Ortadoğu/Israil:Dünya/Politik Astroloji Yazım
Paylaş » Ortadoğu/Israil:Dünya/Politik Astroloji Yazım yazısını FaceBook'ta paylaş Ortadoğu/Israil:Dünya/Politik Astroloji Yazım yazısını Twitter'de paylaş Ortadoğu/Israil:Dünya/Politik Astroloji Yazım yazısını Google'de paylaş Ortadoğu/Israil:Dünya/Politik Astroloji Yazım yazısını Delicious'ta paylaş Ortadoğu/Israil:Dünya/Politik Astroloji Yazım yazısını Digg'de paylaş Ortadoğu/Israil:Dünya/Politik Astroloji Yazım yazısını MySpace'de paylaş
 

Geçtiğimiz Mayıs ayında tamamladığım ve ISAR'a gönderdiğim, içerisinde Ortadoğu ve Israil'deki olası gelişmelere geniş ve detaylı biçimde yer verilmiş olan ISAR Mundane Outlook yazımı aşağıda okuyabilirsiniz. Bu makale ISAR International Astrologer adlı derginin son sayısında yer aldı. Bu çalışmada Tüm Burç Ev Sistemi (Whole Sign System) kullanılmıştır. Çeviri için Murat Sağlam'a teşekkürler.


Yazan R. Hakan Kırkoğlu

Çeviren: Murat Sağlam

Türkçe metne haritalar daha sonra eklenecektir. Aşağıdaki İngilizce metinde haritaları bulabilirsiniz.
 
Jüpiter Akrep-Satürn Aslan Küçülen Karesi

28 Mayıs 2000’de Boğa’da gerçekleşen Jüpiter-Satürn miniması (1) 2006’nın ikinci yarısı kritik bir aşamaya ulaşacaktır. Bu kavuşum toprak üçlüsündeki son kavuşumdu; 2020’den itibaren hava üçlülerinde bir dizi yeni kavuşuma tanık olacağız.  Hiç kuşkusuz bu durum uygarlığımızın toplumsal, ekonomik ve politik eğilimlerinde büyük bir değişime işaret edecektir. 26 Ocak 1842 (büyük mutasyon) yılında toprak üçlüsünde başlayan son medya döngüsü maddeciliğin gelişimine ve sanayileşmeyi getiren her türden ekonomik kaynak ve sermaye üzerine dikkate değer bir vurgu yapan maddi dünya üzerindeki egemenliğimize devasa bir etkide bulundu. 2020’de başlayacak yeni dönemin hali hazırda insanoğlunun entelektüel üstünlük duygusu ve devasa iletişim araçları olarak şekil almaya başlaması şaşırtıcı değildir. İnsan kaynakları ufuktaki bu yeni çağın en önemli parçası olacaktır.

Bununla birlikte içinde yaşadığımız son toprak burçları döngüsü de, petrol, su, madenler ve diğer değerli ham maddeler gibi toprak kaynaklarının ele geçirilmesi ve uluslar arasında paylaşılmasını işaret etmektedir. Bu kozmik saatler Jüpiter ile Satürn’e eskiler “Great Chronocrators” {Zamanın Yüce Yaratıcıları), çağların efendileri derdi. Açık ki, Boğa’daki kavuşumun en büyük etkisini önümüzdeki Aslan ve Akrep küçülen karesinde göstermesini bekleyebiliriz.

Jüpiter Akrep’te sembolik olarak ortak kaynaklar üzerinde güç uygulamak, mevcut avantajları ele geçirme içgüdüsel itkisi ve becerisi anlamına gelirken, Satürn Aslan’da liderliğin sınırlı kullanımı, uygun özgüvenin ve olaylar üzerindeki yönetici erkin eksikliği anlamına gelir. Iki gezegenin bir kare açıda kilitlenmesi, maddi emniyet ve istikrara dair süregiden Boğa motiflerinin, esneklikten yoksun davranışlarla çarpık bir yol izleyeceğine işaret etmesi beklenebilir. Irak, İran ve İsrail’deki mevcut durum yeterince açıklayıcıdır. Ortadoğu için Jüpiter-Satürn kavuşumuna baktığımızda, bunun daha ziyade boyun eğici, pasif ve tepkisel alanlar olan 6.ıncı ve 7.ince evlerde gerçekleştiğini görürüz.  

(2000 yılı kavuşumu için Washington ve Israil haritaları) 

ABD’nin Orta Doğu’ya müdahalesi net görünüyor; çünkü Jüpiter-Satürn kavuşumu Washington D.C. için yüksekte, tepe noktasındadır. Sonuç olarak, önümüzdeki küçülen kare ABD’nin dünyanın bu bölgesine yönelik politikalarında güçlü sonuçlara yol açacak ve politikalardaki bu değişimin koşulları bizatihi Jüpiter-Satürn karesinin izini taşıyacaktır. Bu değişimi eksiksiz anlamak için Washington’un Haziran ve Ekim aylarının yeri değiştirilmiş (relocated) haritalarına bakmamız gerekiyor.

Washington için çıkarılan haritada (tüm burç ev sistemi kullanılmıştır) Jüpiter ile Satürn, Akrep yükselen haritada bir köşe evler ilişkisi içindedir. Jüpiter Yükselene çok yakın bir yerde, G.W. Bush’un şans noktasının da bulunduğu yerde konumlanmıştır. Dolayısıyla olay dizisinin Bush’un kişisel katılımı, daha doğrusu onun Kader’i (moiria) üzerinde gerçekleşeceği beklenebilir. Bu sadece bir kare değil, aynı zamanda Kova’daki Chiron ve kendi dispozitörü Jüpiter’e 135’lik açı yapan Plüton’un katıldığı bir T-karedir. 

(Washington 2006 Jup-Sat karesi)

 T-karenin apeksindeki Jüpiter genişleyici, plana sıkı sıkıya bağlı, kendini haklı gören bir askeri motif olarak yorumlanabilse de, geri harekettedir ve liderlikte ve baba rolünde etkisiz yönetim sorunlarını gösteren 10. evdeki Aslan’daki Satürn tarafından engellenmiştir. Dahası, zararlı durumda Satürn ile Mars sanki daha ziyade kızgın ve öfkeli bir davranışı gösterirken 135’lik açı yapan Yaydaki Plüton ABD’nin lider yapılanmasının (Satürn) uluslararası güçler ve dini fanatizmin tehlikesi altında olduğuna dair ipuçları vermektedir. Lütfen Bağdat için aynı haritada Plüton’un MC’de olduğunu gözden kaçırmayın. 10. evin yöneticisi Güneş’in 9.uncu evde Yengeç’te peregrin olması da uluslararası cephedeki
olaylar üzerinde çok az iktidar sahibi olunduğunu akla getirmektedir. 

Sabitlerdeki bu T-Kare’nin alt ayağındaki Kova Chiron kesin bir şekilde insani meseleleri ve insani değerler ile muhtaç durumda olan insanların kararlı ortaklığı olarak kolektif bilinçaltında belli bir yaralanmaya vurgu yapan politik bir atmosferi göstermektedir. Bununla birlikte, kendi dispozitörü zararlı Satürn ile net karşıtlık içinde olan Chiron, bu yardım elinin ve siyasi kararlılığın yetersiz ve başarısız olduğunu ima ediyor. 

 Ayrıca bu haritadaki balsamik Boğa Ay’ın Algol sabit yıldızıyla tam kavuşumda olması, meseleye, insanların emniyetinin ve refahının nazik bir durum içinde olduğu ve genel olarak insanların şiddetten mustarip olabileceği olgusunu dahil ediyor

ACG kullanarak, aynı Jüpiter-Satürn-Chiron (Plüton) t-karesinin Washington dışında dünyada nerelerde vurgulandığını, bu gezegen konfigürasyonunun köşe evlerdeki konumlanışına bakarak tespit edebiliriz. Bu durumda Orta Amerika ülkeleri (Meksika, Guatemala, Honduras, Nikaragua), Batı Kıyısı Afrika ülkeleri (tepedeki Jüpiter’in 10. ev Akrep’te olduğu Nijer, Gana, Kamerun), Asya ülkeleri (tepedeki Jüpiter’in 7. ev Akrep’te olduğu Pakistan, Hindistan, Bangladeş) duyarlı bölgelerdir. Bu bölgelere özel yorumlar ev konumlarına bağlı olacaktır. 

(Bağdat Haritası) 

Irak, Bağdat söz konusu olduğunda, tepedeki Jüpiter 9. evde, din ve inanç evindedir; 10. evdeki Yay ile 1. evdeki Balık bu bağlantının doğrudanlığını göstermektedir. Böylesi sağlam bir karşılıklı bağlantı Jüpiter-Satürn küçülen karesinin yönetim, dini meseleler ve genel halk açısından sonuçlar doğuracağını net bir biçimde sergilemektedir. Ayrıca Bağdat’ın MC’sindeki Yay burcundaki Plüton hayati bir öneme sahiptir. 9. evde geri hareketteki Jüpiter bize dini huzursuzluğun, kültürel farklardan kaynaklanan nefret duygularının bu bölgede devasa bir etkiye sahip olacağını hatırlatmaktadır. İsrail, Türkiye ve bütün Arap yarımadası için aynı ev pozisyonları söz konusudur; 6. evdeki Mars/Satürn kavuşumu polis, askeri kuvvetler vasıtasıyla şiddete ve kamu sağlığı ve yardımlarının sürdürülmesinde sık rastlanacak yetersizliklere dair sorunları göstermektedir.   

Polonya ve Eski Yugoslavya hattından Türkiye’nin batısına kadar bütün Doğu Avrupa için Jüpiter 10. evdedir. Balkanlar ve Doğu Avrupa ülkeleri muhalif partiler ve gruplarda tepki ve gerilim artışı işaretleri verebilir (7. evde Mars/Satürn); bu idari başarısızlıklar söz konusu ülkelerin parlamentolarının yasama süreçlerini (11. evdeki Yay) ve ekonomik performanslarını (2. evdeki Balık) etkileyebilir.

G.W. Bush İçin Kötücül Gezegenler İşbaşında

Dünya astrolojisinde Mars-Satürn kavuşumları, her ikisi de malefik olan bu gezegenler bölücü, zararlı ve idare edilmesi zor doğaları temsil ettikleri için güçlü zararlı enerjileriyle kötü bir üne sahiptir. Elimizdeki örnekte her ikisi de özsel asaletten yoksun olduğu için iyiden ziyade kötü getirmeye eğilimli olacaktır. Gerçekten de Satürn Aslan’da zararlı konumdadır ve her iki gezegen de düşük durumda olup Aslan burcunun 12. evinde olan bir Güneş tarafından dispoze edilmektedir.  

