2021-2022 Eitim Dnemi
Payla » 2021-2022 Eitim Dnemi yazsn FaceBook'ta payla 2021-2022 Eitim Dnemi yazsn Twitter'de payla 2021-2022 Eitim Dnemi yazsn Google'de payla 2021-2022 Eitim Dnemi yazsn Delicious'ta payla 2021-2022 Eitim Dnemi yazsn Digg'de payla 2021-2022 Eitim Dnemi yazsn MySpace'de payla
 

Kontenjanmzn dolmas nedeni ile daha fazla renci kabul edemiyoruz. lginiz iin teekkr ederiz.

2021-2022 Yl Eitim Program

rencilerimizden gelen olumlu geri bildirimlerden memnuniyet duyuyoruz. Eer astrolojiye ciddi ekilde odaklanmak ve salam bir temel edinmek istiyorsanz, okulumuzun sunduu geni kapsaml, uzun yllara dayanan tecrbe ve birikimden yararlanabilirsiniz. rencilerimizin merakl, aratrmac olmalarn ama ayn zamanda belirli bir disiplin altnda almaya hazr olmalarn nemsiyoruz. Bu yl gerekletirdiimiz TBS snavna okulumuz dndan da ok yksek sayda renci bavurdu. Bu ilginizden gurur duyuyoruz. Ancak nicelikten ok nitelie ve dorudan rencilerimize verdiimiz nemin altn izmeliyim.

ki kat ders saatine devam…
Getiimiz yl baladmz 2 kat fazla ders saati uygulamamz son derece yararl sonular verdi. Doal olarak, bu uygulamamza devam edeceiz ve bylece rencilerimiz haftada 2 deil, 4 saatlik bir eitim grm olacaklar. Ksaca rencilerimiz yaplan canl derslerin yannda, getiimiz yl ilenen dersleri de izleyebiliyorlar. Online olarak dzenlediimiz bu eitimlerde belirli aralklarla rencilerimizle bir araya gelerek, online toplantlar da yapyoruz. 

        

Bu ylki eitim programmza baz eklemeler yaptk. Geen yl ilk defa sunduumuz Psikolojik tipler dersimizi genileterek, Harita yorumunda Jungu kavramlar balkl dersler ekledik. Eitim programmzda Helenistik dnem astroloji kavramlarn kapsaml biimde iselletiren rencilerimiz, haritaya farkl perspektiflerden de bakma  frsat elde ediyorlar. Nitekim, 3 yllk Diploma program ierisinde, rencilerimize astrolojinin tm alanlarnda geni bir perspektif sunuyoruz.

Kayt olabilirsiniz

Balang seviyesinde ilk dersimizi 22 Eyll 2021 tarihinde yapacaz. Kayt olmak iin ltfen http://goklerinbilgeligi.com/c/eb.asp sayfasndaki formu doldurunuz. Telefon iin 0216 550 59 13.  Bu srete, baka okullarda eitim alm ama eitimlerine okulumuzda devam etmek isteyenler, TBS snavndaki baarlar (60/100) dorultusunda 2. snftan devam edebilecekler.

Dileyenler, Eyll aynda yeniden yaplacak olan TBS snavna tekrar girebilirler. Okulumuzda renci olmayanlar, ltfen bu snava katlabilmek iin [email protected] adresine adnz, soyadnz gnderiniz. Daha fazla bilgi iin ltfen aadaki Snavlar blmne baknz. 

        

Eitim ilkelerimiz
Okulumuz en st standartlarda, uluslararas boyutta tannrl olan bir eitim program sunmaktadr. Diploma kazanan rencilerimiz dilerlerse ISAR'n sunduu sertifikasyon programna da katlabilirler
. zellikle rencilerimizin seviyelerini deerlendirme konusunda dikkatli davranyoruz. 1. Snftan, son aamada seminerlere kadar rencilerimiz farkl seviyelerde snavlara giriyorlar ve devler ve sunumlar yapyorlar. yla yaylan bu programda, rencilerimize Astroloji’nin abcsinden ileri dzeyde uygulamalarna uzanan salam bir temel sunuyoruz.

