::. Görüşme Talebinde Bulunmak İçin Tıklayınız .::

Spika önümüzdeki dönemde şirketler için de astrolojik danışmanlık kapsamında ürünler geliştirmektedir. İlk etapta bu çalışmalar İnsan Kaynakları ve Yöneticinin Karar Anına yönelik raporlar ve sürekli görüşme ve coaching niteliğindedir. Mesleki Eğilim Raporları (Vocational Tendencies Report) 2 A4 sayfası ve ortalama 800 sözcükten oluşan bu rapor şirketiniz için düşündüğünüz eleman hakkında elde edebileceğiniz ve söz konusu kişinin mesleki eğilimlerini astrolojik yönden değerlendiren ve sonuçlar ortaya koyan bir rapordur. Tamamen kişiye özel ve tailor-made biçiminde hazırlanmaktadır. Kişinin astrolojik haritasına dayalı olarak genel eğilimleri, yapıcı yönde kullanabileceği mesleki kapasitesi, zayıflık gösterebileceği alanlar, değer yargıları, motivasyon kaynakları ve uyum temaları incelenmektedir. Örnek bir raporu ekte bulabilirsiniz. Bu rapor arzu edilirse, İngilizce olarak da hazırlanabilir. Kuruma Özgü Göreve Uyum ve Departman içi İlişkiler Raporu (Suitability & Relationships Capacity Report specially designed for the subject company) Şirketinize özgü olarak hazırlanabilecek olan bu rapor için ilk önce, şirketinizin İnsan Kaynakları departmanı yöneticisiyle bir ön çalışma yapılması gerekir ve bu ön çalışmada söz konusu iş için uygun görülen özellikler ve tercih edilmeyen özellikler belirlenmelidir. Daha sonra bu özellikler listesi ileride kullanılmak üzere, format edilecektir. Bu çalışma bir bakıma iş için hazırlamış olduğunuz görev tanımının Astroloji dilinde yeniden yazılmasıdır. Konuyla ilgili olarak kaynaklar size toplantı sırasında sunulabilir. 4 A4 sayfası ve ortalama 1500 sözcükten oluşan bu raporun, görüşmelerinizde short liste ulaşmış olduğunuz adaylar için kullanılması daha uygundur. Bu rapor ilk bölümünde ön çalışmada belirlenen kategoriler ve özellikler çerçevesinde söz konusu adayın astrolojik uygunluğu ele alınır ve bu özellikleri karşılama derecesi incelenir. Tamamen tailor-made olan bu çalışma sonunda belirli yargılar ve sonuçlar sunulur. Bu raporun ikinci bölümünde ise işe alınacak kişinin doğrudan çalışacağı yöneticisi ile olan ilişkiler, uyum ve çatışma noktaları astrolojik olarak incelenir ve pozitif noktalarla birlikte, olası stresler ve riskler üzerinde de durulur. (Sinastri) İlişkinin getirdiği sinerji ortaya konur. (Kompozit haritalar) Bu rapor arzu edilirse, İngilizce olarak da hazırlanabilir. Üst Düzey Yöneticiler için Fırsat ve Risk Raporları (Risks & Opportunities Reports for managers) Bu rapor şirketin üst düzey yöneticileri için kendi kariyer çizgilerini daha iyi görebilmeleri yönünde hazırlanan bir rapordur ve zaman ölçeğinde söz konusu yöneticinin kariyerinde bulunduğu yapıcı ve yıpratıcı enerjileri konu alır. Raporun genel yapısında önce genel değerlendirme ve uyarılar daha sonra ise aylar bazında major dönüş noktaları, risk ve fırsatlara yer verilir. Söz konusu rapor bir üst düzeye verilebileceği gibi yöneticinin kendisine de verilebilir ve sadece kişinin kariyer performansına yöneliktir.  