(G.W. Bush’un 2006 Haritası)

Aslan burcundaki malefikler krallara, prenslere ve iktidar sahibi kişilere gelecek zarar anlamına gelebilir. Aynı şey G.W. Bush için de geçerlidir; bu kavuşumu Yükselen’in biraz üzerinde ağırlayacak olan G.W. Bush için haziran ayının gerçekten de tehlikeli olması beklenmektedir. Bush’un 2006 Solar Return haritasında Yükselen Yay’daki Plüton ile 18 Mayıs’taki Mars-Satürn kavuşumu, transit Güneş’in, Alçalandan, açık düşmanlar evinden geçişiyle aynı zamana tesadüf etmektedir. Aynı dönem içinde (Koç/Terazi ekseninin ilk derecelerinde olan) transit ay düğümleri, güney ay düğümü ABD’nin tepenoktası üzerinden geçecektir. 

Üçüncü Gerçekleşme

Jüpiter-Satürn karesi üçüncü ve son defa 25 Ekim’de, tabiatında yeni başlangıçları ve taze bakış açılarını taşıyan yeni ay fazıyla birlikte gerçekleşecektir. Çıkmaz bir sokağa girdiğimiz ikinci gerçekleşmedeki balsamik fazla karşılaştırıldığında (2. gerçekleşmelerin her zaman bütün sürecin en keskin dönemini açıkladığı kabul edile gelmiştir), bu yeni ay (22 Ekim), Terazi’deki Venüs ile Mars arasına sıkışmış yeni ayın gerçekleşme derecesinin gösterdiği gibi diplomasiye yeni unsurlar getirmeye çalışacaktır. Bununla birlikte Mars’ın Terazi’nin 29 derecesinde aneretik derecede olması bunun kolay bir görev olmadığını gösteriyor. Aslına bakılırsa, Mars Akrep burcunun eşiğine adım atmaktadır ve bu Mars barış için çaba göstermekten ziyade savaş çığlıkları atmaya daha yatkındır. 

(Washington DC için 3. gerçekleşme haritası)

Bu üçüncü gerçekleşme haritasında, -neredeyse her şeyi riske atarak, yoğun ve aşırı kazanma isteği getiren asil yıldız, Antares sabit yıldızı yakınlarındaki- Ay ve Güneş ortanoktası, Jüpiter/Merkür/Satürn’e yakın duruyor.  Ebertin meşhur kitabında Merkür/Jüpiter/Satürn’ü aşağıdaki şekilde tarif etmektedir.

“Bir karar vermeye çalışırken engeller, müzakereler sırasında belirsizlik görülmesi, müzakerelerin kesilmesi, veda etme, öteki insanların arasından çekilme arzusu, yolculuk yapma”

Washington DC haritasında, Yay Yükselenle kavuşum halinde Plüton ile Yay’daki Ay’la karşılaşırız. Yay burcu yine haritanın bir şekilde denizaşırı temasını belirliyor, 9. evdeki Satürn ile (onun 12. evdeki dispozitörü Güneş) açıkça bir hakimiyet yitimi, belirsizlik ve ter yönde gidişleri işaret ediyor. 

Yükselen yöneticisi Jüpiter 12. evdedir ve 4. evde Balık’taki kuzey ay düğümüne partil üçgen açı içindedir. 12. ev ile 4. ev üçgenlerinin geçmiş eylemlerle ilgili hakimiyet dışı meseleleri gündeme getirmesi ve kişinin eylemini hayli sınırlaması beklenebilir. Ay düğümü ise kendi başına bu gelişmenin kadersel yanını gösterir. G.W. Bush’un haritasında, bu iki kavuşum süreci boyunca Satürn birinci evindeki gezegenlerin üzerinden geçecek ve bu sırada başlangıçlardan ziyade sonları getiren 4. evde Mars transiti yaşanacaktır.   

G. W. Bush’un (Washington’a göre çıkarılan) 2006 Solar Return haritasında da Yay’daki Plüton’un yükselmesi ve Jüpiter’in 12. evde olması dikkate değerdir. Bu haritada Mars ve Satürn 9. evdedir (uluslararası meseleler) ve 10. evin yöneticisi Merkür, yine 9. evde retro harekettedir. MC’sinin Terazi burcunda (Ayı ve Jüpiter’i dolaylarında) olması diplomasiyle meşguliyetini zorunlu kılıyor. 

Bu astrolojik işaretlerle, bütün Jüpiter-Satürn küçülen karesinin ABD’nin uluslararası politikası ve G.W. Bush’un şahsı üzerinde çok etkili olması beklenmektedir.

Merkür’ün Jüpiter ve Satürn ile birlikte bulunuşuna dair ilave yorumda bulunmak gerekirse, Merkür müzakerelerden iletişim araçlarına kadar birçok şekil alabilir. Ne var ki Merkür yine Mars tarafından dispoze edilmektedir. Akrep’teki Mars, Venüs’ün tartışmaları yumuşatmak için gerekli adil ve dengeli tutumunu kötü etkiler.  

Bunun yerine devasa bir kazanma hırsı ve Machiavellici tarzlarda eylem görüyoruz. Dahası hem Merkür hem Jüpiter, Centaurus yıldız takımındaki ikinci yıldız Agena sabit yıldızıyla kavuşum halindedir. Bernadette Brady bu yıldızı gelişmenin gerçekleşmesi için gerekli fedakarlıkları yerine getirmeyle ilişkilendiriyor. O halde yıldız, takip edilen bir amacı ve meseleyi düzeltmek ve iyileştirmek için gerekli fedakarlıklarda bulunmayla ilgilidir. Birçok yorum Venüs/Jüpiterin Agena ile ortaklığını iyicil etki olarak değerlendirmektedir.
   
(Jüpiter-Satürn 3. gerçekleşmesinin İsrail için Haritası) 

Boğa yükselen Orta Doğunun batı kısmı, özellikle İsrail, Mısır ve Ürdün için, Jüpiter ile Akrep’teki stelyumu 7. eve, Satürn’ü ise 4. eve yerleştirmektedir. Öyle görünüyor ki bu bölgenin batı kısmı, yani İsrail birçok yönetim sorunlarından ve genel olarak düşük moralden mustarip olacak. Bu yıl ikinci Satürn dönüşünü yaşayan İsrail, ABD’nin bu bölgeye yönelik politika değişimiyle öne çıkacak olan güvenlik sorunları yaşayacaktır.

Irak ve İran için ise yükselen İkizler olmakta ve kare 3. ve 6. evlere yerleşmektedir. 2. gerçekleşmede tepenoktasında bulunan Plüton’un yerini bu sefer Neptün almıştır. Haritanın batısındaki gezegen çokluğu Irak’ta hüküm süren birçok dış meselenin Irak hükümetine kafa karışıklığı ve çözümsüzlük getireceğinin alarmını veriyor.

Çin Faktörü

Bu Jüpiter-Satürn karesi Çin’i de harekete geçirebilir, çünkü ikinci gerçekleşme Çin’in Aslan’daki Mars dönüşüne tesadüf etmektedir. Üstelik bu dönemde Satürn Çin’in 7. evindeki Plüton ve Mars’ının üzerinden geçmektedir. Çin’in hem profect edilmiş  hem güneş dönüşü haritalarında Mars’ın yönettiği Akrep yükselmektedir. Akrep ise natal haritanın tepe noktasındaki vaattir. Bu ağır işaretler Çin’in Orta Doğu meselelerine karışacağını veya en azından uluslararası diplomaside tartışılan meselelerle ilgileneceğini sembolize edebilir. 

Harita verileri
(Bütün veriler Nicholas Campion’un The Book of World Horoscopes kitabından alınmıştır. Gözden geçirilmiş ve yenilenmiş baskı, 2004, Wessex Astrologer)

ABD  4 Temmuz 1776 NS 17:10, Philadelphia, 39N57, 75W10
Komünist Çin, 1 Ekim, 1949, 15:15, Beijing, Çin, 39N55, 116E25
Israil, 14 Mayıs 1948, 16:00, Tel-Aviv, Israil, 32N04, 34E46

Kaynaklar:Mundane Astrology, Michael Baigent, Nicholas Campion, Charles Harvey, 1992, Aquarian Press
The Book of World Horoscopes, Nicholas Campion, 2004, Wessex Astrologer
Combination of Stellar Influences, Reinhold Ebertin, 1993, AFA
The Starlight Fixed Star software, Bernadette Brady, Barnswood Ltd, 2002

Notlar:(1) Yirmi yıllık döngü teknik olarak Minima veya Specialis olarak bilinir, 240-yıllık döngüleri Media, veya Tigonalis ve tam döngüleri Maxima, veya Climateria olarak bilinir. Daha fazla bilgi için lütfen bakınız Mundane Astrology, page 185

ISAR MUNDANE OUTLOOK

by R. Hakan Kirkoglu D.F.Astrol.S.- ISAR CAP

Scorpio Jupiter – Leo Saturn waxing square

Jupiter-Saturn minima  (1)  which occured on May 28th 2000 in the sign of Taurus, will have reached a critical phase in the second half of 2006. This conjunction was the last kind in the earth triplicities and then we shall have a new series of conjunctions in the air triplicities starting from 2020. Doubtless to say, this will eventually mark a great shift in terms of social, economical, political trends in the history of human civilizations. The last media cycle which began January 26th 1842 (the great mutation) in the earth signs had tremendous impact on the development of Materialism and our mastery on the material world putting considerable emphasis on capital, economical resources of every kind bringing industrialization. It will be not surprising that this new era starting from 2020, has already been taking shape as intellectual superiority of mankind, massive communications means over the globe. Human resources will be the essential part of this new coming age.

Nevertheless, the last cycle of earth signs in which we have been living also points to the reallocation  and capturing of earth resources namely, oil, water supplies, mines and other precious raw materials among nations. These cosmic clocks, Jupiter and Saturn are used to be known as the Great Chronocrators”, rulers of the ages. Evidently, it can be expected that Taurus conjunct is about to make its greatest impact in the coming waxing square between Leo and Scorpio.

Jupiter in Scorpio symbolically mean exerting power over joint resources and instinctive urge  and skill of grabbing available advantages, while Saturn in Leo necessitates limited use of leadership, lack of proper self-esteem and ruling power over events. Both locked in a square aspect is expected to reflect that ongoing Taurus motives and yearnings for material security and stability will be twharted by stiff necked behaviours. Current situations in Iraq, Iran and Israel are self explanatory. If we look at the charts for Jupiter-Saturn conjunct for the Middle East,  we find them in the 6th and 7th houses, the areas which are mainly subservient and reactionary.

(charts for Washington and  Israel for 2000 conj)
 USA’s intervention into the Middle East becomes more evident as Jupiter-Saturn conjunction was at the high in the midheaven for Washington DC. Consequently, upcoming waxing square will have strong repercussions on US policy towards this region of the world and conditions of this change of policies is expected to be marked by the chart of Jupiter-Saturn square itself. We need to look at the both June and October charts relocated for Washington in order to understand this shift fully.


