Osmanlı devletinde bütün Sadrazamlar

855-857 Halil Paşa (2.defa) 857-872 Mahmud Paşa 872-877 İshak Paşa 877-878 Mahmud Paşa (2.defa) 878-882 Gedik Ahmet Paşa 882-886 Karamanlı Mehmed Paşa 886-888 İshak Paşa (2.defa) 888-902 Davud Paşa 902-903 Hersekzade Ahmed Paşa 903-905 İbrahim Paşa 905-907 Nesih Paşa 907-909 Hadım Ali Paşa 909-912 Hersekzade Ahmed Paşa (2.defa) 912-917 Hadım Ali Paşa (2.defa) 917-917 Hersekzade Ahmed Paşa (3.defa) 917-918 Koca Mustafa Paşa 918-920 Hersekzade Ahmet Paşa (4.defa) 920-923 Hadım Sinan Paşa 923-923 Yunus Paşa 923-926 Piri Mehmed Paşa 926-929 Piri Mehmed Paşa (2.defa) 929-942 İbrahim Paşa 942-944 Ayas Paşa 944-947 Lütfi Paşa 947-951 Hadım Süleyman Paşa 951-960 Rüstem Paşa 960-962 Kara Ahmed Paşa 962-968 Rüstem Paşa (2.defa) 968-972 Semiz Ali Paşa 972-972 Tavil Mehmed Paşa 972-982 Tavil Mehmed Paşa (2. defa) 982-987 Tavil Mehmed Paşa (3. defa) 987-988 Ahmed Paşa 988-990 Sinan Paşa 990-992 Siyavuş Paşa 992-993 Osman paşa 993-994 Hadım Mesih Paşa 994-997 Siyavuş Paşa (2. defa) 997-999 Sinan Paşa (2. defa) 999-1000 Ferhad Paşa 1000-1001 Siyavuş Paşa (3. defa) 1001-1003 Sinan Paşa (3. defa) 1003-1003 Ferhad paşa (2. defa) 1004-1004 Sinan Paşa (4. defa) 1004-1004 Lala Mehmet Paşa 1004-1004 Sinan Paşa (5. defa) 1004-1005 İbrahim Paşa 1005-1005 Çağala zade Sinan Paşa 1005-1006 İbrahim Paşa (2. defa) 1006-1006 Hadım Hasan Paşa 1006-1007 Cerrah Mehmet Paşa 1007-1010 İbrahim Paşa (3. defa) 1010-1012 Yemişçi Hasan Paşa 1012-1013 Yavuz Ali Paşa 1013-1015 Lala Mehmed Paşa 1015-1015 Derviş Paşa 1015-1020 Kuyucu Murad Paşa 1020-1023 Nasuh Paşa 1023-1026 Damad Mehmed Paşa 1026-1026 Halil Paşa 1026-1027 Halil Paşa (2. defa) 1027-1028 Halil Paşa (3. defa) 1028-1029 Damad Mehmed Paşa (2. defa) 1029-1030 Çelebi Ali Paşa 1030-1030 Hüseyin Paşa 1030-1031 Dilaver Paşa 1031-1031 Davud Paşa 1031-1031 Mürre Hüseyin Paşa 1031-1031 Mustafa Paşa 1031-1032 Mehmed Paşa 1032-1032 Mürre Hüseyin Paşa (2. defa) 1032-1033 Kemankeş Ali Paşa 1033-1034 Çerkes Mehmed Paşa 1034-1035 Hafız Ahmed Paşa 1035-1036 Halil Paşa (4. defa) 1036-1040 Hüsrev Paşa 1040-1040 Hafız Ahmed Paşa (2. defa) 1040-1041 Receb Paşa 1041-1046 Mehmed Paşa 1046-1048 Bayram Paşa 1048-1048 Tayyar Mehmed Paşa 1048-1049 Kara Mustafa Paşa 1049-1053 Kara Mustafa Paşa (2. defa) 1053-1055 Sultan zade Mehmed Paşa 1055-1057 Salih Paşa 1057-1058 Hezarpâre Ahmed Paşa 1058-1059 Sofu Mehmed Paşa 1059-1060 Murad Paşa 1060-1061 Melek Ahmed Paşa 1061-1061 Siyavuş Paşa 1061-1062 Mehmed Paşa 1062-1063 Tarhuncu Ahmed Paşa 1063-1064 Derviş