2017'de Türkiye (hafif versiyon)
Paylaş » 2017'de Türkiye (hafif versiyon) yazısını FaceBook'ta paylaş 2017'de Türkiye (hafif versiyon) yazısını Twitter'de paylaş 2017'de Türkiye (hafif versiyon) yazısını Google'de paylaş 2017'de Türkiye (hafif versiyon) yazısını Delicious'ta paylaş 2017'de Türkiye (hafif versiyon) yazısını Digg'de paylaş 2017'de Türkiye (hafif versiyon) yazısını MySpace'de paylaş
 

2017’de Türkiye
R. Hakan Kırkoğlu
Hafif Versiyon

2017’nin ilk yarısında daha yorucu, aldatıcı ve şaşırtıcı koşullar var.

Yılın ikinci yarısında daha fazla cesaret ve yenilikler vurgulanıyor.

15 Şubat – 23 Nisan en çok uğraştırıcı ve zor olabilecek, kısıtlama ve açık düşmanlık getirebilecek ilk dönem. 23 Nisan-7 Temmuz arası da endişeler,
 huzursuzluklar, krizler getirmekte.

6 Ağustos – 13 Eylül arasında hükümeti ve yönetimi daha mücadeleci, daha savaşkan kılan, iç işlerine, ülke güvenliğine odaklayan koşullar söz konusu.

Tutulmalar nelere işaret ediyor ?

Tutulmalar büyük değişikliklere, bitişlere, sonlanmalara ve aynı zamanda yeni başlangıçlara işaret ederler. 2017’de 26 Şubat’ta Balık burcunda halkalı, 21 Ağustos’ta da Aslan burcunda tam güneş tutulması gerçekleşecek. Balık burcundaki tutulma oldukça yorucu ve dağıtıcı koşullara dikkat çekiyor. Aynı zamanda bu tutulma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doğum gününe de rastlamakta ve bu nedenle ülkemiz açısından son derece önemli olduğunu söylemeliyiz. Ankara’ya göre haritada tutulmanın 7. Evde gerçekleşiyor olması ülkemizin ittifakları, anlaşmaları, görüşmeleri, diplomasisi ve aynı zamanda açık düşmanlar ile ilgili konularda önemli gelişmeler yaşanabileceğini göstermekte. Bu olaylar özellikle 11-15 Nisan yakınında, 1-4 Mayıs ve 15 Mayıs ve 25 Mayıs yakınlarında, 7-14 Temmuz civarında daha fazla dikkat çekebilir.

Diğer yandan 21 Ağustos’taki tam tutulmada ise ateş elementine büyük bir vurgu var. Bu tutulma özellikle liderlik, başkanlık, yöneticilik temalarını öne çıkarmakta. Cesaret ve tek başına hareket etme eğiliminin güçlendiğini görmekteyiz. Aynı zamanda Uranüs yenilenme, değiştirme, reforme etme ve alışılmış olan şeylerden ayrılma isteğini güçlü bir şekilde vurguluyor.

Ana gündem maddeleri

Ülkemiz bu yıl (2016-2017 dönemi) 10. Ev Koç burcu temalarını yaşıyor. Bu görünüm ülkemizin dünyada daha fazla ortaya çıktığı, cesaret gösterdiği, mücadele içinde olduğu durumları vurgulamakta. Koç tek başına hareket etmek ve hayatta kalmak mücadelesi ile ilgilidir. Yıl yöneticisi Mars’ın yüceldiği Oğlak burcunda yer alması savaş ve mücadele gerektiren konularda büyük bir aktivite ve kararlılık yaşandığını anlatıyor.Ekonomi, paranın değeri ve tasarruflarla ilgili konularda mücadele, hayatta kalma savaşı yaşanıyor, kuşkusuz bu durum ekonomik durumun iyi ve dengeli olmadığını da göstermekte. Yükselen burçta yer alan Satürn halkın içinde bulunduğu sınırlamaları, yükleri ve engelleri açıklamakta. Ay’ın ışığının iyice küçülüyor olması ve 8. Evdeki Yengeç ülkenin güvenlik konuların büyük güvensizlik ve korkular, endişeler, krizler içinde olduğunu anlatıyor. İçişlerini, toprağı ve vatanın güvenini anlatan 4. Evde Balık ve Neptün bu alanlarda büyük belirsizlik ve karmaşaya, elde olmayan koşullara, yanıltıcı olabilecek koşullara işaret etmekte.