Gklerin Bilgelii Okulu, lkemizde astroloji eitimine nclk etmi, alannda pek ok renci yetitirmi, R. Hakan Krkolu’nun 35 yl aan bilgi ve pratii ile zaman iinde olgunlaan ok katmanl bir eitim programna sahiptir. Okulumuzun amac, rencilerimizi hem teorik seviyede, hem de uygulama aamasnda en iyi hale getirmeye alrken, belirli devler, ezbere dayal olmayan bilgiler ve zellikle son aamada seminer uygulamalar ile zenli bir biimde gelitirmektir.

Balang snf – 1. Yl
Astroloji’ye 0 sfr seviyede balayan rencilerimiz ilk ylda astrolojinin temel kavramlarn renirler. Bu yln sonunda rencilerimiz doum haritasnn nasl yorumlanaca konusunda gerekli ve yeterli bilgileri, yaklamlar edinirler. Bir dil renmeye benzer ekilde, gezegenlerin, burlarn ve evlerin bir arada yorumlanmas konusunda farkl balklar altnda dersler grrler. Harita yorumunda, temel ve tesadfi asaletler, evlerin yneticilerinin koullar, haritann eksenleri (cross of matter), Gne/Ay ilikisinin dinamii, Haritada vurgular, harita tipleri, alar, a kalplar, harita yorumunda evrensel ve spesifik gstergeler, farkl kategoriler iin yorumlar, doum ncesi haritalar (tutulmalar ve yeniay/dolunay haritalar) psikolojik tipler/Harita yorumunda Jungu kavramlar ve ayn zamanda Helenistik astrolojinin temel kavramlar olan Oikodespotes, ans ve ruh noktas, l asaletler, haritann gemi metaforu ile yorumlanmas rencilere salam bir temel ve daha nemlisi ok boyutlu bir bak as kazandrr. Bu yln sonunda rencilerimiz Temel Bilgiler Snavna (TBS) girerler. Yaplan snavla ilgili bir rnek iin tklaynz

II. Snf
Doum haritasn yorumlama aamasna ilerleyen rencilerimiz bu yl zellikle ngrm yntemlerine ve ilikiler astrolojisine odaklanrlar. Bu aamada, lerletimler (kincil ve ncl), Solar Arc teknii, Profeksiyonlar, Gne Dn haritas, Aylk Gne dn haritalar ve Transitler yannda Rektifikasyon teknii uygulamalarn da renirler. rencilerin belirli bir ngrm modeli iinde nasl hareket edeceklerini farketmeleri, belirli zaman yneticilii kavramlarn renmeleri esastr. Bu dersler ok sayda rnek uygulama ile iselletirilmeye allr.

Hayatn tamamlayc bir paras olarak, ilikiler astrolojisi, ak, aile ya da i hayatnda beraberliklerimizde ortaya kan faktrlerin hayatmza getirdii sonular gsterir. Sinastri karlkl etkileimi gsterirken, Kompozit haritalar (Kompozit ve Davison haritalar) bir beraberlikte ortaya kan sinerjiyi, yani ortak koullar aklar.

Bu yln sonunda rencilerimiz Hesaplama, Astronomi ve Tarih ile ilgili dev ve snavlara girerler. Ayrca rektifikasyon ile ilgili bir dev sunarlar.
 
III. Snf ve Seminerler
Diploma aamasna gelen rencilerimiz 3. ylda ileri teknikleri kullanarak harita yorumunda detayl bir bak as kazanrlar. Bu bakmdan Orta Noktalar, Harmonik haritalar kullanmak nemlidir. Ayn zamanda renciler Dnya Astrolojisi, Horary Astroloji’nin temel unsurlar, Astrokartografi ve Yerel haritalar (Local space charts) ve Seim astrolojisi dersleri de alrlar. Astrolojik danmanlk ilkeleri dersinde ise renciler astrolojik grmenin etik, profesyonel ve ilikisel boyutunu daha yakndan grrler.

Son yl rencilerin imdiye kadar rendiklerini anlatmalar asndan bizim iin de ok nemlidir. Bu nedenle, dier okullardaki eitimlerden farkl olarak, rencilerimizin renmi olduklar bilgileri uygulayarak aktarabilecekleri Seminerler dzenlemekteyiz. Bu seminerlerde her rencimiz moderasyonum altnda 50er dakikalk bir sunum yaparak, hem harita yorumlama hem de ngrm tekniklerini nasl aktardklarn gsterme ve uygulama aamasnda daha ok ey renme, bunu aktarma frsat bulur.

