2022'de Türkiye
Paylaş » 2022'de Türkiye yazısını FaceBook'ta paylaş 2022'de Türkiye yazısını Twitter'de paylaş 2022'de Türkiye yazısını Google'de paylaş 2022'de Türkiye yazısını Delicious'ta paylaş 2022'de Türkiye yazısını Digg'de paylaş 2022'de Türkiye yazısını MySpace'de paylaş
 

2022’de Türkiye


                      


ADALET: Eylemlerin bedelini ödeme, Hukuk, İlahi denge, Gerçeklerin ortaya çıkması, sonuç, hesap verme, dürüstlük ya da adaletsizlik, sahtekarlık, yolsuzluk, dengesizlik


Kısa özet


Koşulların değişip hızlanmaya başlaması en belirgin şekli ile Ağustos’tan (22 civarı) itibaren olabilir.


Nisan itibarı ile de, politikada daha heyecanlı bir hava var.


Ancak Ağustos’tan Aralık/Ocak’a kadar olan süreç çok karışık, huzursuz ve gerginlik içeriyor.


Bazı temel değişiklikleri görmek için lütfen Kış mevsimi 22.12.2022-20.3.2023 bölümünü okuyunuz.


Aylık değerlendirmelerde detayları bulabilirsiniz. Ana konuları yıllık temalarda bulabilirsiniz.


Mevsim haritaları


Kış mevsimi 21.12.2021-20.3.2022


Kış mevsimi haritasında Yengeç burcu yükselirken, Ay da yükselen derecesine oldukça yakın ve 7. Evdeki Venüs/Pluto birleşimi ile karşıt açıda duruyor. Bu mevsimde halkın ihtiyaçları, sağlığını, güven ve huzurunu doğrudan etkileyen pek çok etmen var. Halk ve ülkenin koşulları travma altında. Mutsuzluk ve güvensizlik nedeni ile sıkıntılı bir dönem. Ekonomi, finansal borçlar ve yönetimi konusunda kısıtlar var. Yönetim harekete geçme ve acil davranma tavrı içinde. Mars 6. Evde, güney ay düğümü ile birlikte, daha çok sağlık, devletin işleyişi, memurların ve çalışanların koşulları ile ilgili durumda ancak durumda. Orduyu ilgilendiren askeri konular, diplomasiyi ve karşılıklı görüşmeleri içeren gelişmeler de dikkat çekmekte. Oldukça dalgalı bir dönemdeyiz.


İlkbahar mevsimi 20.3.2022-21.6.2022


İlkbahar mevsimi haritasında Başak burcu yükselirken, Neptün alçalan burç derecesinde görülüyor ve Merkür de Jüpiter ile birlikte 7. Evde duruyor. Bu dönemde dışsal etmenler, diplomasi, uluslararası ilişkiler ve görüşmeler dikkat çekmekte. Başak yükseliyor olması genel olarak sağlık, düzen, çalışanları ilgilendiren konuları dikkat çekici kılmakta. Ancak dış ilişkilerde, görüşmeleri ilgilendiren konularda dağınıklık ya da yanlış değerlendirmelere eğilim var. Bu nedenle ülke yönetimi oldukça karışık bir görünüm sergiliyor. Halkın koşullarında güvensizlik ve travma devam etmekte. Kriz ve endişe yaratan durumlar, özellikle yönetimi, liderlikle ve ekonomi ilgili konuları ve hatta askeri konuları da içine alıyor. Venüs’ün zor durumda olması halkın mutsuzluğunu ve krizli durumlar yüzünden zararda olduğunu gösteriyor.


Yaz mevsimi 21.6.2022-23.9.2022


Yaz mevsiminde de Başak burcu yükselmekte ve ilkbahar da olduğu gibi yine Neptün alçalan derecesinde duruyor. Bu dönemde genel olarak çalışanların durumu, sağlık ve düzeni ilgilendiren konulara vurgu var ancak yönetsel konulara daha fazla hareket, odaklanma gelmiş durumda. Ülke yönetiminde hızlı adımlar, iletişim ve görüşmeler dikkat çekiyor. Halkta endişe ve korku yaratan koşullar var ancak bir yandan da cesaret ve yenilik arayışı dikkat çekmekte. Bu dönemde yeni liderlik teması, yenilik hissi, daha fazla harekete geçme arzusu ve canlanma söz konusu. Halkın hoşnutluğu üzerinde yine sınırlamalar olmakla birlikte, gelecek yönünde daha fazla toparlanma enerjisi var. Yönetimi ilgilendiren alanda kısmetler ve fırsatlardan yararlanma imkanı gözükmekte. Yeni başlangıçlar dikkat çekiyor.


Sonbahar mevsimi  23.9.2022 – 22.12.2022


Sonbahar haritasında Aslan burcu yükselmekte ve yine Ay yükselen burç derecesi üzerinde duruyor. Liderliği, önemli şahsiyetleri, yöneticileri ilgilendiren konular halk açısından çok daha dikkat çekici bir durumda. Halkın gündemi, ihtiyaçları ülke gündeminde çok daha dikkat çekici bir konumda yer alıyor. Halkta kendine daha fazla güvenme ve yaşam enerjisi var. Bu dönemde gerek yakın gerekse uzak komşularla görüşmeler, diplomasi ve diyalog gerektiren gelişmeler öne çıkıyor. Ülke yönetiminde ekonominin ve paranın durumu üzerinde özellikle durulurken, bu alanlarda anilikler, beklenmedik koşullar dikkat çekiyor.


Kış mevsimi 22.12.2022-20.3.2023


Bu çok dikkat çekici ve öncü, yenileyici enerjileri öne çıkaran bir dönem olarak görülmekte. 0 derece Terazi yükselirken, Jüpiter yine 0 derece Koç’ta, alçalan derecesinde duruyor ve haritanın tepe noktasını da kareliyor. Bu dönemde büyük heves, hareket ve daha canlandırıcı koşullar var. Liderliği ve yönetimi ilgilendiren alanda önemli koşullar dikkat çekmekte. Ancak bir yandan da toprağı, halkın güvenini ilgilendiren konularda hassasiyet, halka zarar veren şiddet içeren durumlar, terör ya da görüşler, inançlar yüzünden çift durumlar, tartışmalar da var. Yakın ya da uzak ülkelerle ilgili gelişmeler, sınırları ilgilendirebilecek gelişmeler içinde gerginlikler söz konusu. Ülke yönetiminde savunma, milli temalar öne çıkıyor.


