Papa ve yaklaşan zamanlar
Paylaş » Papa ve yaklaşan zamanlar yazısını FaceBook'ta paylaş Papa ve yaklaşan zamanlar yazısını Twitter'de paylaş Papa ve yaklaşan zamanlar yazısını Google'de paylaş Papa ve yaklaşan zamanlar yazısını Delicious'ta paylaş Papa ve yaklaşan zamanlar yazısını Digg'de paylaş Papa ve yaklaşan zamanlar yazısını MySpace'de paylaş
 

R. Hakan Kırkoğlu

Hayatta hiçbir şey tesadüfi olmadığı için, yaşadığımız olayların yansımalarını makrokozmosda semboller halinde görünce hiç şaşırmayalım. Hermetik ilkelerin ikinci ilkesi yukarıda ne varsa, aşağısı da aynısıdır der.

Tıpkı önümüzdeki yıl Yay burcunda birleşecek Jüpiter ve Pluton gezegenlerinin tuhaf fısıltıları gibi. Pluto 1995 yılından bu yana Yay burcunda ilerlerken bu burcun gölgelerini de üzerimize saldı (kuşkusuz bu bir eşzamanlı oluş) Yay uluslararası konuları, felsefeleri, inançları ve dışadönük dini örgütlenmeyi, ruhsal hayatımızın sosyal boyutlarını anlatan burç olarak bu dönemde kültürler savaşını, doğu batı ayırımını, dinlerarası söylemlerin şiddetini ve kuşkusuz dini temelli terörü de her cephesiyle yaşıyoruz. 2008 yılında Pluto’nun Oğlak burcuna geçişinden önce, Jüpiter Pluto’yu Yay burcunun son derecelerinde yakalayacak ve sözünü ettiğimiz temaları çok daha belirgin, had safhada üstlere taşıyacak gibi gözüküyor. Zira Jüpiter dokunduğu şeyi genişletir, abartır ve büyütür. Büyüyen şeyin Pluton olduğunu söylemeye bile gerek yok. Laf arasında Pluton’un astronomlarca cüce kategorisine indirilmesinin diğer bir intikamı da bu olsa gerek.

                       

Jüpiter ve Pluton’un Yay burcunda birleşimi şu anda yaşadığımız Satürn-Neptün karşıtlığı ile eş zamanlı gerçekleşmiyor ancak bu birleşmeden önceki arka planı hazırlıyor. Zira bu iki gezegenin, Satürn ve Neptün’ün ortanoktaları, Papa 16. Benedikt’in haritasında barışı, uyumu ve hassasiyeti açıklayan Ay ve Venüs ile ilişki içerisinde. İçerisinde bulunduğumuz süre içinde de transit Satürn, Papa’nın doğum haritasında 24 derece Aslan burcunda olan Neptün’ü üzerinden geçecek, duraklayacak ve bu alanı fazlasıyla zorlayacak. Başka bir anlatımla, biz dünyada Satürn-Neptün karşıtlığını deneyimlerken (bu konu ile ilgili olarak lütfen bir önceki yazıma bakın, tıklayınız) Papa şahsen bu konuların çevresinde çok daha fazla kalacağa benziyor. Satürn’ün Neptün üzerinde bu geçişi hali hazırda son olaylarla tetiklenmiş durumda. Tam olarak ise, bu geçiş 2006 Ekim sonu, Kasım, Aralık ve Ocak 2007’ye kadar en etkin şekliyle görülmekte.

Kuşkusuz bu geçişin Papa’nın otoritesi, dini görüşleri ve ruhsallığı açısından büyük bir test dönemi olacağını söyleyebiliriz. Neptün bizim ideallerimizdir, hayatımızı adadığımız, kimi zaman kör noktamız haline gelebilen inançlarımız ve evrenle bir olmak, kendimizi bu maddi dünyadan aşmak noktamızdır. Papa’nın doğum haritasında yer alan keskin Güneş (Koç) ve Neptün (Aslan) üçgeni, doğal olarak Papa’nın ruhsal alanda bir liderlik kapasitesi taşıdığını ancak bunu çok fazla efor sarfetmeden gösterebildiğini, doğal ve kendiliğinden olduğunu gösteriyor. Haritada Güneş-Neptün ve tepe noktası MC arasında oluşan büyük üçgen de bu liderlik yeteneğini iyice vurgulamakta. Klasik anlamda haritanın almuteni, yöneticisi olan (Omar’e göre) Jüpiter, yine köşe evde, yükselen burçta ve kendi yönetttiği Balık burcunda yer alan Jüpiter (MC yöneticisi olarak) bu tabloyu iyice ön plana çıkartmakta.