Mehmed Paşa 1064-1065 İpşir Mustafa Paşa 1065-1065 Murad Paşa (2. defa) 1065-1066 Süleyman Paşa 1066-1066 Hüseyin Paşa 1066-1066 Sürnazen Mustafa Paşa 1066-1066 Siyavuş Paşa (2. defa) 1066-1067 Boynu iğri Mehmed Paşa 1067-1072 Köprülü Mehmed Paşa 1072-1087 Köprülü zade Fazıl Ahmet Paşa 1087-1095 Mustafa Paşa 1095-1097 Kara İbrahim Paşa 1097-1098 Süleyman Paşa 1098-1099 Siyavuş Paşa 1099-1099 Nişancı İsmail Paşa 1099-1101 Mustafa Paşa 1101-1102 Köprülü zade Mustafa Paşa 1101-1102 Köprülü zade Mustafa Paşa (2. defa) 1102-1103 Arabacı Ali Paşa 1103-1104 Hacı Ali Paşa 1104-1105 Bıyıklı Mustafa Paşa 1105-1106 Sürmeli Ali Paşa 1106-1106 Sürmeli Ali Paşa (2. defa) 1106-1109 Elmas Mehmed Paşa 1109-1114 Amcazade Hüseyin Paşa 1114-1114 Daltaban Mustafa Paşa 1114-1115 Rami Paşa 1115-1115 Kavanoz Ahmed Paşa 1115-1116 Damad Hasan Paşa 1116-1116 Kalaylı Koz Ahmed Paşa 1116-1118 Teberdar Mehmed Paşa 1118-1122 Çorlulu Ali Paşa 1122-1122 Köprülü zade Numan Paşa 1122-1123 Teberdar Mehmed Paşa (2. defa) 1123-1124 Yusuf Paşa 1124-1125 Süleyman Paşa 1125-1125 Hoca İbrahim Paşa 1125-1128 Damad Ali Paşa 1128-1129 Halil Paşa 1129-1130 Mehmed Paşa 1130-1143 Damad İbrahim Paşa 1143-1143 Silahtar Mehmed Paşa 1143-1143 Silahtar Mehmed Paşa 1143-1144 Kabakulak İbrahim Paşa 1144-1144 Topal Osman Paşa 1144-1148 Hekimoğlu Ali Paşa 1148-1148 Gürcü İsmail Paşa 1148-1150 Silahtar Seyyid Mehmed Paşa 1150-1151 Muhsin zade Abdullah Paşa 1150-1151 Yeğen Mehmed Paşa 1151-1153 Uvaz Hacı Mehmed Paşa 1153-1155 Hacı Ahmed Paşa 1155-1156 Hekimoğlu Ali Paşa (2. defa) 1156-1159 Seyyid Hasan Paşa 1159-1160 Tiryaki Hacı Mehmed Paşa 1160-1163 Seyyid Abdullah Paşa 1163-1165 Divitdar Mehmed Paşa 1165-1168 Köse Mustafa Paşa 1168-1168 Köse Mustafa Paşa (2. defa) 1168-1168 Hekimoğlu Ali Paşa (2. defa) 1168-1168 Naili Abdullah Paşa 1168-1169 Bıyıklı Ali Paşa 1169-1169 Said Mehmed Paşa 1169-1170 Köse Mustafa Paşa (3. defa) 1170-1171 Mehmed Ragıb Paşa 1171-1176 Mehmed Ragıb Paşa 1176-1177 Tekii Hamid Hamza Paşa 1177-1178 Köse Mustafa Paşa 1178-1182 Muhsin zade Mehmed Paşa 1182-1182 Silahtar Mahir Hamza Paşa 1182-1182 Yağlıkçı zade Mehmed 1182-1183 Emin Paşa 1183-1183 Mevlutvani Ali Paşa 1183-1184 İvaz zade Halil Paşa 1184-1185 Silahtar Mehmed Paşa 1185-1187 Muhsin zade Mehmed Paşa (2. defa) 1187-1188 Muhsin zade Mehmed Paşa (3. defa) 1188-1189 İzzet Mehmed Paşa 1189-1190 Derviş Mehmed Paşa 1190-1192 Darendeli Mehmed Paşa 1192-1193 Kalafat Mehmed Paşa 1193-1195 Silahtar Mehmed Paşa 1195-1196 İzzet Mehmed Paşa (2. defa) 1196-1197 Yeğen