Dikkat çeken bazı önemli transitler


20 Ağustos’tan itibaren İkizler burcuna, ülkemizin 12. Evine yerleşecek olan savaş gezegeni Mars, 30 Ekim sonrasında bu alanda geri gitmeye başlayacak. Dolayısı ile yılın son çeyreğinde huzursuzluk, belirsizlik ve gizli kalan koşullar, düşmanlıklar ve endişe yaratan olaylar ülke gündeminde önemli karmaşa yaratabilir. Mars’ın bu geri hareketi özellikle 20 Kasım civarında, kısaca Kasım sonu ve Aralık başında daha fazla huzursuzluk, belirsizlik ve sıkıntılı koşullara işaret etmekte.


Yıl boyunca finansal konular, borçlar, yatırımlar ve aynı zamanda kriz ve endişeleri anlatan 8. Evde kalan Satürn 2022’de uzun bir süre Venüs, Jüpiter ve Neptün gezegenlerini sert açı ile etkilemekte. Bu gezegenler genel olarak halkın hayallerini, keyfini ve dolayısı ile mutluluk veren konuları açıklar. Ancak Satürn’ün bu gezegenleri nerede ise tüm yıl, Şubat sonu, Mart ve daha sonra Ağustos ayından Aralık ayına kadar sert açılarla etkileyecek olması depresif olayları, hayallerin boşa çıkmasını, lider figürünü ilgilendiren konularda da engelleri ya da yurt içinden kaynaklanan konular, toprak ve güvenlik nedenleri ile ortaya çıkabilecek şanssızlıkları, olumsuzlukları anlatıyor olabilir.


Benzer şekilde, Ocak ayının ikinci yarısı Satürn ilerletilmiş Ay ve Güneş’in üzerinden geçmekte. 14 Şubat 2022’de ülkemizin ilerletilmiş haritasında, Saka burcunda, 8. Evde bir yeniay meydana gelecek. Bu her açıdan önemli bir döngünün başlangıç noktası olarak, toplumda huzursuzluk, endişe ve korku yaratabilecek durumları, dönüşüm ya da travma yaratan olayları, aynı zamanda ekonomi ve borçların yönetimi açısından da kritik konuları gündeme getirebilir. Satürn’ün transiti bu sürece kısıtlamalar, depresyon ve daha gerçekçi ve akılcı olmayı gerektiren dersler getirmekte. Doğal olarak bu koşular halkı içine alan konulara huzursuzluk, kriz ya da korku içerebilecek koşullar getirebilir.


Diğer yandan, Uranüs Mayıs ayından Kasım’a kadar sürecek dönemde ve yıl sonunda Aralık ayında daha fazla heyecan ve anilik içeren konuları, Nisan, Mayıs, Haziran ve Kasım aylarında ülkemizin yönü açısından yenileyici değişiklikleri tetiklemekte, bir sizi sürpriz ve uyanış teması da getirmekte.


Yıllık temalar


Ülkemizin 29.10.2021-29.10.2022 dönemine ait yıllık (profeksiyon) temalarında Başak burcunun olduğu yere geldiğini görüyoruz. Merkür ülkemiz haritasında Terazi burcunda Satürn ile birleşmekte (partil) Bu yıl 2022 Kasım’a kadar olan dönemde iç işlerini ilgilendiren konuların, toprak, güvenlik ve topraktan kaynaklanan konuların dikkat çekici bir ağırlık kazanacağını söyleyebiliriz. Belirli kısıtlamaların, kuralların, düzenlemelerin, devlete, yönetime ilişkin uygulamaların, çalışanları, memurları, emekçileri, devlet çalışanlarını, doktorları, genel olarak üretim, tarım ve tüm hizmet sektörlerinde çalışanları yakından ilgilendiren gelişmelerin öne çıkacağını görebiliriz.Aynı zamanda bu dönemde eğitim, ulaştırma, yollar, iletişim, genel medya ve yakın çevremizde sınırdaş komşularla ilişkileri ve bu ilişkilerin ülke güvenliği, vatana ait koşulları da ilgilendirebileceği görülmekte. Merkür 12. Evi de yönettiği için gizli kalan durumlar, kimi zaman gizli düşmanlıklar ve kontrol edilmesi güç olaylar gündeme gelebilir.


Merkür bu yıl 14 Ocak – 4 Şubat, 10 Mayıs – 3 Haziran, 10 Eylül – 2 Ekim tarihleri arasında geri harekette olacak ve bu nedenle, bu söz konusu dönemlerde, yukarıda konu ettiğimiz alanlarda daha fazla karışıklık ve belirsizlikler gündeme gelebilir. Bu dönemlerde kriz çıkaran gelişmeler, endişeler, korku yaratan koşullar yaşanabilir. 14 Ocak’la başlayan dönemde finansal konuları, borçları, mali konuları içine alan durumlarda anilikler, beklenmedik gelişmeler, Ocak sonunda dış ilişkileri ilgilendiren baskılar, endişeler, 10 Mayıs çevresinde gizli kalan koşullar, çift durumlar, belirsizlikler, 23 Mayıs sonrasında ülkemizin ittifaklarını, uluslararası örgütler içindeki durumunu ilgilendiren konular, 10 Eylül civarında içişlerini, güvenlik ve toprağı ilgilendiren gelişmeleri, bitiş ve başlangıçları, 17 Eylül-21 Eylül civarında yabancıları, uluslararası konuları, 24 Eylül sonrasında yeni yakın komşular, sınırlar, güvenlikle ilgili konuları içine alan koşullar daha fazla hassasiyet ve değişikliklere açık gözükmekte.