Peki, sahneye Satürn girerse neler olur ? Satürn kristalize eder, şekillendirir, materyalize hale getirir, kısaca sınırlar, eksikleri gösterir ve doğal olarak gölgeleri ve hataları da ortaya koyar.

Robert Hand, Planets in Transit kitabında, transit Satürn’ün Neptün’le birleşimine şunları söylüyor, kısaca alıntı yapıyorum:

Bu dönemde, kendinize güveniniz ve rahatlığınız düşük bir seviyededir…… sizi korkutan şeylerin daha fazla farkında olabilir, sizi destekleyen ve rahatlatan şeylerin ise farkında olmayabilirsiniz….. eğer kendi içsel ihtiyaçlarınıza iyi odaklanmışsanız ve kendinizi yanılgılar, ve korkularla kötüye gitmeyecek kadar güvende hissedebilirseniz, o zaman bu transit olağanüstü kişisel fedakarlıklar yapabileceğinizi gösterir

Hand’in sözleri üzerinden hareket edersek, aslında bu dönemde Papa daha fazla içedönüş, anlayış ve kişisel fedakarlıklar göstermek durumunda, bunu tecrübe etmesi ve sindirmesi gerekiyor. Kuşkusuz bu durum, Satürn’ün Neptün’ü üzerinden geçişi, haritanın tepe noktası ile, yani onun iktidarı, otoritesi ve şöhretiyle büyük uyumsuzluk göstermekte, zira Satürn aynı zamanda bu noktaya da isteksiz (aversion) durmakta. Eğer bu gözle bakacak olursak, Papa’nın dini konularda daha fazla diyalog, daha fazla esneklik ve anlayış gösterme çabasını iyice güçlendirmesi ve sağlamlaştırması gerekli, aksi halde bu durum isteksizlik getiren bu açıdan (150 derece) sıkça görüldüğü gibi büyük endişe ve kan davasına dönüşebilir.

Bakın, Papa’nın önümüzdeki yıl aktif hale gelecek olan Güneş dönüşü haritasında neler var ? Vatikan için çıkartılan bu haritada, (kuşkusuz hayatta tesadüflere yer yoktur) Satürn yükselen burcun derecesi üzerinde yer alırken, Neptün, Kiron’la birlikte (Kiron ebedi bir yaralanmışlık teması)7. evin üzerinde, yani karşıtlıklar, düşmanlıklar üzerinde duruyor. Ben bu Güneş dönüşü haritasını sadece kişisel bir harita değil, dünyanın da yaşayacağı bir referans harita olarak görüyorum. Papa bu haritada 1. ev Aslan (yükselen burç) ve bu burçta yer alan Satürn tutumuyla görülmekte. Kuşkusuz Aslan otorite sembolü, krallık ve şaşaa göstergesidir. Ancak burada bulunan Satürn (7. evdeki Kova’nın da yöneticisi olarak) Papa’nın başını ağrıtacak olan, ona zorlama getirecek olan temaları da göstermekte. (Nitekim doğum anındaki Neptün’ün de üzerinde) Bir başka deyişle, Papa sadece Satürn-Neptün’ü yaşamayacak ama aynı zamanda önümüzdeki 2 yıl içinde Neptün-Neptün karşıtlığını da deneyimlemeye başlayacak, kısaca her halükarda, kendi inançları, idealleri ve dini yaşamı içinde kaçınılmaz bir muhasebe ve karşıtlık içinde kalarak gelişmek durumunda.

Bu arada, Satürn’ün haritada 6. evin de yöneticisi olması, Satürn enerjisinin zayıf düşürücü, düşmanlık edici olabileceğini de göstermekte. Eski kaynaklar, sadece 7. evi değil, 6. evi de düşmanlıklar olarak değerlendirirdi.