En son aamada, III. snf sonunda rencilerimizi tamamlayacaklar YAZILI projeleri zerinden ayrca bir mlakata tabi tutuyoruz. Bylece, tm rencilerimiz, kazandklar bilgileri pekitirme ve durumlarnn doru ekilde anlalmas ynnde bir deerlendirme srecinden gemi oluyorlar. 

        

rencilerimiz iin Zoom toplantlar
Online eitim srecinde daha fazla bir arada olmak ve farkl sorularnza yant verebilmek iin yaklak 2 ayda bir tm rencilerimize Soru & Cevap niteliinde ak toplantlar yapyoruz. Bu toplantlarn tarihlerini daha sonra rencilerimize ileteceiz.

Ders gnleri ve saatler
Dersler online olarak Gotowebinar zerinden yaplyor.
Balang seviyesinde dersler her hafta aramba akamlar saat 20:00-22:10 arasnda yaplmaktadr.

Birinci snftaki toplam ders saati, geen yl yaplanlar derslerle birlikte, 126 saattir (64 saat canl, 62 saat geen yln dersleri). Ksaca toplamda 32 hafta canl, 31 hafta geen yln dersleri eklindedir.

kinci snf dersleri Perembe akamlar saat 20:00-22:10 arasnda yaplyor. kinci snftaki toplam ders saati, geen yl yaplan derslerle birlikte, 128 saattir. (64 saat canl, 64 saat geen yln dersleri) Bu toplamda 32 hafta canl, 32 hafta geen yln dersleri eklindedir.

nc snf dersleri Cumartesi gnleri haftada 3 saat olarak, 10:00-13:15 saatleri arasnda yaplmaktadr. Dersler toplamda 42 saat (14 hafta) ve AYRICA seminer dersleri ise renci saysna gre (haftada 2 renci sunumu ile) yaklak 14 saat (7 ders) olarak planlanmaktadr. Bu toplamda 56 saat canl ders eklinde olacaktr.

Snavlar/devler/Seminerler
TBS Temel Bilgiler Deerlendirme Snav, online yazl bir snavdr ve her yl iki kez, Haziran ve Eyll aynda yaplmaktadr. rencilerimizin ve dardan katlanlarn bu snavda en az 60/100 puan almalarn bekliyoruz. Bu yldan balayarak dardan okulumuza katlmak isteyen renciler TBS snav iin 100 TL snav cretine tabi olacaktr.

2. snfta Hesaplama snav, online yazl olarak yaplan bir snavdr ve her yl bir kez yaplmaktadr.
2. snfta Astronomi snav online yazl ve test biiminde yaplan bir snavdr, ylda bir kez yaplmaktadr.
2. snfta Tarih snav online yazl ve test biiminde yaplan bir snavdr, ylda bir kez yaplmaktadr.
Rektifikasyon devi 2. Snf sonunda alnan bir devdir.

3. snfta Seminerler, her rencinin hazrlanp sunmas gereken 50 dakikalk bir projedir ve rencilerimiz son snfta mlakat ncesinde yazl bir proje de teslim ederler. Bu yazl projenin ierii ve ekil artlar konusunda rehber bilgiler verilir. rencinin eksik olabilecei konular zerinde zellikle durulur.

Mlakat, her rencimizin eitim sonunda girdii ve seminer derslerindeki sunumu ve genel performans zerinden eitim kurulu tarafndan yaplan bir deerlendirmedir ve rencimizin baar durumunu belirler.

Kitaplar
Dersler balamadan nce ders kitaplarnn postalanmas ve eitimle ilgili teknik bilgilerin nceden verilmesi iin ltfen kaydnz en ge 15 Eyll tarihine kadar tamamlamanz rica ediyoruz. lk kaytta 1. snflar iin ilk aylk cret + 1. kitap (60 TL) +posta creti (15 TL)stanbul, ya da (20 TL) stanbul d alnmaktadr. Yurtd cret deitii iin, eer yurtdnda iseniz 0216 550 59 13 nolu telefonu araynz. 2. snf ders kitab 40 TL'dir.