The chart for Washington (Whole sign house system used) shows both Jupiter and Saturn angular with Scorpio rising. Jupiter is closely situated with the Asc degree where G.W. Bush’s fortune also is posited so whole series of events are expected to unfold over his personal participation and initiatives or let’s say his Fate (moiria). This is not just a square but also a T-square involving Aquarius Chiron along with Sagitarius Pluto in semi-square to its dispositor Jupiter.

(chart for 2006 Jup-Sat square Washington)

Apex Jupiter may be interpreted as expansionary, hardliner, self-righteous military motive but it is in retro motion and hindered by Saturn in Leo in the 10th house showing problems of ineffective management in leadership and fathering role. Moreover, detriment Saturn with Mars seems to talk more of an angry and furious style of behaving and sesquisquared by Sag Pluto gives the clues that US led structuring (Saturn) is endangered by international powers and religious fanaticism. Please note that Pluto is at the MC for Baghdad for the same
chart. 9th House peregrine Sun in Cancer, which rules the 10th house is also descriptive of having little power over the events in the international front.

In the lower hand of this fixed T-square, Aquarius Chiron strongly depicts the humanitarian issues and political atmosphere emphasing human values and certain woundedness in the psyche of collective in terms of determined collaboration for people in need. However, as the same Chiron is disposited by a detriment Saturn in clear opposition, such a helping hand and political decisiviness seems in failure and unsatisfactory.

This chart also contains a balsamic Taurus Moon in an exact conjunct with the fixed star Algol, bringing further explanation that security and wellbeing of people is at a fragile situation and people in general could suffer from violance.

Apart from Washington, by using ACG, we can pinpoint several regions in the world where the same Jupiter-Saturn-Chiron (Pluto) t-square can be more accentuated, with the presence of these planetary configuration at cardinal houses. Sensitive areas thus can be Central American countries (Mexico, Guatemala, Honduras, Nicargua) West coast African countries ( with the apex Jupiter in the 10th house Scorpio for Niger, Gana, Cameroon), Asian countries ( with the apex Jupiter in 7th house Scorpio Pakistan, India, Bangladesh) Individual interpretations for these regions can be dependent on the house positions.

(Chart for Baghdad)As for Baghdad, Iraq, apex Jupiter is in the 9th house, the house of religion and faith, thus is seen directly related with the Sagittarius 10th and the Pisces 1st house, hence such strong mutual connection is a clear demonstration that Jupiter-Saturn waxing square will have repercussions in terms of goverment, religious issues and the general public. Additionaly, Sag Pluto on MC for Baghdad seems crucial.  Retro Scorpio Jupiter in the 9th house reminds us that religious unrest, hatred feelings due to cultural differences, will have paramount impact over this region. Same house position also applies for Israel, Turkey, and whole Arabic peninsula. Mars/Saturn in the 6th house may show problems regarding violence through police, military forces and much frequent failures in the maintenance of public health and care.

Jupiter will be in the 10th house for the whole Eastern Europe, starting from Poland and Ex-Yugoslavia line down to western part of Turkey. Balkans and Eastern Europe countries may give signals of growing tension and reactions of  opposition parties and groups (Mars/Saturn in the 7th house) and such government failures may affect the legislative process of parliaments (Sag 11th house) and economic performance (Pisces 2nd house) of these countries.

Malefics at play for G.W. Bush

Mars-Saturn conjunctions in mundane astrology are notorious for their potent malignant energies as both of them represent more separative, harmful and not easy to deal with natures, being malefics. In this case, both lacks any essential dignities hence will have more propensity doing harm than good. In fact Saturn in Leo is in his detriment and both are disposited by a peregrine Sun which is in the 12th house in reference to the sign of Leo.

(SR 2006 chart for G.W. Bush)

Malefics at such a play in Leo may signify much harm to the kings, princes and those person who are in power. Same applies for G. W. Bush as well as he will welcome this conjunction just over his Asc degree June is expected to be quite dangerous for G.W. Bush indeed. Bush solar return chart 2006 has Pluto Sag rising and Mars-Saturn conjunction on May 18th, coincides with the time when transiting Sun crossing over his Dsc, house of open enemies. During the same period, transiting lunar nodes (early degrees of Aries/Libra axis) will be crossing over USA’s meridian with south node on the midheaven.

The third occurence

The last and the third occurence of Jupiter-Saturn square will be on October 25th with a new moon phase which inherently contains new beginnings and fresh perspectives. Comparing with the balsamic phase in the second where we arrive to a certain deadlock (the 2nd occurences has always been accounted for the most intense period of the whole process) this new moon (October 22nd) tries to bring new elements in the diplomacy depicted by new moon degree sandwiched with Venus and Mars in Libra. However, it seems that it is not quite an easy task as Mars is at anaretic degree, 29th degree of Libra. Infact, Mars tends to ingress in Scorpio and such Mars is more war mongering than to try a peaceful effort.

( 3rd occurence chart for Washington DC)


 In this chart of the third occurence, midpoint of the Sun and Moon (near with the fixed star Antares, royal star which brings intense and extreme desire to win, almost risking everything) and is closely situated with Jupiter/Mercury/Saturn. Ebertin provides with the following description for Mercury/Jupiter=Saturn in his highly reputable COSI:

“Inhibitions when trying to make a decision, the display of uncertainty during negotiations, breaking off negotiations, saying good-bye, the desire to withdraw from other people, making a journey”

For Washington D.C., we come across Pluto just conjunct with the Asc degree in Sagitarrius, Moon in Sagittarius and Sag again sets the theme of the chart for overseas involvement somekind while Saturn in the 9th house (and his dispositor Sun being in the 12th) certainly describes a state of being out of control, blurrness and much self undoing. 


Asc ruler Jupiter is also in the 12th house while it trines in partile to the Pisces north node in the 4th house. Trines between 12th and 4th can be expected to bring uncontrollable issues due to past actions and be quite limiting one’s actions. Node itself talks about the fatedness of these developments. Considering G.W. Bush’s chart, Saturn will have crossed over his planets in the first house between the whole period of these two conjunctions, along with Mars transit in the 4th house which usually brings endings then beginnings.

It’s interesting to note that 2006 solar return chart for G.W. Bush (erected for Washington) also gives Pluto Sag rising and Jupiter in the 12th house. This chart puts Mars and Saturn in the 9th (international issues) and the 10th house ruler Mercury being retro motion in the 9th house again. While MC degree in Libra (around his Moon and Jupiter) maintains and neccessitates that he is occupied with diplomacy.

With these astrological significators, the whole Jupiter-Saturn waxing square is expected to have much impact on US international policies and G.W. Bush in person.

For a further interpretation of Mercury’s presence with Jupiter and Saturn, Mercury can take many shapes, be it negotiations, means of communication. However, Mercury is also disposited by Mars and Mars in Scorpio clearly afflicts Venus’s fair and balanced attitude which is necessary to smooth over any disputes.

Instead here we find a tremendous urge to win and to act in Machiavellian means Moreover, both Mercury and Jupiter conjuncts with the fixed star Agena, beta star in the constellation of Centaurus. Bernadette Brady links this star with making sacrifices requried for growth to occur. So it is concerned with a cause to follow and making necessary sacrifices in order to heal or correct the case. Several interpretation gives Venus/Jupiter joint nature for Agena a beneficial influence.

(Chart for Jupiter-saturn 3rd occurence Israel)

For the west part of the Middle East, mainly for Israel, Egypt and Jordan, Taurus rising puts Jupiter and stellium in Scorpio in the 7th house, and Saturn in the 4th. It seems that western part of the region, namely Israel may suffer much governmental problems and general low morale during this period. As Israel will be living its second Saturn return this year, security matters will be highlighted as the US’ policy changes take place towards this region.

While for Iraq and Iran, Asc sign becomes Gemini and the square locates between 3rd and the 6th houses. Neptune is found over midheaven degree (it was Pluto in the 2nd occurence) and preponderence of many planets in the western hemisphere alerts that many outside factors prevailing over Iraq can bring confusion and dissolution for the Iraqi goverment.

China factor

This Jupiter-Saturn square may also be quite triggering for China as the second occurence will coincides with China’s Mars return in Leo. Moreover, during this period Saturn will be transiting China’s 7th house Mars and Pluto. China’s both profected and solar return chart shows Mars ruling Scorpio rising and Scorpio is the sign that is at the midheaven for the natal promise. Such heavy signification may symbolize that China will have new dealings over Middle East or may be at least concerns over any disputed issues in international
diplomacy.

Charts data
(All data from Nicholas Campion’s The Book of World Horoscopes, revised and updated edition, 2004, Wessex Astrologer)

USA   July 4th, 1776 NS 17:10, Philadelphia PA, 39N57, 75W10
China  Communist, October 1, 1949, 15:15, Beijing, China, 39N55, 116E25
Israel, May 14th 1948, 16:00, Tel-Aviv, Israel, 32N04, 34E46

Bibliography:
Mundane Astrology, Michael Baigent, Nicholas Campion, Charles Harvey, 1992, Aquarian Press
The Book of World Horoscopes, Nicholas Campion, 2004, Wessex Astrologer
Combination of Stellar Influences, Reinhold Ebertin, 1993, AFA
The Starlight Fixed Star software, Bernadette Brady, Barnswood Ltd, 2002

Notes:
(1) The twenty-year synod was known technically as Minima or Specialis, their 240-year cycle as Media or Tigonalis and their full cycle as Maxima or Climateria. For further information please look at the book of Mundane Astrology, page 185

Geçtiğimiz Mayıs ayında tamamladığım ve içerisinde Ortadoğu ve Israil'deki olası gelişmelere geniş ve detaylı biçimde yer vermiş olduğum ISAR Mundane Outlook yazımı aşağıda okuyabilirsiniz. Bu makale ISAR International Astrologer adlı derginin son sayısında yer aldı. Bu çalışmada Tüm Burç Ev Sistemi (Whole Sign System) kullanılmıştır. Yazının Türkçe çevirisini yakında iletebileceğim.

ISAR MUNDANE OUTLOOK

by R. Hakan Kirkoglu D.F.Astrol.S.- ISAR CAP

Scorpio Jupiter – Leo Saturn waxing square

Jupiter-Saturn minima  (1)  which occured on May 28th 2000 in the sign of Taurus, will have reached a critical phase in the second half of 2006. This conjunction was the last kind in the earth triplicities and then we shall have a new series of conjunctions in the air triplicities starting from 2020. Doubtless to say, this will eventually mark a great shift in terms of social, economical, political trends in the history of human civilizations. The last media cycle which began January 26th 1842 (the great mutation) in the earth signs had tremendous impact on the development of Materialism and our mastery on the material world putting considerable emphasis on capital, economical resources of every kind bringing industrialization. It will be not surprising that this new era starting from 2020, has already been taking shape as intellectual superiority of mankind, massive communications means over the globe. Human resources will be the essential part of this new coming age.