Bu haritada 7. ev ise karşıtlığı temsil ettiğine göre, Kova ve 7. evdeki Neptün Islam’ı göstermekte. Aslan burcundaki Satürn de Islam’ın bu dönemde zor koşullar altında kaldığını anlatmakta. Zayıf bir gezegen kendi gücünü ortaya koymakta zorlanır ve Satürn Aslan’da kendi burcunun karşısında zararlı (detriment) durumdadır.

Papa’nın 2007 Güneş dönüşü haritasına tekrar aşağıda diğer detaylarla değineceğim ancak bir başka önemli konuyu daha burada ele alabiliriz. Bu da 28 derece Yay burcunda gerçekleşecek olan Jüpiter-Pluton birleşimidir.

Eğer dikkat ederseniz, bu derecenin yine hiç de rastgele olmadığını göreceksiniz. Bu kritik derece Papa’nın doğum haritası üzerinde tam tepede, MC noktasına çok yakın duruyor. Hiç kuşkusuz bu transitin, aslında ilk başta ifade ettiğimiz Pluto’nun gölgelerini ortaya çıkarabileceği en güçlü dayanak noktası olarak görülmekte. Maalesef böyle bir durum ister istemez Papa üzerinde bir kez daha odaklanmakta ve onu ön plana çıkarmakta, hedef haline getirmekte. Jüpiter’in haritanın tepe noktası üzerinden geçmesi, bilindik astroloji çerçevesi içinde son derece güzel bir şeyniş gibi de algılanabilir. Kuşkusuz bu transit Papa’nın gücünü doruk noktalarına taşıyabileceğini gösteriyor. Ancak bu tepe noktası aynı zamanda bir hata noktası haline de gelebilir. Çünkü Jüpiter-Pluton birleşimi dini inançlar konusunda çok daha tahammülsüz davranarak, Satürn-Neptün’ün temasının öğretmeye çalıştığı iç değerleri zenginleştirme ve kişisel fedakarlıklar yapabilme, kabullenebilme temasını zorlaştırmakta.

T-kare tetikleniyor

Papa 16. Benedikt’in doğum haritasında değişken burçların son derecesini içine alan bir T-kare açı kalıbı görülmekte. Bu açı kalıbının hemen yanıbaşında öncü derecelerde, Yengeç-Oğlak ekseni üzerinde ay düğümleri de yer almakta. Bu ikisini birbirinden ayırmak olanaksız gibi.

T-kareler, özellikle öncü nitelikte olanları, yüksek enerji, hırs ve motivasyon sağlayan açı kalıplarıdır ve etkin kullanıldıklarında kişisel anlamda başarı sağlarlar. Bu T-kare ise değişken nitelikte ve apeksinde Balık burcunda Merkür yer almakta. Merkür yine bu burçta yer alan, Balık’ın yöneticisi Jüpiter’den destek almakla (ve köşe evde olmakla) birlikte, yine de malefik Mars’tan kare açı alması (anaretik 29 derecede) ve temel asalet açısından hem zararlı (detriment) hem de düşük (fall) olması ile sorunları da gündeme getirmekte. Kuşkusuz bu sorunlar kişinin düşünceleri ve yorumları (Merkür) üzerinde ortaya çıkacaktir, zira Merkür 1. evde olmayı, konuşmayı sever, yine bu bağlamda düşünceler doğrudan kişiliğin ayrılmaz bir parçası olarak görülecektir. Kısaca Merkür (apeks)-MC-Mars T-karesi, özellikle düşünsel tartışmalar ekseninde, felsefi ve dini görüşlerle (MC), kişinin huzursuz, saldırgan ve kendini savunmak isteyen (Mars) yönlerini, zorlayıcı biçimde bir araya getirmektedir ve bu çoğunlukla tekrar tekrar yaşanan bir deneyim olma eğilimindedir. Papa’nın görüşlerinde çok daha keskin ve tartışmacı olduğunu biliyoruz.