Bu yıl içinde diplomatik ilişkiler, diyaloglar ve kimi zaman düşmanlık içeren karşıtlıklara yönelik vurgular önemli ve ülkemiz içinde bulunduğu teşkilatlar, işbirliği yaptığı ülkelerle ortak hedefler ve belirli gruplar içinde (örn. NATO gibi) daha fazla çaba ve bu gruplara yönelik girişimler içinde görülmekte.


Halkın koşullarını, sağlığını ve huzurunu ilgilendiren konular için parasal durum, ekonominin getirdiği dalgalanmaları, kaynakları, destekleri içine alan konular önem kazanmakta.


30 Nisan’da Boğa burcunda gerçekleşecek olan Güneş tutulması hem ekonominin durumu, istikrar hem de gelecek beklenti ve ümitler yönünde yeni gelişmeleri, değişiklikleri tetikleyebilir. Bu dönemde ülkemizin dahil olduğu uluslararası gruplar, teşkilatlar, işbirliği yaptığı diğer ülkelerle ilgili konular hassasiyet içinde. Bu tutulma aynı zamanda çalışanların durumunu, devlete hizmet edenleri, ordu, memurlarla ilgili temaları, düzen ve uğraş gerektiren koşulları hareketlendirmekte.


16 Mayıs’ta Akrep burcundaki Ay tutulması zenginleri, kaynakları, ekonomik kaynaklarını, borsa, piyasalarla ilgili konulara önemli bir muhasebe ve kontrol edilmesi güç bazı belirsizliklere işaret ediyor. Bu tutulma gençler, çocuklar, halkın yaşam enerjisi ve sahne, eğlence gibi konuları da hassas kılmakta.


25 Ekim’de ülkemizin doğum gününe yakın bir zaman önce gerçekleşen Akrep burcundaki Güneş tutulması halkın tutumunu, tercihlerini, seçimlere yönelik olabilecek konuları, aynı zamanda siyaseti ve meclise ait gelişmeleri öne çıkarmakta.


8 Kasım’da Boğa burcundaki Ay tutulması ise son derece sıkışık, sarsıcı ve halkı sınırlayabilen olaylara yönelik koşullar içermekte. Bu Ay tutulmasında büyük bir sıkışma ve gerginlik var. Halkın daha yenilikçi ve farklı, değişiklik gösteren bir durum içinde olduğu görülmekte.


2022 Kasım’a kadar etkin olan Güneş dönüşü haritasında Balık burcunun yükseldiğini görüyoruz. Bu burç hayalci yaklaşımlarla, arayışlarla, yönsüzlükle, değişkenlikle ve kimi zaman kurban olma durumu ile ilişkilidir. Yıllık temalarla bir arada, karşıt durumlar, birbirini baltalayan gelişmeler ve ilişkilere dayalı koşullar dikkat çekiyor. Balık aynı zamanda ülkemizin uluslararası konular, yabancılara dayalı gelişmeler, inançlar, ideolojiler ve akademik konuları, üniversiteleri ilgilendiren alanlarda da bu yıl önemli gündemler yaşayabileceğini anlatıyor.


Yıllık haritada Jüpiter’in Saka burcunda, 12. Evde yer alıyor olması ise, yıl için kontrol edilmesi zor olayların, krizlerin, elde olmayan kayıpların, öngörüsüzlüğün, ihmal ve dikkatsizliklerin, talihsizliklerim ön planda olduğunu göstermekte. Bu durum inançlar ve ideolojik koşulların adeta bir körlük ve önünü görememe durumu yaratabileceğini anlatmakta. Benzer şekilde, haritanın 10. Evinde Yay burcunun olması bu yıl belirli inanç ve görüşlerin, sosyal tavırların, fikirlerde abartıların sık sık gündeme geleceğini ancak dengesizlik de (güney ay düğüm) içereceğini anlatıyor.


Jüpiter aynı zamanda haritada yönetimi, liderliği anlatan 10. Evin ve MC’nin de yöneticisi. Jüpiter 12. Evde, tepe noktası ve Venüs ile uyumlu görülüyor. Bu uzaklar, yabancılarla ilgili konularda belirli imkanların, desteklerin de olduğunu, bu desteklerin gizlide kaldığını, şans noktasının da 10. Evde olması yönetimi, yöneticileri ilgilendiren bazı kısmet ve şansların da olabileceğini göstermekte.


Yıllık haritanın tepesindeki Venüs aynı zamanda yükselen burcun yücelim yöneticisi ve yıl boyunca uluslararası konularda, diplomasi ya da denge gerektiren konularda bazı imkanlara, desteklere işaret ediyor. Venüs’ün hem krizler evini, hem de komşuları anlatan evi yönetiyor olması, yönetimi ilgilendiren konularda komşulara yönelik kriz içeren durumların da söz konusu olabileceğini gösteriyor. Diğer yandan Venüs kadını sembolize eden bir işaret olduğu için, bu dönemde kadınlarla ilgili konular ve kadını öne çıkaran yönetsel, liderlik temalarının da belirli bir gündem yaratabileceğini söyleyebiliriz. Tüm bunların yanında, bu bir gündüz haritası olduğu için, Venüs gücünü dişil, koruyucu yollardan değil, daha eril, aktif ve hareketli bir mizaçla ortaya koyacaktır.