Temmuz sonu ile birlikte ancak 29 Ekim civarında iyice belirgin olacak şekilde yılın ikinci yarısında yeni trendler görüyoruz. Bu yeni gelişmeler 11.ev Boğa ekseninde önem kazanmaya başlayacak. Gelecek beklentilerimizde güven, istikrar, huzur arayışın en önemli gündem maddesi olacağı anlaşılıyor. Aynı zamanda ekonomik durum, ekonomide istikrar, TL’nin değeri yanında toprağa ait unsurlar da önemli. Ancak ülkemiz haritasında Venüs’ün Akrep burcunda olması bu konularda pek de kolay huzurlu olamadığımızı göstermekte. Bu yeni dönemde harcamaya eğilim, israf kontrol altına alınmalı. 5.evdeki Venüs, Jüpiter ve şans noktası ile birlikte yatırımların, spekülatif ve risk içeren konuların, eğlence ve kutlamaların ,abartılı ve sınırları aşan eğilimlerin de gündeme gelebileceğini gösteriyor. Venüs iyicil bir gezegen olarak bir önceki döneme göre daha gevşek bir tutum göstermekte.
Yıllık haritada Balık burcunun yükseliyor olması bu yeni dönemde oldukça karmaşık, bulanık ve aynı zamanda inançların, dini konuların vurgulandığı koşullara işaret etmekte. Balık etki altında kalınan, kimi zamanda kurban eden koşullara işaret eder. 2017-2018 döneminde uluslararası yüklerin ve sorumlulukların son derece test edici olabileceği görülmekte. Hükümet ve yönetim uluslararası konular yanında inanç, ideolojiler ve dini konularla da yakından alakalı. Genel olarak ülke gündemini ve yönetimi ilgilendiren alanlarda gerçekçi olmayan duygusal yaklaşımlar, inançlara dayalı konular, kendini kaptırma ve pek akılcı olmayan tutumlar dikkat çekmekte.

Ana koşullara bakıldığında 23 Nisan 2016’dan bu yana devam eden ve sıkıntı yaratan, gizli düşmanları ve kontrol edilmesi zor olan koşulları anlatan gelişmeler yıl sonuna, 14 Aralık 2017’ye kadar devam etmekte. Dolayısıyla, 2017 yılının büyük bir bölümünde kontrol edilmesi oldukça zor, gizlilik içeren ve huzursuzluk yaratan koşullar var.

Kısaca ay ay bakıldığında;

Ocak
Bu dönemde gizli düşmanlıklar, terör, kayıplar ve elde olmayan nedenler yüzünden yıkıcı sonuçlar doğurabilecek olaylara vurgu var. Bu gelişmeler ülke içinden, toprakla, iç güvenlikle ilgili durumlardan kaynaklanırken oldukça sıkıntılı koşullar ve intikam arzulayan gizli durumlara neden olabilir. 19’u civarında yönetimi ilgilendiren alanlarda kısıtlayıcı koşullar söz konusu.

Şubat
28 Ocak’taki yeniay finansal konulara, güvenlik açısından endişe yaratan durumlara işaret ederken, Mars’ın Koç burcuna ilerlediği bugünden başlayarak 10 Mart’a kadar dönemde ülkemizi hızlı gelişmeler, mücadele ve savaşa yönelik konular meşgul ediyor olacak. Havacılık,ulaşım ve teknolojik konular da gündemde olabilir. Finansal konular, borçlar ve bu durumların ekonomideki yansımaları daha dikkatli izlenmeli. 2 Şubat civarı bu gelişmelere vurgu yapabilir.