Kuşkusuz bu kişisel zayıflık şimdi Pluto’nun MC’den geçişi ve yakın zamanda içinde T-karenin apeksindeki Merkür’e karesi ile iyice su üstüne çıkacaktır. Pluto bize dönüşümün gerekli olduğunu ve hiçbir şeyin de aynı kalmayacağını göstermekte. Zaten tüm bu sürecin en temel enerjisinin Pluto olduğunu görmekteyiz. 2008’de Oğlak burcuna ilerleyecek olan Pluto, hemen bu T-kare tetiklemesi ardından bu kez güney ay düğümünün de üzerinden geçeceğine göre çok kapsamlı bir dönüşümden, kişinin ruhsal alışkanlıklarını içine alan bir tecrübeden söz etmekteyiz. Ancak güney ay düğümü çoğu zaman bir kaçış noktası ve geçmişe ait temaları içerdiğinden, Pluto’nun güney ay düğümü üzerinden geçmesi kişinin karmasında ya da ruhsal alışkanlıklarında varolan potansiyeli değiştirmesi ve geride bırakması açısından zorunluluklara, içerisine güç savaşı ve mücadeleyi de alan bir sürece işaret ediyor olmalı.

Papa için zaman yöneticileri ve öngörümler

Decennials yöntemine göre (helenistik bir metot, bu yöntemi ZAMAN YÖNETİCİLERİ Atölye çalışmasında detaylı biçimde ele alacağız) Papa 2001 yılından bu yana Jüpiter ana döneminde yer alıyor ve kuşkusuz haritasında yönetici durumunda ve köşe evde 1, evde yer alan Jüpiter ona tüm doğum potansiyelini getirdi ve bu dönemde Papa seçildi. (Jüpiter 10. evin de yöneticisi) Özellikle 1 Şubat 2004- 24 Ağustos 2005 dönemi arasında, ikincil zaman yöneticisinin Güneş olması, otorite olma gücüne ve Papalığa işaret etmekte. Haritada Güneş 1. evde yüceldiği burç olan Koç’ta yer alıyor, ve kuşkusuz bu durum yüceltilmeyi ve Papa kılınmayı temsil etmekte, Papa ya da Baba, ister istemez Güneş’in astrolojik sembolizminin çarpıcılığını ortaya koymakta.

Decennials yöntemine göre Jüpiter büyük dönemi 2012 başına kadar sürecektir. Ancak içinde bulunduğumuz dönemde şimdi, 21 Nisan 2006-15 Temmuz 2007 aralığında Mars ikincil zaman yöneticisi olarak devreye girmiştir. Kuşkusuz bu da çok açıklayıcıdır zira Mars hem yukarıda sözünü ettiğimiz T-karenin ucundadır (gerginlik) hem anaretik derecededir, hem de İkizler burcunda sözleri ve ifadelere dayalı savaşı temsil etmektedir. Mars’ın haritasında 8. evin de yöneticisi olması çok daha tehlikeli bir dönemde olduğunu ortaya koyuyor.

Bir Pers tekniği olan Firdaria’ya göre – nodal variation-  (yine atölye çalışmasında ele alınacak) Papa 2002 yılından bu yana Ay dönemindedir ve Papa seçildiği 2005 yılında Jüpiter alt dönemini yaşıyordu. Bu da yine oldukça anlamlıdır, zira haritasında Ay Terazi burcunda ve köşe evdedir, öncü bir burçta ve sürekli başkaları ile anlaşma ve görüşme yapan birinci evdedir, köşe evde olması olaylara müdahale edebilme kapasitesini göstermektedir.  Ay aynı zamanda, bu bir gece haritası olduğu için ışığın da yöneticisidir. Ay bu arada Fortuna (şans noktası) ile de beraberdir; dispozitörü Venüs, yönetici olduğu Boğa burcunda (ama yine anaretik derecede) kısmen güçlü konumdadır. Jüpiter’e zaten değinmiştik. Firdaria yöntemine göre Papa şu anda Ay-Mars dönemini yaşamaktadır. Mars yine dikkat çekmektedir. Bu alt dönem 6 Haziran 2007’ye kadar devam edecektir. İlginçtir gerek Decennials gerekse Firdaria dönemleri aynı dönemlerde benzer Mars enerjilerini içine almaktadır.

Diğer bir zaman yöneticisi olan Profectionsa göre (Latince Pro ileri anlamındadır ve fector yapmak, icra etmek demektir) Papa 2006 yılında (kendi pratiğimde, bu yöntem için  daha iyi çalıştığını görüdüğüm Tüm ev sistemini kullanıyorum) 8. ev profeksiyonunu yaşıyor ve natal haritada bu evde Terazi burcu ve Ay ve Fortuna yer almakta. 8. evin tehlikeler evi olduğunu biliyoruz ve bu tehlikeler doğal olarak ilişkilerden, anlaşmalardan ve denge kurma ihtiyacını (Terazi) içine almakta.