2021-22 Güneş dönüşü haritasında yıllık profeksiyonun karşıtlıklar evinde, yıl yöneticisinin de krizleri açıklayan 8. evde yer aldığını görüyoruz. Bu koşullar özellikle karşıtlıklar, iç işlerinden, toprak ve güvenlik konularından kaynaklanabilecek endişelerin, aynı zamanda finansal borçlar, bütçe ve merkez bankasını ilgilendirebilecek temaların, yatırımları ve bankacılık sistemini ilgilendirebilecek konuların önemli sorunlar yaratabileceğini göstermekte. Bu evde Mars da görülmekte. Mars 2. Evin de yöneticisi olarak TL’nin değeri ve ekonominin durumuna ilişkin acil problemleri, tartışma ve harcama yaratan durumları, riskli koşulları açıklamakta. Bu yıl haritasının başladığı dönemden itibaren TL’nin değerinde önemli kayıplar yaşanmış olması, Mars’ın aynı zamanda 9. Evi de yönetiyor olması, içerisinde uluslararası gelişmelerin olduğu durumların finans, bankacılık ve TL’nin değerini yakından etkilemeye devam edeceğini açıklıyor. Benzer şekilde, Koç’un yıllık temalarda krizler evine gelmesi ve yıllık haritada 2. Evde (natalde 10. Ev) olması, yönetim açısından TL’nin değeri  ve istikrarı konusunda acil durumların, hızla gelişen olayların, hayatta kalma temasının öne çıktığını göstermekte. Kuşkusuz Şubat ve Nisan aylarında bu ve benzeri kriz çıkaran koşullar, paranın ve finansal piyasaları yakından meşgul edebilir.


Sosyal gezegenler, Jüpiter ve Satürn yıllık haritada 12. Evde, öngörülmesi ve yönetilmesi zor bir alanda durmaktalar. Özgürlükler konusu, insan hakları, medya ve basını ilgilendiren gelişmeler, eşitlik ve demokrasi temalarının ülke gündeminde önemli bir sıkıntı içerdiği görülmekte. Bu gezegenler aynı zamanda ekonomi ve hukuk ile de yakından ilişkili olduğu için, sosyal konularda yönetilmesi güç dengeler var.


Diğer yandan her iki ışık da, Güneş ve Ay, Satürn’ünden sert açılar almış durumda. Bu göstergeler hem yönetimi, liderliği, hem de halkı ilgilendiren durumların önemli kısıtlamalar, engeller ve mutsuzluklar içinde olduğunu açıklıyor. Halkı temsil eden Ay, zayıf düşüren bir evde, Satürn’ün karşısında durmakta. Halkın sağlığı, çalışanların koşulları engeller ve kısıtlar içinde görülmekte. Ay aynı zamanda Güneş’in yönettiği burçta duruyor, dolayısı ile bu mutsuzluk ve zayıflık yönetimi doğrudan etkiliyor ve zayıflatıyor. Ay’ın Aslan burcunda olması daha kararlı ve kendi gücünü göstermek istediğini anlatsa da, Ay bu burçta peregrine durumunda, yani hiç bir gücü, asaleti görülmüyor.


Bu yıl içinde bulunduğumuz teşkilatlar, işbirliği ve ittifaklarla ilgili konularda önemli kısıtlar ve kontrolsüzlükler var. Gizli düşmanlıklar ve yıkıcı olan konular gelecek yönündeki ümitleri zora sokuyor.


2022’de komşularla, sınırdaş ülkelerle ilgili konularda da anilikler, sürprizler ve istikrarsızlıklar gündeme daha sık dikkat çekebilir. Bu ani gelişmelerin yönetimi yakından etkileyeceğini söyleyebiliriz. Rusya’nın Ukrayna ile ilgili girişimleri,  Yunanistan ile Akdeniz’deki doğal gaz sahalarını ilgilendiren gelişmeler, çatışma içinde olduğumuz ülkelerle ilgili sıkıntılar daha fazla yük ve suçlanma kaynağı olabilir. Bu koşullar ittifak içinde olduğumuz diğer ülkelerle ilişkileri de yakından ilgilendirecektir.


Aylık gelişmeler


29 Aralık – 29 Ocak arasında


Bu dönemde 20 Ocak’a kadar olan sürede gelecek yönünde beklentiler ve ümitlerde ciddi ve gerçekçi olma ihtiyacı dikkat çekiyor. Beklentiler rahat olmayabilir ve kontrol edilemeyen koşullar kötümserlik yaratıyor olabilir. 8 Ocak civarında iç işlerini, güvenliği ve diplomatik konuları içine alan gelişmeler dikkat çekebilir. 2 Ocak’taki yeniay (18’ine kadar) arasında diplomasi ve ilişkileri içine alan gelişmeler ittifakları ve gelecek beklentileri yakından etkilemekte. 14 Ocak civarında diplomatik alanda baskı, tehdit içeren konular gündeme gelebilir. Bu dönemde komşuları ilgilendiren konular, düzen, sağlık ve hizmet, çalışanları ilgilendiren koşullar dikkat çekmekte. 18 Ocak’taki dolunay (1 Şubat’a kadar) halkın koşullarını ilgilendiren hassasiyetler, savunma ve milliyetçilik teması, ayrıca spekülatif konuları, harcamaları, ekonomiyi ilgilendiren konuları öne çıkarıyor.


Bu dönemde halkın tercihlerini, gençleri, çocukları içine alan konular, aynı zamanda yabancılarla ilgili konular, bu konularda mücadele ve endişeler yaşanabilir. Genel olarak 24 Ocak’a kadar olan dönemde çalışanları, memurları, hizmet edenleri, sağlığı ilgilendiren konularda daha yorucu, çaba gerektiren durumlar yaşanıyor olabilir.


20 Ocak’tan sonra içerisinde krizler, endişeler, kayıplar olan koşullar daha çok gündeme gelebilir. 27 Ocak civarı bu açıdan daha dikkat çekici de olabilir. Finansal alanda, bankaları, merkez bankasının koşullarını, borçları ve piyasaları, TL’nin değerini ilgilendiren gelişmeler çok daha hassas bir süreçten geçmekte.