Nevertheless, the last cycle of earth signs in which we have been living also points to the reallocation  and capturing of earth resources namely, oil, water supplies, mines and other precious raw materials among nations. These cosmic clocks, Jupiter and Saturn are used to be known as the Great Chronocrators”, rulers of the ages. Evidently, it can be expected that Taurus conjunct is about to make its greatest impact in the coming waxing square between Leo and Scorpio.

Jupiter in Scorpio symbolically mean exerting power over joint resources and instinctive urge  and skill of grabbing available advantages, while Saturn in Leo necessitates limited use of leadership, lack of proper self-esteem and ruling power over events. Both locked in a square aspect is expected to reflect that ongoing Taurus motives and yearnings for material security and stability will be twharted by stiff necked behaviours. Current situations in Iraq, Iran and Israel are self explanatory. If we look at the charts for Jupiter-Saturn conjunct for the Middle East,  we find them in the 6th and 7th houses, the areas which are mainly subservient and reactionary.

(charts for Washington and  Israel for 2000 conj)
 USA’s intervention into the Middle East becomes more evident as Jupiter-Saturn conjunction was at the high in the midheaven for Washington DC. Consequently, upcoming waxing square will have strong repercussions on US policy towards this region of the world and conditions of this change of policies is expected to be marked by the chart of Jupiter-Saturn square itself. We need to look at the both June and October charts relocated for Washington in order to understand this shift fully.


The chart for Washington (Whole sign house system used) shows both Jupiter and Saturn angular with Scorpio rising. Jupiter is closely situated with the Asc degree where G.W. Bush’s fortune also is posited so whole series of events are expected to unfold over his personal participation and initiatives or let’s say his Fate (moiria). This is not just a square but also a T-square involving Aquarius Chiron along with Sagitarius Pluto in semi-square to its dispositor Jupiter.

(chart for 2006 Jup-Sat square Washington)

Apex Jupiter may be interpreted as expansionary, hardliner, self-righteous military motive but it is in retro motion and hindered by Saturn in Leo in the 10th house showing problems of ineffective management in leadership and fathering role. Moreover, detriment Saturn with Mars seems to talk more of an angry and furious style of behaving and sesquisquared by Sag Pluto gives the clues that US led structuring (Saturn) is endangered by international powers and religious fanaticism. Please note that Pluto is at the MC for Baghdad for the same
chart. 9th House peregrine Sun in Cancer, which rules the 10th house is also descriptive of having little power over the events in the international front.

In the lower hand of this fixed T-square, Aquarius Chiron strongly depicts the humanitarian issues and political atmosphere emphasing human values and certain woundedness in the psyche of collective in terms of determined collaboration for people in need. However, as the same Chiron is disposited by a detriment Saturn in clear opposition, such a helping hand and political decisiviness seems in failure and unsatisfactory.

This chart also contains a balsamic Taurus Moon in an exact conjunct with the fixed star Algol, bringing further explanation that security and wellbeing of people is at a fragile situation and people in general could suffer from violance.

Apart from Washington, by using ACG, we can pinpoint several regions in the world where the same Jupiter-Saturn-Chiron (Pluto) t-square can be more accentuated, with the presence of these planetary configuration at cardinal houses. Sensitive areas thus can be Central American countries (Mexico, Guatemala, Honduras, Nicargua) West coast African countries ( with the apex Jupiter in the 10th house Scorpio for Niger, Gana, Cameroon), Asian countries ( with the apex Jupiter in 7th house Scorpio Pakistan, India, Bangladesh) Individual interpretations for these regions can be dependent on the house positions.

(Chart for Baghdad)As for Baghdad, Iraq, apex Jupiter is in the 9th house, the house of religion and faith, thus is seen directly related with the Sagittarius 10th and the Pisces 1st house, hence such strong mutual connection is a clear demonstration that Jupiter-Saturn waxing square will have repercussions in terms of goverment, religious issues and the general public. Additionaly, Sag Pluto on MC for Baghdad seems crucial.  Retro Scorpio Jupiter in the 9th house reminds us that religious unrest, hatred feelings due to cultural differences, will have paramount impact over this region. Same house position also applies for Israel, Turkey, and whole Arabic peninsula. Mars/Saturn in the 6th house may show problems regarding violence through police, military forces and much frequent failures in the maintenance of public health and care.

Jupiter will be in the 10th house for the whole Eastern Europe, starting from Poland and Ex-Yugoslavia line down to western part of Turkey. Balkans and Eastern Europe countries may give signals of growing tension and reactions of  opposition parties and groups (Mars/Saturn in the 7th house) and such government failures may affect the legislative process of parliaments (Sag 11th house) and economic performance (Pisces 2nd house) of these countries.

Malefics at play for G.W. Bush

Mars-Saturn conjunctions in mundane astrology are notorious for their potent malignant energies as both of them represent more separative, harmful and not easy to deal with natures, being malefics. In this case, both lacks any essential dignities hence will have more propensity doing harm than good. In fact Saturn in Leo is in his detriment and both are disposited by a peregrine Sun which is in the 12th house in reference to the sign of Leo.

(SR 2006 chart for G.W. Bush)

Malefics at such a play in Leo may signify much harm to the kings, princes and those person who are in power. Same applies for G. W. Bush as well as he will welcome this conjunction just over his Asc degree June is expected to be quite dangerous for G.W. Bush indeed. Bush solar return chart 2006 has Pluto Sag rising and Mars-Saturn conjunction on May 18th, coincides with the time when transiting Sun crossing over his Dsc, house of open enemies. During the same period, transiting lunar nodes (early degrees of Aries/Libra axis) will be crossing over USA’s meridian with south node on the midheaven.

The third occurence

The last and the third occurence of Jupiter-Saturn square will be on October 25th with a new moon phase which inherently contains new beginnings and fresh perspectives. Comparing with the balsamic phase in the second where we arrive to a certain deadlock (the 2nd occurences has always been accounted for the most intense period of the whole process) this new moon (October 22nd) tries to bring new elements in the diplomacy depicted by new moon degree sandwiched with Venus and Mars in Libra. However, it seems that it is not quite an easy task as Mars is at anaretic degree, 29th degree of Libra. Infact, Mars tends to ingress in Scorpio and such Mars is more war mongering than to try a peaceful effort.

( 3rd occurence chart for Washington DC)


 In this chart of the third occurence, midpoint of the Sun and Moon (near with the fixed star Antares, royal star which brings intense and extreme desire to win, almost risking everything) and is closely situated with Jupiter/Mercury/Saturn. Ebertin provides with the following description for Mercury/Jupiter=Saturn in his highly reputable COSI:

“Inhibitions when trying to make a decision, the display of uncertainty during negotiations, breaking off negotiations, saying good-bye, the desire to withdraw from other people, making a journey”

For Washington D.C., we come across Pluto just conjunct with the Asc degree in Sagitarrius, Moon in Sagittarius and Sag again sets the theme of the chart for overseas involvement somekind while Saturn in the 9th house (and his dispositor Sun being in the 12th) certainly describes a state of being out of control, blurrness and much self undoing. 


Asc ruler Jupiter is also in the 12th house while it trines in partile to the Pisces north node in the 4th house. Trines between 12th and 4th can be expected to bring uncontrollable issues due to past actions and be quite limiting one’s actions. Node itself talks about the fatedness of these developments. Considering G.W. Bush’s chart, Saturn will have crossed over his planets in the first house between the whole period of these two conjunctions, along with Mars transit in the 4th house which usually brings endings then beginnings.

It’s interesting to note that 2006 solar return chart for G.W. Bush (erected for Washington) also gives Pluto Sag rising and Jupiter in the 12th house. This chart puts Mars and Saturn in the 9th (international issues) and the 10th house ruler Mercury being retro motion in the 9th house again. While MC degree in Libra (around his Moon and Jupiter) maintains and neccessitates that he is occupied with diplomacy.

With these astrological significators, the whole Jupiter-Saturn waxing square is expected to have much impact on US international policies and G.W. Bush in person.

For a further interpretation of Mercury’s presence with Jupiter and Saturn, Mercury can take many shapes, be it negotiations, means of communication. However, Mercury is also disposited by Mars and Mars in Scorpio clearly afflicts Venus’s fair and balanced attitude which is necessary to smooth over any disputes.

Instead here we find a tremendous urge to win and to act in Machiavellian means Moreover, both Mercury and Jupiter conjuncts with the fixed star Agena, beta star in the constellation of Centaurus. Bernadette Brady links this star with making sacrifices requried for growth to occur. So it is concerned with a cause to follow and making necessary sacrifices in order to heal or correct the case. Several interpretation gives Venus/Jupiter joint nature for Agena a beneficial influence.

(Chart for Jupiter-saturn 3rd occurence Israel)

For the west part of the Middle East, mainly for Israel, Egypt and Jordan, Taurus rising puts Jupiter and stellium in Scorpio in the 7th house, and Saturn in the 4th. It seems that western part of the region, namely Israel may suffer much governmental problems and general low morale during this period. As Israel will be living its second Saturn return this year, security matters will be highlighted as the US’ policy changes take place towards this region.

While for Iraq and Iran, Asc sign becomes Gemini and the square locates between 3rd and the 6th houses. Neptune is found over midheaven degree (it was Pluto in the 2nd occurence) and preponderence of many planets in the western hemisphere alerts that many outside factors prevailing over Iraq can bring confusion and dissolution for the Iraqi goverment.

China factor

This Jupiter-Saturn square may also be quite triggering for China as the second occurence will coincides with China’s Mars return in Leo. Moreover, during this period Saturn will be transiting China’s 7th house Mars and Pluto. China’s both profected and solar return chart shows Mars ruling Scorpio rising and Scorpio is the sign that is at the midheaven for the natal promise. Such heavy signification may symbolize that China will have new dealings over Middle East or may be at least concerns over any disputed issues in international
diplomacy.

Charts data
(All data from Nicholas Campion’s The Book of World Horoscopes, revised and updated edition, 2004, Wessex Astrologer)

USA   July 4th, 1776 NS 17:10, Philadelphia PA, 39N57, 75W10
China  Communist, October 1, 1949, 15:15, Beijing, China, 39N55, 116E25
Israel, May 14th 1948, 16:00, Tel-Aviv, Israel, 32N04, 34E46

Bibliography:
Mundane Astrology, Michael Baigent, Nicholas Campion, Charles Harvey, 1992, Aquarian Press
The Book of World Horoscopes, Nicholas Campion, 2004, Wessex Astrologer
Combination of Stellar Influences, Reinhold Ebertin, 1993, AFA
The Starlight Fixed Star software, Bernadette Brady, Barnswood Ltd, 2002

Notes:
(1) The twenty-year synod was known technically as Minima or Specialis, their 240-year cycle as Media or Tigonalis and their full cycle as Maxima or Climateria. For further information please look at the book of Mundane Astrology, page 185

Geçtiğimiz Mayıs ayında tamamladığım ve içerisinde Ortadoğu ve Israil'deki olası gelişmelere geniş ve detaylı biçimde yer vermiş olduğum ISAR Mundane Outlook yazımı aşağıda okuyabilirsiniz. Bu makale ISAR International Astrologer adlı derginin son sayısında yer aldı. Bu çalışmada Tüm Burç Ev Sistemi (Whole Sign System) kullanılmıştır. Yazının Türkçe çevirisi için Murat Sağlam'a teşekkürler. 