Yukarıda gördüğümüz gibi, Mars dönemleri 2007 ortasına kadar sürdüğü için 2007 yılının profeksiyonlarına da bakmalıyız. 2007 yılında bu kez 9. ev profeksiyonu (inançlar, yolculuklar, felsefeler) yaşanacaktır ve tüm ev sistemine göre bu evde Akrep burcu yer almaktadır. Bu durumda 2007 yılı için yıl yöneticisi (Lord of the Year) Mars olacaktır. Kuşkusuz böyle bir durumda gerek güneş dönüşü haritasındaki Mars gerekse nataldeki Mars’ı çok dikkatli değerlendirmeliyiz. 2007 yılında Akrep burcundaki profeksiyon doğal  olarak yorucu, yıpratıcı ve yüksek konsantrasyon getiren enerjileri ortaya çıkaracaktır.

Ben özellikle 2007 yılının Güneş dönüşü haritasını ele alacağım için aşağıda, diğer önemli noktaların 2007  yılı için profeksiyonları ve gezegen devirlerini de (handing overs) değerlendireceğim.

2007 için 5 temel noktanın (Asc, MC, Güneş, Ay ve Fortuna) profeksiyonu

2007 profections 
ASC Akrep (yıl yöneticisi Mars)
MC Aslan (Güneş)
Güneş Yay (Jüpiter)
Ay İkizler (Merkür)
Fortuna İkizler (Merkür)

Bu değerlendirmeyi yaparken, özellikle 2007 güneş dönüşü haritasında, yükselen burçla ilgili konular hakkında (çevresel faktörler, kişilik ve tutumlar, sağlık) bana Mars da bilgi verecek demektir. Benzer şekilde kişisel güç, yaratıcılık konularında Jüpiter; şan, şöhret, kariyer ve sorumluluklar alanında Güneş; duygusal yaşam, eve ve duygusal denge ve mutluluğa ilişkin konularda Merkür ipucu verecektir.

2007 yılındaki gezegen devirleri de (handing overs) şöyledir: (modern gezegenleri ekleyerek)

Güneş *** Satürn, MC
Ay *** Mars
Satürn *** Neptün
Uranüs *** Satürn, MC
Neptün *** Güneş
Pluto *** Asc, Jupiter ve Merkür
 

Devirlerde her iki ışığın da (Güneş ve Ay) malefiklere deviri ilgi çekicidir. Tüm bu devirler huzur ve rahatlık getirici gözükmemektedir. Satürn’ün Neptün’le ilişkisi de yine oldukça manidadır. Yine ilginç bir devir, Pluto’nun Jüpiter’e olan devridir, zira bu dönemde Jüpiter ve Pluto transit olarak da MC üzerinde birleşecektir.

Şimdi bu bilgilerin ışığında 2007 Güneş Dönüşü haritasına tekrar bakabiliriz:

Haritada Aslan burcu yükselmektedir ve içerisinde zararlı durumda Satürn yer alıyor. Dönüş haritalarında yükselen Aslan, kişinin bu dönemde kendi gücü, yaratıcılığı, otoritesi ve baba olma figürü gibi konular üzerinde durabileceğini anlatır ancak Satürn bu baba olma, güçlü ve yetkin olma kapasitesinin zararlı çalışabileceğini ve kişisel hataların, eksiklerin ve sorunların doğrudan göze çarpabileceğini yansıtıyor. Hemen yükslen burç derecesi üzerinde olan Satürn (6. ve 7. evlerin de yöneticisi olduğu için) kişi üzerinde yıpratrıcı, zayıf düşürücü ve düşmanlık getirici olabileceğini de göstermekte. Böyle bir Satürn kişinin bu dönemde dertli, sıkınıtlı, depresif de olabileceğinin göstergesi ve doğal olarak bu durum sadece düşmanlıkları ve zayıf düşüren karşıtlıkları değil sağlığı da içine alabilir.