29 Ocak – 28 Şubat arasında


Yukarıda sözünü ettiğimiz kontrol edilmesi zor, gizli kalan ya da kriz çıkaran koşullar 19 Şubat’a kadar sıkıntılı bir atmosfer yaratmakta. Bu dönemde çalışanları, sağlık ve hizmet konularını, askeri konuları içine alan durumlar ülke yönetimi açısından önem kazanmakta. Aynı zamanda yabancılara, uluslararası gelişmelere paralel koşullar dikkat çekiyor. Özellikle 11 Şubat civarında içerisine yabancıları alan konular, belirli inançlar ve ideolojilerle ilgili durumlar nedeni ile yönetimin daha dikkatli olması gerekebilir. 1 Şubat’taki yeniay (16’sına kadar) arasında özellikle finansal alanda kısıtlayıcı durumlar, ekonomiyi, piyasaları, borçları, hazineyi içene alan konulara vurgu var. Bu dönemde kriz, endişe, ölüm, kedûret ve kasvet içeren gelişmeler gündeme gelebilir. Ülke yönetimi ekonomiye ve hedeflere daha fazla odaklanma içinde görülmekte. 16 Şubat’taki dolunay (2 Mart’a kadar) ekonomi alanında, TL’nin değeri ve kaynaklar alanında belirli sonuçlar ve kararlar getirebilir. Yine bu dönemde çalışanlar, devlet görevlileri, memurlar, hizmet edenler, sağlık ve düzen temalarına bir vurgu görülmekte. Yakın komşu ülkelerle ilgili gelişmeler de yine gündemde olabilir.


19 Şubat sonrasında uluslararası konular yanında, inançları, ideolojik tavırları ilgilendiren durumlara daha fazla hassasiyet gerekiyor. Bu dönemde bazı adımlar, başlangıçlar var ancak öngörü eksikliği ya da gizli kalan, kontrol edilemeyen koşullar yüzünden zorluklar olabilir.


 


28 Şubat – 29 Mart arasında


Bu dönemde diplomasiyi, ilişkileri, karşıtlık içeren durumları, kimi zaman düşmanlık yaratan koşulları iyi izlemek gerekiyor. Bu konular kriz, ekonomiyi ya da finansal konuları etkileyen durumlar yaratabilir. Yabancıları ve uluslararası gelişmelerin yanında 2 Mart’taki yeniay (18’ine kadar) iç işlerini, güvenliği, diplomasiyi ve toprak güvenliğini ilgilendiren gelişmelere vurgu yapmakta. Yönetsel işlere, yabancılarla ilgili konulara önemli bir vurgu var.  İç işlerinde huzursuzluk, düşmanlık, çatışma ve askeri konuları vurgulayan olaylar yaşanabilir. Aynı zamana bu dönemde toprakla ilgili koşullar, doğa olayları, seller gündemi etkileyebilir. Toprak, sınırlar ve iç işleri önemli. 11 Mart civarında karışıklıklar, inançların, ideolojilerin yarattığı bulanıklıklara, ihmal edilen konulara özen gösterilmeli. 18 Mart’taki dolunay (1 Nisan’a kadar) arasında yakın komşular, sınırlarla ilgili konularda bir sonuç ve değerlendirme gereği dikkat çekmekte. Aynı zamanda gizli kalan ya da kontrol edilmesi güç olan durumlara da dikkat etmek gerekiyor.


20 Mart’tan sonraki dönemde kaynaklar, TL’nin değeri ve yönetimi ilgilendiren konularda hareket ve hız gerektiren yeni gelişmeler var. Bu dönemin önemli sonuçlar, muhasebeler getireceğini görüyorum.


 


29 Mart – 29 Nisan arasında


Bu dönemde lideri, yönetimi ve özellikle ekonomiyi, TL’nin değerini, kaynakları ilgilendiren gelişmeler öne çıkmakta. Ancak bu dönemde krizler, finansal alanı, borçları, hazine ve merkez bankasını da içine alabilecek önemli sonuçlar, muhasebeler söz konusu. Bu kritik dönemde endişeler, içerisinde kriz ve ölüm teması olan huzursuz edici gelişmeler, kontrol edilmesi zor olaylar söz konusu olabilir. Halkı ve yönetimi ilgilendiren koşulların iyi olmadığı, gizli ya da elde olmayan koşulların öne çıkabileceği görülmekte. Halkı depresif kılan, hassaslaştıran koşullar var. 1 Nisan’daki yeniay (16 Nisan’a kadar) yine kontrol edilmesi zor koşullar, kayıp ve kriz konusu olabilecek gelişmeleri öne çıkmakta. Bu konular finansal alanda, para ve kaynaklar konusunda öne çıkabilir. Bu dönemde yönetimi, gelecek yönündeki plan ve hareketleri ilgilendiren bir hızlanma da söz konusu. Ülke yönetimi açısından dikkat çekici bir dönem. 16 Nisan’daki dolunay (30 Nisan’a kadar) tarihleri arasında ise iç işlerini, devleti, toprak ve güvenlik konularını ilgilendiren değerlendirmeler, halkın seçim ve tutumunu gündeme getiren gelişmeler, gençleri ve hatta spekülatif koşulları, ülkenin psikolojisini öne çıkaran gelişmeler yaşanabilir. Bu dönemde içerisinde üniversiteleri, ideolojik konuları, inançları ve uzaklarla, uluslararası alanla ilgili mücadele ve tartışma içeren durumlar gündeme gelebilir.


20 Nisan’dan sonra yakın komşuları, ittifakları ilgilendiren gelişmeler, gelecek yönünde istikrar ve güven sağlamasını arzu ettiğimiz temalar öne çıkıyor. Komşularla ilişkiler, ekonomik görüşmeler ve doğrudan yönetimi ilgilendiren adımlar, değerlendirmeler gündeme gelmekte.