Yazan R. Hakan Kırkoğlu
Çeviren: Murat Sağlam

Türkçe metne haritalar daha sonra eklenecektir. İngilizce metinde haritaları bulabilirsiniz.
 
Jüpiter Akrep-Satürn Aslan Küçülen Karesi

28 Mayıs 2000’de Boğa’da gerçekleşen Jüpiter-Satürn miniması (1) 2006’nın ikinci yarısı kritik bir aşamaya ulaşacaktır. Bu kavuşum toprak üçlüsündeki son kavuşumdu; 2020’den itibaren hava üçlülerinde bir dizi yeni kavuşuma tanık olacağız.  Hiç kuşkusuz bu durum uygarlığımızın toplumsal, ekonomik ve politik eğilimlerinde büyük bir değişime işaret edecektir. 26 Ocak 1842 (büyük mutasyon) yılında toprak üçlüsünde başlayan son medya döngüsü maddeciliğin gelişimine ve sanayileşmeyi getiren her türden ekonomik kaynak ve sermaye üzerine dikkate değer bir vurgu yapan maddi dünya üzerindeki egemenliğimize devasa bir etkide bulundu. 2020’de başlayacak yeni dönemin hali hazırda insanoğlunun entelektüel üstünlük duygusu ve devasa iletişim araçları olarak şekil almaya başlaması şaşırtıcı değildir. İnsan kaynakları ufuktaki bu yeni çağın en önemli parçası olacaktır.

Bununla birlikte içinde yaşadığımız son toprak burçları döngüsü de, petrol, su, madenler ve diğer değerli ham maddeler gibi toprak kaynaklarının ele geçirilmesi ve uluslar arasında paylaşılmasını işaret etmektedir. Bu kozmik saatler Jüpiter ile Satürn’e eskiler “Great Chronocrators” {Zamanın Yüce Yaratıcıları), çağların efendileri derdi. Açık ki, Boğa’daki kavuşumun en büyük etkisini önümüzdeki Aslan ve Akrep küçülen karesinde göstermesini bekleyebiliriz.

Jüpiter Akrep’te sembolik olarak ortak kaynaklar üzerinde güç uygulamak, mevcut avantajları ele geçirme içgüdüsel itkisi ve becerisi anlamına gelirken, Satürn Aslan’da liderliğin sınırlı kullanımı, uygun özgüvenin ve olaylar üzerindeki yönetici erkin eksikliği anlamına gelir. Iki gezegenin bir kare açıda kilitlenmesi, maddi emniyet ve istikrara dair süregiden Boğa motiflerinin, esneklikten yoksun davranışlarla çarpık bir yol izleyeceğine işaret etmesi beklenebilir. Irak, İran ve İsrail’deki mevcut durum yeterince açıklayıcıdır. Ortadoğu için Jüpiter-Satürn kavuşumuna baktığımızda, bunun daha ziyade boyun eğici, pasif ve tepkisel alanlar olan 6.ıncı ve 7.ince evlerde gerçekleştiğini görürüz.  

(2000 yılı kavuşumu için Washington ve Israil haritaları) 

ABD’nin Orta Doğu’ya müdahalesi net görünüyor; çünkü Jüpiter-Satürn kavuşumu Washington D.C. için yüksekte, tepe noktasındadır. Sonuç olarak,
önümüzdeki küçülen kare ABD’nin dünyanın bu bölgesine yönelik politikalarında güçlü sonuçlara yol açacak ve politikalardaki bu değişimin koşulları bizatihi Jüpiter-Satürn karesinin izini taşıyacaktır. Bu değişimi eksiksiz anlamak için Washington’un Haziran ve Ekim aylarının yeri değiştirilmiş (relocated) haritalarına bakmamız gerekiyor.

Washington için çıkarılan haritada (tüm burç ev sistemi kullanılmıştır) Jüpiter ile Satürn, Akrep yükselen haritada bir köşe evler ilişkisi içindedir. Jüpiter Yükselene çok yakın bir yerde, G.W. Bush’un şans noktasının da bulunduğu yerde konumlanmıştır. Dolayısıyla olay dizisinin Bush’un kişisel katılımı, daha doğrusu onun Kader’i (moiria) üzerinde gerçekleşeceği beklenebilir. Bu sadece bir kare değil, aynı zamanda Kova’daki Chiron ve kendi dispozitörü Jüpiter’e 135’lik açı yapan Plüton’un katıldığı bir T-karedir. 

(Washington 2006 Jup-Sat karesi)

 T-karenin apeksindeki Jüpiter genişleyici, plana sıkı sıkıya bağlı, kendini haklı gören bir askeri motif olarak yorumlanabilse de, geri harekettedir ve liderlikte ve baba rolünde etkisiz yönetim sorunlarını gösteren 10. evdeki Aslan’daki Satürn tarafından engellenmiştir. Dahası, zararlı durumda Satürn ile Mars sanki daha ziyade kızgın ve öfkeli bir davranışı gösterirken 135’lik açı yapan Yaydaki
Plüton ABD’nin lider yapılanmasının (Satürn) uluslararası güçler ve dini fanatizmin tehlikesi altında olduğuna dair ipuçları vermektedir. Lütfen Bağdat için aynı haritada Plüton’un MC’de olduğunu gözden kaçırmayın. 10. evin yöneticisi Güneş’in 9.uncu evde Yengeç’te peregrin olması da uluslararası cephedeki
olaylar üzerinde çok az iktidar sahibi olunduğunu akla getirmektedir. 

Sabitlerdeki bu T-Kare’nin alt ayağındaki Kova Chiron kesin bir şekilde insani meseleleri ve insani değerler ile muhtaç durumda olan insanların kararlı ortaklığı olarak kolektif bilinçaltında belli bir yaralanmaya vurgu yapan politik bir atmosferi göstermektedir. Bununla birlikte, kendi dispozitörü zararlı Satürn ile net karşıtlık içinde olan Chiron, bu yardım elinin ve siyasi kararlılığın yetersiz ve başarısız olduğunu ima ediyor. 

 Ayrıca bu haritadaki balsamik Boğa Ay’ın Algol sabit yıldızıyla tam kavuşumda olması, meseleye, insanların emniyetinin ve refahının nazik bir durum içinde olduğu ve genel olarak insanların şiddetten mustarip olabileceği olgusunu dahil ediyor

ACG kullanarak, aynı Jüpiter-Satürn-Chiron (Plüton) t-karesinin Washington dışında dünyada nerelerde vurgulandığını, bu gezegen konfigürasyonunun köşe evlerdeki konumlanışına bakarak tespit edebiliriz. Bu durumda Orta Amerika ülkeleri (Meksika, Guatemala, Honduras, Nikaragua), Batı Kıyısı Afrika ülkeleri (tepedeki Jüpiter’in 10. ev Akrep’te olduğu Nijer, Gana, Kamerun), Asya ülkeleri (tepedeki Jüpiter’in 7. ev Akrep’te olduğu Pakistan, Hindistan, Bangladeş) duyarlı bölgelerdir. Bu bölgelere özel yorumlar ev konumlarına bağlı olacaktır. 

(Bağdat Haritası) 

Irak, Bağdat söz konusu olduğunda, tepedeki Jüpiter 9. evde, din ve inanç evindedir; 10. evdeki Yay ile 1. evdeki Balık bu bağlantının doğrudanlığını göstermektedir. Böylesi sağlam bir karşılıklı bağlantı Jüpiter-Satürn küçülen karesinin yönetim, dini meseleler ve genel halk açısından sonuçlar doğuracağını net bir biçimde sergilemektedir. Ayrıca Bağdat’ın MC’sindeki Yay burcundaki
Plüton hayati bir öneme sahiptir. 9. evde geri hareketteki Jüpiter bize dini huzursuzluğun, kültürel farklardan kaynaklanan nefret duygularının bu bölgede devasa bir etkiye sahip olacağını hatırlatmaktadır. İsrail, Türkiye ve bütün Arap yarımadası için aynı ev pozisyonları söz konusudur; 6. evdeki Mars/Satürn kavuşumu polis, askeri kuvvetler vasıtasıyla şiddete ve kamu sağlığı ve yardımlarının sürdürülmesinde sık rastlanacak yetersizliklere dair sorunları göstermektedir.   

Polonya ve Eski Yugoslavya hattından Türkiye’nin batısına kadar bütün Doğu Avrupa için Jüpiter 10. evdedir. Balkanlar ve Doğu Avrupa ülkeleri muhalif partiler ve gruplarda tepki ve gerilim artışı işaretleri verebilir (7. evde Mars/Satürn); bu idari başarısızlıklar söz konusu ülkelerin parlamentolarının yasama süreçlerini (11. evdeki Yay) ve ekonomik performanslarını (2. evdeki Balık) etkileyebilir.

G.W. Bush İçin Kötücül Gezegenler İşbaşında

Dünya astrolojisinde Mars-Satürn kavuşumları, her ikisi de malefik olan bu gezegenler bölücü, zararlı ve idare edilmesi zor doğaları temsil ettikleri için güçlü zararlı enerjileriyle kötü bir üne sahiptir. Elimizdeki örnekte her ikisi de özsel asaletten yoksun olduğu için iyiden ziyade kötü getirmeye eğilimli olacaktır. Gerçekten de Satürn Aslan’da zararlı konumdadır ve her iki gezegen de düşük durumda olup Aslan burcunun 12. evinde olan bir Güneş tarafından dispoze edilmektedir.  

(G.W. Bush’un 2006 Haritası)

Aslan burcundaki malefikler krallara, prenslere ve iktidar sahibi kişilere gelecek zarar anlamına gelebilir. Aynı şey G.W. Bush için de geçerlidir; bu kavuşumu Yükselen’in biraz üzerinde ağırlayacak olan G.W. Bush için haziran ayının gerçekten de tehlikeli olması beklenmektedir. Bush’un 2006 Solar Return haritasında Yükselen Yay’daki Plüton ile 18 Mayıs’taki Mars-Satürn kavuşumu, transit Güneş’in, Alçalandan, açık düşmanlar evinden geçişiyle aynı zamana tesadüf etmektedir. Aynı dönem içinde (Koç/Terazi ekseninin ilk derecelerinde olan) transit ay düğümleri, güney ay düğümü ABD’nin tepenoktası üzerinden geçecektir. 