Mart
Bu dönemde ekonomiye ve parasal desteklere, yöneticilere ait konular öne çıkarken, bu konuların sıkıntı, kayıplar, şanssızlıklar getirebileceği görülmekte. Mart ayının ilk on gününe çok dikkat edilmeli. 8- 12 Mart civarında sözünü ettiğimiz kısıtlamalar, şanssızlıklar had safhada ve bu durum yöneticilerle, liderle ilgili olabilir.  Bu dönemin yöneticiler, lider durumundakiler ve hükümet açısından son derece kritik olduğu görülmekte. Bu dönemde ülkeye, toprağa, iç işlerine yönelik konularda büyük dağınıklık, karmaşa, belirsizlik ve çift durumlar var.

Nisan
Yönetimi, hükümeti ilgilendiren konular ön planda duruyor. Cesaret ve yenilikler göze çarpmakta. Yenilenme ve başlangıçlar içerisindeyiz. 28 Mart’taki yeniay bu koşulları daha çok vurguluyor, tetikliyor. 11-12 Nisan civarı bu açıdan özellikle dikkat çekici ve yenileyici olabilir. Bugünlerde yönetimi ve sistemi ilgilendiren alanlarda büyük gelişmeler, heyecan uyandıran, halkı ilgilendiren hassasiyetler söz konusu. 21 Nisan’dan itibaren gizli faaliyetler, düşmanlıklar, huzursuzluklara bir vurgu gelişiyor olabilir.

Mayıs
Bu dönemde toprağa, iç işlerine ve güvenliğe ait konular öne çıkarken, halkın sağlığını, düzen ve huzurunu bozabilecek konular söz konusu. 11 Mayıs civarında halkı etkileyebilecek, sarsabilecek çok ani gelişmeler söz konusu olabilir. Bugünlerde yönetimi ve dış işlerini, düşmanlıkları ilgilendirebilecek olaylar, anilikler de var. 11 Mayıs’taki dolunaya çok dikkat etmek gerekiyor. Bu dolunay ülkenin, toprağın ve halkın güvenliğine riskler oluşturuyor olabilir. Toprağa ait durumlar, çok sarsan bir doğa olayı da gündeme gelebilir.

Haziran
Bu dönemde dışsal faktörlerin çok daha fazla belirleyici olduğu bir süreçten geçiyoruz. Önümüzde önemli boşluklar var. Gizli düşmanlıklar, kontrol
edilmesi son derece güç olan koşullar önemli karşıtlıklar, muhalefetler getirmekte. Bugünlerde gizli faaliyetler, casusluk ya da elde olmayan koşulların, karşıt güçlerin aktif olabileceği söylenebilir. 29 Mayıs- 29 Haziran geçişinde halkın tutumunu, gençlere, sanata, sahneye, eğlenceye ya da spekülatif konulara yönelik vurgular var.

Temmuz
29 Haziran – 29 Temmuz arasında orduyu, devlete hizmet edenleri, halkın sağlığını ve uluslararası ya da inançlarla ilgili konuları gündemde tutan, sosyal alanda hareketlilik içeren koşullar var. Ancak bu gelişmeler 7 Temmuz civarında daha fazla kısıtlama ya da stres kaynağı da olabilir. Temmuz ayının ilk yarısında yönetimi ve askeri konuları gündemde tutabilecek koşullar görülmekte.

Ağustos
Bu dönemde karşıtlıkların, ülkeye muhalif koşulların, düşmanlıkların dikkat çekici hale geldiğini görüyoruz. Diplomasi zorunluluğu var. Aynı zamanda halk açısından önemli koşullar ve seçimler, değerlendirmeler söz konusu. Ağustos ayının ilk yarısında son derece şiddetli, sert ve ani olayların gündeme gelebileceği işaretler var. 4-6 Ağustos civarı bu açıdan dikkat çekici olabilir. Yönetime, lidere ve hükümete ilişkin dönüştürücü, baskı unsuru olan temalar dikkat çekmekte. 10-12 Ağustos civarında da ani ve depresif koşullar, üzüntüye neden olabilecek kısıtlamalar, tepkisellik, muhalefet ve düşmanlık taşıyabilecek gelişmeler yaşanabilir.