 


29 Nisan – 29 Mayıs arasında


Bu dönemde uzakları, yabancılarla ilgili konuların, yakın ve uzak komşu ülkelerin, aynı zamanda inanç ve ideolojilerin, hukuki durumları içine alan konuların önem kazandığını görüyoruz. Yönetimi, liderleri ve ülkemizin dünyadaki imajını, konumunu öne çıkaran yeni koşullar var. 30 Nisan’da Boğa burcunda gerçekleşecek olan Güneş tutulması ülkemizin gelecek beklentileri, ittifaklar ve ekonomik istikrarın önemi açısından önemli bir dönemeç getirmekte. Yukarıda bu tutulma ile ilgili koşullara ayrıca bakabilirsiniz. Bugünlerde komşularla ilgili gelişmeler, içinde bulunduğumuz örgütler, aynı zamanda uluslararası durumlar, daha farklı ve değişiklik içeren, içerisine politikayı, partileri, meclisi alan konular açısından da yenileyici bir tempo ortaya koymakta. Yönetimi, liderleri, ve yeni girişimleri öne çıkarabilecek koşullar gelişmekte. 16 Mayıs’taki Ay tutulması/dolunay (30 Mayıs’a kadar) oldukça yorucu, gerek halk, gerekse yönetsel alanda kısıtlama ve test eden durumlar dikkat çekiyor. Bu dönemde gizli kalan, çift durumlar yaratan koşullar, halkın düzeni ve sağlığı, morali açısından zor olabilecek olaylar gündeme gelebilir.


Benzer şekilde 20 Mayıs sonrasında ülke gündeminde boşluk, çift durumlar, belirsizlikler ve kontrol edilmesi zor olan gelişmeler söz konusu. Ülke güvenliğini, iç işlerini, toprak ve arazileri ilgilendirebilecek koşullar söz konusu olabilir.  


 


29 Mayıs – 29 Haziran arasında


Yönetim açısından önemli konuların hız kazandığı bir dönemden geçiyoruz. Liderlik, hükümet ve yönetim açısından hızlı koşullar, daha fazla cesaret ve mücadele teması öne çıkmakta. Koşullar yenilenmekte ve başlangıç temaları öne çıkmakta. Dolayısı ile dış politikada da önemli vurgular, yenilikler söz konusu. Bu açıdan 4-8 Haziran günleri daha dikkat çekici ve tetikleyici de olabilir. 30 Mayıs’taki yeniay (14 Haziran’a kadar) hem iç politikayı, iç işlerini ve toprak, güvenlik konularını, hem de uzaklarla, kontrol edilemeyen faktörlerle ilgili görülen, yabancıları ve liderlik gereğini anlatmakta. Finansal alanı ilgilendiren yeni adımlar ve hassasiyetler var. Ekonomik kaynaklar, TL’nin durumu ve gelirleri ilgilendiren yeni politikalar, girişimler gündeme gelebilir. Yabancıları içine alan temaslar, görüşmeler de çok dikkat çekici. 14 Haziran’daki dolunay (29 Haziran’a kadar) ise yine benzer şekilde, ülke iç işleri, toprak, güvenlik temaları, bitişler ve başlangıçları anlatan koşullar, finansal alanı ilgilendiren girişimleri vurgulamakta. Bu dönemde muhalefet ya da düşmanlık içeren koşullara dikkat edilmeli. Hizmet, düzen ve devlet çalışanlarını ilgilendiren alanlarda hassasiyetler ve bazı karmaşalar da dikkat çekiyor.


23 Haziran sonrasında halkın kendini daha çok ortaya koyduğu, daha yaratıcı, kendini ifade eden, hayatın olumlu yönlerine zaman bulabilen fırsatlar artmakta. Bu dönemde, gençleri, sanatçıları, içerisinde eğlence ve daha fazla harcama olan koşulların geliştiğini görebiliriz.


 


29 Haziran – 29 Temmuz arasında


Halkı ilgilendiren konuların, beklenti ve yeniliklerin hız kazandığı bir dönemdeyiz. Bu dönemde gelecek yönünde, ekonomik konularda istikrar, güven ve huzur arayışı dikkat çekmekte. Müttefiklerle daha fazla işbirliği gündeme gelebilir. Komşularla ilgili konular, halkın istek ve dileklerini gündeme getiren gelişmeler öne çıkabilir. 29 Haziran’daki yeniay (13 Temmuz’a kadar) halkı ilgilendiren seçimlere, başlangıçlara ve yeniliklere işaret ediyor. Daha olumlu bir atmosfer gündeme gelebilir. Yeniay halkın sağlığını ve koşulları, milli temaları hassasiyetleri de öne çıkarmakta. 9 Temmuz civarı özellikle bu konularda dikkat çekebilir. Ancak belirsizlik aşamasında olan konular da var. 13 Temmuz’daki dolunay (28 Temmuz’a kadar) ise daha karmaşık ve yorucu, kısıtlayıcı olabilecek koşullara işaret etmekte. Dolunay iç siyasette muhalefete ya da dış politikayı ilgilendiren konulara dikkat çekebilir. Endişe, korku içeren konular, kısıtlamalar ya da kriz içeren bazı olumsuzluklar gündeme gelebilir. Halkın sağlığı, elde olmayan nedenler yüzünden kayıplar söz konusu olabilir. 18 Temmuz’dan sonra daha toparlayıcı koşullar dikkat çekmekte.


23 Temmuz sonrasında çalışanların durumu, işçiler, memurlar, sağlık çalışanları, sağlık konusu, düzen ve hizmet içeren konular daha çok gündeme gelmekte. Özellikle 24 Temmuz civarında bu konular dikkat çekebilir.


29 Temmuz – 29 Ağustos arasında


Bu dönemde belirsizlikler, gizli kalan, kontrol edilemeyen durumlar, güvensizlikler ya da gizli düşmanlıklar söz konusu olabilir. Finansal alanda, borçlar ve güvenlik konuları ile daha fazla ilgilenilmesi gereken bir dönem. 4 Ağustos ile birlikte, sınırdaş komşular, yakın çevrede olup bitenler, görüşmeler açısından hareketlilik artmakta. 28 Temmuz’daki yeniay (12 Ağustos’a kadar) yine kriz, endişe ve belirli kısıtlamalar ve kötümserlik içerebilecek koşullara işaret etmekte. Toprakta ya da iç güvenliğe ait konularda gerilim, ekonomi ve kaynaklar konusunu ele alma, bazı fırsatları değerlendirme durumları var. Yabancılarla, uluslararası konularla ilgili görüşmeler de dikkat çekmekte. 31 Temmuz civarı bu konularda önemli olabilir. Benzer şekilde 10 Ağustos civarı da öyle. 12 Ağustos’taki dolunay çok önemli Bu dönemde (27 Ağustos’a kadar) ekonomik kaynaklar, TL’nin değeri ve istikrar açısından belirli sonuçlar, muhasebeler getirmekte. Ancak halkı zorda bırakan, zarar veren ya da kısıtlayan koşullar da söz konusu olabilir. Ani durumlara, doğa olaylarına da dikkat edilmeli. Nitekim 20 Ağustos’tan sonraki dönemde Mars transiti kontrol edilmesi zor, gizli olan, bölücülük ve terör unsuru olabilecek koşulları tetikleyebilir.


