Yeni ABD Başkanı Kerry mi?
 

Demokrat Partinin başkan adayı John Kerry’nin haritası önümüzdeki yıllarda ABD’nin geçireceği değişimi ne oranda tetikleyebilir?  Dünya Astrolojisini takip edenler bilirler, ABD’de seçimlerin yapılacağı gün olan 2 Kasım’da, ABD’nin ilerletilmiş haritası da önemli bir değişime tanıklık ediyor ve ilerletilmiş Güneş Kova burcunu terk ederek, önümüzdeki 30 yıl boyunca artık Balık’ta ilerliyor olacak. Kuşkusuz bu değişim günlük, geçici bir değişim değil, tam tersine yavaş yavaş, yıllar içinde yerine oturması gereken bir dönüşüm. Kuşkusuz önümüzdeki 30 yıl içinde dünyada dengeler yeni biçimler alırken, ABD’yi daha fazla Balık enerjisi içinde göreceğiz. Hemen hatırlayalım, Uranüs de bu yıl Balık burcuna tam olarak yerleşmişti.

Kısaca Balık enerjisinin önümüzdeki seçimlerde ve ABD’nin yeni çehresinde önemli olacağını söyleyebiliriz.

Kova’dan sonra Balık burcu evrensel olmanın son aşamasıdır. Kova’da zihinsel bir bütünlük, amaçlar (Satürn) ve sosyal yapıların bireyi merkeze olan doğasını görürüz. Kova hava elementindedir ama aynı zamanda sabit bir burç olduğu için düşünsel yapıları, toplumu harekete geçiren çarkları, özellikle katılım bekleyen organizasyonları ve tek elden olmaktan çok (Satürn Güneş’in karşıt burcunu yönetir, Aslan-Kova) demokratik katılımı tercih eder. Balık ise şimdi zihinsel yönde olan birlikteliği ruhsal alana taşıyacak. Jüpiter Balık burcunun yöneticisi olarak ilahi adaleti, merhameti, koruyuculuğu ve sosyal vicdanı temsil eder. Jüpiter Balık teması savaşkan olmaktan çok adil, iyi ahlakı ve inançları öne çıkarır. G.W. Bush’un haritasında Akrep burcunda 4. evde (baba, aile ve topraklar) yer alan Fortuna (şans noktası) Mars’la olan sekstil açısı ile birlikte özellikle klanı, maddi zenginlikleri, çiftlikleri, Akrep’le birlikte petrolü ve Mars’la birlikte çok daha fazla savaş yanlısı gözüküyordu. Özellikle Bush ailesinin savaş sanayiinde yer alan kişileri arkasına almış olduğunu biliyoruz. Bu yüzden Irak’a olan müdahalenin ardıl koşullarını da görmek zor değil!

Şimdi Demokrat aday John Kerry’nin haritasına bakarak değişik ipuçları arayalım.

Kerry’nin haritasında Yay burcu yükselmekte ve haritanın sahibinin de Jüpiter olduğunu görmekteyiz. (Lord of the Geniture)Haritada Merkür de Jüpiter kadar söz sahibi, zaten asaletler tablosuna baktığımız zaman Merkür en yüksek toplam asalete sahip (temel ve tesadüfi asaletler) durumda. Merkür’ün dispozitörü ise Satürn ve Satürn haritada MC’nin almuteni durumunda. MC’de Terazi burcu var ve 5 39 derece Terazi’de Satürn en yüksek asalete sahip. Bu temel değerlendirmelerde Jüpiter, Merkür ve Satürn’ün harita içinde son derece dikkat çekici olduğunu görüyoruz.

Jüpiter haritada 9. ev girişinde ve Aslan burcunda yer alıyor. Jüpiter Güneş’le ruler-ruler karşılıklı etkileşim, alışveriş içinde. Bu durum Jüpiter’i son derece iyicil (benefik) ve güçlü kılmakta. John Kerry’nin avukat olduğuna şaşırmayalım. Kerry senatodaki faaliyetlerinde yabancı ilişkiler komitesinde (Jüpiter-Yay bağlantısı) Uyuşturucu, Terörizm bağlantıları üzerine çalışmalar yapmış.

Kerry Vietnam savaşında üç kez yaralanmış ve özellikle 1971 yılında sorduğu şu soru ile dikkatleri iyice üzerine çekmiş: Bir insana Vietnam’daki savaşta en son ölen asker olmasını nasıl istersiniz, bir insana bir yanlış için en son ölen insan olmasını nasıl istersiniz ? Kerry profesyonelliği, sakinliği, savaştaki kişisel cesareti ile değişik ödüller kazanmış. Savaş gezegeni Mars’ın ona iyi şeyler getirmediği açık. Zira natal haritasında Mars en düşük asalete sahip durumda.