Elhac Mehmed Paşa 1197-1199 Halil Mehmed Paşa 1199-1200 Şahin Ali Paşa 1200-1203 Yusuf Paşa 1203-1203 Yusuf Paşa 1203-1204 Kethüda Hasan Paşa 1204-1204 Gazi Hasan Paşa 1204-1205 Şerif Hasan Paşa 1205-1206 Yusuf Paşa (3. defa) 1206-1209 Melek Mehmed Paşa 1209-1213 İzzet Mehmed Paşa 1213-1220 Yusuf Ziya Paşa 1220-1221 Hafız İsmail Paşa 1221-1222 Hilmi İbrahim Paşa 1222-1222 Hilmi İbrahim Paşa 1222-1223 Çelebi Mustafa Paşa 1223-1223 Alemdar Mustafa Paşa 1223-1224 Memiş Paşa 1224-1226 Yusuf Ziya Paşa (2. defa) 1226-1227 Ahmed Paşa 1227-1230 Hurşid Ahmed Paşa 1230-1233 Mehmet Emin Rauf Paşa 1233-1235 Derviş Mahmud Paşa 1235-1236 Seyyid Ali Paşa 1236-1236 Benderli Ali Paşa 1236-1238 Hacı Salih Paşa 1238-1238 Bostancıbaşı Abdullah Paşa 1238-1239 Silahtar Ali Paşa 1239-1240 Mehmed Said Galib Paşa 1240-1244 Selim Mehmed Paşa 1244-1244 İzzet Mehmed Paşa 1244-1248 Reşid Mehmed Paşa 1248-1254 Mehmed Emin Rauf Paşa 1254-1255 Mehmed Emin Rauf Paşa 1255-1256 Hüsrev Mehmed Paşa 1256-1257 Mehmed Emin Rauf Paşa 1257-1258 İzzet Mehmed Paşa 1258-1262 Mehmed Emin Rauf Paşa 1262-1264 Koca Reşid Paşa 1264-1264 İbrahim Sarım Paşa (3 ay 19 gün sadarette bulunmuştur) 1264-1268 Koca Reşid Paşa 1268-1268 Mehmed Emin Rauf Paşa (altıncı sadareti 1 ay 11 gün devam etmiştir) 1268-1268 Mustafa Reşid Paşa (3. Sadereti 5 ay 4 gün sürmüştür) 1268-1268 Mehmed Emin Ali Paşa (5 ay 27 gün sadrıazamlık etmiştir) 1268-1269 Damad Mehmed Ali paşa (9 ay 27 gün) 1269-1270 Giridli Mustafa Naili Paşa 1270-1271 Kıbrıslı Mehmed Emin Paşa 1271-1271 Koca Reşid Paşa (dördüncü sadareti beş ay 12 gün sürmüştür) 1271-1273 Mehmed Emin Ali Paşa (2. Defa) 1273-1273 Koca Reşid Paşa (5. Sadareti 9 ay 12 gün sürmüştür) 1273-1274 Giridli Mustafa Naili Paşa (2.sadareti 3 ay sürmüştür) 1274-1276 Mehmed Emin Ali Paşa (3. Defa) 1276-1276 Mütercim Mehmed Rüştü Paşa (5 ay 8 gün sadrıazamlık etmiştir) 1276-1277 Kıbrıslı Mehmed Emin Paşa (3. Defa) 1277-1277 Kıbrıslı Mehmed Emin Paşa (Abdülazizin cülusu ile 4. Defa) 1277-1278 Mehmed Emin Ali Paşa (4. Defa) 1278-1279 Mehmed Fuat Paşa 1279-1279 Yusuf Kamil Paşa 1279-1283 Mehmed Fuat Paşa (2. Sadareti) 1283-1288 Mehmed Emin Ali Paşa (5. Sadareti) 1288-1289 Mahmud Nedim Paşa 1289-1289 Mithat Paşa (2 ay 21 gün sadarette kalmıştır) 1289-1289 Mütercim Rüştü Paşa (3. Sadareti 3 ay 27 gün sürmüştür) 1289-1290 Ahmed Esad Paşa (2 ay 1 gün sadarette kalmıştır) 1290-1290 Şirvani zade Mehmed Rüştü Paşa (10 ay 13 gün sadarette kalmıştır) 1290-1292 Hüseyin Avni Paşa (2. Sadareti) 1292-1292 Ahmed Esad Paşa (3 ay 16 gün