Okulumuz ayn zamanda aadaki yabanc kitaplar okumanz nermektedir:
Robert Hand, Horoscope Symbols (balang rencileri iin)
Alan Oken, Compleat Astrologer (balang rencileri iin)
Bernadette Brady, Predictive Astrology (ileri seviye rencileri iin)
Reinholdt Ebertin, Combination of Stellar Influences (ileri seviye rencileri iin)
David Hamblin, Harmonic Charts (ileri seviye rencileri iin)
Chris Brennan Helenistic Astrology
Demetra George, Ancient Astrology
Joseph Crane, Astrological Roots, The Hellenistic Legacy

Katlm ve cretler
Okulumuzun rencisi olmayan ancak okulumuzda eitim grmeyi arzu edenler 2. Snftan devam edebilmek iin Temel Bilgiler Snavna (TBS) girebilirler. Bu snav Eyll ay ilk yarsnda online olarak yaplacaktr. Bu rencilerin snava girmek iin ltfen ad ve soyadlarn, e-posta konu ksmna TBS2021 yazarak  [email protected] adresine iletmesini rica ederiz. Bu snavda 60/100 baar notu aryoruz. Yukarda snavlar blmne ayrca bakabilirsiniz.

Eitim creti
1. Snflar iin aylk 650 TL + KDV : 767 TL’dir.  (Toplam 8 ay)
2. Snflar iin aylk 650 TL + KDV: 767 TL’dir.   (Toplam 8 ay)
3. Snflar iin dersler blmnde (haftada 3 saat, 14 hafta, 3,5 ay) aylk 1.137 TL+KDV : 1342 TL'dir. Seminer dersleri iin aylk 650 TL+KDV :767 TL’dir.

Toplu deme halinde, dnem banda, %10 indirim ile (cayma hakk yoktur)
1. Snflar iin 5,522 TL (KDV dahil)
2. Snflar iin 5,522 TL (KDV dahil)
3. Snf, sadece dersler iin 3623 TL (KDV dahil)

ki ayr toplu deme halinde, dnem banda ve ubat aynda, %5 indirim ile (cayma hakk yoktur)
1. Snflar iin 2915 TL (KDV dahil)
2. Snflar iin 2915TL (KDV dahil)

1. Snfa kayt olmak iin ltfen ilk aylk cret, 1. semester ders kitab ve posta masraflarnn toplam olan (767+60+15 TL) 842 TL'yi (KDV dahil) aadaki hesaba iletebilirsiniz. stanbul dnda yaayanlar iin 847 TL'dir. (KDV dahil) Eer yurtdnda yayor iseniz, bu durumda [email protected] ya da 90 216 550 59 13'ten balant kurarak teyitleebilirsiniz. Ltfen dekontunuzu [email protected] adresine gndererek, 0216 550 59 13 nolu telefondan teyitleiniz.
 
Hesap bilgisi:
Banka: Denizbank - Suadiye ubesi
Hesap Sahibi : Drt Element Ynetim Danmanl Tic. Ltd. ti
Hesap No: 818549
ube Kodu: 9260
IBAN No : TR04 0013 4000 0008 1854 9000 03

Gklerin Bilgelii okulunda dersler arlkl olarak (%85 zerinde) R. Hakan Krkolu tarafndan verilmektedir. Betl Alakr, Gonca Salam, zlem Adakan, Tardu Demirel, Pnar Ascal ve irin Mitrani eitim kurulumuzdadr. Derslere ve mlakatlara girmektedirler.

Dr. Bernadette Brady okulumuzun onursal bakandr. (bilgi iin tklaynz)

Yeni eitim dneminin tm astroloji rencilerine hayrl olmasn, en gzel sonular getirmesini dileriz.

GKLERN BLGEL OKULU

 

 


 

 
Payla » 2021-2022 Eitim Dnemi yazsn FaceBook'ta payla 2021-2022 Eitim Dnemi yazsn Twitter'de payla 2021-2022 Eitim Dnemi yazsn Google'de payla 2021-2022 Eitim Dnemi yazsn Delicious'ta payla 2021-2022 Eitim Dnemi yazsn Digg'de payla 2021-2022 Eitim Dnemi yazsn MySpace'de payla

2021`de Trkiye...
Mevlana:Astrolojik bir portre...
2013`te Trkiye...
Neptn Balk`ta...
2010`da Trkiye...
Kova`da l kavuum - Melanie...
Satrn-Urans Kartl- Mela...
Barack Obama...
Kollektif Gezegenler...
in`in gelecek devrimi...
 
Ekle
kart
e-Posta adresinizi yazn
Copyright © 2003-2023 R.Hakan KIRKOLU Bucks - Digital Media Publishing Agency