Kerry 2 Eylül 2003’te başlanlık yarışına katıldı.  2003 yılının Şubat ayında prostat kanseri nedeniyle ameliyat edilmişti. Bu dönemde Pluto yükselen burcu ve Güneş’i üzerinde dolaşmaktaydı. Pluto Güneş’i üzerindeki ziyaretini henüz tamamlamış durumda ama etkisini hale görmek mümkün. Kişiler Pluto transitleri altında, özellikle bu transitler ışıkları – Güneş, Ay- (çünkü Pluto aynı zamanda Ay’ına da karşıt pozisyondan geçmekteydi) ve yükselen burcu ilgilendirdiğinde ölüm kalım savaşından geçerler ve yaşamı bir savaş alanı şeklinde görürler. Pluto ona yeniden doğuş getirmiş olmalı ve bir bakıma önüne geçilmez bir hırs katmış.

Belli ki Kerry haritasında hava elementinin fazlalığı ve daha önemlisi yükselen burçta yer alan Merkür’ün hem Satürn hem Mars’la olan karşılıklı etkileşimi (MR) sayesinde tartışmalarda son derece yetenekli, disiplinli ve dilini şiddetli kullanan birisi olmalı. Bununla birlikte, haritasında öncü ve sabit niteliklerde zayıflık gözükmekte. Haritasının tepesinde Terazi burcu olması politik olmak ve diplomasi yönünde bir artı ve MC’nin almuteninin Satürn olması açısından şanslı ama çok fazla değişken nitelik Astroloji’de kumanda edici olmaktan çok, aracı olmak ve fikirlere önem vermek anlamına gelir. Ne dersiniz belki de Kerry bu profili ile daha esnek ve entelektüel açıdan bir Başkan tipi çiziyor olabilir. Tıpkı Balık burcunun değişken enerjileri gibi.

Nitekim natal haritada yükselen burçta Yay’da yer alan Güneş’in de Jüpiter’le olan alışverişi (Jüpiter Güneş’in burcunda, Güneş Jüpiter’in burcunda) yine cesaret, liderlik ve vizyon sağlamakta. Bu arada kuşkusuz Jüpiter ahlak, iyi edimler ve sosyal adaleti savunur durumda. Bunun avukatlığı ile de ilişkisi olmalı derken Balık-Jüpiter bağlantısını da gözden kaçırmamak lazım.

Bu haritada toprak zayıf durumda, Satürn ise toprak zayıflığını bir ölçüde hafifletebilir ama ortadan kaldıramaz. Toprak maddi zenginliği, ekonomiyi ve kontrolü olmayı açıklar. Bu cepheden bakıldığında Kerry’nin gündeminde ekonomiden çok düzene sosyal eleştirel getirildiğini görebiliriz. Ayrıca Satürn soğutan ve daha rezerve bir kişiliğe işaret eder. Haritanın yöneticisi  Jüpiter ve Satürn’ün kilit konumu (7. evde muhalefet eden – avukatlık, MC almuteni-  ve gerçekçi kılan) sürekli bir denge arayışında olan bir kişiliğe işaret ediyor. Harita bir dolunay haritası olduğu için Kerry’nin Bush’un tersine çok daha kontrollü, denge arayan ve adil çözümleri tercih eden bir karakter olduğunu görüyoruz. Halbuki G. W. Bush’un haritasında elini çamura bulan, aksiyonu tercih eden ilk dördün fazı yer almakta.

Kerry’nin haritasında modern gezegenler rahat açılar içinde bulunmakta. Neptün haritanın tepesinde idealizm, daha nazik, ve ilhama açık duran yaratıcı enerjilere işaret ediyor. Bu durum bir bakıma Jüpiter-Balık bağlantısını da güçlendirmekte.

Uranüs ve Pluto’ nun da haritanın tepe noktasına destek vermesi (Uranüs üçgen, Pluto sekstil) güce ulaşma yönünde kitlelerin desteğini alabileceğini göstermekte. Haritada kuzey ay düğümünün Pluto ile olan birleşimi de bu yönde önemli bir ruhsal ivme yaratmakta. Kova burcundaki güney ay düğüm halkın sesine her zaman açıktır  ama Kerry bu süreçte bir başkan gibi olmayı öğrenmek, ve gücünü ortaya çıkartmak zorunda. (Pluto Aslan, Aslan: otorite, krallık, iktidar)

Ne kadar ilginç ki 2 Kasım seçim gününde iki benefik gezegen Venüs ve Jüpiter Terazi burcunun 6-8 derecelerinde hem haritanın tepesinde yer alıyor hem de Pluto’ya destek veriyorlar.