Raporun ortalama uzunluğu 3 A4 sayfasıdır. Bu rapor arzu edilirse, İngilizce olarak da hazırlanabilir. Karar Anı Raporları (Reports for managerial decision making) Bu raporlar şirketin üst düzey yöneticilerinin kurumsal kararlarına yönelik olarak hazırlanabilir. Söz konusu kararlar şirketin yeni bir yatırımını, yeni bir ürünün pazarlanma aşamasını, büyümeye/küçülmeye yönelik ya da stratejik konulara değin projeleri içerebilir. Bu geniş çaplı incelemenin yapılabilmesi için şirkete ait astrolojik bilgilerin değerlendirilmesi gerekir. Şirketin kuruluş tarihi (Ticaret Siciline kayıt olduğu tarih), Şirketin ilk faaliyete geçtiği tarih, varsa Şirket hisselerinin İMKB’de işlem görmeye başladığı tarih ve ayrıca şirketin ana sermayedarı ile genel müdürün astrolojik verileri elde edilmeli ve yöneticilerle görüşme yapılmalıdır. İlk etapta, eldeki verilerin doğruluğunu değerlendimek için şirketin haritası, faaliyet alanı ve şirket tarihi içindeki önemli dönüş noktaları çerçevesinde kontrol edilir. Şirketin haritası ile ana sermayedarın haritasının ortak noktaları ve zamana yayılan göstergeleri ele alınır. Karar anına ilişkin raporlar konu edilen projenin ya da lansmanın potansiyelini ve risklerini zaman içinde ele alan raporlardır ve pek çok etmen tarafından ele alınmalıdır. Kararın başarısı ya da başarısızlığı,ve sonucunda ilerideki yıllara yansımaları, süreç içinde ortaya çıkan riskler ve diğer fırsatlar analiz edilecektir.


Spika önümüzdeki dönemde şirketler için de astrolojik danışmanlık kapsamında ürünler geliştirmektedir. İlk etapta bu çalışmalar İnsan Kaynakları ve Yöneticinin Karar Anına yönelik raporlar ve sürekli görüşme ve coaching niteliğindedir. Mesleki Eğilim Raporları (Vocational Tendencies Report) 2 A4 sayfası ve ortalama 800 sözcükten oluşan bu rapor şirketiniz için düşündüğünüz eleman hakkında elde edebileceğiniz ve söz konusu kişinin mesleki eğilimlerini astrolojik yönden değerlendiren ve sonuçlar ortaya koyan bir rapordur. Tamamen kişiye özel ve tailor-made biçiminde hazırlanmaktadır. Kişinin astrolojik haritasına dayalı olarak genel eğilimleri, yapıcı yönde kullanabileceği mesleki kapasitesi, zayıflık gösterebileceği alanlar, değer yargıları, motivasyon kaynakları ve uyum temaları incelenmektedir. Örnek bir raporu ekte bulabilirsiniz. Bu rapor arzu edilirse, İngilizce olarak da hazırlanabilir. Kuruma Özgü Göreve Uyum ve Departman içi İlişkiler Raporu (Suitability & Relationships Capacity Report specially designed for the subject company) Şirketinize özgü olarak hazırlanabilecek olan bu rapor için ilk önce, şirketinizin İnsan Kaynakları departmanı yöneticisiyle bir ön çalışma yapılması gerekir ve bu ön çalışmada söz konusu iş için uygun görülen özellikler ve tercih edilmeyen özellikler belirlenmelidir. Daha sonra bu özellikler listesi ileride kullanılmak üzere, format edilecektir. Bu çalışma bir bakıma iş için hazırlamış olduğunuz görev tanımının Astroloji dilinde yeniden yazılmasıdır. Konuyla ilgili olarak kaynaklar size toplantı sırasında sunulabilir. 