sadarette kalmıştır) 1292-1293 Mahmud Nedim Paşa (2. Defa 8 ay 19 gün sadarette kalmıştır) 1293-1293 Mütercim Mehmed Rüştü Paşa (4. Defa 1 ay 19 gün sadarette kalmıştır) 1293-1293 Mütercim Mehmed Rüştü Paşa (V. Muradın cülüsile 5. Defa sadarete getirilmiş 3 gün kalmıştır) 1293-1293 Mütercim Mehmed Rüştü Paşa (II. Abdülhamidin cülüsile 6. Sadareti 1 ay 19 gün kalmıştır) 1293-1294 Mithat Paşa (2. Sadareti 1 ay 19 gün sürmüştür) 1293-1295 Ethem Paşa 1295-1295 Ahmed Hamdi Paşa (sadareti 24 gün sürebilmiştir) 1295-1295 Ahmed Vefik Paşa (2 ay 15 gün) unvan başvekalet olmuştur 1295-1295 Sadık Paşa (1 ay 10 gün) 1295-1295 Mütercim Mehmed Rüştü Paşa (1 ay 17 gün) başvekalet ünvanı sadrıazam ünvanına çevrilmiştir 1295-1295 Saffet Paşa (6 ay 6 gün) 1295-1296 Hayrettin Paşa (8 ay) 1296-1296 Arifi Paşa (2 ay 24 gün) 1296-1297 Said Paşa (7 ay 27 gün) 1297-1297 Kadri Paşa (3 ay 7 gün) 1297-1299 Said Paşa (2. Defa) 1299-1299 Abdurrahman Paşa (2 ay 12 gün) 1299-1300 Said Paşa (3. Defa 4 ay 27 gün) 1300-1300 Ahmed Vefik Paşa (2. Defa 1 gün kalabilmiştir) 1300-1302 Said Paşa (4. Defa) 1302-1309 Kamil Paşa 1309-1312 Cevdet Paşa 1312-1313 Said Paşa (5. Defa 3 ay 28 gün) 1313-1313 Kamil Paşa (2. Defa 2 ay 6 gün) 1313-1319 Halil Rifat Paşa (paşanın vefatından Said Paşanın tayinine kadar sadaret altı gün boş kalmıştır) 1319-1320 Said Paşa (6.defa) 1320-1326 Avlunyalı Ferid Paşa 1326-1327 Said Paşa (7. Defa) 1326-1327 Kamil Paşa (3. Defa) 1327-1327 Hüseyin Hilmi Paşa 1327-1327 Tevfik Paşa 1327-1327 Hüseyin Hilmi Paşa (2. Defa) 1237-1329 Hakkı Paşa 1329-1330 Said Paşa (8. Defa) 1330-1330 Gazi Ahmed Muhtar Paşa 1330-1331 Kamil Paşa (4. Defa) 1331-1331 Mahmud Şevket Paşa 1331-1335 Prens Mehmed Said Halim Paşa 1335-1336 Talat Paşa 1336-1337 Talat Paşa (VI. Mehmed Vahidettinin cülusu üzerine 2. Defa) 1337-1337 Ahmet İzzet Paşa 1337-1337 Damad Ferid Paşa 1337-1337 Damad Ferid Paşa (heyeti vükelanın istifası üzerine 2. defa) 1337-1338 Damad Ferid Paşa (heyeti vükelanın istifası üzerine 3. Defa) 1338-1338 Ali Rıza Paşa 1338-1338 Salih Paşa 1338-1338 Damad Ferid Paşa (4. Defa) 1338-1339 Damad Ferid Paşa (heyeti vükelanın istifası üzerine 5. Defa) 1339-1341 Tevfik Paşa


2016`da Türkiye...
2015`te Türkiye...
Mevlana:Astrolojik bir portre...
2013`te Türkiye...
2012`de Türkiye...
Neptün Balık`ta...
2011`de Türkiye...
2010`da Türkiye...
Kova`da üçlü kavuşum - Melanie...
Satürn-Uranüs Karşıtlığı- Mela...
 
Ekle
Çıkart
e-Posta adresinizi yazın
Copyright © 2003-2018 R.Hakan KIRKOĞLU Bucks - Digital Media Publishing Agency