John Kerry’nin önümüzdeki dönemde ilerletilmiş haritasında dolunay döneminde olduğunu görüyoruz. İlerletilmiş haritada dolunay zamanları hasat mevsimi gibidir. Bundan 14 yıl önce yeniay zamanında başlanmış olan projeler, fikirler ve girişimler artık tam anlamıyla vücuda gelmiş olacaktır. 1988 sonunda Kova burcunun 4 derecesinde gerçekleşmiş olan yeniayın güney ay düğümü üstünde olması bir bakıma şimdi Kova’dan Aslan’a olan bir gelişim sürecine tanıklık etmekte. Bu durumun onun kişisel gelişiminde çok önemli olduğunun altını çizmeliyiz. Kova’nın demokratik ve halkçı yapısı şimdi iktidara oynuyor. Bu dönemde ilerletilmiş Ay Başak burcunda daha fazla hassasiyet, detay, organizasyon ve sağlık konularını titreştirirken, 9. evde seyretmesi uluslar arası konulara da fazlasıyla eğilebileceğinin işareti olmalı. (Irak örneğin) Nitekim Kerry’nin ACG’sinde Ay 7. ev çizgisi tam olarak Bağdat üzerinden geçmekte. Bu alanda hassasiyet ve üzerine kalan yumuşak karnına işaret etmekte.
 

Eğer Kerry’nin ay düğümleri hattını takip edersek doğum yerinde Washington’a doğru yol aldıklarını aşağıda görebiliriz. !! Sanki herşey önceden set edilmiş bir matristeyiz.!!

ACG haritasında Venüs gezegen hattının Çin başkenti Beijing üzerinde olması da eğer Kerry başkanlığa geçerse Çin’le olan ilişkilerde daha yapıcı bir dönemin başlayabileceğine işaret edebilir.İlerletilmiş haritasının natal harita ile bağlantılarında da Kerry özellikle Kasım ayında zirve yapacak şekilde Güneş-MC 135 derece bağlantısı görmekteyiz. Yine yılın ikinci yarısında ise Merkür-Jüpiter quincunx bağlantısı, seçim öncesi atmosferin pürüzlerini ve mücadeleyi anlatmakta.

Kerry’nin bu yılki doğum gününde başlayacak olan Güneş dönüşü haritasını Washington’a göre çıkarttığımızda ise Akrep burcunun yükseldiğini görüyoruz. Bu haritada Akrep’in yöneticisi Mars da yine Akrep’te ve yükselen burçta gözükmekte. Bu kuşkusuz mücadele ve son derece güçlülük göstergesi. İnsanın tüylerini ürpertecek kadar kesin bir bağlantı daha: Dönüş haritasında 11 derece Akrep yükseliyor ve seçimler Güneş’in bu dereceden geçeceği 2 Kasım günü yapılıyor!! Bu haritada Ay’ın Akrep’te balsamik durumda olması ise eskiyen koşullardan çıkmak için zorlayıcı bir mücadeleye işaret etmekte. Dönüş haritasında yükselen 11 derece Akrep onun natal haritasında 11. evde yer almakta. Kuşkusuz bu göstergede kampanya, toplu çalışma ve ortaklaşa organizasyonların göstergesi olmalı.

Kerry eğer başkan seçilirse, Güneş’in Kova burcuna geçtiği zaman olan 19-20 Ocak 2005 tarihinde yemin ederek başkanlık koltuğuna oturacak. Bu tarihte ise Mars’ın 19 derece Yay burcunda yani natal haritada yükselen burcun ve Güneş’in üzerinden geçtiğini görüyoruz!! Mars-Asc/Güneş ilişkili yeni adımların ve başlangıçların işaretidir.

Bu arada Kerry’nin ikinci eşi Teresa Heinz’dan söz etmeden geçmeyelim. Eşi’nin ilk eşinden miras kalan büyük şirketleri ve serveti bulunmakta. Teresa Heinz aynı zamanda yardımlaşma sağlayan organizasyonları yönetiyor. Kerry’nin haritasında da Fortuna’nın (şans noktası) 7. evde (evlilikler, anlaşmalar) olduğunu görmekteyiz.

Bulduklarımızı özetlemek gerekirse, önümüzdeki ABD seçimleri sadece ABD için değil tüm dünya açısından büyük önem taşırken, Uranüs’ün Balık burcuna geçişi ile birlikte yeni dengelerin devreye gireceğini söylemek hiç de zor değil. Sonuç ne olursa olsun, Kerry bu süreçte çok önemli bir katalizör olma yolunda ilerliyor.

John Kerry: 11 Aralık 1943, 08:03, Denver, CO (39N44, 104W59), MWT +6:00
Kaynak: Astrodatabank

Bu yazı 3 Mart 2004 tarihinde yazıldı.

 


2016`da Türkiye...
2015`te Türkiye...
Mevlana:Astrolojik bir portre...
2013`te Türkiye...
2012`de Türkiye...
Neptün Balık`ta...
2011`de Türkiye...
2010`da Türkiye...
Kova`da üçlü kavuşum - Melanie...
Satürn-Uranüs Karşıtlığı- Mela...
 
Ekle
Çıkart
e-Posta adresinizi yazın
Copyright © 2003-2020 R.Hakan KIRKOĞLU Bucks - Digital Media Publishing Agency