var. 9 Ekim’deki dolunay (25 Ekim’e kadar) zellikle ynetsel konular, devletin durumu, liderlik ve ynetim konularn ne karmakta. Bu dnemde ynetsel konularda deiim temas, heyecan, liderlik vurgular ok dikkat ekiyor. Bitiler ve balanglar vurgulanmakta.


23 Ekim’den sonraki gnlerde halkn tercih ve isteklerini, genleri ve seim gndemini belirleyen koullar daha fazla dikkat ekmeye balayabilir.


2022 Austos’tan itibaren gndeme gelen yeni temalar


Yln ikinci yarsnda lkemizin doum haritasndaki ana potansiyellerini, kritik konular ne kardn gryoruz. Yllk temada 4. Ev i ileri, gvenlik, toprak ve vatan ilgilendiren koullar vurgulanrken, yllk haritada da lkemizin ykselen burcu olan Yenge ykselmekte. Bu durum hem halk hem de yeni balanglar ieren konular gndeme alyor. Yl yneticisi Vens, yllk haritada Akrep’te, 5. Evde ve yanm halde grlmekte. Bu seimleri, halkn tercihlerini yanstan bir evdir.


Yln 2. yarsnda halkn koullarnda abalama, mcadele, zor koullar ve alanlar, memurlar ve salk/dzen konularnda ok dalgalanma, karmaa ve deiiklikler, hassasiyetler dikkat ekmekte. Halka zarar veren, iddet ve terr ierebilecek koullar var. Gizli durumlar, rgtler, elde olmayan nedenler halkn huzurunu karmakta. kilik ve kutuplama yaratan olaylar halk zerinde korku yaratabilmekte. Dini ya da sosyal konular, abartl tutumlar, ynetimi iine alan stres yaratan koullar, kkrtmalar var.


Ynetimi ve lkemizin ynn ilgilendiren alanlarda ani gelimeler, dengesizlikler ve ayn zamanda uyan ieren beklenmedik durumlar dikkat ekmekte.


Ekonomiyi ve kaynaklar ilgilendiren konularda kstlamalar, engeller ve ciddiyet ieren koullar olmakla birlikte, harcamalara vurgu, kamu harcamalar, halkn durumunu, isteklerini iine alan harcamalar ne kmakta. (Yllk temalarda 2. Evdeki Akrep yllk haritada 5. Evde, Gne 5. Evde) Finansal piyasalar, borlar ve bankalar iine alan konularda kstl ve stres yaratan durumlar ayn zamanda lkemizin ittifak yapt lkelerle ilikiler asndan da beklenmedik koullar getirebilir. birlii ve ittifak iinde olunan lkeler, byk kurumlar, rgtler ve ayn zamanda gelecee ynelik beklenti ve mitler ynnde ani deiiklikler, srprizler sz konusu.


29 Ekim – 29 Kasm arasnda


Bu dnemde iilerini, toprak ve gvenlik konularn, vatan ilgilendiren koullar ne kmakta. Halkn tercihleri ve seimlere ynelik gelimeler de dikkat ekmekte. Ayn zamanda genlerle ilgili konular, sanatlar, halkn keyif ve durumunu ortaya koyan olaylar dikkat ekebilir. Ancak finansal alandaki gelimelere daha fazla odaklanma ihtiyac yksek. Bu dnemde ynetimde danklk ya da ift durumlar, baz kontrol d faktrler sz konusu olabilir. 25 Ekim’deki Gne tutulmas/yeniay (8 Kasm’a kadar) ciddi bir gndem, ynetsel alanda, ittifak edilen lkelerle ilikilerde daha mcadeleci koullar ve ayn zamanda partileri, siyasi konular, meclisi iine alan nemli gelimelere iaret ediyor. 21 Kasm’a kadar olan dnemde, seimleri, halkn isteklerini ne karan koullar vurgulanyor. 8 Kasm’daki dolunay/Ay tutulmas (24 Kasm’a kadar) zellikle ok kritik, riskli, ani gelimelere iaret etmekte. Hem ekonomiyi, hem siyasi hayat, hem de lkemizin mit ve beklentilerini, ittifaklarn ilgilendiren konularda byk bir gerilim ve ani enerjilerin ortaya ktn gryoruz. Halk kstlayan konular da var. Kimi zaman bu sarsc bir doa olay, rn. deprem ya da lke gvenliini ilgilendiren bir durum olarak da cereyan edebilir. Ynetsel konularn zorland gnlerdeyiz.


22 Kasm’dan sonraki gnlerde, alanlar, devlet memurlarn,  ordu dahil, dzen, salk ve hizmetler konularn daha fazla gndeme getiren koullar var.


29 Kasm – 29 Aralk arasnda


Bu son derece nemli bir dneme benzemekte. Halkn istekleri, seimler ya da genleri, halkn iradesini gsteren koullar dikkat ekmekte. Ancak bu dnemde gizli kalan, kontrol zor olan ya da halk iinde kutuplama yaratabilecek gerginlikler, iddet ieren olaylar da gndeme gelebilir. zellikle bu konulara, askeri gelimelere dikkat edilmeli. ilerindeki gvenlik konularna nem verilmeli. 17 Aralk civar bu adan daha dikkat ekici olabilir. 24 Kasm’daki yeniay (8 Aralk’a kadar) komularla ilgili koullar, askeri konular ne karan durumlar, baz karmaa, skandal ya da hile ierebilecek, tartma ve blnme yaratabilecek gelimeler asndan nemli saylr. Yabanclarla grmeler daha muallak ve yanl deerlendirmelere ak olabilir. zellikle ynetimi ilgilendiren konularda tartma ve huzursuzluklar yaanabilir. 8 Aralk’taki dolunay (23 Aralk’a kadar) zellikle yorucu ve gergin. Orduyu, yabanclarla ilgili konular, halkn ve ynetimin iinde olduu koullara iddet, gerginlik ve ykc olabilecek koullar getirmekte. Halkn sal, dzeni asndan da yorucu bir dnem olabilir. ift durumlar, iine medya ya da rencileri alan konular tartma ve huzursuzluk kayna olabilir. 23 Aralk’taki yeniay (7 Ocak’a kadar) d siyasete, diplomasiye vurgu yaparken liderlik, ynetim ve hkmeti ilgilendiren alanlara ok gl bir hareketlenme, dikkat ekici bir yenilenme ve ivme getirmekte. Bu bakmdan 29 Kasm-29 Aralk dneminin en dikkat ekici ve koullarn yenilendii bir zaman dilimi olduunu gryorum.

Bu yaz 18 Ocak 2022 tarihinde tamamlanmtr.
Tm hakl sakldr, hi bir ekilde izinsiz kullanlamaz.

 
Payla » 2022'de Trkiye yazsn FaceBook'ta payla 2022'de Trkiye yazsn Twitter'de payla 2022'de Trkiye yazsn Google'de payla 2022'de Trkiye yazsn Delicious'ta payla 2022'de Trkiye yazsn Digg'de payla 2022'de Trkiye yazsn MySpace'de payla

2021`de Trkiye...
Mevlana:Astrolojik bir portre...
2013`te Trkiye...
Neptn Balk`ta...
2010`da Trkiye...
Kova`da l kavuum - Melanie...
Satrn-Urans Kartl- Mela...
Barack Obama...
Kollektif Gezegenler...
in`in gelecek devrimi...
 
Ekle
kart
e-Posta adresinizi yazn
Copyright © 2003-2023 R.Hakan KIRKOLU Bucks - Digital Media Publishing Agency