Eylül
Eylül ayının ilk yarısında karmaşa, çözülme ve dağılma getiren koşullar söz konusu. Bugünlerde devlete, kurallara, sisteme yönelik bulanıklar ya da yanlışlıklar yaşanıyor olabilir. 6 Eylül’deki dolunay psikolojik açıdan hassas, hayallerin ve yanlış değerlendirmelerin olabileceği, içerisinde hizmet, çalışanlar ve halkın sağlığı ile ilgili koşulların ağır bastığı puslu gelişmelere işaret ediyor. 14 Eylül civarında da yıl içinde önemli sayılabilecek konular gündemde olabilir.

Ekim
Bu dönemde yasamaya ve onaylanmaya ilişkin gelişmeler, içerisine uluslararası konuları, akademik alanı ve medyaya, propagandaya yönelik konuları alan gündemler dikkat çekiyor. Ekim ayının ilk günleri, 3 Ekim bu açıdan özellikle önemli olabilir. Bugünlerde daha olumlu ve yapıcı gelişmeler de mümkün. Yabancıları da içine alabilecek durumlar yaşanabilir. Ancak bir yandan da aynı günlerde şiddet ve huzursuzluk taşıyabilecek gelişmeler de görebiliriz. 14 Ekim kritik günlerden sayılır.

Kasım
Kasım’da barış, istikrar ve huzur isteği vurgulanıyor. Ancak diplomatik açıdan huzursuzluk ya da endişe yaratan koşullar da var. Bu konular topraktan kaynaklanabilir ve güvenliğe ait olabilir. Bu dönemde yabancılarla ya da uluslararası bağlamdaki destekleri ve ortak çıkarları daha iyi değerlendirmek gerekiyor. Fırsatlarda artış var. Ekim son haftasında çok fazla iletişim, bazı sınırlamalara karşı daha gerçekçi olma zorunluluğu da söz konusu. 29 Ekim’den itibaren istikrar ve güvene ait konular gündemde daha fazla yer alıyor.

Aralık
Yönetime, hükümete yönelik konuların, sorumluluk ve yüklerin iyice arttığı bir dönemdeyiz. 3 Aralık’taki dolunay yönetsel konulara son derece dağınık, karmaşık, yanlışlarla dolu bir atmosfer getirmekte. Bu dönemde sanılarla hareket ve körlük ağır basabilir. 15 Aralık civarı bu açıdan özellikle sıkıştırıcı ve zorlayıcı da olabilir.  Bu dönemde gizli kalan durumlar, gizli düşmanlıklar ve elde olmayan nedenlerle ilgili gelişmeler dikkat çekmekte, bu gizli durumlar uluslararası bağlamda önemli olabilir. 20 Aralık’ta Oğlak burcuna ilerleyecek olan Satürn ülkemizin dış politikası ve diplomatik ilişkiler açısından son derece ciddi ve gerçekçi olmayı gerektiren koşulların başlayacağına da işaret etmekte.

18 Aralık’ta tamamlandı, 29 Aralık’ta yayınlandı.


 

 
Paylaş » 2017'de Türkiye (hafif versiyon) yazısını FaceBook'ta paylaş 2017'de Türkiye (hafif versiyon) yazısını Twitter'de paylaş 2017'de Türkiye (hafif versiyon) yazısını Google'de paylaş 2017'de Türkiye (hafif versiyon) yazısını Delicious'ta paylaş 2017'de Türkiye (hafif versiyon) yazısını Digg'de paylaş 2017'de Türkiye (hafif versiyon) yazısını MySpace'de paylaş

2016`da Türkiye...
2015`te Türkiye...
Mevlana:Astrolojik bir portre...
2013`te Türkiye...
2012`de Türkiye...
Neptün Balık`ta...
2011`de Türkiye...
2010`da Türkiye...
Kova`da üçlü kavuşum - Melanie...
Satürn-Uranüs Karşıtlığı- Mela...
 
Ekle
Çıkart
e-Posta adresinizi yazın
Copyright © 2003-2018 R.Hakan KIRKOĞLU Bucks - Digital Media Publishing Agency