Üçüncü Gerçekleşme

Jüpiter-Satürn karesi üçüncü ve son defa 25 Ekim’de, tabiatında yeni başlangıçları ve taze bakış açılarını taşıyan yeni ay fazıyla birlikte gerçekleşecektir. Çıkmaz bir sokağa girdiğimiz ikinci gerçekleşmedeki balsamik fazla karşılaştırıldığında (2. gerçekleşmelerin her zaman bütün sürecin en keskin dönemini açıkladığı kabul edile gelmiştir), bu yeni ay (22 Ekim), Terazi’deki Venüs ile Mars arasına sıkışmış yeni ayın gerçekleşme derecesinin gösterdiği gibi diplomasiye yeni unsurlar getirmeye çalışacaktır. Bununla birlikte Mars’ın Terazi’nin 29 derecesinde aneretik derecede olması bunun kolay bir görev olmadığını gösteriyor. Aslına bakılırsa, Mars Akrep burcunun eşiğine adım atmaktadır ve bu Mars barış için çaba göstermekten ziyade savaş çığlıkları atmaya daha yatkındır. 

(Washington DC için 3. gerçekleşme haritası)

Bu üçüncü gerçekleşme haritasında, -neredeyse her şeyi riske atarak, yoğun ve aşırı kazanma isteği getiren asil yıldız, Antares sabit yıldızı yakınlarındaki- Ay ve Güneş ortanoktası, Jüpiter/Merkür/Satürn’e yakın duruyor.  Ebertin meşhur kitabında Merkür/Jüpiter/Satürn’ü aşağıdaki şekilde tarif etmektedir.

“Bir karar vermeye çalışırken engeller, müzakereler sırasında belirsizlik görülmesi, müzakerelerin kesilmesi, veda etme, öteki insanların arasından çekilme arzusu, yolculuk yapma”

Washington DC haritasında, Yay Yükselenle kavuşum halinde Plüton ile Yay’daki Ay’la karşılaşırız. Yay burcu yine haritanın bir şekilde denizaşırı temasını belirliyor, 9. evdeki Satürn ile (onun 12. evdeki dispozitörü Güneş) açıkça
bir hakimiyet yitimi, belirsizlik ve ter yönde gidişleri işaret ediyor. 

Yükselen yöneticisi Jüpiter 12. evdedir ve 4. evde Balık’taki kuzey ay düğümüne partil üçgen açı içindedir. 12. ev ile 4. ev üçgenlerinin geçmiş eylemlerle ilgili hakimiyet dışı meseleleri gündeme getirmesi ve kişinin eylemini hayli sınırlaması beklenebilir. Ay düğümü ise kendi başına bu gelişmenin kadersel yanını gösterir. G.W. Bush’un haritasında, bu iki kavuşum süreci boyunca Satürn birinci evindeki gezegenlerin üzerinden geçecek ve bu sırada başlangıçlardan ziyade sonları
getiren 4. evde Mars transiti yaşanacaktır.   

G. W. Bush’un (Washington’a göre çıkarılan) 2006 Solar Return haritasında da Yay’daki Plüton’un yükselmesi ve Jüpiter’in 12. evde olması dikkate değerdir. Bu haritada Mars ve Satürn 9. evdedir (uluslararası meseleler) ve 10. evin yöneticisi Merkür, yine 9. evde retro harekettedir. MC’sinin Terazi burcunda (Ayı ve Jüpiter’i dolaylarında) olması diplomasiyle meşguliyetini zorunlu kılıyor. 

Bu astrolojik işaretlerle, bütün Jüpiter-Satürn küçülen karesinin ABD’nin uluslararası politikası ve G.W. Bush’un şahsı üzerinde çok etkili olması beklenmektedir.

Merkür’ün Jüpiter ve Satürn ile birlikte bulunuşuna dair ilave yorumda bulunmak gerekirse, Merkür müzakerelerden iletişim araçlarına kadar birçok şekil alabilir. Ne var ki Merkür yine Mars tarafından dispoze edilmektedir. Akrep’teki Mars, Venüs’ün tartışmaları yumuşatmak için gerekli adil ve dengeli tutumunu kötü etkiler.  

Bunun yerine devasa bir kazanma hırsı ve Machiavellici tarzlarda eylem görüyoruz. Dahası hem Merkür hem Jüpiter, Centaurus yıldız takımındaki ikinci yıldız Agena sabit yıldızıyla kavuşum halindedir. Bernadette Brady bu yıldızı gelişmenin gerçekleşmesi için gerekli fedakarlıkları yerine getirmeyle ilişkilendiriyor. O halde yıldız, takip edilen bir amacı ve meseleyi düzeltmek ve iyileştirmek için gerekli fedakarlıklarda bulunmayla ilgilidir. Birçok yorum Venüs/Jüpiterin Agena ile ortaklığını iyicil etki olarak değerlendirmektedir.
   
(Jüpiter-Satürn 3. gerçekleşmesinin İsrail için Haritası) 

Boğa yükselen Orta Doğunun batı kısmı, özellikle İsrail, Mısır ve Ürdün için, Jüpiter ile Akrep’teki stelyumu 7. eve, Satürn’ü ise 4. eve yerleştirmektedir. Öyle görünüyor ki bu bölgenin batı kısmı, yani İsrail birçok yönetim sorunlarından ve genel olarak düşük moralden mustarip olacak. Bu yıl ikinci Satürn dönüşünü yaşayan İsrail, ABD’nin bu bölgeye yönelik politika değişimiyle öne çıkacak olan güvenlik sorunları yaşayacaktır.

Irak ve İran için ise yükselen İkizler olmakta ve kare 3. ve 6. evlere yerleşmektedir. 2. gerçekleşmede tepenoktasında bulunan Plüton’un yerini bu sefer Neptün almıştır. Haritanın batısındaki gezegen çokluğu Irak’ta hüküm süren birçok dış meselenin Irak hükümetine kafa karışıklığı ve çözümsüzlük getireceğinin alarmını veriyor.

Çin Faktörü

Bu Jüpiter-Satürn karesi Çin’i de harekete geçirebilir, çünkü ikinci gerçekleşme Çin’in Aslan’daki Mars dönüşüne tesadüf etmektedir. Üstelik bu dönemde Satürn Çin’in 7. evindeki Plüton ve Mars’ının üzerinden geçmektedir. Çin’in hem profect edilmiş  hem güneş dönüşü haritalarında Mars’ın yönettiği Akrep yükselmektedir. Akrep ise natal haritanın tepe noktasındaki vaattir. Bu ağır işaretler Çin’in Orta Doğu meselelerine karışacağını veya en azından uluslararası diplomaside tartışılan meselelerle ilgileneceğini sembolize edebilir. 

Harita verileri
(Bütün veriler Nicholas Campion’un The Book of World Horoscopes kitabından alınmıştır. Gözden geçirilmiş ve yenilenmiş baskı, 2004, Wessex Astrologer)

ABD  4 Temmuz 1776 NS 17:10, Philadelphia, 39N57, 75W10
Komünist Çin, 1 Ekim, 1949, 15:15, Beijing, Çin, 39N55, 116E25
Israil, 14 Mayıs 1948, 16:00, Tel-Aviv, Israil, 32N04, 34E46

Kaynaklar:Mundane Astrology, Michael Baigent, Nicholas Campion, Charles Harvey, 1992, Aquarian Press
The Book of World Horoscopes, Nicholas Campion, 2004, Wessex Astrologer
Combination of Stellar Influences, Reinhold Ebertin, 1993, AFA
The Starlight Fixed Star software, Bernadette Brady, Barnswood Ltd, 2002

Notlar:(1) Yirmi yıllık döngü teknik olarak Minima veya Specialis olarak bilinir, 240-yıllık döngüleri Media, veya Tigonalis ve tam döngüleri Maxima, veya Climateria olarak bilinir. Daha fazla bilgi için lütfen bakınız Mundane Astrology, page 185

ISAR MUNDANE OUTLOOK

by R. Hakan Kirkoglu D.F.Astrol.S.- ISAR CAP

Scorpio Jupiter – Leo Saturn waxing square

Jupiter-Saturn minima  (1)  which occured on May 28th 2000 in the sign of Taurus, will have reached a critical phase in the second half of 2006. This conjunction was the last kind in the earth triplicities and then we shall have a new series of conjunctions in the air triplicities starting from 2020. Doubtless to say, this will eventually mark a great shift in terms of social, economical, political trends in the history of human civilizations. The last media cycle which began January 26th 1842 (the great mutation) in the earth signs had tremendous impact on the development of Materialism and our mastery on the material world putting considerable emphasis on capital, economical resources of every kind bringing industrialization. It will be not surprising that this new era starting from 2020, has already been taking shape as intellectual superiority of mankind, massive communications means over the globe. Human resources will be the essential part of this new coming age.

Nevertheless, the last cycle of earth signs in which we have been living also points to the reallocation  and capturing of earth resources namely, oil, water supplies, mines and other precious raw materials among nations. These cosmic clocks, Jupiter and Saturn are used to be known as the Great Chronocrators”, rulers of the ages. Evidently, it can be expected that Taurus conjunct is about to make its greatest impact in the coming waxing square between Leo and Scorpio.

Jupiter in Scorpio symbolically mean exerting power over joint resources and instinctive urge  and skill of grabbing available advantages, while Saturn in Leo necessitates limited use of leadership, lack of proper self-esteem and ruling power over events. Both locked in a square aspect is expected to reflect that ongoing Taurus motives and yearnings for material security and stability will be twharted by stiff necked behaviours. Current situations in Iraq, Iran and Israel are self explanatory. If we look at the charts for Jupiter-Saturn conjunct for the Middle East,  we find them in the 6th and 7th houses, the areas which are mainly subservient and reactionary.

(charts for Washington and  Israel for 2000 conj)
 USA’s intervention into the Middle East becomes more evident as Jupiter-Saturn conjunction was at the high in the midheaven for Washington DC. Consequently, upcoming waxing square will have strong repercussions on US policy towards this region of the world and conditions of this change of policies is expected to be marked by the chart of Jupiter-Saturn square itself. We need to look at the both June and October charts relocated for Washington in order to understand this shift fully.


The chart for Washington (Whole sign house system used) shows both Jupiter and Saturn angular with Scorpio rising. Jupiter is closely situated with the Asc degree where G.W. Bush’s fortune also is posited so whole series of events are expected to unfold over his personal participation and initiatives or let’s say his Fate (moiria). This is not just a square but also a T-square involving Aquarius Chiron along with Sagitarius Pluto in semi-square to its dispositor Jupiter.

(chart for 2006 Jup-Sat square Washington)

Apex Jupiter may be interpreted as expansionary, hardliner, self-righteous military motive but it is in retro motion and hindered by Saturn in Leo in the 10th house showing problems of ineffective management in leadership and fathering role. Moreover, detriment Saturn with Mars seems to talk more of an angry and furious style of behaving and sesquisquared by Sag Pluto gives the clues that US led structuring (Saturn) is endangered by international powers and religious fanaticism. Please note that Pluto is at the MC for Baghdad for the same
chart. 9th House peregrine Sun in Cancer, which rules the 10th house is also descriptive of having little power over the events in the international front.