9. evdeki Güneş kişinin gücünü ve yaratıcılığını ruhsal konular, yolculuklar ve dini temalar, kendi hayat felsefesi üzerine odaklayacağını gösterirken, Güneş’in Jüpiter ve Satürn’le olan üçgenleri ise (büyük üçgen) bunu yaparken sosyal alanda doğal destekler bulabileceğini, sosyal yapıların onu doğrudan kabullenebildiğini (Jüpiter ve Satürn sosyal gezegenlerdir) ve bu durumun ona karşılık beklemeksizin destek verdiğini açıklıyor. Keza Güneş’in Pluton ile üçgeni de, kişinin yaratıcı kapasitesini ve başkalarını etkileme ve karizma gücünü yine desteklemekte. (doğal yoldan, kendiliğinden – üçgen açı)

1.evdeki Satürn aynı zamanda onun kendisini gerçekçi ve otokratik (Aslan) davranacağını söylemekte ancak kendi karşıtlarını gerçekçi bulmuyor ve onları hayalperest, belirsiz ve kandırıcı (Neptün) görebilir. Fakat karşıtların etkisinden izole kalamıyor ( 7. evin yöneticisi Satürn 1. evde)

Kuşkusuz bu gözle bakınca, Güneş-Satürn-Asc-Jüpiter büyük üçgenli ve Neptün-Kiron-Dsc’yi içine alan bir uçurtma açı kalıbının haritada son derece etkin olacağını da görebiliriz. Uçurtmalar kişiye karşıtlık üzerinden giderek gelişme olanakları ve yetenekleri (büyük üçgen) kullanma fırsatları sunarlar ve bu bakımdan çok destekleyici temalardır. Kısaca bu kalıp içinde Satürn-Neptün karşıtlığı (ki bunu dünya olarak da yaşamaktayız) ana şekillendirici güç olarak durmaktadır. İlginçtir, Time dergisinin son sayısında yapılan yorumlara bakarsanız, Papa’nın bilerek ya da bilmeyerek başlattığı bu tartışma ve kızgınlık ortamı içerisinde onun, kendi dininin akılcı olduğunu vurguluyor olması son derece dikkat çekicidir. Bu gözle bakıldığında Satürn-Neptün karşıtlığı, içinde bulunulan tutumlar ele alındığında Hristiyanlık (bu haritaya ve yorumuna göre) Satürn ve Islam Neptün enerjileriyle sembolize edilmektedir.

Bu haritada Güneş-Ay ilişkisinin balsamik olduğunu görmekteyiz. Ay küçülmektedir ve rahat edemediği 8. evdedir. Böyle bir kombinasyon Papa’nın bir şeyleri bitirmek, sonlandırmakla alakalı olabileceğini de gösterir. Ay’ın Pluto ile olan karesi de yaşamsal açıdan zorlayıcı, tehlikeli ve yıpratıcıdır. (Yay dinlerin şekilsel, dışsal yönü)

Şimdi 2007 yılı için yıl yöneticisine bakalım. Bu gezegenin MARS olduğunu biliyoruz ve Mars 2007 yılında Papa’nın çevresel durumu, tutumu ve sağlığı hakkında da bilgi verebilir. Mars Balık burcunda, 8. evin girişindedir. Bu önemli bir tehlike işaretidir ve kurban olma riski (Balık- 8. ev) taşır. Ay’ın profeksiyonu da 2007 yılı için Merkür’le işaret edilirken, 9. evde duran Merkür’ün Mars’la aynı derecede, yani aynı lotta, kısmette (monomoiria) kalması yine tehlikeli bir işarettir. Mars bu haritada 4. evin (bitiş ve başlangıçlar, yaşamın sonu, güvenlik, ev) ve 9. evin (yolculuklar, dini görüşler) yöneticisi durumundadır.

Natal haritada da Mars 29 derece İkizler burcunda ve 4. evdedir.

Arap noktaları ile bakarsak Mars aynı zamanda 6 44 Balık’ta Gizli Düşmanlar (Pars inimicorum) noktasıyla birleşmekte, Başa geçme, 7 55 Başak’ta kral olma noktasıyla (Pars Regni) tam karşıt durumda ve 6 44 Balık’ta hastalıklar noktasıyla da (Pars infirmitatum) birleşmektedir. 8. evde yer alan Mars’la birlikte, Uranüs de aniliği açıklamaktadır. Yine çok ilginçtir, Kuzey ay düğümü 15 derece Balık burcunda Achernar yıldızı ile birleşim içindedir. Bu Nehir takım yıldızında bulunan bu yıldız krizleri, ani bitişleri ve gelişmeleri açıklar.