4 A4 sayfası ve ortalama 1500 sözcükten oluşan bu raporun, görüşmelerinizde short liste ulaşmış olduğunuz adaylar için kullanılması daha uygundur. Bu rapor ilk bölümünde ön çalışmada belirlenen kategoriler ve özellikler çerçevesinde söz konusu adayın astrolojik uygunluğu ele alınır ve bu özellikleri karşılama derecesi incelenir. Tamamen tailor-made olan bu çalışma sonunda belirli yargılar ve sonuçlar sunulur. Bu raporun ikinci bölümünde ise işe alınacak kişinin doğrudan çalışacağı yöneticisi ile olan ilişkiler, uyum ve çatışma noktaları astrolojik olarak incelenir ve pozitif noktalarla birlikte, olası stresler ve riskler üzerinde de durulur. (Sinastri) İlişkinin getirdiği sinerji ortaya konur. (Kompozit haritalar) Bu rapor arzu edilirse, İngilizce olarak da hazırlanabilir. Üst Düzey Yöneticiler için Fırsat ve Risk Raporları (Risks & Opportunities Reports for managers) Bu rapor şirketin üst düzey yöneticileri için kendi kariyer çizgilerini daha iyi görebilmeleri yönünde hazırlanan bir rapordur ve zaman ölçeğinde söz konusu yöneticinin kariyerinde bulunduğu yapıcı ve yıpratıcı enerjileri konu alır. Raporun genel yapısında önce genel değerlendirme ve uyarılar daha sonra ise aylar bazında major dönüş noktaları, risk ve fırsatlara yer verilir. Söz konusu rapor bir üst düzeye verilebileceği gibi yöneticinin kendisine de verilebilir ve sadece kişinin kariyer performansına yöneliktir.  Raporun ortalama uzunluğu 3 A4 sayfasıdır. Bu rapor arzu edilirse, İngilizce olarak da hazırlanabilir. Karar Anı Raporları (Reports for managerial decision making) Bu raporlar şirketin üst düzey yöneticilerinin kurumsal kararlarına yönelik olarak hazırlanabilir. Söz konusu kararlar şirketin yeni bir yatırımını, yeni bir ürünün pazarlanma aşamasını, büyümeye/küçülmeye yönelik ya da stratejik konulara değin projeleri içerebilir. Bu geniş çaplı incelemenin yapılabilmesi için şirkete ait astrolojik bilgilerin değerlendirilmesi gerekir. Şirketin kuruluş tarihi (Ticaret Siciline kayıt olduğu tarih), Şirketin ilk faaliyete geçtiği tarih, varsa Şirket hisselerinin İMKB’de işlem görmeye başladığı tarih ve ayrıca şirketin ana sermayedarı ile genel müdürün astrolojik verileri elde edilmeli ve yöneticilerle görüşme yapılmalıdır. İlk etapta, eldeki verilerin doğruluğunu değerlendimek için şirketin haritası, faaliyet alanı ve şirket tarihi içindeki önemli dönüş noktaları çerçevesinde kontrol edilir. Şirketin haritası ile ana sermayedarın haritasının ortak noktaları ve zamana yayılan göstergeleri ele alınır. Karar anına ilişkin raporlar konu edilen projenin ya da lansmanın potansiyelini ve risklerini zaman içinde ele alan raporlardır ve pek çok etmen tarafından ele alınmalıdır. Kararın başarısı ya da başarısızlığı,ve sonucunda ilerideki yıllara yansımaları, süreç içinde ortaya çıkan riskler ve diğer fırsatlar analiz edilecektir.


2021`de Türkiye...
Mevlana:Astrolojik bir portre...
2013`te Türkiye...
Neptün Balık`ta...
2010`da Türkiye...
Kova`da üçlü kavuşum - Melanie...
Satürn-Uranüs Karşıtlığı- Mela...
Barack Obama...
Kollektif Gezegenler...
Çin`in gelecek devrimi...
 
Ekle
Çıkart
e-Posta adresinizi yazın
Copyright © 2003-2024 R.Hakan KIRKOĞLU Bucks - Digital Media Publishing Agency