23 Ağustos sonrasında yakın koşularla görüşmeler, ilişkiler, diplomatik gelişmeler ve önemli değerlendirmelerin ve sonuçların gündeme geldiğini görüyoruz. Artık koşullar iyice değişmekte ve hızlanmakta.29 Ağustos – 29 Eylül arasında


Ülke gündeminde yeni başlangıçlar, halkın koşullarını ilgilendiren hızlı değişiklikler gündeme gelmekte. Halkın düzeni, sağlığı ve genel koşulları açısından önemli bir referans yaratan bir dönemdeyiz. Bu dönemde diplomasi, komşulara yönelik gelişmeler de önemli. İç işleri ve güvenliğe yönelik konular dikkat çekmekte. Belirli kısıtlar, halkı içine alan zorluklar var. Bu açıdan 4 Eylül civarı oldukça dikkat çekici olabilir. Ancak Merkür’ün geri gidecek olması bazı karmaşık ya da stres yaratan koşulları da tetiklemekte. Bu dönemde iç işlerinde, vatanı, toprak ve güvenliği ilgilendiren alanlarda karışıklıklar yaşanabilir. Bu bakımdan 14 Eylül civarı da dikkat çekiyor. 27 Ağustos’taki yeniay (10 Eylül’e kadar) halkı ilgilendiren koşullara, halkın tercihlerine, kimi zaman kriz ve ölüm teması yaratabilecek olaylara da işaret edebilir. Özellikle yıkıcı olabilecek durumlar, ateş ve havanın neden olduğu kazalar, korku ve endişe yaratan koşullar var. 10 Eylül’deki dolunay (26 Eylül’e kadar) yönetsel konulara önemli bir değerlendirme ve muhasebe getirmekte. Bu gelişmeler yabancıları da içine alabilir. Ayrıca halk sağlığını, düzenini, çalışanları ve aynı zamanda bazı tartışma ya da karşıtlık içeren gelişmeleri gündeme getirebilir. Hizmet, düzen ve yönetimi ilgilendiren alanlara önemli vurgular var. Aynı zamanda denizleri, suları, sel gibi toprağı, yerleşimi, güvenliği ilgilendirebilecek konulara dikkat edilmeli.


23 Eylül’den sonra özellikle iç işlerini, toprağı, güvenlik konularını, endişe, korku üretebilecek konulara vurgular artmakta. Bu dönemde finansal ve mali konuları, borçları da gündeme getirebilecek, dışsal faktörlerin öne çıkabileceği gelişmeler gündeme gelebilir.


29 Eylül – 29 Ekim arasında


Bu dönemde ekonominin durumu, kaynaklar, paranın değeri açısından daha dikkat çekici koşullar var. Çalışanları, memurları, devlet düzeninin ilgilendiren gelişmeler söz konusu. Liderlik ve yönetim, cesaret gerektiren adımlar önemli. Halkın da kendine odaklı olduğunu görüyoruz. 26 Eylül’deki yeniay (9 Ekim’e kadar) iç işlerine, bitiş ve başlangıçlara, güvenlik, toprak temalarına dikkat çekmekte. Çok önemli değişiklikler, dönüşüme zorlayan, tehdit eden ama heyecan ve liderlik içeren koşullar da öne çıkmakta. Daha fazla cesaret, yenilik ve risk içeren gündemler, yönetimi ilgilendiren konular var. 9 Ekim’deki dolunay (25 Ekim’e kadar) özellikle yönetsel konular, devletin durumu, liderlik ve yönetim konularını öne çıkarmakta. Bu dönemde yönetsel konularda değişim teması, heyecan, liderlik vurguları çok dikkat çekiyor. Bitişler ve başlangıçlar vurgulanmakta.


23 Ekim’den sonraki günlerde halkın tercih ve isteklerini, gençleri ve seçim gündemini belirleyen koşullar daha fazla dikkat çekmeye başlayabilir.


2022 Ağustos’tan itibaren gündeme gelen yeni temalar


Yılın ikinci yarısında ülkemizin doğum haritasındaki ana potansiyellerini, kritik konuları öne çıkardığını görüyoruz. Yıllık temada 4. Ev iç işleri, güvenlik, toprak ve vatanı ilgilendiren koşullar vurgulanırken, yıllık haritada da ülkemizin yükselen burcu olan Yengeç yükselmekte. Bu durum hem halkı hem de yeni başlangıçları içeren konuları gündeme alıyor. Yıl yöneticisi Venüs, yıllık haritada Akrep’te, 5. Evde ve yanmış halde görülmekte. Bu seçimleri, halkın tercihlerini yansıtan bir evdir.


Yılın 2. yarısında halkın koşullarında çabalama, mücadele, zor koşullar ve çalışanları, memurları ve sağlık/düzen konularında çok dalgalanma, karmaşa ve değişiklikler, hassasiyetler dikkat çekmekte. Halka zarar veren, şiddet ve terör içerebilecek koşullar var. Gizli durumlar, örgütler, elde olmayan nedenler halkın huzurunu kaçırmakta. İkilik ve kutuplaşma yaratan olaylar halk üzerinde korku yaratabilmekte. Dini ya da sosyal konular, abartılı tutumlar, yönetimi içine alan stres yaratan koşullar, kışkırtmalar var.


Yönetimi ve ülkemizin yönünü ilgilendiren alanlarda ani gelişmeler, dengesizlikler ve aynı zamanda uyanış içeren beklenmedik durumlar dikkat çekmekte.