In the lower hand of this fixed T-square, Aquarius Chiron strongly depicts the humanitarian issues and political atmosphere emphasing human values and certain woundedness in the psyche of collective in terms of determined collaboration for people in need. However, as the same Chiron is disposited by a detriment Saturn in clear opposition, such a helping hand and political decisiviness seems in failure and unsatisfactory.

This chart also contains a balsamic Taurus Moon in an exact conjunct with the fixed star Algol, bringing further explanation that security and wellbeing of people is at a fragile situation and people in general could suffer from violance.

Apart from Washington, by using ACG, we can pinpoint several regions in the world where the same Jupiter-Saturn-Chiron (Pluto) t-square can be more accentuated, with the presence of these planetary configuration at cardinal houses. Sensitive areas thus can be Central American countries (Mexico, Guatemala, Honduras, Nicargua) West coast African countries ( with the apex Jupiter in the 10th house Scorpio for Niger, Gana, Cameroon), Asian countries ( with the apex Jupiter in 7th house Scorpio Pakistan, India, Bangladesh) Individual interpretations for these regions can be dependent on the house positions.

(Chart for Baghdad)As for Baghdad, Iraq, apex Jupiter is in the 9th house, the house of religion and faith, thus is seen directly related with the Sagittarius 10th and the Pisces 1st house, hence such strong mutual connection is a clear demonstration that Jupiter-Saturn waxing square will have repercussions in terms of goverment, religious issues and the general public. Additionaly, Sag Pluto on MC for Baghdad seems crucial.  Retro Scorpio Jupiter in the 9th house reminds us that religious unrest, hatred feelings due to cultural differences, will have paramount impact over this region. Same house position also applies for Israel, Turkey, and whole Arabic peninsula. Mars/Saturn in the 6th house may show problems regarding violence through police, military forces and much frequent failures in the maintenance of public health and care.

Jupiter will be in the 10th house for the whole Eastern Europe, starting from Poland and Ex-Yugoslavia line down to western part of Turkey. Balkans and Eastern Europe countries may give signals of growing tension and reactions of  opposition parties and groups (Mars/Saturn in the 7th house) and such government failures may affect the legislative process of parliaments (Sag 11th house) and economic performance (Pisces 2nd house) of these countries.

Malefics at play for G.W. Bush

Mars-Saturn conjunctions in mundane astrology are notorious for their potent malignant energies as both of them represent more separative, harmful and not easy to deal with natures, being malefics. In this case, both lacks any essential dignities hence will have more propensity doing harm than good. In fact Saturn in Leo is in his detriment and both are disposited by a peregrine Sun which is in the 12th house in reference to the sign of Leo.

(SR 2006 chart for G.W. Bush)

Malefics at such a play in Leo may signify much harm to the kings, princes and those person who are in power. Same applies for G. W. Bush as well as he will welcome this conjunction just over his Asc degree June is expected to be quite dangerous for G.W. Bush indeed. Bush solar return chart 2006 has Pluto Sag rising and Mars-Saturn conjunction on May 18th, coincides with the time when transiting Sun crossing over his Dsc, house of open enemies. During the same period, transiting lunar nodes (early degrees of Aries/Libra axis) will be crossing over USA’s meridian with south node on the midheaven.

The third occurence

The last and the third occurence of Jupiter-Saturn square will be on October 25th with a new moon phase which inherently contains new beginnings and fresh perspectives. Comparing with the balsamic phase in the second where we arrive to a certain deadlock (the 2nd occurences has always been accounted for the most intense period of the whole process) this new moon (October 22nd) tries to bring new elements in the diplomacy depicted by new moon degree sandwiched with Venus and Mars in Libra. However, it seems that it is not quite an easy task as Mars is at anaretic degree, 29th degree of Libra. Infact, Mars tends to ingress in Scorpio and such Mars is more war mongering than to try a peaceful effort.

( 3rd occurence chart for Washington DC)


 In this chart of the third occurence, midpoint of the Sun and Moon (near with the fixed star Antares, royal star which brings intense and extreme desire to win, almost risking everything) and is closely situated with Jupiter/Mercury/Saturn. Ebertin provides with the following description for Mercury/Jupiter=Saturn in his highly reputable COSI:

“Inhibitions when trying to make a decision, the display of uncertainty during negotiations, breaking off negotiations, saying good-bye, the desire to withdraw from other people, making a journey”

For Washington D.C., we come across Pluto just conjunct with the Asc degree in Sagitarrius, Moon in Sagittarius and Sag again sets the theme of the chart for overseas involvement somekind while Saturn in the 9th house (and his dispositor Sun being in the 12th) certainly describes a state of being out of control, blurrness and much self undoing. 


Asc ruler Jupiter is also in the 12th house while it trines in partile to the Pisces north node in the 4th house. Trines between 12th and 4th can be expected to bring uncontrollable issues due to past actions and be quite limiting one’s actions. Node itself talks about the fatedness of these developments. Considering G.W. Bush’s chart, Saturn will have crossed over his planets in the first house between the whole period of these two conjunctions, along with Mars transit in the 4th house which usually brings endings then beginnings.

It’s interesting to note that 2006 solar return chart for G.W. Bush (erected for Washington) also gives Pluto Sag rising and Jupiter in the 12th house. This chart puts Mars and Saturn in the 9th (international issues) and the 10th house ruler Mercury being retro motion in the 9th house again. While MC degree in Libra (around his Moon and Jupiter) maintains and neccessitates that he is occupied with diplomacy.

With these astrological significators, the whole Jupiter-Saturn waxing square is expected to have much impact on US international policies and G.W. Bush in person.

For a further interpretation of Mercury’s presence with Jupiter and Saturn, Mercury can take many shapes, be it negotiations, means of communication. However, Mercury is also disposited by Mars and Mars in Scorpio clearly afflicts Venus’s fair and balanced attitude which is necessary to smooth over any disputes.

Instead here we find a tremendous urge to win and to act in Machiavellian means Moreover, both Mercury and Jupiter conjuncts with the fixed star Agena, beta star in the constellation of Centaurus. Bernadette Brady links this star with making sacrifices requried for growth to occur. So it is concerned with a cause to follow and making necessary sacrifices in order to heal or correct the case. Several interpretation gives Venus/Jupiter joint nature for Agena a beneficial influence.

(Chart for Jupiter-saturn 3rd occurence Israel)

For the west part of the Middle East, mainly for Israel, Egypt and Jordan, Taurus rising puts Jupiter and stellium in Scorpio in the 7th house, and Saturn in the 4th. It seems that western part of the region, namely Israel may suffer much governmental problems and general low morale during this period. As Israel will be living its second Saturn return this year, security matters will be highlighted as the US’ policy changes take place towards this region.

While for Iraq and Iran, Asc sign becomes Gemini and the square locates between 3rd and the 6th houses. Neptune is found over midheaven degree (it was Pluto in the 2nd occurence) and preponderence of many planets in the western hemisphere alerts that many outside factors prevailing over Iraq can bring confusion and dissolution for the Iraqi goverment.

China factor

This Jupiter-Saturn square may also be quite triggering for China as the second occurence will coincides with China’s Mars return in Leo. Moreover, during this period Saturn will be transiting China’s 7th house Mars and Pluto. China’s both profected and solar return chart shows Mars ruling Scorpio rising and Scorpio is the sign that is at the midheaven for the natal promise. Such heavy signification may symbolize that China will have new dealings over Middle East or may be at least concerns over any disputed issues in international
diplomacy.

Charts data
(All data from Nicholas Campion’s The Book of World Horoscopes, revised and updated edition, 2004, Wessex Astrologer)

USA   July 4th, 1776 NS 17:10, Philadelphia PA, 39N57, 75W10
China  Communist, October 1, 1949, 15:15, Beijing, China, 39N55, 116E25
Israel, May 14th 1948, 16:00, Tel-Aviv, Israel, 32N04, 34E46

Bibliography:
Mundane Astrology, Michael Baigent, Nicholas Campion, Charles Harvey, 1992, Aquarian Press
The Book of World Horoscopes, Nicholas Campion, 2004, Wessex Astrologer
Combination of Stellar Influences, Reinhold Ebertin, 1993, AFA
The Starlight Fixed Star software, Bernadette Brady, Barnswood Ltd, 2002

Notes:
(1) The twenty-year synod was known technically as Minima or Specialis, their 240-year cycle as Media or Tigonalis and their full cycle as Maxima or Climateria. For further information please look at the book of Mundane Astrology, page 185

Geçtiğimiz Mayıs ayında tamamladığım ve içerisinde Ortadoğu ve Israil'deki olası gelişmelere geniş ve detaylı biçimde yer vermiş olduğum ISAR Mundane Outlook yazımı aşağıda okuyabilirsiniz. Bu makale ISAR International Astrologer adlı derginin son sayısında yer aldı. Bu çalışmada Tüm Burç Ev Sistemi (Whole Sign System) kullanılmıştır. Yazının Türkçe çevirisini yakında iletebileceğim.

ISAR MUNDANE OUTLOOK

by R. Hakan Kirkoglu D.F.Astrol.S.- ISAR CAP

Scorpio Jupiter – Leo Saturn waxing square

Jupiter-Saturn minima  (1)  which occured on May 28th 2000 in the sign of Taurus, will have reached a critical phase in the second half of 2006. This conjunction was the last kind in the earth triplicities and then we shall have a new series of conjunctions in the air triplicities starting from 2020. Doubtless to say, this will eventually mark a great shift in terms of social, economical, political trends in the history of human civilizations. The last media cycle which began January 26th 1842 (the great mutation) in the earth signs had tremendous impact on the development of Materialism and our mastery on the material world putting considerable emphasis on capital, economical resources of every kind bringing industrialization. It will be not surprising that this new era starting from 2020, has already been taking shape as intellectual superiority of mankind, massive communications means over the globe. Human resources will be the essential part of this new coming age.

Nevertheless, the last cycle of earth signs in which we have been living also points to the reallocation  and capturing of earth resources namely, oil, water supplies, mines and other precious raw materials among nations. These cosmic clocks, Jupiter and Saturn are used to be known as the Great Chronocrators”, rulers of the ages. Evidently, it can be expected that Taurus conjunct is about to make its greatest impact in the coming waxing square between Leo and Scorpio.

Jupiter in Scorpio symbolically mean exerting power over joint resources and instinctive urge  and skill of grabbing available advantages, while Saturn in Leo necessitates limited use of leadership, lack of proper self-esteem and ruling power over events. Both locked in a square aspect is expected to reflect that ongoing Taurus motives and yearnings for material security and stability will be twharted by stiff necked behaviours. Current situations in Iraq, Iran and Israel are self explanatory. If we look at the charts for Jupiter-Saturn conjunct for the Middle East,  we find them in the 6th and 7th houses, the areas which are mainly subservient and reactionary.