Özetle söylemek gerekirse, 2007 yılında ortaya çıkan olan temalar (2007 Ocak ayından itibaren etkisini belirginleştirmeye başlayacaktır) Papa’nın kendi kişisel gücü ve otoritesini sorgular durumdadır ve riskli durumlar ve tehlikelerle yüzleme olasılığı vardır. 

Bu dönem için belki bazı ipuçları verebilir amacıyla, Vatikan’ın haritasında üzerinde de Güneş Yayı (Solar Arc), ikincil ilerletimler ve Güneş dönüşü haritalarına da göz attım.

Güneş Yayı yönteminde, Papa’nın doğum günü olan 14 Nisan’ı referans alarak, şunlar görülmekte: (ortanoktaları da hesaba katarak)

MC (d) = MARS
Mars (d) = SATÜRN/NEPTUN
Mars (d) = JÜPİTER / SATÜRN
Neptün (d) = SATÜRN
Venüs (d) = PLUTON
Neptün (d) = MARS (artıyor)
Satürn (d) = MARS/URANÜS
Pluto (d) = PLUTO/GÜNEŞ
Asc (d) = SATURN/URANUS
Mars (d) = AY
Satürn (d) = AY
Venüs (d) AY/Ay düğümleri
Güneş = MC (azalıyor)
Mars = SATÜRN/MC (artıyor)
Ay= NEPTÜN, Güneş = NEPTÜN (artıyor)
Venüs =JÜPİTER/Asc (azalıyor)

Bu ilerletimlerin pek çoğunun zorlu ve tehlikeli olduğunu görebiliriz.

İkincil ilerletimlerde Ay Koç burcunda 8. evde ilerliyor, (Uranüs de orada) Güneş Başak burcuna yeni geçmiş durumda, Jüpiter Ay’ın üzerinde, MC Mars üzerinde.

Vatikan için 2007 Güneş dönüşü haritasında ise kabaca söylersek, Yengeç burcu yükseliyor ve yükselen derecesi natal Pluton’a oldukça yakın kalıyor. Güneş 12. ev girişinde, Ay Balık burcunda 9. ev girişi üzerinde, Papa’ı temsil edebilecek 10. evde ise Koç burcu ve yine bu evde Koç burcunda Mars var. Mars Satürn-Neptün karşıtlığı ile ilişki içerisinde durmakta.

Son olarak, Papa'nın olası Istanbul ziyareti Kasım ayının son günlerine, Jüpiter'in Yay burcuna geçişi ardından gerçekleşmesi planlanıyor. Bu ziyaretin Doğu-Batı, Hristiyanlık ve Islam arasındaki diyaloğu ne oranda etkileyeceği önemli görülebilir.

28 Eylül 2006,
Bu yazının tüm hakları saklıdır ve hiç bir şekilde yazılı ya da internet ortamında kullanılamaz. 

 

 

 
Paylaş » Papa ve yaklaşan zamanlar yazısını FaceBook'ta paylaş Papa ve yaklaşan zamanlar yazısını Twitter'de paylaş Papa ve yaklaşan zamanlar yazısını Google'de paylaş Papa ve yaklaşan zamanlar yazısını Delicious'ta paylaş Papa ve yaklaşan zamanlar yazısını Digg'de paylaş Papa ve yaklaşan zamanlar yazısını MySpace'de paylaş

2021`de Türkiye...
Mevlana:Astrolojik bir portre...
2013`te Türkiye...
Neptün Balık`ta...
2010`da Türkiye...
Kova`da üçlü kavuşum - Melanie...
Satürn-Uranüs Karşıtlığı- Mela...
Barack Obama...
Kollektif Gezegenler...
Çin`in gelecek devrimi...
 
Ekle
Çıkart
e-Posta adresinizi yazın
Copyright © 2003-2022 R.Hakan KIRKOĞLU Bucks - Digital Media Publishing Agency