Ekonomiyi ve kaynakları ilgilendiren konularda kısıtlamalar, engeller ve ciddiyet içeren koşullar olmakla birlikte, harcamalara vurgu, kamu harcamaları, halkın durumunu, isteklerini içine alan harcamalar öne çıkmakta. (Yıllık temalarda 2. Evdeki Akrep yıllık haritada 5. Evde, Güneş 5. Evde) Finansal piyasaları, borçları ve bankaları içine alan konularda kısıtlı ve stres yaratan durumlar aynı zamanda ülkemizin ittifak yaptığı ülkelerle ilişkiler açısından da beklenmedik koşullar getirebilir. İşbirliği ve ittifak içinde olunan ülkeler, büyük kurumlar, örgütler ve aynı zamanda geleceğe yönelik beklenti ve ümitler yönünde ani değişiklikler, sürprizler söz konusu.


29 Ekim – 29 Kasım arasında


Bu dönemde içişlerini, toprak ve güvenlik konularını, vatanı ilgilendiren koşullar öne çıkmakta. Halkın tercihleri ve seçimlere yönelik gelişmeler de dikkat çekmekte. Aynı zamanda gençlerle ilgili konular, sanatçılar, halkın keyif ve durumunu ortaya koyan olaylar dikkat çekebilir. Ancak finansal alandaki gelişmelere daha fazla odaklanma ihtiyacı yüksek. Bu dönemde yönetimde dağınıklık ya da çift durumlar, bazı kontrol dışı faktörler söz konusu olabilir. 25 Ekim’deki Güneş tutulması/yeniay (8 Kasım’a kadar) ciddi bir gündem, yönetsel alanda, ittifak edilen ülkelerle ilişkilerde daha mücadeleci koşullar ve aynı zamanda partileri, siyasi konuları, meclisi içine alan önemli gelişmelere işaret ediyor. 21 Kasım’a kadar olan dönemde, seçimleri, halkın isteklerini öne çıkaran koşullar vurgulanıyor. 8 Kasım’daki dolunay/Ay tutulması (24 Kasım’a kadar) özellikle çok kritik, riskli, ani gelişmelere işaret etmekte. Hem ekonomiyi, hem siyasi hayatı, hem de ülkemizin ümit ve beklentilerini, ittifaklarını ilgilendiren konularda büyük bir gerilim ve ani enerjilerin ortaya çıktığını görüyoruz. Halkı kısıtlayan konular da var. Kimi zaman bu sarsıcı bir doğa olayı, örn. deprem ya da ülke güvenliğini ilgilendiren bir durum olarak da cereyan edebilir. Yönetsel konuların zorlandığı günlerdeyiz.


22 Kasım’dan sonraki günlerde, çalışanları, devlet memurlarını,  ordu dahil, düzen, sağlık ve hizmetler konularını daha fazla gündeme getiren koşullar var.


29 Kasım – 29 Aralık arasında


Bu son derece önemli bir döneme benzemekte. Halkın istekleri, seçimler ya da gençleri, halkın iradesini gösteren koşullar dikkat çekmekte. Ancak bu dönemde gizli kalan, kontrolü zor olan ya da halk içinde kutuplaşma yaratabilecek gerginlikler, şiddet içeren olaylar da gündeme gelebilir. Özellikle bu konulara, askeri gelişmelere dikkat edilmeli. İç işlerindeki güvenlik konularına önem verilmeli. 17 Aralık civarı bu açıdan daha dikkat çekici olabilir. 24 Kasım’daki yeniay (8 Aralık’a kadar) komşularla ilgili koşullar, askeri konuları öne çıkaran durumlar, bazı karmaşa, skandal ya da hile içerebilecek, tartışma ve bölünme yaratabilecek gelişmeler açısından önemli sayılır. Yabancılarla görüşmeler daha muallak ve yanlış değerlendirmelere açık olabilir. Özellikle yönetimi ilgilendiren konularda tartışma ve huzursuzluklar yaşanabilir. 8 Aralık’taki dolunay (23 Aralık’a kadar) özellikle yorucu ve gergin. Orduyu, yabancılarla ilgili konuları, halkın ve yönetimin içinde olduğu koşullara şiddet, gerginlik ve yıkıcı olabilecek koşullar getirmekte. Halkın sağlığı, düzeni açısından da yorucu bir dönem olabilir. Çift durumlar, içine medya ya da öğrencileri alan konular tartışma ve huzursuzluk kaynağı olabilir. 23 Aralık’taki yeniay (7 Ocak’a kadar) dış siyasete, diplomasiye vurgu yaparken liderlik, yönetim ve hükümeti ilgilendiren alanlara çok güçlü bir hareketlenme, dikkat çekici bir yenilenme ve ivme getirmekte. Bu bakımdan 29 Kasım-29 Aralık döneminin en dikkat çekici ve koşulların yenilendiği bir zaman dilimi olduğunu görüyorum.

Bu yazı 18 Ocak 2022 tarihinde tamamlanmıştır.
Tüm haklı saklıdır, hiç bir şekilde izinsiz kullanılamaz.

 
Paylaş » 2022'de Türkiye yazısını FaceBook'ta paylaş 2022'de Türkiye yazısını Twitter'de paylaş 2022'de Türkiye yazısını Google'de paylaş 2022'de Türkiye yazısını Delicious'ta paylaş 2022'de Türkiye yazısını Digg'de paylaş 2022'de Türkiye yazısını MySpace'de paylaş

2021`de Türkiye...
Mevlana:Astrolojik bir portre...
2013`te Türkiye...
Neptün Balık`ta...
2010`da Türkiye...
Kova`da üçlü kavuşum - Melanie...
Satürn-Uranüs Karşıtlığı- Mela...
Barack Obama...
Kollektif Gezegenler...
Çin`in gelecek devrimi...
 
Ekle
Çıkart
e-Posta adresinizi yazın
Copyright © 2003-2024 R.Hakan KIRKOĞLU Bucks - Digital Media Publishing Agency