(charts for Washington and  Israel for 2000 conj)
 USA’s intervention into the Middle East becomes more evident as Jupiter-Saturn conjunction was at the high in the midheaven for Washington DC. Consequently, upcoming waxing square will have strong repercussions on US policy towards this region of the world and conditions of this change of policies is expected to be marked by the chart of Jupiter-Saturn square itself. We need to look at the both June and October charts relocated for Washington in order to understand this shift fully.


The chart for Washington (Whole sign house system used) shows both Jupiter and Saturn angular with Scorpio rising. Jupiter is closely situated with the Asc degree where G.W. Bush’s fortune also is posited so whole series of events are expected to unfold over his personal participation and initiatives or let’s say his Fate (moiria). This is not just a square but also a T-square involving Aquarius Chiron along with Sagitarius Pluto in semi-square to its dispositor Jupiter.

(chart for 2006 Jup-Sat square Washington)

Apex Jupiter may be interpreted as expansionary, hardliner, self-righteous military motive but it is in retro motion and hindered by Saturn in Leo in the 10th house showing problems of ineffective management in leadership and fathering role. Moreover, detriment Saturn with Mars seems to talk more of an angry and furious style of behaving and sesquisquared by Sag Pluto gives the clues that US led structuring (Saturn) is endangered by international powers and religious fanaticism. Please note that Pluto is at the MC for Baghdad for the same
chart. 9th House peregrine Sun in Cancer, which rules the 10th house is also descriptive of having little power over the events in the international front.

In the lower hand of this fixed T-square, Aquarius Chiron strongly depicts the humanitarian issues and political atmosphere emphasing human values and certain woundedness in the psyche of collective in terms of determined collaboration for people in need. However, as the same Chiron is disposited by a detriment Saturn in clear opposition, such a helping hand and political decisiviness seems in failure and unsatisfactory.

This chart also contains a balsamic Taurus Moon in an exact conjunct with the fixed star Algol, bringing further explanation that security and wellbeing of people is at a fragile situation and people in general could suffer from violance.

Apart from Washington, by using ACG, we can pinpoint several regions in the world where the same Jupiter-Saturn-Chiron (Pluto) t-square can be more accentuated, with the presence of these planetary configuration at cardinal houses. Sensitive areas thus can be Central American countries (Mexico, Guatemala, Honduras, Nicargua) West coast African countries ( with the apex Jupiter in the 10th house Scorpio for Niger, Gana, Cameroon), Asian countries ( with the apex Jupiter in 7th house Scorpio Pakistan, India, Bangladesh) Individual interpretations for these regions can be dependent on the house positions.

(Chart for Baghdad)As for Baghdad, Iraq, apex Jupiter is in the 9th house, the house of religion and faith, thus is seen directly related with the Sagittarius 10th and the Pisces 1st house, hence such strong mutual connection is a clear demonstration that Jupiter-Saturn waxing square will have repercussions in terms of goverment, religious issues and the general public. Additionaly, Sag Pluto on MC for Baghdad seems crucial.  Retro Scorpio Jupiter in the 9th house reminds us that religious unrest, hatred feelings due to cultural differences, will have paramount impact over this region. Same house position also applies for Israel, Turkey, and whole Arabic peninsula. Mars/Saturn in the 6th house may show problems regarding violence through police, military forces and much frequent failures in the maintenance of public health and care.

Jupiter will be in the 10th house for the whole Eastern Europe, starting from Poland and Ex-Yugoslavia line down to western part of Turkey. Balkans and Eastern Europe countries may give signals of growing tension and reactions of  opposition parties and groups (Mars/Saturn in the 7th house) and such government failures may affect the legislative process of parliaments (Sag 11th house) and economic performance (Pisces 2nd house) of these countries.

Malefics at play for G.W. Bush

Mars-Saturn conjunctions in mundane astrology are notorious for their potent malignant energies as both of them represent more separative, harmful and not easy to deal with natures, being malefics. In this case, both lacks any essential dignities hence will have more propensity doing harm than good. In fact Saturn in Leo is in his detriment and both are disposited by a peregrine Sun which is in the 12th house in reference to the sign of Leo.

(SR 2006 chart for G.W. Bush)

Malefics at such a play in Leo may signify much harm to the kings, princes and those person who are in power. Same applies for G. W. Bush as well as he will welcome this conjunction just over his Asc degree June is expected to be quite dangerous for G.W. Bush indeed. Bush solar return chart 2006 has Pluto Sag rising and Mars-Saturn conjunction on May 18th, coincides with the time when transiting Sun crossing over his Dsc, house of open enemies. During the same period, transiting lunar nodes (early degrees of Aries/Libra axis) will be crossing over USA’s meridian with south node on the midheaven.

The third occurence

The last and the third occurence of Jupiter-Saturn square will be on October 25th with a new moon phase which inherently contains new beginnings and fresh perspectives. Comparing with the balsamic phase in the second where we arrive to a certain deadlock (the 2nd occurences has always been accounted for the most intense period of the whole process) this new moon (October 22nd) tries to bring new elements in the diplomacy depicted by new moon degree sandwiched with Venus and Mars in Libra. However, it seems that it is not quite an easy task as Mars is at anaretic degree, 29th degree of Libra. Infact, Mars tends to ingress in Scorpio and such Mars is more war mongering than to try a peaceful effort.

( 3rd occurence chart for Washington DC)


 In this chart of the third occurence, midpoint of the Sun and Moon (near with the fixed star Antares, royal star which brings intense and extreme desire to win, almost risking everything) and is closely situated with Jupiter/Mercury/Saturn. Ebertin provides with the following description for Mercury/Jupiter=Saturn in his highly reputable COSI:

“Inhibitions when trying to make a decision, the display of uncertainty during negotiations, breaking off negotiations, saying good-bye, the desire to withdraw from other people, making a journey”

For Washington D.C., we come across Pluto just conjunct with the Asc degree in Sagitarrius, Moon in Sagittarius and Sag again sets the theme of the chart for overseas involvement somekind while Saturn in the 9th house (and his dispositor Sun being in the 12th) certainly describes a state of being out of control, blurrness and much self undoing. 


Asc ruler Jupiter is also in the 12th house while it trines in partile to the Pisces north node in the 4th house. Trines between 12th and 4th can be expected to bring uncontrollable issues due to past actions and be quite limiting one’s actions. Node itself talks about the fatedness of these developments. Considering G.W. Bush’s chart, Saturn will have crossed over his planets in the first house between the whole period of these two conjunctions, along with Mars transit in the 4th house which usually brings endings then beginnings.

It’s interesting to note that 2006 solar return chart for G.W. Bush (erected for Washington) also gives Pluto Sag rising and Jupiter in the 12th house. This chart puts Mars and Saturn in the 9th (international issues) and the 10th house ruler Mercury being retro motion in the 9th house again. While MC degree in Libra (around his Moon and Jupiter) maintains and neccessitates that he is occupied with diplomacy.

With these astrological significators, the whole Jupiter-Saturn waxing square is expected to have much impact on US international policies and G.W. Bush in person.

For a further interpretation of Mercury’s presence with Jupiter and Saturn, Mercury can take many shapes, be it negotiations, means of communication. However, Mercury is also disposited by Mars and Mars in Scorpio clearly afflicts Venus’s fair and balanced attitude which is necessary to smooth over any disputes.

Instead here we find a tremendous urge to win and to act in Machiavellian means Moreover, both Mercury and Jupiter conjuncts with the fixed star Agena, beta star in the constellation of Centaurus. Bernadette Brady links this star with making sacrifices requried for growth to occur. So it is concerned with a cause to follow and making necessary sacrifices in order to heal or correct the case. Several interpretation gives Venus/Jupiter joint nature for Agena a beneficial influence.

(Chart for Jupiter-saturn 3rd occurence Israel)

For the west part of the Middle East, mainly for Israel, Egypt and Jordan, Taurus rising puts Jupiter and stellium in Scorpio in the 7th house, and Saturn in the 4th. It seems that western part of the region, namely Israel may suffer much governmental problems and general low morale during this period. As Israel will be living its second Saturn return this year, security matters will be highlighted as the US’ policy changes take place towards this region.

While for Iraq and Iran, Asc sign becomes Gemini and the square locates between 3rd and the 6th houses. Neptune is found over midheaven degree (it was Pluto in the 2nd occurence) and preponderence of many planets in the western hemisphere alerts that many outside factors prevailing over Iraq can bring confusion and dissolution for the Iraqi goverment.

China factor

This Jupiter-Saturn square may also be quite triggering for China as the second occurence will coincides with China’s Mars return in Leo. Moreover, during this period Saturn will be transiting China’s 7th house Mars and Pluto. China’s both profected and solar return chart shows Mars ruling Scorpio rising and Scorpio is the sign that is at the midheaven for the natal promise. Such heavy signification may symbolize that China will have new dealings over Middle East or may be at least concerns over any disputed issues in international
diplomacy.

Charts data
(All data from Nicholas Campion’s The Book of World Horoscopes, revised and updated edition, 2004, Wessex Astrologer)

USA   July 4th, 1776 NS 17:10, Philadelphia PA, 39N57, 75W10
China  Communist, October 1, 1949, 15:15, Beijing, China, 39N55, 116E25
Israel, May 14th 1948, 16:00, Tel-Aviv, Israel, 32N04, 34E46

Bibliography:
Mundane Astrology, Michael Baigent, Nicholas Campion, Charles Harvey, 1992, Aquarian Press
The Book of World Horoscopes, Nicholas Campion, 2004, Wessex Astrologer
Combination of Stellar Influences, Reinhold Ebertin, 1993, AFA
The Starlight Fixed Star software, Bernadette Brady, Barnswood Ltd, 2002

Notes:
(1) The twenty-year synod was known technically as Minima or Specialis, their 240-year cycle as Media or Tigonalis and their full cycle as Maxima or Climateria. For further information please look at the book of Mundane Astrology, page 185

 
Paylaş » Ortadoğu/Israil:Dünya/Politik Astroloji Yazım yazısını FaceBook'ta paylaş Ortadoğu/Israil:Dünya/Politik Astroloji Yazım yazısını Twitter'de paylaş Ortadoğu/Israil:Dünya/Politik Astroloji Yazım yazısını Google'de paylaş Ortadoğu/Israil:Dünya/Politik Astroloji Yazım yazısını Delicious'ta paylaş Ortadoğu/Israil:Dünya/Politik Astroloji Yazım yazısını Digg'de paylaş Ortadoğu/Israil:Dünya/Politik Astroloji Yazım yazısını MySpace'de paylaş

2021`de Türkiye...
Mevlana:Astrolojik bir portre...
2013`te Türkiye...
Neptün Balık`ta...
2010`da Türkiye...
Kova`da üçlü kavuşum - Melanie...
Satürn-Uranüs Karşıtlığı- Mela...
Barack Obama...
Kollektif Gezegenler...
Çin`in gelecek devrimi...
 
Ekle
Çıkart
e-Posta adresinizi yazın
Copyright © 2003-2022 R.Hakan KIRKOĞLU Bucks - Digital Media Publishing Agency